KİME HAYRAN, KİME KURBANSIN?

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Ey beşer, kalbinde her kim varsa hayrân olduğun, Şüphe yok, ancak odur dünyâda kurbân olduğun! Şanlı tekbîrin ve hamdin dâimâ Allâh ise, Der ki Seyrî: Şüphesizdir, cân-ı cânân olduğun! fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün

Kur’ân’dan İktibas İlhamlar -29- AŞKIN ÇERÂĞI

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) قُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ “…De ki: «Allah bana yeter!»…” (et-Tevbe, 129; ez-Zümer, 38) قُلْنَا يَا نَارُ كُون۪ي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلٰٓى اِبْرٰه۪يمَۙ “«Ey ateş! İbrahim için serinlik ve esenlik ol!» dedik.” (el-Enbiyâ, 69) Bir mağma kaynar kaynar içimde, Etraf da âteş korkunç biçimde… Nefsim, içerden… Şeytan dışardan… Bir çift cehennem yoz duygulardan… Hiçbir çıkış yok! Tek […]

GÜL CİVÂRINA…

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Bağrında Fâtih’in zafer iksîri aşkıdır, Hem öyle aşk ki, can suyudur ruh çınârına! Bul, iç bu aşkı; canlanarak cân olur fedâ, Kurbân adında gül götürür gül civârına!.. mef’ûlü / fâilâtü / mefâîlü / fâilün

ÖZLENEN BAYRAM!..

ŞAİR : Ali AĞIR aliagir70@gmail.com Bu bayram, bambaşka bir bayram olsun! Yetimler, öksüzler boyun bükmesin! Hâneler mutluluk, huzurla dolsun! Garipler, gözlerden yaşlar dökmesin! Yürekler yaralı, hasret ilinde, Dudaklar çaresiz, sükût salında, Anneler, babalar hüzün dalında; Umutsuz umutsuz yola bakmasın! Hıçkıran zamanı tutsun geceler, Bütün ıstırabı yutsun geceler, Devleşen kaygılar, sonsuz acılar; Dininceye kadar şafak sökmesin! Ötelerden ılık bir rüzgâr gelsin, […]

BİLİR HAK!

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com Şahdamardan daha yakın insana, Niyetleri ve sırları bilir Hak! Üç-beş kişi konuşsalar yan yana, Gizli fısır fısırları bilir Hak! Gökler ile yerde, suda ne ki var, Her birinden ayrı ayrı haberdar, Ne durumda ne vasıfta ne miktar; Bütünleri küsurları bilir Hak! Kimse bilmez mutlak gaybı, O bilir, Seçtiğine cüz’î miktar bildirir, Uzak-yakın, önce-sonra O’na […]

YORUYOR BENİ…

ŞAİR : Abdullah GÜLCEMAL abdullah_gulcemal@hotmail.com Ahmak arkadaşın, vefâsız dostun, Lüzumsuz sorusu, yoruyor beni… Yıllarca yurdumda her gün, her saat, Çalan yem borusu, yoruyor beni… Küfrün karşısında eğik başların, Boğumu kıdemli geyik başların, Ayağa dolaşan büyük başların; Ölüsü, dirisi; yoruyor beni… Hasta olur; şurup görse, hap görse, Balta olur, takılacak sap görse, Çıkar için; çevre görse, çap görse; Yamulan birisi, yoruyor […]

Hazret-i İbrahim -aleyhisselâm-

ŞAİR : CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com Rabbimiz’e kulak vermemiz gerek, «Selâm olsun İbrahim’e!» buyurmuş, «Onun için nam bıraktık!» diyerek, Âhirzaman ümmetine duyurmuş… Hac ve kurban onun hâtırasıdır, Teslîmiyet timsâlidir İsmail. Sâfâ-Merve Hacer Ana yasıdır; Salli-bârik duâları bir delil! Evlâdını Hakk’a kurban adamış, Mevlâ’ya sevdalı candır İbrahim… Göz kırpmadan bedelini ödemiş; Ateşlere dalan kandır İbrahim… Âşığız biz seni misâl edene, Tek […]

DERVİŞ

ŞAİR : FECRÎ (İbrahim BAZ) ibrahim.baz@hotmail.com Gel bütün dünyaları, bir kuyuya koyalım, Kalmasın varlıkta renk, teker teker soyalım. «Ben varım!» diyenleri birer birer vuralım, Hiçlik dağını aşıp, göğe bağdaş kuralım. Ulu dergâh önünde, kapı kulu olalım, Biz bizi terk eyleyip, bir olanı bulalım. Katre ummâna ersin, perdeyi kaldıralım, Sazlığa dönsün neyler, tek nefes aldıralım. Günahkâr nefsimizi, tevbeyle inletelim, Gözyaşı zikrimizi, […]

SENİN KURBÂNINIM!..

Fuzûlî خلق عالم ييلده بر قربان كسرلر عيد ايچون دم بدم سـاعت بسـاعت من سنـڭ قربانڭـم Halk-ı âlem yılda bir kurban keserler îd için, Dem be dem sâat be sâat men senin kurbânınam!..

İLİM AÇIK BİR SORU

GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com Düşlerimden süzülen gümüş renkli duyguya, «İlim açık bir soru, aşk sırlı bir cevaptır.» Aklımın hicretinde vedâ eden uykuya, «İlim açık bir soru, aşk sırlı bir cevaptır.» İçimde kayboldukça hep sığındım içime, Neresine tutunsam, savruldum kaç biçime, Aynı cevabı aldım, sual ettimse kime; «İlim açık bir soru, aşk sırlı bir cevaptır.» Bilirim ki vuslatın yeri var, zamanı […]

1 2 3 237