144. SAYI TAKDİM

Kıymetli Okuyucularımız, Rahmet yoksa dünya bir çöl… Rahmet varsa, çöller engin birer deryâ… Öyleyse iki dünyada da «rahmet»ten uzak kalmamalı. Âlemlere Rahmet olan Sevgili’yle gönüller daima beraber olmalı. Lâkin, Rahmet ile beraberlik kolay değil. O Âlemlere Rahmet, kendi yüce mânâ ve mahiyetine zıt ahval ile beraber bulunmaz. İnkâr karanlığı varsa rahmetin nûru parıldamaz orada. Zulüm ateşi varsa, oradan rahmet buharlaşır. […]

NE ZAMAN KURTULURUZ?..

YAZAR : Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com Mehmed Âkif 1910’da Sırât-ı Müstakîm’de Hasbihâl’ine şu kıssa ile başlamış: “İkindi üstü Ayasofya meydanından geçiyordum; şadırvan avlusundan bölük bölük çıkan cemaat bende evvelâ bir hâtıra, sonra birçok hayal, daha sonra birçok temennî, birçok ümit uyandırdı: (Namık) Kemal Bey merhum bir gün arkadaşlarından Nûri Bey’le beraber yine bu meydandan geçiyormuş. Öğle namazını kılarak caminin muhtelif […]

UZLET ve ÜLFET DENGESİNDE MÂNEVÎ HAYATIMIZ

YAZAR : Raif KOÇAK raifkocak@gmail.com İnsanın fıtratına uygun olan İslâm dîni; topluluk ve cemaate, birlikte yaşamaya önem vermiştir. Toplu hâlde yaşarken; adâlet, eşitlik, ortaklık, içtimâî yardımlaşma, hizmet ve kanunlara riâyet ederek, nizam ve intizam içerisinde yaşamaya da dikkat etmiştir. İslâm ne kadar fıtrata uygunsa, bugün uygulanan «modernizm inancı» da o kadar fıtrata aykırıdır. Eski insanlar ne kadar yalnızlıktan kaçıyorsa, yeni […]

YAŞLILARIMIZIN
AİLE İÇİNDEKİ YERİ

YAZAR : Nurten Selma ÇEVİKOĞLU nurtencevikoglu@hotmail.com Toplum, ailelerden oluşur. Aile kurumuna tarih boyu bütün toplumlarda bir kutsiyet atfedilmiştir. Bunun; ahlâkî, dînî, kültürel ve sosyal sebeplerinin var olduğu malûmdur. Ailedeki bu yapıların teker teker çökmesi, o toplumun ve dolayısıyla da sistemin çöküşüne giden süreci hızlandırmaktadır. Memleketimizdeki aile yapısı çok şükür ki; kalıcı ve güçlü mânevî-millî değerlere dayalı inanç sistemimizdeki prensiplerle, toplum […]

YALNIZLIK

YAZAR : H. Kübra ERGİN hkubraergin@hotmail.com Sağlık hakkında bilgi veren bir internet sitesinde şöyle bir haber gördüm: Bir ABD üniversitesinin yaptığı araştırmanın neticelerine göre, yalnızlığın sağlığa obeziteden bile daha zararlı olduğu tespit edilmiş. Araştırma için, elli yaş üzerindeki iki binden fazla gönüllünün sağlık durumunu gösteren tahlilleri takip edilmiş. Meselâ, yalnız kişilerin, stres hormonlarının gereksiz ve aşırı salgılanmasına bağlı olarak; uyku […]

YALNIZLIKLAR ÇAĞINDA İNSAN

YAZAR : Hayrettin DURMUŞ hayrettindurmus@gmail.com Çağımız insanı ne büyük yalnızlıklar yaşıyor. Gökdelenler, akıllı evler, rezidanslar derken… her türlü lüksün bulunduğu, beş yıldızlı otel konforunda hayatların yaşandığı, her şeyin olduğu ama huzurun bulunmadığı bir çağdayız… Çocukluk günlerimizde kalan o büyük ailedeki neşeyi, her günün şenlik havasında yaşandığı mutlu günleri bulmak zor artık. Her apartman bir köy büyüklüğünde ama kimse kimseyi tanımıyor. […]

Günümüzde İçtimâî Bir Hastalık; YALNIZLIK

YAZAR : B. Cahit ÖZDEMİR bcahit@hotmail.com Mevcûdât içinde canlı-cansız, ortak veya benzer hususiyetlere sahip her şey, topluluk esasında yaratılmıştır. Halk dilinde; “Yalnızlık Allah Teâlâ’ya mahsustur.” sözü, bu kaidenin en açık ve sade bir ifadesi sadedindedir. «Halîfelik» sıfatı ile yeryüzünü idare etme vazifesinin tevdî buyurulduğu insan (el-Bakara, 30); cemiyet kurma istîdâtının da en yüksek seviyede tecessüm ettiği, en mütekâmil varlıktır. Yüce […]

143. SAYI TAKDİM

  Kıymetli Okuyucularımız, Tam otuz yıl saatim işlemiş ben durmuşum, Gökyüzünden habersiz uçurtma uçurmuşum. Necip Fazıl’ın insanoğlu adına, hislerimize tercüman olduğu bir itiraf… Gökyüzünden habersiz yeryüzüne saplanıp kalmak. Fakat fânîliğin gereği, dünyaya kazık çakmak da mümkün değil. Sonsuza yolculuk var. Lâkin, sonsuzun hangi buuduna? Bâğ-ı cennetine mi, nâr-ı hicrânına mı? Kimin mülkündeyiz? Nereye gidiyoruz? Âyet, ömür çizgisinin, vücutlarımızda seyredilen mesajını […]

YARA, YARA, YARA…

YAZAR : Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com “Namaz kıldırma işini deruhte eden kişiye ücret verilmesi câiz midir?” “Ücret karşılığında Kur’ân okunur mu? Ya okutulur mu? Yani öğretilir mi?” Bunlar tarihimizde tartışılmış meseleler. Bir caminin imam hatibinin; namaz kıldırmak karşılığında değil, o caminin faaliyetlerini yürütme, camiyi vaktinde açma, muhafaza vb. vazifeleri karşılığında bir ücret alabileceğine hükmedilmiş. Kur’ân öğretmek ve benzeri ilmî faaliyetlerde […]

ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ…

YAZAR : Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ ogmusharun@yahoo.com 7-8 yaşlarındaydım. Evlerde, özellikle de köy yerlerinde televizyon olmadığı zamanlardı… Köyümüzde iki kahvehane vardı ve televizyon yalnızca oralarda, bir de çok istisnâî bir durum olarak bazı evlerde bulunurdu. Ve tabiî biz çocuklar kahvehaneye alınmazdık. Ancak bu sihirli âlete karşı yenemediğimiz merakımız sebebiyle; kahvehanenin kapı ve penceresi önünde toplaşır, oradan izlemeye çalışırdık. Kahvehane sahibini […]

1 2 3 23