YÂR EYLE BİZİ!

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Yâ Nebî, aşkına canlar hediye, Bir nazar eyle, bahâr eyle bizi! Hak «Habîbim!» dedi Sen sevgiliye, Bu sözün hatrına yâr eyle bizi! Kaynıyor aşk ile dağlar taşlar, Akıyor sel gibi gözden yaşlar, Yâ Nebî, damlalar özden başlar, Yollar aşmakta pınar eyle bizi! Ey Kitâb’ın özü, ey Rehberimiz, Ey cihan kandili, Peygamberimiz, Kıt’adan kıt’aya, ey ezberimiz, Yine […]

TEMİZLEN!..

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Kor alevden kara toprak bile altın oluyor, Nûr olur akl-ı beşer, nâr-ı vasattan sonra! Rûhu kirden arıtan közle temizlen gayri, Sen de dön cevhere, nefsinle cihattan sonra! vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün (fâilâtün) (fa’lün)

İNTİHAR

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)   Nankörlüğün hazin sonu, küstahlık intihar, Sabretmeyen firâra Hudâ eyler intizar!.. Zannetme şan-şereftir o ahmakça aldanış, Yoktur, müsâde almadan ölmekte îtibar… Tatmîni hep haramda arar müptelâ güruh, Nerdeyse eylemekte cinâyetle iftihar… Bir başka câna kastedenin hakkıdır ateş, Cânın senin imiş diye zannetme farkı var!.. Aslā malın değil, şu atan kalp senin değil, Cürmünde hak emânete hâinlik […]

KUR’ÂN’DAN İKTİBAS İLHAMLAR -38- ZİKİRLE

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) “Kalpler ancak Allâh’ın zikri ile tatmin olur.” (er–Ra‘d, 28)   Şu yokluğun yurdunda rûha yoktur felâh, Ölümlünün aşkında, gönle yoktur ferah… Hudâ’yı zikretmekle kalp tatmîn olur. Zikirle ancak, gönlümüz sükûnet bulur. Huzurla an Allâh’ı; kavl-i Hak’tan duyub; «Elâ bi zikrillâhi tatmeinnü’l-kulûb»

CANIMIZ ADANIR AŞKA

Yusuf DURSUN yusufdursun66@gmail.com   Aşk ırmağı çeker bizi, Denizlerle bir oluruz. Okyanusa döker bizi, Köle iken hür oluruz. Kimseyle yoktur işimiz, Menziledir gidişimiz. Aşka doğar güneşimiz, Nefsimize kör oluruz. Buyruk verir hanlar hânı, Davul inletir meydanı. Cihanın tek pehlivanı, Yenilmeyen er oluruz. Ten kafesi açarız biz, Kanatlanır uçarız biz, Hâlden hâle geçeriz biz; Sır içinde sır oluruz. Âşık olan gelir […]

MÜTEBESSİM ÖLMEK!

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com   Kalbi üzgün, gözü yaşlı insanın, Mütebessim çıkar inan ki canı! Varlığını dâim Hakk’a sunanın, Mütebessim çıkar inan ki canı! Dili; «Hû!» der, kalbi; «Hû!» der mü’minin, Eli açık olur, gerçek muhsinin, Özü, sözü doğru olan eminin; Mütebessim çıkar inan ki canı! Güzel ahlâk peşindedir müslüman, Öfkesini yenen gerçek pehlivan, Hevâsını din etmeyen her insan; […]

UMUDUN BAYRAĞI ANADOLU…

Servet YÜKSEL servety@t-online.de   Yiğit düştüğü yerden ayağa kalksın diye, Oğuzların ebedî otağı Anadolu… Dün Selçuklu, Osmanlı bugün adı Türkiye, Merhametin, sevginin toprağı Anadolu… Zaman dörtnala geçmiş yollarında izi var, Havada, suda hüzün; dağda, taşta sızı var, Göklerinde o şanlı hilâli, yıldızı var; Tarih boyu umudun bayrağı Anadolu… Gül kokulu hâllerin, sözün dîvânesiyiz, Mevlânâ dergâhında aşkın pervânesiyiz, Yapayalnız kalsak da, […]

ÜRYÂNA BÖYLE!..

Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com   Yâ Rab; bir aşk verdin, ben beni bildim; Eğildim «hak» diyen, Kur’ân’a böyle!.. Her lâhza sınandım, her nefes doldum; Dil oldum idrâke, iz‘âna böyle!.. Efkârım hâl oldu, inceden ince; Vahiyle can buldum, ölmeden önce!.. Çırpınan yüreğim her gün, her gece; «Tevhîdi» söylüyor, zamâna böyle!.. A «Kerîm»; kerem kıl, durulsun özüm; Huzûra gelmeye, ak olsun yüzüm!.. Bir […]

ANDIĞIN ZAMAN

Osman ALTAŞ osmanaltas-59@hotmail.com   Boş dönmez, Allâh’a açılan eller, Aşk ile Allâh’ı andığın zaman… Semâdan kalbine, boşalır seller, Aşk ile Allâh’ı andığın zaman… Duyular ânîden, döner Allâh’a, Letâifler birden, kalkarlar şaha, Allah af kalemin, çeker günaha; Aşk ile Allâh’ı andığın zaman… Sultânî zikirle, nurlanır her yan, Veled-i kalp doğar, güçlenir îman, Yüz bin hicap aşar, bir anda insan; Aşk ile […]

ÜÇ AYLAR GELİNCE…

M. Nihat MALKOÇ mnm61mnm@hotmail.com   Mâneviyat mevsimi, geldi mübârek aylar! Rahmet sağanağından mü’mine düşer paylar! Her biri nurdan halka: Recep, Şâban, Ramazan… Gönüllerde basîret, ihlâs, ferâset, mîzan… Hizaya gelir kulun gözü, kulağı, dili… Geceyi aydınlatır rûhumuzun kandili. Soluklanır mü’minler cennetin kokusunu, Îman nûruyla bezer rûhunun dokusunu. Recep’te tohum eker, Şâban gelince sular, Ayların hasat vakti, Ramazân’ı muştular. Bu zaman diliminde […]

1 2 3 354