Kutlu Müjde İle Bezenmiş «TEMİZ BELDE»

Hasan TOPBAŞ hasantopbas87@gmail.com   Şüphe yok ki mayıs ayları; Cenâb-ı Hakk’ın «el-Musavvir» yani yarattığı her şeyi en güzel sûrette tasvir edip, şekil veren mânâsındaki esmâsının tecellîleri ile tuğyân eden bir iklimde gönüllere ferahlık verirken, aynı zamanda şanlı medeniyetimizin en belirgin bir zaferini de bizlere tekrar tekrar hatırlatması bakımından oldukça kıymetlidir.    Malûm olduğu üzere, Rasûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in henüz hayatta […]

Okumaya Devam Edin...;

Müstesnâ Bir Gecede İnen Yüce Kelâma MÜSTESNÂ BİR MUSHAF!

Hasan TOPBAŞ hasantopbas87@gmail.com     Küçük, büyük; gencinden yaşlısına mü’min gönüllerin her sene teşrîfini büyük bir iştiyakla beklediği, mağfiret iklimine bir kez daha kavuşmuş olmanın sürûr ve bahtiyarlığı içerisindeyiz.    O, öyle bir iklimdir ki; günahların katılaştırdığı kalplerimizi îman vecdi ile tekrar yumuşatacak, gafletin çoraklaştırdığı gönülleri tekrar yeşertecek, sene içerisinde, fuzûlî meşguliyetlerle tıkanan idraklerimizi yine o muhteşem tesiri ile pırıl pırıl […]

Okumaya Devam Edin...;

MÜSLÜMAN EVİNİN MÂNEVÎ SİGORTASI

Hasan TOPBAŞ hasantopbas87@gmail.com     Geçtiğimiz ay ülke olarak, son asırda eşi görülmemiş çok büyük bir âfeti hep beraber yaşadık. Fakat, yedisinden yetmişine halkımızın göstermiş olduğu muazzam dayanışma neticesi; Cenâb-ı Hakk’a şükürler olsun ki, mahzun gönüllerin yaraları süratle sarılmakta. Rabbim aziz milletimize sabr-ı cemil ihsân eylesin; bu müşkül dönemden daha kuvvetli bir şekilde çıkabilmemizi nasîb eylesin.   Öteden beri zelzele ve yangın […]

Okumaya Devam Edin...;

O (S.A.S.)’İN AYAĞININ TOZU BAŞLARA TÂCDIR

Hasan TOPBAŞ hasantopbas87@gmail.com       ESERİN METNİ:   Ey gubâr-ı kademin Arş-ı berin başına tâc, Şeref-i zâtına ednâ-yı merâtib mîrâc.   Fuzûlî (1480 veya 1494-1556)   vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün   “Ey ayağının tozu yüce Arş’ın başına tâc olan (Hazret-i Muhammed -sallâllâhu aleyhi ve sellem-) Zâtının şerefi(ni idrak için) mîrac, mertebelerin en alt derecesidir.”   Yukarıda […]

Okumaya Devam Edin...;

EN GÜZEL GÜZELLİK

Hasan TOPBAŞ hasantopbas87@gmail.com HADÎS-İ ŞERİF METNİ:   رَوَى الْحَسَنُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ جَدِّ الْحَسَنِ:  « إِنَّ أَحْسَنَ الْحُسْنِ الْخُلُقُ الْحَسَنُ » صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ   “Hasan(-ı Basrî), Hasan -radıyallâhu anh-’tan, o da Hasan’ın babasından (Hazret-i Ali’den), o da Hasan’ın ceddinden (Hazret-i Muhammed -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’den) şöyle rivâyet etti:    «Muhakkak güzelliğin en güzeli güzel ahlâktır.»    Allah […]

Okumaya Devam Edin...;

Hazar Şiir Akşamları’nda; ŞAİRLER «BİRLİK» DEDİ

Anadolu’muzun her köşesi; engin bir tarih, irfan, kültür ve medeniyet mîrâsına sahip.    Bilhassa Harput diyarı…              Elazığ’da düzenlenen ve otuz yıllık bir geçmişe sahip olan Uluslararası Hazar Şiir Akşamlarının 25’incisi, beş senelik aradan sonra 14-15-16 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi.   Uluslararası Hazar Şiir Akşamlarının bu yılki teması «Birlik» idi. Her zaman muhtaç olduğumuz düstur.   Her […]

Okumaya Devam Edin...;

Uzak Doğu’dan Bir Tuzak K-POP FANATİZMİ

Ömer Sâmi HIDIR samihidir@gmail.com Bugün gençler mânevî bir boşluk içerisinde. Rûhun gıdâsı olan hususiyetler göz ardı ediliyor, nefs de bir türlü doymak bilmiyor. Neticede oluşan mânevî boşluğu doldurmak için yanlış arayışlar başlıyor. Bunlardan biri de pop müzik. Özellikle son zamanlarda öne çıkan K-POP. Yani Uzak Doğu’dan ve özellikle Güney Kore’den çıkan bir müzik. Bu zamana kadar batı dünyasının başını çektiği […]

Okumaya Devam Edin...;

FUAD SEZGİN’İN ARDINDAN

YAZAR : Ömer Sami HIDIR samihidir@gmail.com İnsanlığın gelişim tarihi mevzubahis olduğunda, okullarda öğrendiklerimize göre şöyle bir resim oluşur zihnimizde. Antik Yunan’da birçok alanda ilerlemeler. Sonra bir boşluk ve o dönem eserlerini tercüme safhası. Daha sonra da Rönesans ve günümüze kadar olan dönem. Bu tasnif içerisinde, görüldüğü gibi müslümanlara pek yer verilmemiş. Hattâ batı dünyası dışında kimseye yer yok. Hâlbuki gerçek […]

Okumaya Devam Edin...;

OSMAN NÛRİ TOPBAŞ HOCAEFENDİ İLE «RAMAZÂN-I ŞERİF» MÜLÂKATI

YAZAR : Fahri SARRAFOĞLU sarrafoglufahri@gmail.com Fahri SARRAFOĞLU: Efendim, bu hasbihâlimizde, mübârek Ramazan etrafında konuşup sohbetinizden istifâde etmek istiyoruz. Her şeyden önce Ramazân-ı şerif, çok mühim bir ibâdet zamanı. Ramazân-ı şerîfi nasıl idrâk etmeliyiz? Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi: Ramazân-ı şerif, bir mü’min için senenin en mühim zaman dilimi… Nasıl 24 saatlik bir gün içinde, seher vakti çok mühim… Bir hafta içinde […]

Okumaya Devam Edin...;

YAHYA KEMÂL’İN DİLİNDEN BAYRAM NAMAZI

YAZAR : Hayrettin DURMUŞ hayrettindurmus@gmail.com Bereketiyle evimize gelen, bedenimizi onarıp, rûhumuzu tamir eden ayların sultanı Ramazân-ı şerîfin bütün güzelliklerini yaşamaya çalışanlara ne mutlu! Ramazan ayı denildiğinde aklımıza ilk gelen şeylerden birisi de iftar sofralarıdır. Biliriz ki iftar sofralarının tadı misafirle çıkar. Dede Korkut; “Misafiri gelmeyen kara evler yıkılsa daha iyi.” derken bedduâ etmiyor aslında. Bizi, evlerimizi misafirle şenlendirmeye çağırıyor. Fahr-i […]

Okumaya Devam Edin...;
1 2 3 22