UNUTMAM HİÇ!

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) «100»lerce beyte sığmayacak gerçekleriyle; YÜZ YIL ÖNCE ve YÜZ YIL SONRA… Unutmam hiç; kızıl sultandı dün Abdülhamid gûyâ, Yalandan sahneler, tüm perdeler yırtıldı ey dünyâ! O eşsiz pâdişah hakkında yâd eller, neler yazdı? Büyük coğrafyamızdan pay koparmak, başka olmazdı. O gün, madden zayıftık biz, kifâyetsizdi imkânlar, Fakat doğmuştu bir imkân ki, erken gördü düşmanlar: […]

HİDÂYET ELÇİSİ

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) -Leb Değmez Na‘t-ı Şerif-* Lisânı, ayn-ı sadâkat Hidâyet Elçisi’nin… Edâsı tâc-ı nezâket Hidâyet Elçisi’nin… Hatâsı zerre kadar zelledir ki sildi İlâh, Dehâsı, tâk-ı risâlet Hidâyet Elçisi’nin… Tecelliyâta liyâkatle Sidre’den geçti, Açıldı aşkına cennet, Hidâyet Elçisi’nin… Salât-ı Hak ile Allah katında kadri ayan, Likāsı Arş’ı ziyâret Hidâyet Elçisi’nin… Aziz seciyyesi, ahlâkı, şahsiyet değeri, Nehir nazîri […]

TARİH MÜHRÜ

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)   Bütün târih, bu ülkende, Okursan tam, hürüz, ey biz! Evet dersen, mühür sende, Hayır dersen, hüküm sensiz!   vezni: mefâîlün / mefâîlün  

Kur’ân’dan İktibas İlhamlar -15- DUÂ YOK İSE…

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) قُلْ مَا يَعْبَؤُ۬ا بِكُمْ رَبّ۪ي لَوْلَا دُعَٓاؤُ۬كُمْۚ “(Habîbim!) De ki: (Kulluk ve) yalvarmanız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin? …” (el-Furkān, 77)   Peygamber’e Hudâ’dan îlân eylenen hüküm: «Mâ ya‘beu biküm Rabbî levlâ duâuküm?!.» Yoktur O’na duânız, yoktur kulluğun özü, Mevlâ size ne kıymet versin, ne’ylesin sizi?  

PEYGAMBERİM’E ARZ-I HÂL

ŞAİR : VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com Ümmete bıraktığın mukaddes emânete, Gönülden bağlanıp baş üstüne alamadım! Hatalara düşmeden kavuşup selâmete, Bir ömür istikamet üzere kalamadım! Her işimde noksanlık, eremedim kemâle, Sayısız cehâletle düştüm hep hâlden hâle, Onca günahla nasıl bakarım gül cemâle? Yüce şânına lâyık bir ümmet olamadım! Huzûruna gelmeye lekesiz bir yüzüm yok! Öyle mahcubum, affa geçerli tek sözüm […]

GAZEL

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com Hiç bilmiyorum, dün yine cânan neye küsmüş, Zannımca güzel, can sıkacak bir şeye küsmüş. Mecliste ne ses var ne huzur var ne de neş’e, Ney üflemiyor aşk ile neyzen neye küsmüş. Sâgarları hasret çekiyor bâdeye heyhat, İhmâl ile meşgul yine sâkî meye küsmüş. Yûsuf gibi zindanlara düşmüş dediler hep, Bîçâre gönüller vurulan darbeye […]

BİR YÛSUF SUSUZLUĞU!

ŞAİR : Servet YÜKSEL servety@t-online.de Zaman ihânet etmez, Uzak sandığın yakın… Heyhat, toprakta bitmez, Güzelliği ahlâkın… Emdin sütün çiğini, Nefis kalbi kurcalar. Kardeşlik gömleğini, Dağda kurtlar parçalar. Atan kim, atılan kim? Bir ah çekti kuyular! Pazarda satılan kim? Kimin boynunda yular? Saray iğneli fıçı, Rüyalar tekin değil… Zulüm doyurmaz açı, Ektiğin ekin değil… Merhamet kıtlığı var, İnsan insana düştü… Çağın […]

SECDEDE, VECD İLE «VAHDET»İ SÖYLER!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com Hakk’ın dergâhında, aşk ocağında; Gönül, âyet âyet «ibret»i söyler!.. Amel defterinin her yaprağında; Döküp aşk derdini, «hasret»i söyler!.. Seyrinde umut mu, o can mahşeri? Kör nefsin üstüne salmış seferi!.. Mârifet nûruyla örmüş hüneri; Okur elif elif, «hikmet»i söyler!.. Bir «Gül»ün rengi var fıtrat özünde; O nûr-i letâfet doğmuş gözünde!.. Hakikat dil açmış her bir sözünde; […]

NE EDERİZ?

ŞAİR : NİYAZKÂR (KÖKSAL CENGİZ) niyazkar@gmail.com Kopmuş bir fırtına, coşmuş bir umman, Katarsa önüne biz ne ederiz? Aleyhte işliyor her geçen zaman, Batarsa gemimiz biz ne ederiz? Sayılı nefesler bir bir tükenir, Gücümüz azalır günah eklenir, Her kula nispeti hakça yüklenir; Biterse soluklar biz ne ederiz? Dünyaya gelişler gayesiz değil, Hak aşkına işler pâyesiz değil, Şeytandan kurtulmak çaresiz değil; Yiterse […]

AMAN YÂ RAB!

ŞAİR : MECNÛN (İbrahim Hakkı UZUN) ibrahimhakki@gmail.com Sorarlar âhiret yurdunda elbet her günahkâra, Ne yazmıştır kitap bilmem, ne söylersin hükümdâra? Yüzüm yok, gayretim eksik, neyim var? Hiç! Aman yâ Rab! Uzaklaştır azâbından, mukarreb eyle ebrâra… vezni: mefâîlün / mefâîlün / mefâîlün / mefâîlün

1 2 3 80