MUHÂSEBE

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) – Tashih ve ilâveler dolayısıyla yeniden neşredildi.- Bu zemin boş; yedi kat gökte yerin var mı gönül? Sana âit yücelikten haberin var mı gönül? Var dedin kaç kere lâkin, cüceler biçti ekin, Daha engin iki-üç damla terin var mı gönül? İftihâr et düne baktıkça, fakat şimdiyi gör, Yine târih yazacak bir hünerin var mı […]

NOKTA-İ NAZAR

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Bir kimsede bin lutfu gören kalb-i selim, der: «Yâ Rab onu artır, koru, bin bir bereket ver!.. İkrâmını verdin, ne olur, şükrünü bahşet, Dünyâ gibi ukbâda da tekrârını lutfet!» *** Bir kimsede bir bahşı gören ehl-i haset, der: «Haksız bu! Neden bende bulunmaz bu nasipler?!. Nîçin ona gelmiş, bana hiç gelmedi mâdem! Bir ben […]

KİMİNLESİN?

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Göz kimde, öz kiminle; ya sen, sen kiminlesin? Yârin yanında gitti giden, sen kiminlesin? Mâmûreden harâbeye her yerde bir ömür, Her lâhza Hak seninle iken, sen kiminlesin? vezni: mef’ûlü / fâilâtü / mefâîlü / fâilün

Kur’ân’dan İktibas İlhamlar -13- TEBBET MESAJI

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) «Tebbet yedâ Ebî Leheb’in!..», bir büyük şiar: Peygamber amcasıyla bu düstûru, Hak koyar: Lâyık olan ricâle muhabbet vazîfemiz, Elbette müstehakkına nefret vazîfemiz!.. Tâğûta, ehl-i küfre gönül kaymasın, aman!.. Bir tek küçük fesâdını methettiğin zaman; Çatlak olur gönülde, basit sanma müslüman! vezni: mef’ûlü / fâilâtü / mefâîlü / fâilün

MAZLUMUN BEKLEDİĞİ SON ÜMİT OLMUŞUZ BİZ!

VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com Bozuk düzene nizam emrini almışız biz! Zahmetli hizmetlere gönüllü dalmışız biz! Mesafeler kısalmış cengâver milletime, Yıllarca üç kıtaya fermanlar salmışız biz! Kutlu dâvâ meyveye dururken beldelerde, Gönüllere insanlık mayası çalmışız biz! İnsafsız ve küffâra mü’min gücü gösterip, Garibi kucaklayan şefkatli kolmuşuz biz! Mefkûremiz yaşasın diyerek destanlarda, Sevdamız uğruna ne dağları delmişiz biz! Yurduma kast eyleyen […]

GAZEL

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com Yok benzeri cânânımızın güller içinde. Şîrin dudağın lezzeti yok müller içinde. Gözler doyamaz bakmağa ruhsârına asla, Mehtâba bedel çehresi ak tüller içinde. Amber utanır, misk utanır koklasa bir dem, Bir başka kokar saçları, sümbüller içinde. Âşıklarının gönlünü yakmaktadır aşkı, Gönlüm gibi dağlanmışı yok diller içinde. Esrârımı anlatmada âciz düşeyazdım, Gözyaşları sundum sana mendiller […]

ELDE KAN KALIR…

ŞAİR : Servet YÜKSEL servety@t-online.de Kızına söyleme, gelinden gizle! Madem sevindirdin elinden gizle! Verdiğini bilmediğin nan kalır… En çok sevdiklerin üzerler seni, Çile imbiğinden süzerler seni, Örsle-çekiç arasında can kalır… Fitnenin, fesâdın fitili oldun, Kim bilir kimlerin katili oldun, Alnında bir leke, elde kan kalır… Dilini boynuna ilmek yaparlar, Giymeye ateşten gömlek yaparlar, Gün gerçeğe doğar, kuru zan kalır… Ne […]

ARZDAN ARŞ’A İMZAN SEN’İN!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com Yâ Rab! Kulum, geldim Sana; Sır mı her bir lâhzan Sen’in?.. İlm-i ledün düştü câna; Tek maksûdum rızan Sen’in!.. «Tevhid» dedim her sûrede; Meftun oldum bu çarede!.. «Adli» söyler her zerrede; Her ödülün, cezan Sen’in!.. Özümde mi has gevherin? Nefse indi aşk seferin!.. «Hikmet» diyor her haberin; Ahdin, sulhun, nizan Sen’in!.. Veren Sen’sin saf nefesi; […]

YALNIZ DEĞİLSİN!

ŞAİR : NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com Can sevdiğim, gönül dostum, yârenim! Bilesin, hiçbir an yalnız değilsin! Varlığıyla derde derman verenim… Bilesin, hiçbir an yalnız değilsin! Sonsuz güzelliği nakşeden var ya! Sevgiyi kor edip aşk eden var ya! Esmâya yüreği köşk eden var ya! Bilesin, hiçbir an yalnız değilsin! Nedir bu endişe? Nedir bu telâş? Günahlardan arın, kör nefsini aş! Rabbinden […]

POSTMODERN İHÂNETLER

ŞAİR : M. Nihat MALKOÇ mnm61mnm@hotmail.com Umutların üstüne tanklarla yürüdüler, Ne insanlar fişlendi 28 Şubat’ta!.. Haysiyeti, onuru yerlerde sürüdüler, Demokrasi şişlendi 28 Şubat’ta!.. Canımızdan bezdirdi haksızlık ve talanlar, Şeytanı kıskandırdı yaptıkları plânlar, İtibar cellâdında tükenir mi yalanlar? Ne zulümler işlendi 28 Şubat’ta!.. Nice entrikaları deneyip durdu zalim, İhânet mahfilleri Sincan’da yaptı tâlim, Şükreyledi canını kurtaranlar sağ sâlim, Yürek yandı, haşlandı […]

1 2 3 70