146. SAYI TAKDİM

  Kıymetli Okuyucularımız, Bir yanda dram… Ağlayan sîneler… Savaşlar, yetim ve dullar, çaresiz kalanlar, şehid cenazeleri, kıtlık ve susuzluğun pençesinde kıvranan kimsesizler… Diğer yanda ise kahkaha… Kuruyan vicdanlar… Zulmün, egoizmin, eğlencenin, israfın ve cimriliğin pençesindeki özü itibarıyla zavallılar… Ruhlarının acı feryatlarını, kahkahalarıyla susturmaya çalışanlar… Bu tezatlı manzara, yegâne çareyi davet ettirmekte: Bu Nasıl Bir Devr-i Tezat; AMAN EY FAHR-İ KÂİNAT!.. […]

NEYE HAYIR, NİÇİN EVET?

YAZAR : Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com 16 Nisan günü ülkemizde bir referandum yani halk oylaması yapılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisinden iki partinin 330’dan fazla milletvekilinin reyleriyle teklif ve kabul edilen 18 maddelik bir anayasa paketi. Paketin tafsilâtına girmeye hiç gerek yok. Özü ve hulâsası: Ülkenin nasıl yönetileceğine dair temel esası belirliyor: Bu ülkeyi kim yönetsin? Doğrudan halk mı? Halkın doğrudan […]

İnsanlığı Kurtaracak İksir;
NEBEVÎ AHLÂK

YAZAR : B. Cahit ÖZDEMİR bcahit@hotmail.com Kur’ân-ı Kerim’de; “Asra yemin olsun ki; insan mutlaka ziyandadır. Ancak îmân edenler, sâlih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler müstesnâdır.” (el-Asr, 1-3) buyurulur. İslâm dîninin hulâsası olarak da ifade edilen bu ilâhî beyan; günümüzde insanlığın dûçâr olduğu hüsrana işaret ettiği gibi, bunun sebeplerini de ortaya koyar mahiyettedir. İnsanlık bugün derin […]

CÂHİLİYYE’DEN BATIYA, ÖTEKİLEŞTİRME

YAZAR : H. Kübra ERGİN hkubraergin@hotmail.com Malûm olduğu üzere Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-; Mekke devrinde eziyete maruz kalan müslümanlara, Habeşistan’a hicret etmelerini tavsiye etmişti. Habeş Necaşîsi, bu mültecîleri geri vermesi için kendisine başvuran müşriklerin isteğine cevap vermeden önce onları dinlemek istedi. Müslümanların sözcüsü, Hazret-i Câfer bin Ebû Tâlib -radıyallâhu anh- Habeş hükümdarının huzûrunda şöyle demişti: “Biz vaktiyle putlara […]

Çanakkale’den Bu Yana;
ÜMMETİN HÂLİ

YAZAR : H. Kübra ERGİN hkubraergin@hotmail.com Mart, ülkemizde sanki tarih ayıdır. Çanakkale şehitliklerine düzenlenen geziler, çeşitli anma programları, tarihimizden önemli bir kesiti hatırlamaya vesile olur. Birdenbire; kapısında yıllardır girmeyi ümit ederek bekletildiğimiz Avrupa devletlerinin, bir zamanlar İslâm diyarlarının üzerine nasıl çullandığını hatırlarız. Balkan Savaşlarının sonunda, Osmanlı payitahtı İstanbul; Rumeli’deki katliâmdan kaçıp sığınan mültecîlerle dolmuştu. Birinci Dünya Savaşı’na girmekten bir beklentisi […]

145. SAYI TAKDİM

Kıymetli Okuyucularımız, Zaferin formülü her zaman aynıydı: Zafer=Îman ve Fedâkârlık! Düşman kat kat fazla olsa da değişmedi bu formül, âfâkı çelik zırhlı duvarla çevirse de değişmedi. 18 Mart 1915’te devrin en kibirli düvel-i muazzamasının gemileri Çanakkale Boğazı’nın sularına gömüldü. Çünkü; Karşısında îman dolu fedâkâr kalplerden oluşan bir serhad vardı. Allah, mü’minlere yardım etti. Zafer geldi. İşbirlikçi düşman; ihânetle suyun başını […]

DÜNYA MÜSLÜMANLARIYLA İRTİBATIMIZ

YAZAR : Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com Geçenlerde ülkemizde bir paçavrada iğrenç bir karikatür neşredildi. Hazret-i Musa’ya dil uzatan bir rezâlet idi. Ülkemizdeki mûsevîler hemen şiddetle protesto ettiler. Müslümanlar da; îman ve hürmet bahsinde; “Peygamberlerden herhangi birini diğerinden ayırmayız!” (el-Bakara, 285) prensibine îmân ettikleri için, bu çirkinliği tel’in ettiler. Yayınlayan gazete, derhâl alâkalı dergiyi kapattığını duyurdu. Benzeri hakaretler, Peygamber Efendimiz’e yahut […]

YÜREK COĞRAFYAMIZIN SINIRLARI

YAZAR : M. Aşır KARABACAK ma.karabacak@gmail.com 1987 miydi 88 miydi hatırlamıyorum. Rahmetli pederim o zamanın meşhur muhafazakâr gazetelerinden birisine aboneydi ve her gün evimize gelen gazeteyi baştan sona fakat özellikle orta sayfasını içercesine okurdum. Bir gün babam elinde tuttuğu gazetenin yine orta sayfasını açarak elime verdi ve bana sesli bir şekilde okumamı söyledi. Kendisi de okuyabilirdi. Fakat benden istedi, o […]

HALEP ARTIK ŞEN DEĞİL

YAZAR : Hayrettin DURMUŞ hayrettindurmus@gmail.com Halep’in her yanı duman. İnsanların hâli yaman… Ölüm kol geziyor her yerde, kalanlar perme perişan. Çocukların sığınacak duldaları yok. Çırpınıyorlar kafesteki serçeler gibi. Geceler uzun mu uzun. Gündüzler katran karası. Halep’te belli oluyor insanlığın darası. Uzak bir yerden, geçmiş bir tarihten bahsetmiyorum. Yaşadığımız çağdan, biz yaşarken olandan bahsediyorum. En azından doğumuzdaki, batımızdaki mü’minlerin dertleriyle dertlenelim […]

Dertlerimizin Devâsı İçin; HEMHÂL OLMAK

YAZAR : B. Cahit ÖZDEMİR bcahit@hotmail.com İnsan; Allah Teâlâ’nın yüce Zâtına halîfe olma mes’ûliyeti tevdî buyurulmuş ve eşref-i mahlûkat olmaya mazhar kılınmış bir varlık. Ahmed Gazâlî -rahmetullâhi aleyh- Hazretleri bu liyakati; “Allah Teâlâ, kâinâtı insan için; insanı da kendisi için yaratmıştır.” diye açıklıyor. Gönül ehli de bu nazargâh-ı ilâhî olma vasfını şöyle tebârüz ettiriyor: “Allah Teâlâ, iki cihanı bir gönül […]

1 2 3 26