209. Sayı TAKDİM

Kıymetli Okuyucularımız, Mevlevîlerden Esrâr Dede şöyle demiş: Dâvâsını terk etsin, bülbülde fedâ yoktur, Bir nükteciği aşkın, pervânede kalmıştır. Pervânede kalan […]

Continue reading »

EDEBİYAT

Hakk’a Yaklaşmanın Sırrı FEDÂKÂRLIK

YAZAR: M.Ali EŞMELİ
Ebû Hüreyre -radıyallâhu anh- anlatır:
“Bir adam Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’e gelerek;
‒Ben açım, dedi.
 Allâh’ın Rasûlü hanımlarından birine haber salarak yiyecek bir şey göndermesini istedi. 

Continue reading »

TARİH

KARAKTER

MESNEVÎ -18-

Özlem ABAY o.abay@hotmail.com BİZ BU ÂLEME ALLAH İLE DOST OLMAK İÇİN GELDİK!   Ham ervah olanlar, pişkin zâtın hâlini anlamaz. […]

HÜSN-İ ŞAHÂDET ve TÂZİYE

Yazar: Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi Bu fânî hayatın bir tek güzelliği var. O da; Bütün ömrünü sırât-ı müstakîm üzre sağlam […]

ÎMAN SARAYI

Sami GÖKSÜN “Sizden biriniz, kendisi için sevdiğini kardeşi için de sevmedikçe îmân etmiş olmaz.” (Buhârî, Îmân, 6) buyuran Peygamber Efendimiz, Cebrâil -aleyhisselâm-’ın;    […]

KUR’ÂNÎ TÂLİMATLAR -43- FEDÂKÂRLIK

Yazar: Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi            HALÎL OLUNCA AÇILAN UFUKLAR…   İbrahim -aleyhisselâm-; malıyla, canıyla, evlâdıyla fedâkârlığın […]

ŞİİR

TOPLUM

DOSTLUK ve KARDEŞLİK

Mehmet MENCET Seven, sevgili, yâr anlamındaki kelimeler, sosyal hayatın düzen içinde sürdürülmesinin başlıca şartlarından olan ülfetin sebepleri arasındadır. Dostluk kendiliğinden […]

Continue reading »

ÇİĞDEM DER Kİ!..

Servet YÜKSEL servety@t-online.de   Kar içinde doğmuşum, baharın eşiğiyim. Uykusundan uyanan, toprağın ışığıyım. Çocukların elinde, ben bir sarı inciyim. Kuzuların […]

CİHANDA EN BÜYÜK SULTAN!

Zahit GENÇ genczahit@gmail.com   Ne bir huzur bulur, ne iflâh olur, Mazlumun âhını «alan» dediler! Aklını kullanan bu sözü bilir, Niçin bu dünyaya «yalan» dediler!   Alma ha mazlumun alma âhını, Alıp da yüklenme kul günahını, Yıkarlar başına tüm dergâhını; Var mı şu dünyada «kalan» dediler!   Her insanın mutlak kaderi vardır, Çektiği çilesi, kederi vardır, Îmânı kadar da değeri […]

Continue reading »

ÖLÜM DURAĞI

Yusuf DURSUN yusufdursun66@gmail.com   Ölüm nasıl bir şey, siz bana sorun; Her nefes ölümü deneyen benim. Açın yüreğimin içine girin, Gonca gül misali kanayan benim.   Kurur can pınarım, vâde dolunca, Bir mum gibi söner gözümde ferim. Can alıcı emâneti alınca, Gurbetten sılaya başlar seferim.   «Üryan geldim, yine üryan giderim.» Malın, mülkün geçmediği o günde. Rabbin rahmetini ümit ederim, […]

Continue reading »

MAHMUD EFENDİ HAZRETLERİ’NİN HAKK’A İRTİHÂLİNE TARİH

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)   «Dön!» dedi, katına Vedûd, Döndü Mevlâ’ya, Şeyh Mahmûd…   Ali Haydar Efendi’nin, Yoludur menzil-i maksûd…   Ulûm-i dîne hizmeti, Cümle âlemlerce meşhûd.   Eyledi sünneti ihyâ, Olmuş iken sanki mefkûd…   Gayret ufku gayr-i mahdûd, Muhibbânı gayr-i mâdûd…   Nûrânî yüz, pür tebessüm, Olsun ebedlerde mes‘ûd…   Eyledi tevbeye irşâd, «Mazhar-ı afv ede Mâbûd» 1443 […]

Continue reading »

GİRME DÜŞLERİME!

