VEFÂ BAYRAĞI

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Çöllerde cefâ ırmağı, rahmet bağıdır, Kur’ân ve ezân, şan ve şifâ kaynağıdır, Seyrî, ebedî olmalı cennet vatanın; Bayrak, iki dünyâda vefâ bayrağıdır! mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün

BAŞ TÂCI

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Onun da vakti dolar; son bulur cefâ er geç, Başında sabredenin tâcıdır vefâ er geç… Diken diken ok atar bağrı goncanın Seyrî, Çiçek çiçek ulaşır câna merhabâ er-geç… vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / fa‘lün

HOYRAT, MÂNİ TARZI KIT‘ALAR MURSÎ

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Ey gerçek tahsîl eri! Kalk ve yürü ileri, Doldur şu kürsîleri, Ve sustur sinsileri! Yedirme hiç kurtlara, Muhammed Mursîleri… GÜLÜN ÖMRÜ Gören; «Ne hoş çiçek!» dedi, Kızardı gül yavaş yavaş… «Bekā cihanda yok!» dedi, Sarardı gül yavaş yavaş… «BİR»DE ERİ… Can mülkü «Bir»den gelir… Ecel ki birden gelir… Eriyip Vâhid’e var; Hüsran, kibirden gelir… DİŞ! Öfke […]

KUR’ÂN’DAN İKTİBAS İLHAMLAR -34- MUHTEŞEM AHLÂK

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظ۪يمٍ “Sen elbette muhteşem bir ahlâk üzeresin.” (el-Kalem, 4) Üsve bize Muhammedüni’l-Yetîm, Zirvesi beşerin, özü müstakîm. Doğruluğuna, şâhidi, hasmıdır, Sözleri yumuşak, câmiu’l-kelîm. Merhameti azîm, bir O’dur Raûf, Ümmetine kanat, o kadar Rahîm. Câhiliye sabırla olur, bahar, Taş atana duâ, o kadar halîm. Doymadı fukarâyı doyurmadan, Hiç demedi: «Hayır!» O kadar kerîm. Âhirete dönük, […]

BÜYÜKANNEM

Zahit GENÇ genczahit@gmail.com   Sevgi bizden, saygı sizden; «Diye!» derdi, büyükannem. Uzaklaşsa biri bizden; «Niye!» derdi, büyükannem. Sevip bizi teker teker, Gönlümüze sevgi eker, İnsanoğlu mutlak çeker; «Soya!» derdi, büyükannem. İnsanlığın has mayası, En güzel süstür, «hayâsı» İnsana bir iç boyası; «Huyu!» derdi, büyükannem. Kim sever ki, can yakanı? Bir can buldu göç kervanı, Yûsuf’un bir imtihanı; «Kuyu!» derdi, büyükannem. […]

HAKK’IN HUZÛRUNA VARILIR BİR GÜN

VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com   Farkında olmasa da her insanın, Doymayan boğazı sarılır bir gün. İster köle olsun, ister sultanın, Âhir namazına durulur bir gün. Kabir kimine bağ, kimine çukur, Kâfire meşakkat, mü’mine huzur, Tekrar üflenince kuvvetle o Sûr; Kara toprak çatlar, yarılır bir gün. Mahşerde; «Toplanın!» diyen fermanı, Duyan koşar, kalmaz dizde dermanı, Telâşla doldurur herkes meydanı; Hakk’ın […]

GÜLDÜĞÜM MÜ VAR?

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com   Yüreğim hasretin nârında yandı, Şu zâlim gurbette güldüğüm mü var? Gönlüm sermest oldu, aşka boyandı, Şu zâlim gurbette güldüğüm mü var? Candan geçtim, serden geçtim olmadı, Hevesim de ümidim de kalmadı, Bahar gelip hiç kapımı çalmadı; Şu zâlim gurbette güldüğüm mü var? Gelmiyor bayramdan bayrama selâm, Dostlar dahî etmiyor ki bir kelâm, Elbet okunacak […]

FAKÎRİN DUÂSI

SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com   Yüce Rabbim Sen’den dileklerim var; Câhili âlimden sayan eyleme! Helâl kazanç ile helâl lokma ver; Karnı kul hakkıyla doyan eyleme! Yalan söz söyletme sakın dilime, Ağzımdan çıkmasın kötü kelime, Yetim malı nasip etme elime; Sakın mîrî malı soyan eyleme! Bozmayasın şehvet ile özümü, Baktırma harama sakın gözümü, Münafıklar gibi yalan sözümü; Hak sözün yerine […]

BİR İHÂNETİN AYAK SESLERİ!

Servet YÜKSEL servety@t-online.de   -Sabah Gazetesi’nin düzenlediği «15 Temmuz: Tarihi Değiştiren Tarih» adlı şiir yarışmasında üçüncülük ödülü almıştır- Temmuz’un ortasında bir İstanbul akşamı, Hüzün dalgalanıyor Boğaz’ın sularında… Hatırıma getirdim bir an Bağdat’ı, Şam’ı; Zâlimin pençesinde, hâin pusularında… Bir ihânetin ayak sesleri duyuluyor, Son kalem namlusunda; topun, tankın, uçağın… Umutlarım bağlanmış, gözleri oyuluyor, Abandı üstümüze, karanlık yüzü çağın… İninden çıkmış kuzu […]

ON BEŞ TEMMUZ DESTANI

Sami İLHAN samilhan@hotmail.com   Otuz kuş havalandı, Ömer’in rüyasında, Nerden bilsin ki yarın, millet onun yasında! «Bu geleni vur!» dedi, paşasının tok sesi, Emir başı üstüne, siper oldu gövdesi, Şehâdetinin otuz kurşun oldu simgesi! Tankın önüne yattı, Fatih’in torunları, «Ezdirmeyiz!» dediler, aydınlık yarınları. Millet-devlet bir oldu, hâinler karşısında, Mağlûp oldu sürtüldü, müstekbir burunları. Ulu Rabbim! Bir daha yaşatma böyle gece! […]

1 2 3 338