189. SAYI TAKDİM

Kıymetli Okuyucularımız, Aylardır dersimiz: Yaşatmak… Hayatı korumak, ihyâ etmek. Mesele, hayat-memat meselesi olunca, her şey teferruat oluyor çünkü. Kur’ân ve Sünnet’in gayesi de zaten hayat vermek. “Ey îmân edenler! Hayat veren esaslara sizi çağırdığı zaman, Allah ve Rasûlü’ne icâbet edin!..” (el-Enfâl, 24) Kitap Kur’ân… Sünnet, o Kur’ân’ı getiren Rasûl’ün ilk elden en mükemmel tatbikatı… Öyle hayat veriyor ki, eğer zarûrette […]

Continue reading »

KRİZ İÇİNDE!..

Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com “İslâm; bugün bütün dünyada kriz içinde olan bir din, bunu sadece ülkemizde görmüyoruz.” Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel MACRON, geçtiğimiz ay böyle bir hezeyanda bulundu. Bu psikolojiyi tarif eden bir atasözümüz var: “Kedi, bir kedi yavrusunu yiyeceği zaman fareye benzetirmiş.” Macron, ülkesindeki müslümanlara yapacağı zulümlerden önce bir iftira patlatıyor. Bir kriz var. Evet. Fakat o kriz, hâşâ İslâm’a […]

Continue reading »

Mahlûkatın En Şereflisi; İNSAN

B. Cahit ÖZDEMİR bcahit@hotmail.com İnsan; mevcûdat içinde Allah Teâlâ’nın yarattığı en şerefli, en kıymetli varlıktır. Öyle ki; nefha-i ilâhiyyeye mazhariyeti, tek başına onun ulviyetini göstermeye ve îzâha kâfîdir. Bu yaratılışın esrârı, Kur’ân-ı Kerim’de şöyle beyan buyurulur: “Rabbin meleklere; «Ben yeryüzünde bir halîfe var edeceğim.» demişti. Melekler; «Orada bozgunculuk yapacak, kanlar akıtacak birini mi var edeceksin? Oysa biz, Sen’i överek yüceltiyor […]

Continue reading »

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ

H. Kübra ERGİN hkubraergin@hotmail.com 20 Kasım günü «Çocuk Hakları Beyannâmesi»nin ilân edilmesinden bu yana «Birleşmiş Milletler»ce «Dünya Çocuk Hakları Günü» olarak kutlanmaktadır. Bu beyannâmeye imza koyan ülkeler; çocukların bahsi geçen haklara sahip olması için ne gerekiyorsa yapacaklarını, lüzumlu kanunları çıkarıp tedbirleri alacaklarını va‘detmiş olmaktadır. Peki; gerçekten dünyanın nizamı, hâl ve gidişâtı çocukların haklarını korumakta mıdır? Gelin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda […]

Continue reading »

İHLÂS ve NİYETTEKİ SIRLAR ve HİKMETLER

Nurten Selma ÇEVİKOĞLU nurtencevikoglu@hotmail.com İhlâs, sözlükte «arınmak, saflaştırmak, kurtulmak» anlamlarında kullanılır. «Allah Teâlâ’dan gayrisinden kurtulmak.» Terim olarak ise, yapılan iyilik ve ibâdetlerin herhangi bir çıkar kaygısından uzak yalnızca «Hazret-i Allah» için olma hakikatidir. Bilhassa ibâdetlerde riyâdan kaçınma, mü’minin ihlâslı olmasını sağlar. İhlâs; kalbi saflaştıran, gönlü güzelleştiren, rûhu latifleştiren bir güzel haslettir. İhlâs; bir yürek hareketlenmesidir, kalp temizliğinin dışa yansımış hâlidir. […]

Continue reading »

ÖNCELİKLERİMİZ ve ERTELEDİKLERİMİZ

Raif KOÇAK raifkocak@gmail.com “İnsan nedir?” diye soranlara Şeyh Sâdî-i Şîrâzî; “İnsan üç-beş damla kan ve bin bir endişedir.” şeklinde cevap vermiş. Elbette mahlûkatın en şereflisi olma sırrına ermiş insanın tarifi, tam olarak bu olmasa gerek. Zira insan, sadece etten ve kemikten müteşekkil değil. Aynı zamanda aklı, rûhu ve duyguları da olan bir varlık. Yukarıdaki tarif kanaatimizce; insanın sadece maddî plânda […]

Continue reading »

188. SAYI TAKDİM

Kıymetli Okuyucularımız, İnsan yalnız yaşayamaz. İnsan dosta, dostluğa muhtaç. Bunu belki de aylardır yaşadığımız tecrid / mesafe şartları daha iyi hissettirdi bize. Kimseyle musâfaha bile edemiyoruz. Biz modern ve egoistçe sebeplerle birbirimizden, dostlarımızdan uzaklaştıkça, gelen ilâhî ceza da yine bir uzaklaştırma oldu sanki… Ya âhirette, işte orada çok daha muhtacız dostluğa. Kimin dostluğuna? Yardım edebilecek, bizim için çok şefkatli, çok […]

Continue reading »

CANLI BİR TAKVÂ HAYATI

Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com Peygamber Efendimiz’in mesajını tek kelimeyle hulâsa etmek arzu edilseydi, bu ifadeye namzet kelimelerden biri herhâlde takvâ olurdu. Takvâ, daima ilâhî müşâhedenin altında olduğunu düşünerek yaşamak. Peygamberimiz’in risâletten önceki hayatı da takvâ idi. Bu sebeple sıfatı el-Emîn idi. O güzel ahlâka, o takvâya nûr-i Kur’ân tâc oldu. Risâletten önce Rasûlullah Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ne yapacağını […]

Continue reading »

EVVEL REFÎK BA‘DE’T-TARÎK

Raif KOÇAK raifkocak@gmail.com İnsanoğlu fıtrat itibarıyla medenî bir varlık olması hasebiyle, bir cemiyet içerisinde yaşaması gerekir. Bu cemiyet; aile, akraba, arkadaş ve komşu olmak üzere, hayatı boyunca münasebet kurduğu insanlardan oluşur. İnsan hayatında ailenin, annenin, babanın yeri ve tesiri ne kadar mühimse; ailesi ile paylaşamadığı, onlara söyleyemediği şeyleri paylaştığı ve kıymet verdiği arkadaşları da o kadar mühimdir. İnsan fıtratı gereği, […]

Continue reading »

ÜNSİYETSİZ İNSANLIK…

H. Kübra ERGİN hkubraergin@hotmail.com İngiltere’de hastahânelere başvuran kişilerin bir kısmının, sırf bir insanla konuşmuş olmak için doktor randevusu aldığı ortaya çıkmış. Geçtiğimiz yıllarda «Yalnızlık Bakanlığı» kurulan İngiltere’de, Kızılhaç teşkilâtının istatistiklerine göre 9 milyon kişi yalnız yaşıyor. Bu rakam, nüfusun yüzde 15’ine tekâbül ediyor. Yalnızlığın en yaygın sebebi; nüfusun yaşlanması, çekirdek aile yapısı, yaşlıların emekli olduktan sonra yoksullaşması ve eş kaybından […]

Continue reading »
1 2 3 94