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com   Aşksız bakan gözlerinle, Sakın girme düşlerime! Yalan dolan sözlerinle, Sakın girme düşlerime!   Aşkı oyuncak eyledin, Sevdayı oyun belledin, Sürekli beni eğledin; Sakın girme düşlerime!   Rûhum daldı bir deryâya, Acım yerleşti rüyaya Sükûtî döndü paryaya; Sakın girme düşlerime!

Continue reading »

FEDÂKÂR OL!..

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Ey Allâh’ın güzel kulu, Sen de seven-sevilen ol! Olursun göklerden ulu, Sen de seven-sevilen ol!   Dostlarınla muhabbet et, Fedâkârlık yap, hizmet et, Yâr ol, kalbine dâvet et, Sen de seven-sevilen ol!

Continue reading »

KENDİ KENDİNE Mİ?

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)   Olduysa yok iken bu cihan, kendi kendine, Ey usta, yükselirdi şu han, kendi kendine!   Damlarda diktiğin bacalar söylüyor sana, Nâr olmadan tüter mi duman, kendi kendine?   Sen olmadan, senin hünerin olmuyor da hey, Rab olmadan, olur mu bu ân, kendi kendine?   Allâh’a ayna «kün» sözü, devrân, ezel, ebed, O’nsuz döner mi bunca zaman, kendi kendine?   Terk etse kendi hâline harmânı, bahçıvan, Buğdaydan ayrılır […]

Continue reading »

ÖMER HALİSDEMİR

Sami İLHAN samilhan@hotmail.com   Ömer HALİSDEMİR ve tüm 15 Temmuz şehidlerimizin ruhları için 1 Fâtiha, 3 İhlâs…   Ömer diyen adına, bilmiş cesaretini, Meğer sana yazılmış, imtihanın çetini. Er oğlu er gerekti böylesi vazifeye, Rabbim kabul eylesin, kutlu şehâdetini!   Hakikat; demirmişsin! En hâlisinden demir, Aksakallı; «Vur!» dedi, demiri keser emir! Lâyık olduğu gibi tam alnının çatından, İndirdin de hâini, […]

Continue reading »

İNSANLIK UNUTMAZ!

  نوع انسان حشرە دك ‏تعظیم ایدرلر آدینە ؛ كیم ‏فداى نفس ‏ایدرسە جنسینڭ امدادنە ‏ضیا ‏پاشا Nev‘-i insan haşre dek tâzîm ederler adına; Kim fedâ-yı nefs ederse cinsinin imdâdına. Ziyâ Paşa “Kim kendini, hemcinsi olan insanlığın yardımına koşmak için fedâ ederse, bütün insanlık, kıyâmete kadar o kişinin adını hürmetle anar.”   vezni: fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün […]

Continue reading »

FEDÂ ETMEDEN OLMAZ!

  مقصود ‏قولایلقلە ، عزیزم ، الە گیرمز ؛ چشم ‏ایتدی ‏فدا ‏یوسفە يعقوب محبت ‏كچەجی زادە عزت ملا Maksûd kolaylıkla, azîzim, ele girmez; Çeşm etti fedâ Yûsuf’a Yâkûb-ı mahabbet! Keçecizâde İzzet Mollâ Çeşm: Göz.   vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün   ویرمین جانن ‏سڭا بولماز ‏حیات جاودان ‏زندۀ جاويد اڭا دیرلر ‏كە قرباندر ‏سڭا فضولی Vermeyen […]

Continue reading »

GÖZLE GÖRÜLMEYEN KÜÇÜCÜK NEFSE

Osman TAŞ osmantas909@gmail.com   Gözle görülmeyen küçücük nefse, Tüm dünyayı versen, azımış meğer! Koskoca bir ömrü târumâr eden, Sadece bir anlık hazımış meğer!   Dosttan ayrılanın yazı kış olur, Ahlâk bozulunca ayak baş olur, Gönül sevdalanır, gözde yaş olur; Gerçekte ağlayan özümüş meğer!   Maksûda ermeyen mecâzî aşklar, Şeytan sofrasında edilen meşkler, Haramla yapılan saraylar, köşkler; Ufak bir fiskeyle tozumuş […]

Continue reading »
1 2 3 865