173. SAYI TAKDİM

Kıymetli Okuyucularımız, Fârika… Fark oluşturan değer. Ayırıcı vasıf. Alâmet-i fârika terkîbi kullanılırdı mâzîde, bugün kullandığımız marka, logo gibi yabancı menşeli kelimeler yerine. Fârika, tek kelimeyle tarif âdeta… Vefâ, Îmânın Fârikasıdır. Mü’min isek vefâlı olmak durumundayız. Bizi yaratan ve bize her varımızı veren Rabbimiz’e vefâ göstermeliyiz. Bizim için her fedâkârlığa tahammül eden Rasûlullâh’a vefâ göstermeliyiz. O’nun vârisleri olan âlimlere vefâ göstermeliyiz. […]

VEFÂ Îmânın Fârikasıdır.

M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com – seyri@yuzaki.com Cenâb-ı Hakk’ın insanoğlunda en sevdiği hasletlerden biri vefâdır. Öyle ki; Kim vefâ ehli ise, Allah onu bütün insanlara nümûne-i imtisal kılmaktadır. Âyet-i kerîmede buyurulur: “Bir zaman Rabbi, İbrahim’i birtakım emirlerle denedi. İbrahim de onların hepsini yerine getirdi. Rabbi şöyle buyurdu: «‒Ben seni bütün insanlara önder yapacağım.»” (el-Bakara, 124) Bir başka âyette de şöyle takdir […]

ŞEYHE SÖZLÜ İMTİHAN!

Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com Nakşibendî-Hâlidî şeyhi Mehmed Vehbi Efendi, nâm-ı diğer Terzi Baba, 18. asrın sonlarında doğdu. Mesleği terzilikti. Kırk yaşında Hâlid-i Bağdâdî Hazretleri’nin halîfelerinden Abdullah Mekkî’ye intisâb etti. Daha sonra Abdullah Mekkî Hazretleri Terzi Baba’ya irşad vazifesini tevdî etti. Bu tarihten sonra Terzi Baba, tebliğ ve irşad faaliyetlerine başladı. Bölge halkı ve civar illerden çok sayıda seveni oldu. Terzi […]

ŞEHİDLER ÖLMEZ!

Bir dâvâda ve bir mücadelede hakikî şehidler veriliyorsa, o dâvânın neticesi biiznillâh zafer olacaktır. Fakat bir dâvâda molozlar dökülüyorsa, sonunda hezîmet gelecektir. Çanakkale Harbi, bu hakikatin en güzel misâlidir. Bu harpte gerçek şehidler verilmiş; metafizik ve rûhânî hayat, fiziği ve teknik üstünlüğü alt etmiş ve zafer, mü’minlerin olmuştur. Meleklerin iştirâk ettiği bu zafer, tarihe şanla yazılmıştır. Mısır halkının seçilmiş Cumhurbaşkanı […]

VEFÂ BAYRAĞI

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Çöllerde cefâ ırmağı, rahmet bağıdır, Kur’ân ve ezân, şan ve şifâ kaynağıdır, Seyrî, ebedî olmalı cennet vatanın; Bayrak, iki dünyâda vefâ bayrağıdır! mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün

HOYRAT, MÂNİ TARZI KIT‘ALAR MURSÎ

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Ey gerçek tahsîl eri! Kalk ve yürü ileri, Doldur şu kürsîleri, Ve sustur sinsileri! Yedirme hiç kurtlara, Muhammed Mursîleri… GÜLÜN ÖMRÜ Gören; «Ne hoş çiçek!» dedi, Kızardı gül yavaş yavaş… «Bekā cihanda yok!» dedi, Sarardı gül yavaş yavaş… «BİR»DE ERİ… Can mülkü «Bir»den gelir… Ecel ki birden gelir… Eriyip Vâhid’e var; Hüsran, kibirden gelir… DİŞ! Öfke […]

KUR’ÂN’DAN İKTİBAS İLHAMLAR -34- MUHTEŞEM AHLÂK

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظ۪يمٍ “Sen elbette muhteşem bir ahlâk üzeresin.” (el-Kalem, 4) Üsve bize Muhammedüni’l-Yetîm, Zirvesi beşerin, özü müstakîm. Doğruluğuna, şâhidi, hasmıdır, Sözleri yumuşak, câmiu’l-kelîm. Merhameti azîm, bir O’dur Raûf, Ümmetine kanat, o kadar Rahîm. Câhiliye sabırla olur, bahar, Taş atana duâ, o kadar halîm. Doymadı fukarâyı doyurmadan, Hiç demedi: «Hayır!» O kadar kerîm. Âhirete dönük, […]

BÜYÜKANNEM

Zahit GENÇ genczahit@gmail.com   Sevgi bizden, saygı sizden; «Diye!» derdi, büyükannem. Uzaklaşsa biri bizden; «Niye!» derdi, büyükannem. Sevip bizi teker teker, Gönlümüze sevgi eker, İnsanoğlu mutlak çeker; «Soya!» derdi, büyükannem. İnsanlığın has mayası, En güzel süstür, «hayâsı» İnsana bir iç boyası; «Huyu!» derdi, büyükannem. Kim sever ki, can yakanı? Bir can buldu göç kervanı, Yûsuf’un bir imtihanı; «Kuyu!» derdi, büyükannem. […]

GÜLDÜĞÜM MÜ VAR?

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com   Yüreğim hasretin nârında yandı, Şu zâlim gurbette güldüğüm mü var? Gönlüm sermest oldu, aşka boyandı, Şu zâlim gurbette güldüğüm mü var? Candan geçtim, serden geçtim olmadı, Hevesim de ümidim de kalmadı, Bahar gelip hiç kapımı çalmadı; Şu zâlim gurbette güldüğüm mü var? Gelmiyor bayramdan bayrama selâm, Dostlar dahî etmiyor ki bir kelâm, Elbet okunacak […]

BİR İHÂNETİN AYAK SESLERİ!

Servet YÜKSEL servety@t-online.de   -Sabah Gazetesi’nin düzenlediği «15 Temmuz: Tarihi Değiştiren Tarih» adlı şiir yarışmasında üçüncülük ödülü almıştır- Temmuz’un ortasında bir İstanbul akşamı, Hüzün dalgalanıyor Boğaz’ın sularında… Hatırıma getirdim bir an Bağdat’ı, Şam’ı; Zâlimin pençesinde, hâin pusularında… Bir ihânetin ayak sesleri duyuluyor, Son kalem namlusunda; topun, tankın, uçağın… Umutlarım bağlanmış, gözleri oyuluyor, Abandı üstümüze, karanlık yüzü çağın… İninden çıkmış kuzu […]

1 2 3 125