ASIL DEPREM ve ESAS BAYRAM

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)   Duyarsak, der ki enkazlar: –Asıl depremler insanda, Sebepler mânevîdir evvelâ sarsıntı, vicdanda! Eğer çökmezse hiçbir şahsiyet, hiçbir binâ çökmez, Tutup sökmezse gāfiller, musîbet yerde kök sökmez!  Müseccel son zarar, meydandadır her gafletin resmi, Çalıp çırpan veballer, türlü suçlar, işte denmez mi?   Ey insan! Şüphe yok, biçtiklerin, ektiklerindendir, Senin yanlışlarındandır felâketler, bütün bir bir. Bu gerçek hükmü […]

Okumaya Devam Edin...;

KITALAR

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)   Güler Yüzümüz   Ehl-i îmâna karşı dünyâda, Varsa Allâh için güler yüzümüz; Düşmeyiz hiç figāna-feryâda, Yarın ukbâda hep güler yüzümüz…   vezni: feilâtün / mefâilün / feilün             (fâilâtün)      (fa’lün)   Revâ mı?   O’nun ümmeti olmak, bir cennet bayramıdır, Ümmet-i Muhammed’e Hudâ’nın ikrâmıdır… Soruyor Allah dostu: Böyle iken mü’mine; […]

Okumaya Devam Edin...;

GÖNLÜM MESTANE MESTANE…

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com     Yağmur yağar ince ince, Kalbim hoş olur sevince, Aşk bâdesinden içince; Gönlüm mestane mestane…   Yüreğimi avutamam, Ağyâr elini tutamam, Ölsem seni unutamam; Gönlüm mestane mestane…   Aşkım her dem taze, yeni, Arayıp dururum seni, Bulamadım bende beni; Gönlüm mestane mestane…   Sükûtî’yim, aşk meleği, Giyindim hiçlik yeleği, Duvara astım eleği; Gönlüm mestane […]

Okumaya Devam Edin...;

BU FASIL…

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)     Af yağar -her sene- hikmet bu fasıl, En günahkâra da rahmet bu fasıl!   Ebedî tartıda kurtulmak için, Sırr-ı Kur’ân ile sohbet bu fasıl!   Mağfiret bâbını, bülbül şakısın, Farz oruç mevsimi, âyet bu fasıl!   Mum eden terbiyesinden dolayı, Ecri Allah’ta, bir izzet bu fasıl!   O kadar tatlı ki, iftar ve sahur, […]

Okumaya Devam Edin...;

ŞEHR-İ RAMAZAN

Şerife Şule TESLİMOĞLU serifeteslimoglu00@gmail.com Gelince şehr-i Ramazan, Tut orucu, sevap kazan. Yetim, öksüz fukarâya; Yemek için dolsun kazan. Aç kalmayan kul ne bilsin, Sevmeyen nasıl sevilsin?.. Seherde giryân olmayan; Gözyaşını nasıl silsin?.. Oruç, günah kirin yıkar, Nefsin ağzına gem tıkar, Bereket yağar sofraya; Hamd ü senâ Arş’a çıkar. Niyet, Rabbe verilen söz, Söze sâdıktır her dem öz, Mâsivâdan uzaklaşır; Cümle […]

Okumaya Devam Edin...;

BİRLİK ZAMANI

NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com   Bünyeyi kemirir amansız illet, Tefrikadan vazgeç! Birlik zamanı. Acıdan, kahırdan bıktı bu millet, Tefrikadan vazgeç! Birlik zamanı. Dînin değer verir; akla ve ilme, Ayrılığa düşüp, oyuna gelme! Dili hançer edip, gönlümü delme! Tefrikadan vazgeç! Birlik zamanı. Asırlık yaradan dertlidir sîne, Hakk’a sırt çevirip, dönme tersine! Aldanıp kapılma, azgın nefsine! Tefrikadan vazgeç! Birlik zamanı. Hakikat ortada […]

Okumaya Devam Edin...;

SEVGİLİ PEYGAMBERİM!

Mehmet KARADAĞ karadg63@gmail.com     Görün rüyada bana, Sevgili Peygamberim! Doyamam asla Sana, Sevgili Peygamberim!   Sen’siz cihan karışık, Olsa da bin bir ışık, Sana âlemler âşık; Sevgili Peygamberim!   Sen yoksan kokmaz güller, Gözyaşımı kim siler? Sen’i ansın tüm diller; Sevgili Peygamberim!   Kaşların sanki bir yay, Güneşim! Sen dolunay, Beni ümmetinden say; Sevgili Peygamberim!   Nefsi, şeytanı ezdin, […]

Okumaya Devam Edin...;

ENKAZIN ALTINDA KALDI BU BAYRAM

Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com     -6 Şubat depreminde hayatını kaybeden şehidlerimizin aziz hâtırasına…-   Maraş’ta keder var, Antep’te hüzün, N’eyleyim bayramı o yoksa eğer… Kalmadı mânâsı gül yüzlü sözün, N’eyleyim bayramı o yoksa eğer…   Dedem, tutunduğum kırılmaz daldı, Hayatın gerçeği, tatlı masaldı. Babam, üstümüzde titreyen şaldı, N’eyleyim bayramı o yoksa eğer…   Hatay’da yüzlerce çocuk annesiz, Ağlıyor Malatya; evsiz, […]

Okumaya Devam Edin...;

DÜŞTÜR ALLÂH’IM!

Mehmet BAŞ mehmetbas51@hotmail.com     Her türlü hükmüne büktüm boynumu, Cefân da vefân da hoştur Allâh’ım. Yazdığın yazgıya açtım koynumu, Canım kafesteki kuştur Allâh’ım.   Sen verdin, Sen aldın; gayrısı yalan, Var mıdır âlemde ebede kalan? Korkar mı ecelden, Rabbini bulan? Sen’siz atan yürek taştır Allâh’ım.   Ezelden ebede döner bir çember, Aşkın bir mihraptır, rahmetin minber, Lutfunla bizlere tesellî […]

Okumaya Devam Edin...;

KİM ÇEKER Kİ DERDİMİZİ!..

Mehmet Ali KALKAN     Yüreğimin seherinde, Yel çeker mi derdimizi? Göklerim kökten derinde, Sel çeker mi derdimizi?   İçim alev perde perde, Dışım kendimle seferde, Ummânın taştığı terde; Göl çeker mi derdimizi?   Kanat sesiydi duyduğum, Düşen yıldızdı saydığım, Aldığım, kendi koyduğum; Kul çeker mi derdimizi?   Yollar ayân avucumda, Bir gurbet saklı göçümde, Nice kırık ses içimde; Tel […]

Okumaya Devam Edin...;
1 2 3 437