Beni Kim Yönetiyor?

Ayla AĞABEGÜM Televizyonun, cep telefonunun, bilgisayarın hayatımıza girmediği yıllara gidelim. O yıllarda evlerde, şehirlerde, köylerde yaşayan insanların hayatlarını bir an düşünelim. Aradan asırlar geçmedi, o yılları yaşayan insanlar bugün anne, baba, nine veya dede… Anneannelerimizin hikâyelerini dinleyelim… “Bizler, büyüklerimizin anlattığı hikâyelerle, masallarla büyüdük. Anlatılanların ortak özelliği iyilerin ve kötülerin varolduğu dünyada hep iyiler kazanırdı. Örnekler insanları doğruya yöneltmek için verilir, […]

Okumaya Devam Edin...;

AYNA AYNA SÖYLE BANA

Murat ÇERİ İnsanoğlu muhtaç; görmeye, bilmeye kendi tekâmülünü maddeye aksettirmeye muhtaç. Bunun için “ilerlemeyen, geriler” düsturuyla farkında olsun veya olmasın her an sayeni bir oluşum hâlinde. Bu yolda en çok ihtiyacı olan şey ise onu kendi zarından çıkartacak vaatkâr bir nefes. Onu sıradanlıktan kurtaracak, standartları aşarak özgünlüğe kavuşturacak, kitle psikolojisinden çıkarıp fert olma hakkını tanıyacak, kendi farklılığını hissettirecek bir örnek… […]

Okumaya Devam Edin...;

SABRIN SONU RAHMETTİR

İrfan ÖZTÜRK Rabbimiz Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri Asr Sûresi’nde; îman edenlerin, amel-i sâlih işleyenlerin, birbirine Hakk’ı ve sabrı tavsiye edenlerin hüsrana/zarara uğramayacaklarını bildiriyor ve sûrenin sonunu da sabırla mühürlüyor. Burada sabır ile diğer unsurlar arasında kurulmuş bir irtibat vardır. Sabır olmadan îman muhafaza edilemez, sabır olmadan sâlih amelde muvaffak olunamaz, sabır olmadan gereği gibi Hak tavsiye edilemez ve sabırsız tebliğ […]

Okumaya Devam Edin...;

HİRA DAĞI’NDAN DOĞAN NÛR

Âdem SARAÇ Dünya yorgun düşmüştü… Bütün âlem, her şey ve herkes yorgun düşmüştü… Her türlü çirkinliğin başını alıp yürüdüğü ortam, bütün güzellikleri alıp götürmüştü… Öyle ki, bütün her tarafta sivri dikenler türemiş, eller-ayaklar, yüzler-özler ve yürekler fena hâlde kanatılır olmuştu… Her şey ve herkes, bundan son derece rahatsızdı, huzursuzdu, perişandı, bîtaptı… Karanlıklar istilâ etmişti her tarafı. Karanlıklar karartmıştı her şeyi. […]

Okumaya Devam Edin...;

Vasiyet ve Hikmet

Dr. Âdem AKIN – Muhammed YETİM ademakin@yuzaki.com muyetim@yuzaki.com MUHYİDDÎN-İ ARABÎ’DEN VASİYETLER Muhyiddîn-i Arabî Hazretleri, öncelikle Kur’ân ve sünnetten süzdüğü bilgilerin, sonra da kendisinden önce yaşayan ulemâ ve evliyânın eserlerinin ve başta Fütûhât-ı Mekkiyye’si olmak üzere bütün kendi kitaplarının özünü 201 vasiyette toplamıştır. VASIYET 13 Ey kardeş, hasta ziyaret etmeyi üstüne bir vecibe bil. Zira hasta ziyaretinde hem ibret hem de […]

Okumaya Devam Edin...;

İSLÂM’IN BUGÜNKÜ MESELELERİ

Hayrettin DURMUŞ Hani bir söz vardır. Deveye: “Neden boynun eğri?” diye sormuşlar. O da: “Nerem doğru ki?” cevabını vermiş. Gündelik hayatımızda kime, bir dokunsanız bin ah işitiyorsunuz. Dert bir değil elvan elvan. Kiminle konuşsanız bir şeylerden şikâyet ediyor ve herkes birbirine: “Ne olacak bu memleketin hâli?” diye soruyor. Neler mi konuşuyoruz? Çocuklarımızın eğitiminden, daha doğrusu çocuklarımızı istediğimiz gibi eğitememekten, televizyon […]

Okumaya Devam Edin...;

Gıdalardaki Katkı Maddeleri 4

Prof. Dr. Hasan DOĞRUYOL PEYNİR MAYASI (RENNET) I. Tanımı ve Çeşitleri: Peynir, süt proteininin (kazeinin) peynir mayası veya peynir kültürü ile pıhtılaştırılması ve bu pıhtıdan peynir suyunun (whey) ayrılmasıyla elde edilen fermente bir süt ürünüdür. Klâsik peynir yapımında süt, peynir mayası ile pıhtılaştırılır. Bu maya bir enzimdir ve görevi sütü sıvı hâlde enzimdir ve görevi sütü sıvı hâlde parçalamaktır ve […]

Okumaya Devam Edin...;

İÇİMİZDEKİ HUZURU VE ARAMIZDAKİ SEVGİYİ ARTIRAN ŞEY: SELÂM

Aynur TUTKUN “Bugün (âhirette) cennetlikler, nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri, gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Rahîm olan Rab’lerinden onlara söz olarak SELÂM gelir.” (Yâsîn Sûresi, 55-58) Bu âyetleri okurken Müslüman kendini cennetlikler içinde tahayyül ediverir (inşallah âhirette de durum öyle olur). Hayali bile güzeldir cennette olmanın. Eşimizle beraber gölgeler […]

Okumaya Devam Edin...;

İSLÂM’IN MÂNEVÎ ÖNDERLERİ ARTIK MESLEKLERİNİN EHLİ

Doç. Dr. Ahmet KAVAS İslâm toplumlarının mânevî önderleri geçmişteki meslektaşlarını aratmayacak kadar yetiştiler, hattâ bazı konularda onlardan daha ehil konuma geldiler. Çok değil bundan 40-50 sene önce imam, müezzin, vaiz, müftü deyince icrâ ettikleri mesleklerinin yeterli donanımına sahip olmayan kimseler akla gelirdi. Öyle zamanlar oldu ki pek çok bölgede: “Bari cenazelerimizi yıkayacak bir kişi olsaydı…” diye serzenişler duyuldu. Mânevî önderlere […]

Okumaya Devam Edin...;

Kitabın Kerameti

Dursun GÜRLEK Yol uzun, ömür kısa olduğuna göre, az zamanda çok işler yapmanın lüzumu herhâlde kendini gösteriyor. Eskimeyen eserleri, bâkî kalan bu kubbede hoş bir sadâ bırakan kitapları okumak, bunları hayatımızın ayrılmaz parçaları hâline getirmek gerekiyor. Unutmayalım ki, aktüalitesini hiçbir zaman yitirmeyen, yüzyıllardan beri elden ele, dilden dile dolaşan, gönülden gönüle, kalpten kalbe taht kuran böyle değerli ilim ve sanat […]

Okumaya Devam Edin...;
1 864 865 866 867 868 871