149. Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız İnhiraflara, Hıyânetlere ve Sapıtmalara Karşı; Hak Yolculuğunda KİTAP ve SÜNNET TERAZİSİ Cetveller belirlerdi sınırları… Masa başında hazırlanan plânlar, hileler, komplolar… “Bizim çocuklar başardı…” diye haber verilirdi darbeler, uzaktaki çağdaş firavunlara… İşgalciler, sözde bağımsızlık vermişlerdi müstemlekelerine… İdarecileri, meclisleri, orduları olabi-lirdi bu ülkelerin. Fakat uydu olmak şartıyla. Üs vermek şartıyla… Dünyanın beşten küçük ol-duğunu kabullenmek şartıyla… Asırlarca haçlı ordularıyla gelmişlerdi. […]

HAÇ’IN KANCASI

YAZAR : Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com Tebük Seferi, «Hilâl-Haç» mücadelesinin ilk sahnelerinden biriydi. Peygamber Efendimiz 30.000 sahâbîsi ile istihbâr olunan Haçlı hazırlığının üzerine gitti. Karşısına çıkamadılar. Medine dönüşünde, o çok mühim ve hayatî sefere katılmayanları bir sorgulama bekliyordu. Yalancı münafıklar… Tevbekâr mü’minler… Üç kişi daha vardı. Onlar ne yalan mazeretlere sığınmışlardı ne de tevbede erken davranabilmişlerdi. Allah Rasûlü, onları ilâhî […]

UNUTURSAK KANIMIZ KURUSUN! KURUR DA…

YAZAR : M. Aşır KARABACAK ma.karabacak@gmail.com Dünya tarihi böyle bir hâdiseye şahitlik etmedi. Pek çok kahramanlık gördü yaşlı dünya; fakat böylesini ne tarih yazdı ne de şairler, yazarlar, sanatçılar böyle bir tasavvuru kalemlerine anlattırmaya cesaret ettiler. Fakat 15 Temmuz 2016 tarihinde o nice kalemşörün tahayyül edip yazamadığı hayali, doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine, Rabia’nın ışığında; «TEK MİLLET, TEK BAYRAK, TEK VATAN […]

ÖLÜMÜN EN GÜZEL ŞEKLİ: ŞEHÂDET

YAZAR : H. Kübra ERGİN hkubraergin@hotmail.com Peygamber Efendimiz -sallâl­lâhu aleyhi ve sellem-’in; “Kalpler Allâh’ın iki parmağı arasındadır, onları dilediği şekilde evirip çevirir.” (Müslim, Kader, 3) buyurduğunu biliriz. Efendimiz -aleyhissalâtü vesselâm- bu hadîs-i şerîfini; “Ey kalpleri hâlden hâle değiştiren Allâh’ım; kalbimi dînin üzere sabit kıl!” (Tirmizî, Deavât, 89) duâsının hikmetini izah ederken dile getirmiş. Ama kalpler sadece hidâyet ve dalâlet hususunda […]

İSLÂMOFOBİ ÜZERİNE

YAZAR : Nurten Selma ÇEVİKOĞLU nurtencevikoglu@hotmail.com Avrupa ve ABD’de hızla yükselen ve dünyanın diğer ülkelerine de sıçrayacağından endişe edilen İSLÂMOFOBİ (=İslâm korkusu) hemen her ülkede giderek yaygınlaşan bir tehdit unsuru olarak görülmeye başlandı. Bu hiç sevimli ve şık değil. Özellikle 11 Eylül saldırılarından sonra daha bir artan İslâm düşmanlığının nasıl geliştiği, nereye gittiği, hangi ülkelerde ne gibi gelişmeler gösterdiği konularında, […]

BEN BİLİRİM BAĞDAT’IN KUDÜS’ÜN ve İSTANBUL’UN NASIL BİRBİRİNE BAĞLANDIĞINI

YAZAR : Raif KOÇAK raifkocak@gmail.com İmâmesi kopmuş tesbih tanelerine benziyoruz. Ümmet olarak her birimiz ayrı yerlerde… Kâh Bosna oluyoruz; binlercemiz Avrupa’nın gözleri önünde doğranıyor, soykırıma tâbî tutuluyoruz. Kâh Afganistan oluyoruz; dağlarda, taşlarda ibtidâî silâhlarla koca ordularla savaşıyoruz. Kâh Filistin oluyoruz; BM kararı ile başımıza bir devlet belâ edilip, topraklarımızdan göç etmeye zorlanıyor, göç etmeyenlerimiz ise modern silâhlara karşı, sapanlarla savaşmak […]

ZULÜM PÂYİDÂR OLMAZ

YAZAR : B. Cahit ÖZDEMİR bcahit@hotmail.com Yaratılışın hikmeti ile ilgili olarak, Kur’ân-ı Kerim’de; “…Ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabîlelere ayırdık. Muhakkak ki; Allah yanında en değerli olanınız, O’ndan en çok korkanınızdır…” (el-Hucurât, 13) buyurulur. «Ezel Bezmi»nde kul olmaya söz veren insanın vazifesi de; kendisine emânet olarak tevdî buyurulan, idrak ötesi mükemmellikte ve ilâhî bir sanatla tezyin edilmiş yeryüzünü, […]

TARİHTE İSTİSMAR ÖRNEKLERİ

YAZAR : Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ ogmusharun@yahoo.com Ebû Ubeyd Muhtâr es-Sekafî (ö. 67); Kerbelâ fâciasından sonra doğan boşlukta Mekke’ye ve İslâm dünyasının birçok yerine hâkim olan Abdullah bin Zübeyr’in (ö. 73) yanında hizmet ederken, onun tarafından Kûfe’ye vali olarak gönderilmişti. Ancak o, vazifesini başka maksatlar için kullanılmaya elverişli gördü. Kûfe’ye varır varmaz insanlara Hazret-i Hüseyin’in (ö. 61) öcünü almak için […]

AH BİR BİLSEYDİNİZ!..

YAZAR : Fatih GARCAN fatihgarcan@hotmail.com Cıvıl cıvıl bir okul bahçesi… Çocuklar şen-şakrak oynuyorlar. Bu sesleri «gürültü» görmekle «cıvıltı» görmek arasındaki o muhteşem fark… Müdür Beyin odasına vardık: –Selâmün aleyküm! –Aleyküm selâm buyurun oturun. –Müdürüm, biz ilçemizin proje hâfızlık imam-hatip ortaokulunun tanıtımı için gelmiştik. –Hoş geldiniz. Evet duymuştum, ben de sizi bekliyordum. Biz de yakın zamanda ilgililerine imam-hatip ortaokullarını tanıtım maksatlı […]

DÜNDEN BUGÜNE HAÇLI

YAZAR : Mücahid BULUT mucahidbulut@yandex.com Sene 2001… ABD Başkanı George W. Bush, 11 Eylül saldırılarına ülkesinin vereceği karşılığı; «Crusade» Haçlı Seferi olarak adlandırdı. Afganistan gibi stratejik ve Irak gibi petrol zengini devletlerin işgaliyle neticelenecek bu hareketin, «Haçlı Seferi» olarak ifade edilmesi; çeşitli çevrelerden büyük tepki toplamıştı. Kimileri terörizmle mücadelenin dîni olmaz derken, kimileri Haçlı seferleri gibi «tamamen dînî(!)» sebeplerle çıkılan […]

1 2 3 29