SEÇ DOĞRUYU!

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Ne için, bunca kopan fırtına, bak, Ne yazılmakta senin sırtına, bak, Ebedî bir zafer istersen eğer; Toprağın üstüne bak, altına bak!.. feilâtün / feilâtün / feilün (fâilâtün) Her yolcuya ancak iki yol var, Bundan, iki defter, iki kol var, Seyrî, sonu cennet ve cehennem; Seç doğruyu, yalnız iki rol var! mef’ûlü / mefâîlü / […]

«AFRİN HAREKÂTI»NA TARİH

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Küffâr ile dostluk yolu, ikbâl mi? Serâb! Bak şanlı, kadîm Endülüs’ün hâli harâb! “Birlik olarak tam sarılın Hak ipine! Ayrılmayın aslā!”* dedi Sünnet ve Kitab!.. Toprak kaparım zannederek makber açar, Bağrında ne âsîleri saklar şu türâb!.. Va‘din ne, şu tırlarla silâh karşılığı? İslâm kanı dökmek kime işret ve şarab? Ey kâfire dost, dostuna kör, […]

ŞÂN OLA YÂ RAB!..

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Bizdeki îmân ordusu kükrer, Der dili; «Allah!» yeryüzü titrer! Zulmü temizler, elde adâlet, Lutf ile yâ Rab, eyle muzaffer!.. Şanlı yiğitler, Afrin’e girdi, Hak’tan inâyet, şerri devirdi, Çekti bu millet ceddine tekrar, Lutfet ilâhî, müjdeli va‘di!.. Müjdene yoktur kimsede şüphe, Hasret ufuklar, bizdeki fethe, Der ki bu Seyrî; ver bize nusret, Şân ola yâ […]

MEMDUH CUMHUR BEYEFENDİ’NİN VEFÂTINA TARİH

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Kıymetli gönül insanı, şair, mûsıkîşinas, nüktedan ve zarif bir edip olan Memduh CUMHUR Beyefendi’yi 12 Ocak 2018’de dâr-ı bekāya uğurladık. Merhûmu Rabb-i Rahîm’in sonsuz rahmet ve mağfiretine tevdî eder, elemli ailesi ve sevenlerine sabr-ı cemîl dileriz. Okuyucularımızdan da merhûma üç İhlâs-ı şerif ve bir Fâtiha-i şerîfe istirham ederiz. Kendisine bir tarih kıt‘ası düşürmeyi mânevî […]

Kur’ân’dan İktibas İlhamlar -25- OKU!..

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) İlk emri, Rabbin «İkra’!»1 İnsanda ilk ayardır!.. Her bilgi, kalpte zîrâ, Bir hamledir, karardır. Şeytânı önce taşla, Rabbin adıyla başla,2 Rikkatle, gözde yaşla, Her cümle bir bahardır. İlk önce besmeleyle, Mevlâ’yı rehber eyle, Kur’ân’ı ezber eyle, Tâ haşre dek o yârdır!.. Âriflerin kitâbı, Ecdâdının hitâbı, Evhamların cevâbı, Fark et şu sayfalardır. Hak nûru olsa […]

KANATLANAN DAMLALAR…

ŞAİR : Ali AĞIR aliagir70@gmail.com Bir kıvılcım düşer, gönül bağına, Yıldızlar hasretle ayı kucaklar. Umutlar yol bulur, aşk otağına, Bir anlık vuslatla biter firaklar. Zemherî soğuğu baharı besler, Dağların başından dağılır sisler, O solgun yüzünü çiçekler süsler; Rengârenk giyinir kara topraklar. Ömür geçer zaman salıncağında, Renklerin cümbüşü gökkuşağında, Gecenin zifirî karanlığında; Nelere şahittir ıssız sokaklar? Çektikçe azalır, biter her çile, […]

NEFS ELİNDEN EL-AMAN!..

ŞAİR : Abdullah GÜLCEMAL abdullah_gulcemal@hotmail.com Kim benim derdimi nerden bilecek, Neler çektim, ben bu nefsin elinden!.. Annem de yok gözyaşımı silecek, Neler çektim, ben bu nefsin elinden!.. Baharla yazımı çevirdi kışa, Toprak diye tohum ektirdi taşa… Bir ömür peşinde koşturdu boşa; Neler çektim, ben bu nefsin elinden!.. Bazen dağ ardından, bazen tepeden, Saklandı ok attı karşı cepheden… Uzak durmaz vesveseden, […]

YAZILDI ÜSTÜMÜZE!..

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com Yazıldı üstümüze, hükmü farz-ı kifâye, Hak Teâlâ farz kıldı, mü’minlere cihâdı. Zulüm gören sîneler, ersin diye şifâya, Hak Teâlâ farz kıldı, mü’minlere cihâdı. Îmânı ve vatanı savundurmak murâdı. Mübârek Kitâb’ında, eyleyerek işaret, Tarif etti mü’mine «kurtaracak ticaret», Mücâhide va‘detti; yardım, fetih, beşâret; Hak Teâlâ farz kıldı, mü’minlere cihâdı, Can yakıcı azaptan, kurtarmaktır maksadı. Cihad […]

OKU! ANLAT!

ŞAİR : CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com Besmeleyle başlayarak, Harflere mânâ katalım… Kâğıt olsun altın varak, Okuyalım, anlatalım… Hadisleri tevâtürle, Tarihleri esâtirle, Ceddimizi tezâhürle; Okuyalım, anlatalım… Şükür, bulduk hidâyeti, Bırakalım şikâyeti, Son kitabı, ilk âyeti; Okuyalım, anlatalım… «Cep»e cep gözüyle bakıp, Tebliği kafaya takıp, «Medya» tuzağından çıkıp; Okuyalım, anlatalım… Celil fırsat bil hayatı, Bitmez ilmin saltanatı, Hece hece kâinâtı; Okuyalım, anlatalım…

GÖR HELE!..

ŞAİR : GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com Aşkın dergâhında pişmek ne imiş, Mecnunca çöllerde yan da gör hele… Nemruta diklenip koşmak ne imiş, Karıncayı tanı canda gör hele. Sevda ummânına yelken salarak, Gülşende bülbülden ibret alarak, Muhabbet kokulu hisle dolarak; Menzilin yoluna kon da gör hele. Arzuların kör etmesin gözünü, Mürşidin peşinde ara izini, Aşk yurdunun çözülmeyen gizini; Billûr ırmaklarda yun […]

1 2 3 155