MÜBÂREK MEVSİMDE, BEREKET YAĞMURU

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi O BİZE YAKIN, YA BİZ? Âyet-i kerîmede buyurulur: وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَاد۪ي عَنّ۪ي فَاِنّ۪ي قَر۪يبٌۜ اُج۪يبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِۙ فَلْيَسْتَج۪يبُوا ل۪ي وَلْيُؤْمِنُوا ب۪ي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ “(Ey Habîbim!) Kullarım Sana Ben’i sorduğunda (Sen kullarıma söyle:) • Ben çok yakınım. • Bana duâ ettikleri vakit, duâ edenin dileğine karşılık veririm. O hâlde (kullarım da) Ben’im davetime […]

Kur’ân ve Sünnet Ekseninde Bir Eğitim Hakkında Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi ile Mülâkat -3

GÖZ NÛRU NESİLLER Yüzakı: –Muhterem Efendim! Îmanlı bir neslin eğitim ve tahsili husûsunda kıymetli görüşlerinizi lutfeder misiniz? Peygamber Efendimiz Kur’ân-ı Kerîm’i nasıl öğretirdi? Kur’ân eğitimine gösterdiği hassâsiyet ve ihtimam nasıldı? Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi: –Fahr-i Kâinât Efendimiz; ashâbını çok severdi. Fedâkâr muhâcirleri de, îsar sahibi ensârı da çok severdi. Lâkin O’nun en büyük gayesi ve gayreti, arkasından gelecek ideal bir […]

O -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Ne Öğretti, Ne Hâsıl Etti ? -3

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi GÜZEL AHLÂKI ÖĞRETTİ Rasûlullah Efendimiz; “Ben güzel ahlâkı tamamlamak üzere gönderildim.” buyurmuşlardır. (Muvattâ, Hüsnü’l-Hulk, 8) Cenâb-ı Hak, Fahr-i Kâinat -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’e kırk sene yüksek ahlâkı tahsil ettirdi. Efendimiz de, ilâhî terbiye ve sıyânet altında muhteşem bir ahlâk yaşadı ve sergiledi. Kırkıncı sene, o yüksek ahlâkın üzerine; اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذ۪ي خَلَقَ […]

157. Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız, “Rabbinin adıyla oku!” İlk emir, aynı zamanda son emir… Rabbin adıyla, kelime-i şahâdetle son nefesi vermek, son nefese kadar îmân üzere yaşayıp îmân üzere göçebilmek; en zirve bahtiyarlık… Saîd olmak. Şakîlikten kurtulmak. Devrimizde îmânın yolunu kesen birçok câhiliyye eşkıyâsı var. Sonu -izmle biten türlü ideoloji… Modern câhiliyyenin her köşesinde okutulan, seyrettirilen ve yaşatılan inkârcı hezeyanlar… Lâkin bu kuşatmayı […]

Rahmet Mevsimi; ÜÇ AYLAR

YAZAR : B. Cahit ÖZDEMİR bcahit@hotmail.com Zaman; yaratılış hikmetine uygun kemâlâtı kazanmaya vesile olacak paha biçilmez, bedeli hiçbir servetle karşılanamayacak kıymette bir nimettir. Dünya hayatı; ebedî hayatın yanında bir hiç mesâbesinde olsa da, verimli kullanılabildiği takdirde, onu kazanmaya yetecek değeri hâizdir. Zamanın bazı dilimlerine uğursuzluk gibi menfîlikler izâfe edilmesi, sadece bâtıl inançlardan gelen hurâfelerdir. Ancak bazı zamanlar ve mekânlar vardır […]

KÂİNAT KİTABINI OKU!

YAZAR : M. Ali EŞMELİ Kütüphâneler kitaplarla dolu. İnsan hangisini okuyacağını şaşırıyor. Kimileri okuyor, okuyor da yine cehâletin dibinde boğuluyor. Niye? Çünkü; Okumak, akla ve gönle ancak ilâhî hikmet ve hakikatleri en doğru şekilde dokumaktır. Aksi hâlde her okuyuş, bir başka aldanışa ve bir başka cehâlete yuvarlanmaktır. Bunun için; 1. Kur’ân-ı Azîmüşşân, 2. Kâinat kitabı, 3. Omuzlarımızdaki kitap, elimizden hiç […]

Bedenin Şifâsı: ÇALIŞMAK

YAZAR : Ahmet ZİYLAN Geçen ay Yüzakı Dergimizde «Evimizdeki Define» başlıklı makalemizde annelerimizin bir define olduğunu yazmıştık. Benim annem merhume Zeliha ZİYLAN’ın da bu definelerden biri olduğunu yazmış, şahsiyet ve güzel davranışlarından örnekler vermiştik. Bu yazımızda da onun önemli nasihatlerini müsaadenizle tekrar etmek ve birincisini kendi hayatından hâtıralar ve diğer bazı güzel nüktelerle biraz açmak, şerh etmek istiyorum. Annemin güzel […]

İKİ UÇLU BIÇAK

YAZAR : Halil KAŞIKÇI «Yüzakı Mecmûamız»ın Ocak 2018 sayısında, Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi’nin yazısındaki şu satırlar, fakiri geçmişe aldı götürdü: “Muhabbetullah, mârifetullah, ihlâs ve takvâ ile kalben seviye kat etmemiş ve Hakk’ı bilmeyen nâdan bir insan, -ne kadar bilgili olursa olsun- ham kalmaya mahkûmdur. O, bu hamlığıyla ilim tahsil edip, meselâ bir doktor olsa; insanlara şifâ tevzî edeceği yerde, […]

Hak, Hürriyet ve Mes’ûliyet Bakımından KADIN

YAZAR : H. Kübra ERGİN Fatih’te, ana caddede yürüyorum, karşı taraftan otuz-kırk kişilik bir kadın grubu geliyor. Ellerinde pankartlar var. Etraftaki insanlar gibi ben de onlara tedirgin gözlerle bakıyorum. Çünkü kılık kıyafetleri, tavırları biraz bize yabancı. Derken içlerinden biri beni durdurup; “Bugünün Türk kadınına seçme-seçilme hakkı verilmesinin yıl dönümü olduğu; dünyanın birçok ülkesine nazaran daha erken bu hakka kavuştuğumuz, bunun […]

ŞEHİDLER ÖLMEZ!

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Bizde bir ruh var ezelden, o çınar, hiç ölmez, Su ölür, mü’min alınlarda pınar, hiç ölmez! Çünkü ölmez, diridir bizde şehidler ebedî, Gökte al bayrak olur, şanlı damar, hiç ölmez! Ten ölürken dirilen cân ile sonsuz yaşarız, Kışlar öldürse dahî bizde bahar, hiç ölmez! Ordumuz dünkü görünmez görünenlerle dolu, Bizde toptan savaşır türbe, mezar, […]

1 2 3 213