SİLİNMEZ YAZI

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Görenin nûru, körün açmazı var, Her hayâtın ebedî kaçmazı var! Hey, bu devrânı zulümler çözemez, Gecenin gündüzü, faslın yazı var. Zorluğun bağrı kolaylıkla dolu, Bu bir Allah sözüdür, i’cazı var! Hakk’a bin hîle kuranlar bilsin, Yerin üstünde felek cambazı var! Alçağın Arş’a tuzak kurması boş, Varlığın sâdece tek kurnazı var! Bir ve tek kudreti görmezse beşer, […]

ALTIN İLE

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Bağrında ateş yoksa ses çıkmaz neyden bile, Çekice sabreden taş, tartılır altın ile!..

AÇAR MI AÇAR!

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Ümîdi kesme gönül, kalma derbeder nâçar, Kış ortasında da gör bak çiçek açar mı açar!.. Ümîdi kılma fütûrun, rehâvetin sebebi, Gözün önündeki fırsat dahî kaçar mı kaçar!.. Hakîkatin zaferinden emîn isen de çalış! Kader, nasipliyi gayretliden seçer mi seçer!.. Hikâye sanma şu kaplumbağayla tavşanı sen, Yatan zekîyi, sebatkâr vasat, geçer mi geçer!.. Hızır, ömür boyu hizmettedir, […]

GÖZYAŞI

Zahit GENÇ genczahit@gmail.com   Ağla gözlerim ağla, ağlamak insan için, Hüzün dolu kalbinle, ağla hep için için! Kimi ağlar içinden, kimi vurur dışına, Kimi döver döşünü, kimi vurur başına. Gözyaşı kalbe abdest, yıkar kalbin kirini, Dost eylemek güzeldir, gözü yaşlı birini. Rabbimiz’in emridir; «Az gülüp çok ağlamak» İhlâs ile ağlayıp, gönlü Hakk’a bağlamak. Allah için ağlamak, muhlis eder insanı, Dünya […]

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com ÇEVİRME KAPINDAN BENİ! Korkum vardır; ümitliyim. Çevirme kapından beni! Takvâm vardır; iffetliyim. Çevirme kapından beni! İçimdeki hasret dinsin, Rahmet yağmur gibi insin, Maksûdum, matlûbum Sen’sin; Çevirme kapından beni! Gece kıyâma dururum! İblisi kalpten vururum! Her dem canımı veririm! Çevirme kapından beni! Mâlâyânî zehirli ok! Dostlarına hürmetim çok, Gönlümde ağyâre yer yok; Çevirme kapından beni! Dağa […]

GÜL KOKAN ÇOCUKLAR!

Servet YÜKSEL servety@t-online.de   Ey gül kokan çocuklar! Telefonsuz yıllardan, Sizin hasretinizi çeken oyunlar aldım… Zikirli ninnilerden, gizemli masallardan, Sevgiler, renkler derip, yine hayale daldım… Ey gül kokan çocuklar! Bizim köye gidelim, O mahzun bahçelerin neşesi, keyfi gelsin… Bir buğulanmış camdan geçmişi seyredelim, Gelecek günler hüznün gözyaşlarını silsin… Ey gül kokan çocuklar! Rüzgârlara soralım, Şehirlere berrak su, temiz hava yollayın… […]

BÂYEZÎD-İ BİSTÂMÎ -rahmetullâhi aleyh- HAZRETLERİ

Sami İLHAN samilhan@hotmail.com   Bistam Bistam olalı, görmedi böyle eri, Allah dostu denince, başkadır onun yeri. Yaratmış Cenâb-ı Hak, doğuştan istîdatlı,1 El verdi Câfer Sâdık -rahmetullâhi aleyh-, cilâladı cevheri. Zühd ve takvâ yolunu, her dem gaye eyledi,2 İbâdet ve tâatle, nefsini bileyledi, Dicle Nehri birleşti, ona yol olmak için, İstikamet ehliydi; «Ben buna kanmam!» dedi.3 Bir şüpheli lokmayı ağza alsa […]

«BU AŞK NEDİR?» SORMA BANA!..

Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com   Sendedir yol, usûl, ahkâm; «Bu aşk nedir?» sorma bana!.. Duy; «Ne diyor?» eşsiz nizam; «Bu aşk nedir?» sorma bana!.. Toprak tenden, al o dersi; Çöz, bu sonsuz nur nefesi!.. Dinle; «Vahdet» diyen sesi; «Bu aşk nedir?» sorma bana!.. Gönül, aşkla erir tenim; Odda açar, has gülşenim!.. Yûsuf kokar, can mahzenim; «Bu aşk nedir?» sorma bana!.. Bel […]

DOĞU TÜRKİSTAN AĞIDI

NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com Dünya duyarsızdır Çin’in zulmüne, Yanıp kavruluyor Doğu Türkistan! Yetmiş yıldır esâretin filmi ne? Yanıp kavruluyor Doğu Türkistan! Cehennem nârında dağlanır yarım, Zillettedir Uygur, Türkmen ve Kırım, Bu vahşetin gerçek adı: Soykırım; Yanıp kavruluyor Doğu Türkistan! Şehid haberine alıştı Turfan, Urumçi, Kâşgâr’da tükendi irfan, Kumrul’da, Altay’da oluk oluk kan; Yanıp kavruluyor Doğu Türkistan! Hoten’de nâmuslar pây-i mâl […]

HOŞGÖRÜ İKLİMİNDE

M. Nihat MALKOÇ mnm61mnm@hotmail.com   Cümle yaratılmışlar Hakk’ın emânetidir, Yaratılanı hoş gör, Yaratan’dan ötürü… Amelde esas olan kişinin niyetidir, Yaratılanı hoş gör, Yaratan’dan ötürü… Bütünün yarısısın, ayrı gayrı bilme can! Kimseyle alay etme, hiç kimseye gülme can! İnsanlık düşmanının, oyununa gelme can! Yaratılanı hoş gör, Yaratan’dan ötürü… Kem söz sahibinindir, tatlı olsun dillerin, Mutlu eyle, mutlu ol; bahtlı olsun illerin, […]

1 2 3 332