SENİN DEĞİL!..

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Şu yer ve gök, bu can ve ten, Senin, fakat senin değil! Ne fark eder benim desen? Senin fakat senin değil! A Seyri, yaz ganîmeti, Cihanda bunca nîmeti, Ne varsa Hak emâneti; Senin, fakat senin değil!   vezni: mefâilün / mefâilün

KULUN NASÎBİ

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Şükür yegâne şifâdır, şikâyet en kötü ur, Şükürsüz insanı mahşerde mahveder bu gurur; Kapılma yokluğa Seyrî, kapılma varlığa da, Kulun nasîbi, şükür sâyesinde mevcuttur. Vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün (fa’lün)

SÜRGÜN YERİ

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Kendini kandırma gönül, sanma bu dünyâ kalıcı, İndirecek hükm-i kader, ömrüne keskin kılıcı! Olsa da dünyâ denilen süslü kadın câzibeli; Bir kocamış dul cadıdır, hamlede pek tecrübeli! Gafleti artırmak için allanıyor, pullanıyor… İlle de kandırmak için, her köşeden çullanıyor! Bir kerecik düşmeye gör, kör kuyudur pis kucağı, Canları nârıyla yakar, böyle tüter pis ocağı! Gün gelip […]

SÜRGÜN YERİ

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Kendini kandırma gönül, sanma bu dünyâ kalıcı, İndirecek hükm-i kader, ömrüne keskin kılıcı! Olsa da dünyâ denilen süslü kadın câzibeli; Bir kocamış dul cadıdır, hamlede pek tecrübeli! Gafleti artırmak için allanıyor, pullanıyor… İlle de kandırmak için, her köşeden çullanıyor! Bir kerecik düşmeye gör, kör kuyudur pis kucağı, Canları nârıyla yakar, böyle tüter pis ocağı! Gün gelip […]

AFFINA MUHTACIZ, AFFET ALLÂH’IM!

Zahit GENÇ genczahit@gmail.com   Nasıl düştük bilmem, biz bu gaflete? Affına muhtacız, affet Allâh’ım! Yalvarıp yakarsak, girsek halvete, Affına muhtacız, affet Allâh’ım! Sahibiz çok şükür, en güzel dîne, Seherler bir nimet, bilen mü’mine, Kapılmış gideriz, günah seline; Affına muhtacız, affet Allâh’ım! Sevdiğin kul olmak, olsa nasibim, Arınsa günahtan, zikrinle kalbim, Sevindir affınla, ey yüce Rabbim! Affına muhtacız, affet Allâh’ım! Şu […]

GAZEL

SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com   Bîçâre gönül, derdine derman mı ararsın? Sevdâlı başın katline, ferman mı ararsın? Bilmem ki neden yollara düştün yine câhil, Yollarda acep kendine irfan mı ararsın? Âşıklığın unvânını aldınsa ne devlet! Gāfil yanılıp kendine unvan mı ararsın? Çok gözyaşı döktün, yetişir ağlama artık! Yangınları söndürmeye tûfan mı ararsın? Şaşkın Seferî bunca heves bunca telâş ne! […]

PEYGAMBER (s.a.s.)’İN ORDUSU!

Servet YÜKSEL servety@t-online.de Ey aşkı kuşanmış îman erleri, Güzel Muhammed’in şanlı ordusu… Cenklerin en yiğit, yaman erleri; Güzel Muhammed’in şanlı ordusu… İşte Peygamber’in nurlu ordusu… Anadolu illerinden doğuyor, Ankā gibi küllerinden doğuyor, Hak bağının güllerinden doğuyor; Güzel Muhammed’in şanlı ordusu… İşte Peygamber’in nurlu ordusu… Oğuzhan’ın kutlu nesil boyları, Kan aynı kan, asâleti, soyları, Şehâdet ki düğünleri, toyları; Güzel Muhammed’in şanlı […]

«OL!» DEYİNCE…

Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com   Yâ Rab; canda, hilkat nûrun; Nefes verdin, halk eyledin!.. Âlemlere sığmaz «Var»ın; Şu gönlümü, mülk eyledin!.. Câna saldın, has mayayı; Ömre çaldın ar, hayâyı!.. «Gönül» denen bir deryâyı; Bir mânâya, gark eyledin!.. Sen a «Semî», duy sesimi; Sen’sin veren, nefesimi!.. Sen a «Basîr», gör nefsimi; Yedi ayrı renk eyledin!.. Her duâma; eman verdin, Arz’ı, Arş’ı mekân […]

ZİFİR

EDÎBÎ (Recep YILDIZ) nazbelli@yahoo.com   Sırılsıklam uyandım, Ipıslak bir bedenle. Ya hâlâ uykudaydım, Ya uykum kaçtı benle. Hayal-gerçek karıştı, Karanlık bir ufukta. Zifir rengiydi her şey, Siyah bir yolculukta. Düşünmek şöyle dursun, Delirmek vaktidir bu! Savaştım yastığımla, Dön artık kahpe uyku! Gerilmiş ok gibiydim, Zaman bir yay, sinirden. Ve yıllar geldi geçti, Hayâletlerle birden. Küçüktüm, saf ve mâsum, Günahsızdım, ne […]

MEÇHUL BİR ZAMAN DEHLİZİNDE

NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com Rabbim her kuluna bir ömür yazmış, Her nefes alışta geçiyor zaman. Nefsine uyanlar azdıkça azmış, Oysa her göçenle, göçüyor zaman. Levh u kalem ile yazılmış kader, Ne sevinç dâimî, ne sonsuz keder, Aklı kullanmayan olur derbeder; Her ânı su gibi içiyor zaman. Türlü imtihanla sınanır Âdem, Ya nâra ya nûra yol alır kadem, Ya tenzîl-i rütbe […]

1 2 3 350