215. Sayı TAKDİM

Kıymetli Okuyucularımız, Ecnebî ifadeyle «motive edici» bir tarafı var sene-i devriyelerin; kırkıncı, yetmişinci, yüzüncü ve bininci yılların… Kur’ân-ı Azîmüşşân’da Rabbimiz de; insan için kırk yaşına varmaya dair bir tefekkür ve duâ açmış:   “…İnsan, güçlü çağına erip kırk yaşına varınca der ki:    «–Rabbim!    •Bana ve ana-babama verdiğin nimete şükretmemi ve    •Râzı olacağın sâlih ameller işlememi / faydalı […]

Okumaya Devam Edin...;

DÎNÎ HİZMETLER

Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com   Seksen öncesi, ülkemizde anarşi vardı. İdeolojik çekişmede, solcular zaman zaman mukaddesatçı sağcı muârızlarına şöyle derlermiş:   –Sizin elinizdeki fırsat bizde olsaydı, biz şimdiye devrimi gerçekleştirmiştik!   –Neymiş o fırsat?    –Siz on binlerce camide, her hafta ve günde beş defa milyonlarca insana hitap etme şansına sahipsiniz. Fakat yazık ki bu imkânı hiç verimli kullanamıyorsunuz! Ah bizim elimize geçecekti […]

Okumaya Devam Edin...;

GÜNEŞİ, CEKETİNİN ASTARINDA KAYBEDENLER

Raif KOÇAK raifkocak@gmail.com   Mezarda kan terliyor babamın iskeleti, Ne yaptık, ne yaptılar mukaddes emâneti? (N. Fazıl)       Çok kıymetli bir hocamdan, şu vâkıayı dinlemiştim:    Vaktiyle, Osmanlı İmparatorluğu’ndan, Bosna sancağına mahkeme işlerini yürütmeleri için iki hâkim vazifelendirilir. Hâkimler gittikten iki sene sonra, Dersâadet’e bir arz-ı hâl yazarak; ya kendilerine verilen tahsisatın kesilmesini veyahut kendilerinin buradan alınmasını talep ederler.    […]

Okumaya Devam Edin...;

YENİ SENEDE, YENİ FİKİRLER, YENİ HAMLELER

Nurten Selma ÇEVİKOĞLU nurtencevikoglu@hotmail.com   Efendim, yine bir sene geride kaldı. İnsan düşünmeli, bu seneyi nasıl geçirdik? Yeni seneye, hangi fikir ve düşüncelerle başlıyoruz? Neler hedefliyoruz? Yoksa aynı monotonlukta; «Nasıl geçecek, daha kötü olmasın da, geçen seneki gibi olsa, o da yeter!» mi diyoruz? Bu iyi bir bakış değil tabiî! İnsan fıtratı, zaman akışını bu gözle değerlendirebilecek yapıdadır.    Gerçekten oturup düşünmeli insan, […]

Okumaya Devam Edin...;

GIYBETİN MANZARASI

H. Kübra ERGİN hkubraergin571@gmail.com   Bir ilkokulun önünden geçiyorum. Okulun son zili çalmış, sokak öğrencilerle dolmuş. Gruplar hâlinde yürüyen çocuklar, oldukça yüksek sesle kendi aralarında konuşuyorlar. Konuşmaları hiç de çocuksu değil. Bildiğiniz gıybet ediyorlar. Hararetli bir şekilde, çokbilmiş edâlarla… Aynen yetişkinler gibi…    Modern zamanların bir özelliği de bu; insanları yaşlarına göre gruplara ayırıyor. Sadece akranlar değil tabiî, meslek kolları, cemiyet tabakaları ve […]

Okumaya Devam Edin...;

En Önemli Mes’ûliyet; SÂLİH KULLUK

B. Cahit ÖZDEMİRbcahit@hotmail.com Allah Teâlâ; sonsuz kâinâtı, insan tasavvuruyla sonsuz bir ilim muktezâsınca, sonsuz nimetlerle dolu, sonsuz zenginlikte bir hayatla yaratmıştır. Yine insan hesabına göre; sonsuz sayıdaki varlığın her birini, en basitinden en karmaşığına kadar, en uygun hususiyetlerle teçhiz buyurmuştur. Fuzûlîye ve tesadüfe yer olmayan, her şeyin fevkalâde ince ölçülerle ve hassas dengelerle yaratıldığı bu nizamda daha mükemmel bir hâl […]

Okumaya Devam Edin...;

214. Sayı TAKDİM

Kıymetli Okuyucularımız, Cenâb-ı Hakk’ı zikretmenin bin bir yolundan en cezbe ve heyecan dolusu, Mevlânâ’nın semâı olsa gerektir.    Semâ’da sağ el yukarıda semâya, Hakk’a doğrudur. Sol el ise toprağa, halka dönük…    Hak’tan alıp halka vermek. Yüce Hak ile dostluğa eriştiği hâlde, halka şefkatten kopmamak.    Balkanların bilge mücâhidi Aliya ne demişti:   “Yeryüzünün öğretmeni olabilmek için gökyüzünün öğrencisi olmak lâzım.” […]

Okumaya Devam Edin...;

TEVEKKÜL ETRAFINDA BİR TEFEKKÜR

Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com     TEVEKKÜLÜN İSTİSMÂRI   Evlât, babasından mesajla izin istemişti. Arkadaşlarıyla bir yerlere gitmek için. Babasını dış dünyanın tehlikeleri endişeye sevk ediyordu. Nüktedanlığı tuttu. Cevap yerine şu âyet meâlini gönderdi:   “(Hazret-i Yâkub) dedi ki:    «–Sizin onu (Yûsuf’u) götürmeniz gerçekten beni üzecektir ve siz (oyuna dalıp) ondan habersiz iken onu bir kurdun (kapıp) yemesinden korkup endişe etmekteyim.»” (Yûsuf, 13)   Kıssaya telmihle, […]

Okumaya Devam Edin...;

GERÇEK HÜRRİYET

H. Kübra ERGİN hkubraergin571@gmail.com   “Asla kural tanıma!”    Genç bir sporcunun fotoğrafının altında yazan bir cümle. Bir spor giyim ve malzemeleri firmasının reklâm afişi.    Reklâm cümleleri; günümüz gençliğinin görüşlerini, kişiliğini ve ahlâkını ne kadar etkiliyor? Bu konuda bir araştırma yapılmış mı, bilmiyorum. Ama zannederim gençliğe hoş gelecek cümleler seçmek ve hep nefsine hoş gelen bu cümlelere kulak vermek şeklinde karşılıklı bir […]

Okumaya Devam Edin...;

İki Cihan Saâdeti İçin: TASAVVUF

B. Cahit ÖZDEMİR bcahit@hotmail.com     Tasavvuf, özü itibarıyla gönül âlemimizin selîm bir hâle gelip, mârifetullah ve «muhabbetullah»tan hisse alacak bir seviyeye ulaşabilmesi ve bu sayede ilâhî vuslata medâr olabilecek bir kıvâma gelebilmesidir.”1    Tasavvufun, hepsi de birbirini tamamlayacak mahiyette çeşitli tarifleri yapılmıştır. “Bu muhtelif tariflerin ortak yönleri itibarıyla tasavvuf; mü’minlerin iç âlemini düzelterek onları mânen tekâmül ettiren, kulu ahlâk-ı hamîdeye erdirerek Hakk’a yaklaştıran […]

Okumaya Devam Edin...;
1 2 3 109