SALİHA HANIM

TL 14,40

 

 

Yahudilik’te, Hıristiyanlık’ta ve Câhiliyye’de Kadına Bakış Tarzı Nasıl? İslâm Medeniyetinde ise Nasıl?

Açıklama

 

Avrupa’nın mâzîsi, kadını değersiz hattâ mel’un görüyor.

 

 

Hâl-i hazırda da kadına muâmeleleri, şehvet vitrinlerinin malzemesi!..

 

 

İslâm’da ise sâliha hanıma verilen değer, kristal bir bardak teşbihinde:

 

 

Yolculukların develer üzerinde yapıldığı devirlerde, develeri çöl ritimleriyle coştururlardı.

 

 

Böyle bir seferde, Enceşe adlı hizmetkâr kasîde söyleyerek develeri hızlandırdı.

 

 

Fakat deve üzerindeki mahfazada bulunan hanımlar için bu sürat uygun olmayabilirdi.

 

 

Peygamberimiz;

 

“Yâ Enceşe! Dikkat et, camlar kırılmasın!” buyurdular. (Buhârî, Edeb, 95; Ahmed, III, 117)

 

 

ISBN: 978-605-9214-07-0

 

3. BASKI

 

Sayfa: 116

 

Karton Kapak

 

Kuşe Kağıdı

 

Ebat: 10.5 x 20

 

 

Hoşunuza gidebilir…