EY ÂHİRET YOLCUSU!

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Her insan, bir âhiret yolcusudur. Âhiret ise, Allâh’a dönüşte bu fânî ömrün hesabının ve ebedî karşılıklarının görüldüğü son durak. Oraya varmadan bütün hazırlıkların tamam olması gerek. Bu dünyada malûm, göç yolda düzülmekte. Dolayısıyla yollarda çok daha fazla gayretten başka bir şey lâzım değil insana. «Allah!» deyip gayrettir gerçek bir hayat mücadelesi. Bunun özü de; haramlardan […]

İHLÂSLI YÜZÜN ZİYÂSI

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Rûhun, bedenin safâsı, abdest… Hakk’ın ne güzel rızâsı abdest… Mevlâ’ya visal yolunda ilk şart, Mestâne kulun edâsı abdest… Can, âb-ı hayat bulur onunla, Bezginleşenin devâsı, abdest… Nûr üstüne nûru tâzelerler, Derviş gönlün cilâsı, abdest… Tâzim ve edep içinde pür nûr, Hak dostunun îtinâsı abdest… Azrâil’e her zaman hazırdır, Mü’min kulun ilticâsı abdest… Dal uykuya tertemiz gönülle, […]

ESERİNDİR!..

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Lâf değil, çâre yetiştir kanayan bir damara, Sırf ilâç olsa da dil, lâfla kapanmaz şu yara! Çok da bilsen, iki kez dinleyerek bir söyle, Bin çalış, ellerinin mührünü göster ecele… Yaşatır sonsuza dek varsa eğer bir eserin, Dil değil, el de değildir, eserindir değerin! vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün (fâilâtün) (fa‘lün)

Kur’ân’dan İktibas İlhamlar -32-

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Başıboş Değilsin! أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى “İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır!” (el-Kıyâme, 36) Nefis ve şeytandan gelen vesvese ne boş: Tesâdüfen evrimle var oldu, başıboş!.. Hayır, şu ömrün, imtihan gāyesi için, Oyun ve eğlenceyle mahvetmemelisin!.. Davar mıdır insan ki salsın onu Hudâ? «E yahsebü’l-insânü en yütrake südâ…» vezin: Âyetin vezni.

NELERİ GÖRDÜM!

Ali AĞIR aliagir70@gmail.com Yeryüzüne baharları sunarken, Güneşin bağrında kışları gördüm! Balıklar göklere kanatlanırken, Denizin dibinde kuşları gördüm! Bitmedi, bitmiyor hırsa esâret, Yıllar var, bir damla sevince hasret, Zamanın kalbinde yiter saâdet; Yakılan, yıkılan düşleri gördüm! Düşman, körpe fidanlara kıyarken, Toprağı kıpkızıl renge boyarken, Yıldızlar semâdan bir bir kayarken; Hilâlin gözünde yaşları gördüm! Hasadı göremez, tarlayı eken, Güller çiğnenirken, vazoda diken, […]

KIT‘ALAR

Abdullah GÜLCEMAL abdullah_gulcemal@hotmail.com KİMSESİZİN KİMİ VAR? Camimin yanında minarem «elif», Mihrabımın, minberimin, «mim»i var… «Rahmân» Sen’sin, «Rahîm» Sen’sin Allâh’ım; Kimsesizin Sen’den başka kimi var!.. OLURMUŞ Hidâyet olmayınca, «akıl» bir şer âleti… Kalp mühürlü, gözler kör, kulak sağır olurmuş!.. İnandık, îmân ettik, kabul ettik çok şükür; Yolu doğru olanın, yükü ağır olurmuş!.. DEĞİŞEN NE Kİ!.. Câhiliyye devrinde helvadan putlar yapar, Acıkınca […]

İŞTE DOST O!..

Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com Öyle bir dost edin ki sen, Merhameti engin olsun!.. Olmasa da kimin kimsen, O hep senin kimin olsun!.. Ölümsüz hayatla diri, Asla muhtaç olmaz biri, Âcizlikten mutlak berî; Kavî olsun, metîn olsun!.. Yanılmasın, unutmasın, Uyku ve gaflet tutmasın, Ümidini kurutmasın; Sığınınca emîn olsun!.. Yazabilsin kaderini, Ecel vaktini, yerini, Gidersin her kederini; Istırabın teskin olsun!.. Hayatında rızık […]

BOŞ OTURMAK YOK!..

CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com -Yeğenim Ahmet Furkan’a- Bu ne uyuşukluk, bu ne tembellik? «Yer çalışsın, gök çalışsın sen otur!..» Bu ne enâniyet, bu ne bencillik? Kurt getirsin, kuş getirsin sen götür!.. Gün gelecek, sorulacak her saat, Tek geçerli akçe, Hakk’a itaat, Harıl harıl çalışıyor tabiat; El uçursun, yel uçursun sen batır!.. Şaşkın kullar, balık arar kavakta, Ne hikmetse, marka arar […]

NE DEDİLER?

ECRÎ (Huzeyfe YÜKSEL) Kimi gözler çürümüş leşlere «kıymet» dediler. Ateş üstünde kurulmuş eve «cennet» dediler. Gariban kimseye insan diye hiç bakmadılar, İki büklüm kalarak patrona «hürmet» dediler. Gâvurun namlusu mazlûma uzanmış, vuruyor. Vahşetin ismine eyvah ki «adâlet» dediler. Fâizin girdiği her yer, kuru yaprak kesilir, Ona isnâd ederek; «Şart bu, ticâret!» dediler. İffetin zirvesi, göklerdeki başörtüsüdür, Onu bez parça görenler; […]

YENİ ÇAĞ’A MÜJDELER

GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com Geceyi bölmek gerek, kutlu bir rüyâ ile, Asırları kuşatan, mukaddes hülyâ ile. Böyle sürmesin devran, mülkü adâlet sarsın! Âleme nizam sunan, ezelî maya ile. Muhteşem çağlarımız, yeniden parıldasın, Sevinç sedâlarımız buluşsun deryâ ile. Saâdet asırları özlemimiz, son bulsun! Ufukta cihangirlik en parlak ziyâ ile. Al atlı süvârîler, çağa vursun mührünü, İnsanlığı kuşatsın, edep ve hayâ ile. […]

1 2 3 307