İMAM HATİP MARŞI

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)   Senin aziz şerefin, kıymetin sudan üstün, Unutma, sende hüner, ey imam hatip nesli! Güzel huyun, namazın, ufku süslesin her gün,  Başın semâya değer, ey imam hatip nesli!   Bu mârifet, bu dehâ, hak katından inmez hiç, Emin, güzîde, vakur bir damar bu, dinmez hiç, Hazîne sayfaların, ey nesil, silinmez hiç, Ne varsa sende meğer, ey imam hatip nesli!    Madalyalar dolusun keyfiyet denen fende, Mahâretin, […]

Okumaya Devam Edin...;

ÖZLÜ CEVAP

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Bir gün halîfe Süleyman bin Abdülmelik; Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in ashâbına yetişmiş bulunan Ebû Hâzim Hazretleri’ne sordu: “–Bize ne oluyor ki, ölümden hoşlanmıyoruz?” Ebû Hâzim’in cevabı mânidâr idi: “–Nefsânî arzularınıza aldandınız, dünyayı mâmur edip âhireti harâb ettiniz. Bu sebeple mâmur bir yerden harâbe bir yere geçmek hoşunuza gitmiyor.”   Sormuş günün halîfesi: «Ey şeyh, nedir […]

Okumaya Devam Edin...;

HİCRET

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)   Dönmüştü ki dün Mekke dahî cendereye, Göç etti Nebî, çölde gülistan yöreye. Hicret yönü her an yüce Allâh’a idi, Bîçâre gönül, sendeki hicret nereye?   vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûl  

Okumaya Devam Edin...;

YÂ RAB!

Zahit GENÇ genczahit@gmail.com   Gönüller karardı, gamla boyandı, Akan mazlum kanı «sel» oldu yâ Rab! Feryatlar yükseldi Arş’a dayandı, Düşen gözyaşları «göl» oldu yâ Rab!   Zevk alır zulümden bütün arsızlar, Mü’minin bu hâle yüreği sızlar, Eşini kaybeden kadınlar, kızlar; Hepsi bu genç yaşta «dul» oldu yâ Rab!   Mü’minin mü’mindi hani ya dostu? Zâlimler bir oldu, kinini kustu, Kubbeler […]

Okumaya Devam Edin...;

İFRİT OLURUM İFRİT!

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com   Yurduma göz koyana, İfrit olurum ifrit! Dâim bizi soyana, İfrit olurum ifrit!   Bana âciz diyene, Kuzu postu giyene, Yetim malı yiyene; İfrit olurum ifrit!   Varımı yok edene! Benden çalıp gidene! Uzun emel güdene! İfrit olurum ifrit!   Gamsız gamsız yatana! Bulduğunu yutana! Vatanını satana! İfrit olurum ifrit!   Sevmeye geç kalana, Mazlum […]

Okumaya Devam Edin...;

YÂ ERHAMERRÂHİMÎN!

Şerife Şule TESLİMOĞLU serifeteslimoglu00@gmail.com   Kalem lutf u ihsânın; «Oku!» emr u fermânın, Sabr içinde saklıdır, cümle derde dermânın. Yazmaya korkar elim, sükûta meftun dilim, Nefes nefes peşimde dolanırken ecelim. Yazmak şifâ rûhuma, emân ver şu korkuma! Yüz akıyla varayım ebediyet yurduma! Sılam türâb-ı kabir, orda zengin fakir bir, Rızân için verilen, her zerre olur kebîr. Gurbet bu fânî âlem; […]

Okumaya Devam Edin...;

AÇ, KULAK VER, HER ÂZAMDA YALNIZ O’NA DAVET VAR!..

Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com   Aşk derdiyle yan bu oda, «Gül»e dönsün ocağım; Sabret ömrün çilesinde, bir uhrevî nusret var!.. Tâ Âdem’den böyle derin, duru akar kaynağım; Duy bu hilkat nefesinde, bir semâvî rahmet var!..   Cehd et, şu kör nefsi tanı, tut cihâd-ı ekberi; Her nefeste yeşerttiğin canda göster hüneri!.. Gir mârifet kaynağında, bul o gizli gevheri; «Kader» denen ince […]

Okumaya Devam Edin...;

SEHER YAĞMURU

Osman TAŞ osmantas909@gmail.com   Türlü türlü kire battı rûhumuz, Gözyaşıyla yıka seher yağmuru! Çıkmaz sokaklarda yitti rûhumuz, Gözyaşıyla yıka seher yağmuru!   Gerçeklere perdelendi gözümüz, Gönülleri yaraladı sözümüz, Günahlarla lekelendi özümüz; Gözyaşıyla yıka seher yağmuru!   Lâyık olamadık ecdâdımıza, Sahip çıkamadık evlâdımıza, Yazık âşık olduk, cellâdımıza; Gözyaşıyla yıka seher yağmuru!   Sözümüz tutmayıp, çamura yattık, Düşmanla bir olup, dostumuz sattık, […]

Okumaya Devam Edin...;

KIYÂMA KALKTIK!

NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com   Ulu çınar üç kıtayı kaplarken, Cihana nam salan muhkem bir köktük! Kâfirin böğrüne hançer saplarken, Çağ aşıp, seferden zafere aktık!   Nal izimle doldu Asya, Avrupa, Afrika değildi bizlerden sapa, Haçlı ordusuna güvendi Papa; Îmân ordusuyla önüne çıktık!   Nice destan yazadurduk tarihe, Kalem yetmez şânımızı tarife, Yaylarımız gerilmişti hedefe; Nice çanı delip geçen bir […]

Okumaya Devam Edin...;

ŞANLI SOYUMUZ!

Nihat MALKOÇ mnm61mnm@hotmail.com   Üç kıtada yiğitçe at koşturmuş milletiz, Nice şerefli destan yazandır şanlı soyum! Dostlara sigortayız, hasımlara illetiz, Düşmanlarına mezar kazandır şanlı soyum!   Zâlime duvar olmuş, elhak yere sermişiz, Şehidlerin kanından, bayrağa renk vermişiz, Hakikatin yolunda yüz yaşına ermişiz; Aşağılık oyunu bozandır şanlı soyum!   Yurt için toprak olmuş mestanlarımız vardır, Orta Asya’da nice «istan»larımız vardır, Zâlimi […]

Okumaya Devam Edin...;
1 2 3 420