BİLGİÇLERE HAKİKAT HAYKIRIŞI!

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) -Ebced değeri «Muhammed» lâfzına tekabül eden 92 beyit- Hazret-i Peygamber hakkında bile bile cehâlet kesilen BİLGİÇLERE HAKİKAT HAYKIRIŞI! “Kim Peygamber’e itaat ederse, Allâh’a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse, (bilsin ki) Biz Sen’i onlara bekçi göndermedik.” (en-Nisâ, 80) مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَۚ وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَٓا اَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَف۪يظًاۜ Ne inanmış ne gâvur, […]

«SÖZ MEYDANI»NA TERBÎ*

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) – (Yahya Kemal BEYATLI) Cihân O Dürr’e sadef oldu kün fekân olalı, Felek O Nûr’u tavâf etti âsumân olalı, Zamân O Gül gibi gül görmemiş zamân olalı, Gülün güzelliği dillerde dâstân olalı. Görünce gözler o ummânı, hiç bakar mı göle? Kerem saçan eli tutmuş gönül, bakar mı ele? Ne serve bakmadadır şimdi gözlerim ne […]

EY GÜLLER GÜLÜ!..

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Merhabâ âlemlerin ey rahmeti, Merhabâ âdemlerin ey cenneti! Merhabâ ey Gonca, ey Güller Gülü, Merhabâ ey bâğ-ı Kur’ân Bülbülü! Merhabâ ey nûr-i îman, merhabâ, Merhabâ ey zirve insan, merhabâ! vezni: fâilâtün / fâilâtün / fâilün

Kur’ân’dan İktibas İlhamlar -23- RABBÜ’L-ÂLEMÎN…

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Her şeyin Mevlâ’sı Allah, her kulun tek Rabbidir, Rabbim Allah, sahte mâbûdun da gerçek Rabbidir! Kul: E ğayrallâhi ebğî rabben? Ey câhil gürûh! Tek hakîkî Rab dururken, şirke düşmek iş midir?!. vezni: fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغ۪ي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍۜ “De ki: Allah her şeyin Rabbi […]

HAYSİYETİ KAYBETTİK!

ŞAİR : VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com Menfaati düşünüp, adâleti kaybettik! Haktan şaşarak, yüce emâneti kaybettik! Terk edince vazife meydanında nöbeti, İki dünyaya lâzım ganîmeti kaybettik! Mal yığmaktan infâka pek fırsat bulamadık, Zekâtsız zenginlikte, bereketi kaybettik! «Vehn» illeti kapladı korkusuz yürekleri, Hasma karşı koyacak, cesareti kaybettik! Sarmış nesli kabalık, adım başı cinayet, Hak hukuk anlayışı, ferâseti kaybettik! Bazen Tâlût’a, bazen […]

KUL SEVİNİR HAK SEVİNCE

ŞAİR : Zahit GENÇ zahitgenc@gmail.com Aklım der ki: Hakk’a sığın, Hak’tan gayrı her şey boştur. Tam eri ol hak dâvânın, Hizmet güzel, sen de koştur. Bilsin bunu bütün cihan, Ölüm-hayat bir imtihan, Nerededir, nedir bu can? «Can kafeste duran kuştur.» Derde düşen, derman arar, Dertsiz gönül, neye yarar? Aşkla gönle ver bir ayar, Hakk’a kulluk; güzel, hoştur. İyi, güzel, doğruyu […]

GAZEL

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com Gelesin her gece gam-hâneme sen şem‘ olasın, Sana âşık şu garib gönlüme hem-dem olasın. Ne zamandır bu gönül bağları yağmur diliyor, Neme hasret kuruyan güllere şebnem olasın. Sendedir derdimizin çâresi ey lebleri cân, Açtığın yâreye her dem yine merhem olasın. Vuslatın derdine düşmüş yine âşık perişan, Can veren âşık-ı bîçârene zemzem olasın. Seferî […]

A BÜLBÜL…

ŞAİR : Servet YÜKSEL servety@t-online.de Bencileyin gurbet elde ararsın, Hangi bağda gülizârın a bülbül… Yüreğine dikenleri sararsın, Kan renginde ah û zârın a bülbül… Hicran kafesinde kanat vurursun, Hüznün şahlanınca dîvan durursun, Bir hasret ki erir, akar, kurursun; Yok mu yârdan bergüzârın a bülbül?.. Pervânesi üçler, kırklar, yediler, «Aşkın kokusunu sürmüş» dediler, Seherde açarken görmüş dediler; Aklı gitmiş rûzigârın a […]

KUL OL, GÖR BİR AŞKIN DİYETİ SEN’SİN!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com Gönül oku, şerh et her bir eşyayı; Bu yanık toprağın, ziyneti Sen’sin!.. Yâkub’dan Yûsuf’a yor şu rüyayı; Rabbim’in «Gül» kokan âyeti Sen’sin!.. Bir kader çarkı mı, öğütür Sen’i? Oku, aşk derdiyle yanmış bedeni!.. Ara, bul Sen’dedir o sır mahzeni; Gör yedi nefsimin gayreti Sen’sin!.. Nedir bunca telâş, endişe, vehim? Payımız, ezelde olunmuş taksim!.. Cehd eyle […]

BIRAKTIM

ŞAİR : Osman TAŞ osmantas909@gmail.com Yüreğimi parça parça eyleyip, Her birini ayrı yerde bıraktım. Yalancı dünyada doğru söyleyip, Akılsız başımı derde bıraktım. Gönül coğrafyamın her yanı hasta, Mü’minler kan ağlar, çoktandır yasta! Beytü’l-Makdis yetim kaldı Kudüs’te, Gene Eyyûbî’yi zârda bıraktım. Fitneler bozarken kardeş arası, Her gün talan olur, İslâm mîrâsı! Bir parçam Burma’da kanar yarası, Cehennemden beter, «kor»da bıraktım. Beynim […]

1 2 3 119