VUR MÜHRÜNÜ!

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Ey şanlı yiğit, öyle bir Allah diye gürle, Şahlan yeniden zulmü adâletle mühürle! Allah de, işitsin yine vicdânı sağırlar, Gâzî ve şehidlik, bizi cennette ağırlar! Gördük, nice vîrân oluyor yeryüzü sensiz, Ülkem yaşamaz Sûriye, Balkan ve Yemen’siz! Ey şanlı yiğit, meydanı küffâra bırakma; Mazlumlara yâr ol yine zâlimleri takma! Yıllarca yetim kaldı bu dünyâ, […]

BAYRAM, İNFÂK İLE…

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Önce, cömertlik ve sehâvet dile… Sonra, helâl mal ile servet dile… Dilde döner bir nice yüksek hayal, Gizli niyetler ise gelmez dile… Vermesin Allah diye, kul yalvarır, Öldürecek bir gücü bir câhile… Nîmeti külfetle berâber düşün, Zorlu hesaptır şu helâller bile… Anla, hakîkî fukarâlık nedir? Nerdeki yokluktur esas mes’ele?.. Cimri beden, kızdırılıp dağlanır, Hak […]

ÎMAN TERİ

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Sevdâ şakıyan bülbülümün ülkeri bayram, Al al tutuşan gonca gülün kevseri bayram!.. Nîçin yeni giymek, ata binmek sanıyorlar? Aşkın ezelî secdesi, îman teri bayram!.. vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün

Kur’ân’dan İktibas İlhamlar -28-

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) İHLÂS وَادْعُوهُ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الدّ۪ينَ “De ki: Rabbim adâleti emretti. Her secde ettiğinizde yüzlerinizi O’na çevirin ve dîni yalnız Allâh’a has kılarak O’na yalvarın. Evvelce sizi yarattığı gibi (yine O’na) döneceksiniz.” (el-A‘râf, 29) «V’ed‘ûhu muhlisîne lehü’d-dîn» Hudâ sözü, Mevlâ’ya hâlisâne ibâdet, işin özü… İhlâs o sır ki, olmayacak kalpte hiç riyâ, Ortak kabul eder […]

Sâdıklarla Beraber

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com Hakk’ın bize budur emri ey kardeş, Olun diyor, sâdıklarla beraber. İyilerle yaşa ömrü ey kardeş, Kötü dosttan sakındırdı Peygamber. Dedi: «Kişi dostun dîni üzere.» Arkadaşın tesiri var kadere, Kötüye dost, düşer sonsuz kedere; Dosta göre şekillenir her kader. Bir olur mu körükçüyle misk satan, Sana enfes gül ve reyhan koklatan, Yahut sana kıvılcımlar sıçratan; […]

KUDÜS, İLK GÖZ AĞRISI

CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com Bizim ilk kıblemiz, ilk göz ağrımız, Mescid-i Aksâ’dan çekil İsrail! Bu sapanlar, bizim sulha çağrımız, Kör etmiş gözünü çakıl İsrail! Siyonizm’e hep arazi eklersin, Masonlarla iç yüzünü saklarsın, Gargat ağacından medet beklersin; Kalmamış hiç sende akıl İsrail… Gittiğin her yerden kovulacaksın, «Çil yavrusu» gibi dağılacaksın, Döktüğün kanlarda boğulacaksın; Dipsiz kuyulara dökül İsrail! Hârût’la Mârût’la sözde el […]

HİKMETİ GÖR!..

ECRÎ (Huzeyfe YÜKSEL) Şu ömür harmanı meçhul bize, hikmetle dolu, Her doğan, son nefesin yolcusu, ibretle dolu. Kâinat, kudret-i Mevlâ’nın ilâhî sanatı, Seyreden her göz için kulluğa dâvetle dolu. Toprak altında ne var seyrederek idrâk et! İhtirastan yana eyvahla, nedâmetle dolu. Gülün altında diken var diye gam çekme sakın! Gülde yok zerre keder, sırr-ı basîretle dolu. Gökte bayrak süzülürken bu […]

I. MUHTACIZ MERHAMETE

ŞAİR : GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com Bakışları küskün, hayali yıkık, Dünyadan umudu kesilmiş artık, Kendini unutmuş sağır insanlık… Merhamete muhtaç tümden kâinat, Merhamete muhtaç bütün mevcûdat, Dünyayı ateşe atar kör inat… Zâlimin zulmünü duymaz insanlık, Adâleti başa koymaz insanlık, Merhamete muhtaç, doymaz insanlık… Merhamete muhtaç koca Afrika, Merhamete muhtaç akıl ve zekâ, Aslına dönmeli fıtrat mutlaka… Merhamete muhtaç Kudüs, Arakan, […]

MEDİNE YELİ

ŞAİR : Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com Sonu muhabbete çıkar, Bu yol Medine yoludur! Gözlerimden çağlar akar, Bu sel, Medine selidir! Ravza, cennet gülistanı, Misk-i anber dört bir yanı, Burda Âlemler Sultanı; Bu il, Medine ilidir! Gelir, vuslat seherinden, Doğar, aşkın cevherinden, Kokusu O’nun terinden; Bu gül, Medine gülüdür! Canda hasreti bitirir, Sevdâyı dile getirir, Derdime derman yetirir; Bu yel, Medine yelidir! […]

ZAMAN ve MEKÂN

ŞAİR : Harun ÖĞMÜŞ Çekip durur bizi mâzîye eski hâtıralar, Gönülde her birinin çok değerli bir yeri var. Tabî yaşandığı yerler de öyledir bizce Gidersek ağlarız orlarda belki, sessizce… Kısıklı, Çamlıca, Kuzguncuk, Üsküdar, Salacak; Ümîdimiz o ki mâzîye bir geçiş olacak. Ve eski günleri bir el diriltecek derhâl… «Zehî tasavvur-ı bâtıl, zehî hayâl-i muhâl»* Ne var ki gerçeği bir türlü […]

1 2 3 224