211. Sayı TAKDİM

Kıymetli Okuyucularımız, Ziya Paşa demiş ki:   Tagayyür eylemiştir âlemin ol rütbe ahlâkı, Bize nakli tevârîhin gelir gûyâ yalan şimdi.   Dil de tagayyür ettiği için îzah etmek mecburiyetindeyiz:    “Zamânenin huyu, karakter ve şahsiyeti o kadar değişti ki; geçmiş zamanlardan bahseden tarih kitaplarında bize nakledilen güzel ahlâka, edebe, üstün fazîletlere ve fedâkârlıklara dair kıssalara kısık gözlerle bakıp;    «–Yok canım! Aslı yoktur, […]

Okumaya Devam Edin...;

Bir Pansuman: DEĞERLER EĞİTİMİ

Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com   Alaca düşmüş gördüğümüze, Sizde bir türlü bizde bir türlü.   Şairin dediği gibi, büyük ve köklü medeniyetimizin her şeyi kendine münhasırdır. Adları aynı gibi görünse de mahiyetleri arasında devâsâ farklar vardır.    Bizde eğitim ve öğretim, tâlim ve terbiye; örgünüyle yaygınıyla, halkası, medresesi ve dergâhıyla her şeyiyle bambaşkadır.    Tanzîmat’la önce mektep ikiliği oluşturup medreseyi üvey […]

Okumaya Devam Edin...;

BÜTÜN OKULLARDA DÎNÎ EĞİTİM ŞARTTIR

Nurten Selma ÇEVİKOĞLU nurtencevikoglu@hotmail.com   Eğitim hususu, bizim memleketimizin senelerdir kanayan yarasıdır. Neredeyse yüz yıldır istenen, özlenen eğitim sistemi; ne yazık ki bir türlü tesis edilemedi. Tabiî bunda, burada bahsedilemeyecek kadar uzun sebepler var. Bir eğitimci olarak her zaman söyleriz, yazarız yine yazacağız, eğitimdeki eksiklikler ve bozukluklar insana yansıyor, insan da ülkenin aslî unsuru olduğuna göre, «insanın iyi yetişmesi adına, eğitim […]

Okumaya Devam Edin...;

Maariften Maksat EĞİTMEK Mİ ÖĞÜTMEK Mİ?

Raif KOÇAK raifkocak@gmail.com   İnsanoğlu; diğer mahlûkattan ziyade, akıl ve idrak nimeti ile donanmış bir varlık. Diğer mahlûkat; Allah Teâlâ tarafından verilen sevk-i ilâhî îcâbı, annesinden doğarken veya yumurtasından çıkarken kendisine lâzım olan bilgilerle doğmakta ve bu şekilde hayatını devam ettirmektedir.    İnsanoğlu ise; diğer mahlûkatın aksine, kendisine ömrü boyunca lâzım olan bilgileri ve alışkanlıkları kademe kademe öğrenmekte, hem kendini hem […]

Okumaya Devam Edin...;

BİRBİRİNİ TAMAMLAYAN İHTİYAÇLAR ve EDEP

H. Kübra ERGİN hkubraergin571@gmail.com   Geçen ayki yazımızda;    “Tesettür ne yazık ki ehemmiyetini hakkıyla kavrayamadığımız ve aktaramadığımız bir hüküm. Bu hükmün şimdiye kadar konuşulmamış hâlâ birçok yönü olduğunu, hâlâ hakkıyla anlaşılamadığını fark etmemiz gerekiyor. Meselenin biraz daha kökenine inelim…” diye bir girizgâh yapmıştık. Bu yazımızda da konuya başka bir açıdan bakalım istiyorum.    İnsanın özelliklerine dikkatlice bakıldığı zaman, dünyadaki sâir canlılardan çok […]

Okumaya Devam Edin...;

210. Sayı TAKDİM

Kıymetli Okuyucularımız,   Dînini her dindar sever. Vatanını kim sevmez ki? Bayrağına herkes âşıktır.    Fakat ne kadar?    Uğruna ölecek kadar var mı o muhabbetten?    Rabbinin kelimesini yüceltmek için canı fedâ etmek, şehidlik.    Dînini yaşamak için vatanından da bir müddet uzak kalabilmek ise hicret. Necip Fazıl’ın mısralarıyla:   Merkezi dışardan sarmaktır murad,  Merkezin çevreden fethidir istek.   Din, vatan ve […]

Okumaya Devam Edin...;

İNSAN NE İÇİN ÖLÜR?

Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com   Geçtiğimiz ay Konya’da bir doktorumuza yapılan silâhlı saldırı, ülkemizde günlerce konuşuldu. Bir müddettir yükselen, «doktora şiddet» hâdiselerinin zirvesi olan bu acı cinayet, bazı doktorların hasta bakmaması gibi protestolara sebebiyet verdi.1    Hâlbuki bundan önceki ve sonraki günlerde, haftalarda, aylarda ve yıllarda, şehid haberleri hep gelmeye devam etmekte. Hudutlarımızda, operasyon mıntıkalarında veya bambaşka bir yerde, muvazzaf veya vatanî vazifelerini […]

Okumaya Devam Edin...;

Mukaddeslerin Bedeli: CAN VERMEK

B. Cahit ÖZDEMİR bcahit@hotmail.com   Mukaddesler, bir milletin aidiyet şuurudur. Bir millet; mukaddesleri ile var olur, hayâtiyetini devam ettirir. Bu değerinin hakkını veremeyen topluluklar, tarihin akışında bir millet olarak var olamazlar ve istikbâle ulaşamazlar. Nitekim Hazar Denizi’nin kuzeyinden Avrupa’ya akan Türkler ve diğer kavimler, zamanla aidiyet değerlerini kaybederek tarihten silinmişlerdir. Güneyden batıya gidenler ise, kültürlerini zenginleştirerek tarihteki muhteşem parıltılarıyla istikbal va‘deden […]

Okumaya Devam Edin...;

HİCRET, NİKÂH ve TESETTÜR

H. Kübra ERGİN hkubraergin571@gmail.com   Muharrem ayının girmesiyle birlikte yeni hicrî senemiz başlıyor. Bu vesileyle dînimizde mühim bir yere sahip olan hicreti anmış da olalım. Âyet-i kerîmede hicret edenler hakkında;    “…Allâh’ın rahmetini ümit etmeyi hak edenler.” (el-Bakara, 218) buyurularak hicretin ehemmiyetine işaret edilmiş.    Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- de ensâra karşı yaptığı bir konuşmada;    “Eğer hicret şerefi olmasaydı, ben muhakkak […]

Okumaya Devam Edin...;

VATAN SANA CANIM FEDÂ!

Nurten Selma ÇEVİKOĞLU nurtencevikoglu@hotmail.com   Şanlı mâzîmizden âtîye… Ağustos ayı bilindiği üzere, zaferler ayı olarak anılır. 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi’nden bu yana tarihimiz üstün başarılarla doludur. Şöyle bir hatırlarsak;    11 Ağustos 1473 – Otlukbeli Zaferi,    23 Ağustos 1514 – Çaldıran Zaferi,    24 Ağustos 1516 – Mercidabık Zaferi,    29 Ağustos 1521 – Belgrad’ın Fethi,    29 Ağustos 1526 – Mohaç Zaferi,    1 Ağustos […]

Okumaya Devam Edin...;
1 2 3 106