183. SAYI TAKDİM

Kıymetli Okuyucularımız, Bahar geldi, bir bahar neşesiyle sevinemedik. Ramazan geldi; iftar sofraları kuramadık, teravihlerde büyük camilerimize koşup sevinemedik. Korona tedbirleri kuşattı zira hayatı. Büyük çileler yaşamamış neslimizi, bu kısıtlamalar bile zorladı. Ardı ardına Balkan, Cihan ve Millî Mücadele harplerinde cepheden cepheye koşan dedelerimizin, II. Cihan Harbi’nde yokluğu yaşayan büyüklerimizin yaşadığı zorlukların yüzde biri değil… Canlarımız sıkılıyor, hattâ aile içi sıkıntılar […]

Continue reading »

Vekâlet ile Asâlet Arasında EVLÂTLARIMIZIN EĞİTİMİ

Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com Evlere kapandığımız bu günlerde tefekkür ve muhasebemiz canlandı: 2020’nin siyasetten iktisada birçok sahada bir mîlât olacağına dair birçok değerlendirme okudunuz ve okuyorsunuz. Bu yazıda, evlâtların eğitimi üzerinde durmak istiyorum. Evlâtların eğitimi her anne-babanın vazifesi. Son asırlarda gelişen imkânlarla beraber, insanlığın da eğitime daha fazla ehemmiyet gösterdiği bir gerçek. Evlâtlara İslâm şahsiyet ve karakterini aktarmak, ayrıca bütün […]

Continue reading »

BİLİM ve TEKNOLOJİ NEREYE KADAR?

Dr. Med. Naif ÖZKUL Bilim ve teknoloji, insanlığa gerçek ve müsbet mânâda hizmet ettiği ölçüde faydalıdır. Aksi takdirde, insanı ve tabiatı tahrip ettiği nisbette faydadan çok zararlıdır. İnsan; mânevî terbiyeden uzak kaldığı, yani nefsindeki «zalûm ve cehûl / çok zâlim ve çok câhil» olma vasfına saplanıp kaldığı vakit, başına her türlü belâyı açar. Saplanıp kaldığımız hastalığın maddî ve mânevî sebepleri […]

Continue reading »

SALGIN TEFEKKÜRLERİ

H. Kübra ERGİN hkubraergin@hotmail.com Bu yazıyı yazarken karantina tedbirleri için çoluk çocuk eve kapanmış durumdaydık. Sizin elinize geçtiğinde durum değişecek mi, bilmiyorum. Salgın hastalık haberlerinin bütün dünyanın tek gündem maddesi olduğu günlerden geçiyoruz. Salgının büyük bir hızla yayılarak dünyanın en zengin ve güçlü ülkelerini dahî çaresiz bırakması, hiç şüphesiz ibret verici bir hâdiseydi. Karantina ve sokağa çıkma sınırlamasını eğer biraz […]

Continue reading »

Fazîletlerin Timsâli; CÖMERTLİK

B. Cahit ÖZDEMİR bcahit@hotmail.com Bir maksada mâtuf bütün faaliyetlerde aranan ortak nokta, verimliliktir. Verimli, bereketli olmayan bir faaliyet ya ıslah edilip beklenen neticeye göre uygun mecrâsına oturtulur veyahut da bu mümkün olmuyorsa durdurulur. İlmin de her sahadaki gayesi, en verimli ve faydalı teknikleri geliştirmektir. Bir çiftçi, bahçesinden ve tarlasından en iyi verimi almak için uğraşır, didinir; bunun için yeni yetiştirme […]

Continue reading »

CÖMERTLİK

Nurten Selma ÇEVİKOĞLU nurtencevikoglu@hotmail.com Cömertlik ruhtan akseden bir fazîlettir. Böyle kişiler; başkalarının ihtiyaçlarını gidermekten, mağdurları sevindirmekten zevk alırlar. Çünkü onların ruhları bunlardan hoşlanır. Cömert ruh, vermekten mutlu olur. Vermekten kaçınan insanlar; «–Kendi malımı, servetimi niye başkasına vereyim? Herkes kendi çalışsın, kazansın!» Yahut; «–Başkalarına verirsem malım azalır, sonra ben de sıkıntıya düşebilirim.» endişesiyle cimrilik yaparlar. Hâlbuki yüce İslâm dîni; servete, mala […]

Continue reading »

Bir Tefekkür Vesilesi Olarak SALGIN GÜNLERİMİZ

Raif KOÇAK raifkocak@gmail.com Olağanüstü zamanlardan geçiyor, sıra dışı şeyler yaşıyoruz. Gözle görünmeyen, küçücük bir varlık; dünya düzenini altüst ediyor. Koca devletler, ekonomiler, teknolojiler; bu küçük varlığın önünde deyim yerindeyse diz çöküyorlar. Kıtalar arasında teröristlik yapan devletler, ellerindeki gelişmiş silâhlarla övünen süper(!) güçler; bu amansız düşman(!) karşısında neredeyse teslim bayrağını çekiyorlar. Yaşadığımız hâdiseler ve içinde bulunduğumuz şartlar, her şeyin mânâsını değiştiriyor. […]

Continue reading »

182. SAYI TAKDİM

Kıymetli Okuyucularımız Kur’ân ve gufran mevsimi Ramazân-ı şerîfe yaklaşırken; eşine, benzerine yakın tarihte rastlamadığımız, dünya çapında bir musîbet ile de mücadele hâlindeyiz. Dosya mevzumuz, Kur’ân-ı Kerim idi. Rabbimiz’in kelâmının bize bir şifâ ve rahmet sofrası açtığını, bize iki cihanda saâdetin yollarını gösterdiğini idrâk etmek. Onu okumak, anlamak, yaşamak ve yaşatmak… Şimdi; «Evinde kal!» buyuruyor Mevlâ: Kur’ân’ı oku!.. “Biz Kur’ân’dan mü’minlere […]

Continue reading »

NEFSE KARANTİNA GELİYOR!..

Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com Oruç mevsimi Ramazân-ı şerif, gönül ufuklarımızda göründü. Her ibâdeti; zâhiriyle edâ etmek var, bir de derin mânâlarına ere ere o ibâdetten istifade edebilmek var. Oruç, sabır terbiyesi… Sadece yiyip içmeyi kesmek değil, hakkını verebilen için, öfkeden ve tartışmadan uzak durmak, gözleri korumak, hattâ düşünceyi korumaya kadar uzanan bir sabır eğitimi. Oruç merhamet telkini… Oruçlu iken onca […]

Continue reading »

GÜNLER GELİP GİTMEKTELER, KUŞLAR GİBİ UÇMAKTALAR.*

Raif KOÇAK raifkocak@gmail.com Dünyaya gelişimiz ile başlayıp, dünyadan ayrılınca bitecek olan bir yarışın, bir yürüyüşün içerisindeyiz. Bu öyle bir yarış ki, ne zaman biteceğini hiçbirimiz bilmiyoruz. İlk yüz metrede mi ipi göğüsleyeceğiz yoksa on bininci metrede mi, haberimiz yok. Tek bildiğimiz, attığımız her adımın bizi sonumuza doğru yaklaştırdığı. Biz adımlarımızı ileri doğru attığımızı sansak da aslında attığımız her adım, geri […]

Continue reading »
1 2 3 90