BAYRAM VAR!

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Üzüntü çok, neşe az, hangi seste bayram var? Hayatta sancı kadar, deste deste bayram var! Keder de müjde de hak, hepsi aynı harmanda, Bu çağda başka değil her abeste bayram var! Buluşmadıkça beşer gökyüzüyle her yerde, Kabirde hiç diyemez dar kafeste bayram var! Dönüştü mâteme ah, kaç diyârı, İslâm’ın, Sanar ki çalgıcılar, beste beste bayram var! […]

SON NEFES SEN’SİZ BIRAKMA!..

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Yâ Rasûlâllâh, akıl mecnun, gönül Leylâ-yı aşk, Hakk’ı görmüştür görenler, Sen’dedir illâ-yı aşk, Çünkü Kur’an’dır Efendim, ettiğin imlâ-yı aşk; Etme Sen’siz son nefes hicrette Allâh aşkına! vezni: fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün

«BİR OSMANLI MÜNEVVERİ GÖÇTÜ UKBÂYA…»

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) -Üstad Kadir MISIROĞLU’nun Vefatına Tarih- Kadir Gecesi bir yiğit geldi dünyâya, Adadı ömrü, çiğnenen hakkı ihyâya… Yazdı, anlattı, haykırdı, yasak gerçeği, Sebil eyledi, hayatı yüce dâvâya… Sahip çıktı ecdâdına, hakkı söyledi, Sahip çıktı has Türkçeye, hak elif-bâya… Hapis, gurbet, küfür, alay… Çektiği çile, Yetmiş kitap yazdıysa da sığmaz imlâya… Onu deli zannedenler belki de haklı, Ondaki […]

EY DOST!

Zahit GENÇ zahitgenc80@gmail.com   Burcu burcu koku, yemyeşil bir renk, Rûhuma haz veren dağlar gibisin! Suların sesine benzer bir âhenk, Derinden derine çağlar gibisin! Ufkunu kaplarken kara geceler, İçinden yükselir yanık nağmeler, Kerbelâ içinde dinmeyen keder; Acılar içinde ağlar gibisin! Yolcunun derdini ne bilsin hancı, Dizilir bağrına dinmeyen sancı, Rûhunun ufkunu sardıkça acı; Hazana tutulmuş bağlar gibisin! Kim gördü dünyada […]

TERCİH

Ümmet KAHRAMAN   Ey kardeşim tercihini güzel yap, Rızâsını gözettiğin Rahmân mı? Niyetinden sorar bir gün yüce Rab, Memnun etmek istediğin şeytan mı? Dikkat eyle! Hangi safta durursun? Mü’minle mi fâsıkla mı yürürsün? Hangisini sana yakın görürsün? Topluluğun cennetlere kervan mı? Ya da hepsi cehenneme yâran mı? Neler yaptı ecdat vatan uğruna! Can vererek girdi yerin bağrına, Eğilmedi asla Hak’tan […]

GİTMELİYİM…

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com   Dünya yalan, ömür talan, Gitmeliyim; gitmeliyim… Hayat kâbus, nefret yılan, Gitmeliyim; gitmeliyim… Sevmedim hiç ağyâr yüzü, Ne baharı ne de güzü, Doymak bilmez insan gözü; Gitmeliyim; gitmeliyim… Akıl uçuk, îman kertik, Dümen bozuk, gönül batık, Ruhlar çökük, derman bitik; Gitmeliyim; gitmeliyim… Hürriyetten hava aldık, Ferdîleştik, yalnız kaldık, Nefsimizi mala saldık; Gitmeliyim; gitmeliyim… Hakikate giden […]

ANAM

SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com   Başımda tacım anam, Sevgine açım anam, Dünyada her derdime; Sensin ilâcım anam. Olsam cihana sultan, Giysem altından kaftan, Sensin bana tek vatan; Sana muhtacım anam. Sensin elim, ayağım, Gül derdiğim tek bağım, Evim, barkım, ocağım; Sensin mîrâcım anam. 10 Mayıs 2015, Girne

DÖRTDİVAN GÜZELLEMESİ…

Servet YÜKSEL servety@t-online.de   Hakk’ın kudret sofrası bir ovada kurulmuş, Ne hayatlar savurmuş harmanı Dörtdivan’ın… Oğuz boyları; suyu, havasına vurulmuş, Selçuklu mührü taşır, fermanı Dörtdivan’ın… Mor dağlardan bakınca bir gül gibi görünür, Gece ayaza çalar, sabah sise bürünür, Yolları hüzün, hasret, gurbetlere yürünür; Yüreğimde yaradır, hicranı Dörtdivan’ın… «Kırklar»ın meclisinde ötelere ağalım, Çocuklar; «Âmîn!» desin, yağmur olup yağalım, Sacayağı durduğum Geredelim, […]

YOL AL, ARA, SEN SENİ BUL!..

Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com   Hilkate bak, koy gafleti; Yol al, ara, sen seni bul!.. Gel canda bil «emâneti»; Yol al, ara, sen seni bul!.. Eyyûb gibi sabret, arın; Yanmış tende saklı varın!.. Duy; «Ne diyor?» şahdamarın; Yol al, ara, sen seni bul!.. Gönül kul ol, sende düstûr; Sensiz değil, ilâhî nûr!.. İnceldikçe bu tasavvur; Yol al, ara, sen seni bul!.. […]

SÜKÛTUN OLSUN ZEHEB

  كلامڭ فضە ایسە سكوتڭ اولسون ذهب اهل كمال ، كمالاتی صوصمقلە بولدیلر هب Kelâmın fıdda ise sükûtun olsun zeheb, Ehl-i kemal, kemâlâtı susmakla buldular hep… Fıdda: Gümüş   Sükût: Susma   Zehep: Altın   Kemâl: Olgunluk

1 2 3 336