HAK RENGİ

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Uyan yolcu, ruhsuz beden dayanmaz, Nefsi tuş olmayan bir can, kazanmaz! Şu imtihan yurdu, fânî çarşıda, Hayrı dileyenler şerre dadanmaz! Dillerin altında hangi bakla var? Yâri anmadıkça, gözler uyanmaz! Kalplerin içinde güller solarsa, Dikenler kalır ki, bülbüller konmaz! Îman ateşiyle, secde hâlinde, Bağrı yanmayanın alnı nurlanmaz! Alnı nurlu Anadolu dervişi, Allah’tan başka bir tanrıyı anmaz! Dünya […]

ENKAZ

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Dağlarda değil, ey baba, evlerde erozyon, Bâzen çocuğun rûhuna hortum, televizyon! Kör felsefenin zelzelesinden nice hâne, Dün sırça sarayken, bugün enkaz! Ne hazin son! mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün

HATÎCE VÂLİDEMİZ

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Rasûl-i Ekrem’i bi’setten evvel anladı O, Basîret üstü firâset, Hatîce Vâlidemiz… Emin Muhammed’e teklîfi aşkla yolladı O… Nezâket üstü zarâfet Hatîce Vâlidemiz… O Nûr’a olmak için en yakın ve en mahrem, Azık taşırdı Hirâ sırtlarında Gül Annem, İnandı Ahmed’e en başta, oldu ilk şebnem, Meveddet üstü muhabbet Hatîce Vâlidemiz… Küfür, muhâsara etmişti, el koyup çöreğe… Çocukların […]

UTANMAZ!

VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com   Sayısız masuma yalan, iftira, Uzamış diliyle, atar utanmaz. Dünyada yükselir her gün fatura, Ahrette çukura, batar utanmaz. Aklından ziyade kaba kuvveti, Menfaat uğruna çiğner milleti, Ya kullanır kalkan eder devleti; Yahut fütursuzca, çatar utanmaz. Hep hazır kavgaya belde silâhı, Çıldırmış insanlar, bilmez ıslahı, Zindana döndürür, mutlu sabahı; Nice canı kabre, katar utanmaz. Kārun’la yarışır, […]

KIZIM

Zahit GENÇ zahitgenc80@gmail.com   Her şey Hak içinde, hep Hakk’a yönel! Hak sevgiye paha biçilmez kızım! Alçaltma kendini, daima yüksel! Hakk’a boyun eğen küçülmez kızım! İnancı kaybetmek ne kadar acı, Yol ver şu nefsine, olma aracı, Kurursa gönlünde hikmet ağacı; Dalında bir çiçek açılmaz kızım! Bir gün toprak olur bu nâzik beden, Bir daha dönemez bırakıp giden, Sorarlar sana da […]

NÂRA MI NÛRA MI?

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com   Hep muhasebe et kısa ömrünü! Nâra mı nûra mı taşır amelin? Baş tâcı kıldın mı O’nun emrini? Nâra mı nûra mı taşır amelin? Sâlih amelim çok diye övünme! Mîzan kurulmadan önce sevinme! Dünyada nefsini sakın savunma! Nâra mı nûra mı taşır amelin? Havf ve recâ ile yaşa hayatı! Her nefes verişte hisset memâtı! Yâdından […]

GAZEL

SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com   İsyânını terk et ulu sultâna kulak ver!.. Gafletten uyan sâhib-i fermâna kulak ver!.. Öğren ne diyor bak yüce Rabbin, sana gāfil, İnkârı bırak, gel yüce Kur’ân’a kulak ver!.. Münkirlere yüz verme münâfıktan uzak dur, Cehlin sonu yok ilm ile irfâna kulak ver!.. İnsan görünen bir sürü şeytâna kapılma, Kul olma sakın sen kula, vicdâna […]

«O’NU» SÖYLER, HER AN O’NU!..

Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com   Vecde girmiş aşk dergâhım; «O’nu» söyler, her an O’nu!.. Nefs işleyen söz tezgâhım; «O’nu» söyler, her an O’nu!.. Hayra, şerre tenim tanık; Yüz gerekir Hakk’a lâyık!.. Aşk odunda pişen koruk; «O’nu» söyler, her an O’nu!.. Gönül kul ol, bul ihsânı; Katrede gör, bir ummânı!.. Duy, «emânet» yüklü cânı; «O’nu» söyler, her an O’nu!.. Her bir âzam, […]

KALP DUÂSI

Osman ALTAŞ osmanaltas-59@hotmail.com   Affeyle Allâh’ım, affeyle beni, Huzûra çıkmaya, yüzler ver bana… Namaz mîrac olsun, bulayım Sen’i, Yüzüme secdeden, izler ver bana… Taklitlerden uzak, hakikat olan, İlimle yoğrulmuş, hikmetle dolan, İlhamla destekli, gönülden gelen; Katında kıymetli, sözler ver bana… Aşk ile tutuşan, gönülden yanan, Hayretlerle uçan, haşyete konan, Hasretle inleyen, semâda dönen; Ağlamayı bilen, özler ver bana… Seherde aşkınla, […]

UTANDIM!

NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com   Îmân âbidesi asil soyluydum, Ar, hayâyı ata ata utandım! Ahlâklı, edepli naif huyluydum, Günahlara bata bata utandım! Mağripten maşrıka nazarım vardı, Nice bin destanı yazarım vardı, Gül alıp satmaya pazarım vardı; Can, cânâna çata çata utandım! Turna göçtü, kaldım aptal kaz ile, Piste çıktım berbat sesli saz ile, Usandırdım sevdiğimi naz ile; Dost, yâreni ite […]

1 2 3 343