214. Sayı TAKDİM

Kıymetli Okuyucularımız, Cenâb-ı Hakk’ı zikretmenin bin bir yolundan en cezbe ve heyecan dolusu, Mevlânâ’nın semâı olsa gerektir.    Semâ’da sağ el […]

Continue reading »

EDEBİYAT

TARİH

RUM KUMANDAN!

Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com   Hâlid bin Velid -radıyallâhu anh-, 583’te Mekke’de doğdu. Ailesi tarafından, o dönemin çocuklarının yetiştirilme usûlü çerçevesinde; […]

Continue reading »

KARAKTER

BORSAYA DAİR

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM    BORSA NEDİR?   Borsanın temeli ortaklıktır.    İnsanların bir araya gelmeleri, güçlerini birleştirmeleri güzeldir. Dînimizin […]

ŞİİR

NASIL YÜRÜMELİ?

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Yollar ömründen uzun, tenle değil, canla yürü, Câna rehber ebedî Hazret-i Cânan’la yürü!   Kılavuzsuz varamazsın, bilemezsin rotayı, Sakın ayrılma peşinden yüz […]

Continue reading »

TOPLUM

BORSAYA DAİR

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM    BORSA NEDİR?   Borsanın temeli ortaklıktır.    İnsanların bir araya gelmeleri, güçlerini birleştirmeleri güzeldir. Dînimizin de teşvik edeceği bir husustur. İslâm hukukunda çeşitli ortaklıklar ve ahkâmı bildirilmiştir.    Borsa; klâsik şirketlerdeki gibi birkaç kişiden değil, binlerce, on binlerce kişiden meydana gelen büyük ortaklıkları ifade eder. Şirketler hisse senetleri çıkararak, alâkalı kuruluşların denetimi altında halka arzda […]

Okumaya Devam Edin...;

گنە ‏هیچ بر شیئی ، ‏تام ‏ایدەمدم

‏   عثمان ‏طاش   بر ‏عمر خرجادم ‏یالان ‏دنیایە ،  ‏گنە ‏هیچ بر شیئی ، ‏تام ‏ایدەمدم …  چلە چكدم ، بل باغلایوب ‏خولیایە ،  ‏گنە ‏هیچ بر شیئی ، ‏تام ‏ایدەمدم …    اوقوللر بیتیروب دیپلومە آلدم ،  ‏نیجە مال ملك ، مقام ‏صاحبی اولدم ،  بر ‏خیلی ‏ظاهری بیلگی یە طالدم ؛  ‏گنە ‏هیچ بر شیئی ، ‏تام ‏ایدەمدم […]

Okumaya Devam Edin...;

كلام برجندە تضرع

  نهاد مالقوچ   حسرتڭ ‏یانغینندە وارلغم ‏تالان اولدی ،  ‏حقیقت صاندقلرم قورو بر ‏یالان اولدی ،  ‏كیمە ‏أل اوزاتدیسەم أللری ‏ییلان اولدی ؛  عشقڭلە ‏یانار قلبم ، ‏دیلیم ناچار ‏یا ‏ربّی ! . .  گوڭل باغچەلرندە ، گللر آچار ‏یا ‏ربّی ! . .    بو ‏یاشلرە گتیردڭ ، ‏اقلیمندە یاشاتدڭ ،  ‏توحیدڭ ‏گولگەسندە ، ‏یوركلردە باش آتدڭ ،  […]

Okumaya Devam Edin...;

‏سجدەیی أوزلەین قوللر اولالم

  ‏شریفە ‏شعلە ‏تسلیم اوغلی   ‏وقتدن ‏وقتە قوشسون ‏یوركلر ،  ‏صارپ ‏یولی دوزلەین قوللر اولالم …  ‏قیامدە ، ‏ركوعدە جوشسون ‏یوركلر ،  « ‏سجدەیی أوزلەین » قوللر اولالم …    ‏سحردە صاقلیدر او ‏قوتلی ‏زمان ،  نوم ‏ایلە بیهودە گچیرمە امان !  سوزولە ‏دیدەدن ‏ایچلی آغلامەڭ ؛  ‏قطرەیی ‏گیزلەین قوللر اولالم …    نفسنە حكم ایدن اولور ‏شهریار ،  […]

Okumaya Devam Edin...;

البت شفق ‏سوكەجك

‏   ‏نیازكار ( ‏كوكصال جنگیز )   ‏صاغە – ‏صولە صاورولمە ، دقت أیلە ‏صفڭە !  قرداشینی بیراقما ، كافرڭ انصافنە !    كفر ‏تك بر ملّتدر ، ‏فرقلی اولسە دە آدی ،  ‏كندی ‏أوز یوردیمزدە ، ‏أوزمدە حال ‏قویمادی .    آقان قان طورولمییور ، گوندن گونە آرتییور ،  آنالرڭ ‏فریادی ، سسسزلگی ییرتییور .    ‏ایمانی اولمایاندە […]

Okumaya Devam Edin...;

KUR’ÂNÎ TÂLİMATLAR -48- Sahâbeden Bizlere İntikal Eden FAZÎLET HÂTIRALARI -2-

Osman Nûri TOPBAŞ Cenâb-ı Hak; sahâbe-i kirâmı, bilhassa muhâcirleri şöyle medh ü senâ etmiştir:   “Onlar ki;   •(Îmanlarını yaşayabilmek için hicret ederek) yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılmışlardır,   •Dâimâ Allah’tan bir lütuf ve rızâ peşindedirler,    •Allâh’ın dînine ve Peygamberi’ne yardım ederler.    •İşte sâdık olanlar bunlardır.” (el-Haşr, 8)   Fahr-i Kâinat -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz de sahâbenin fazîletini şöyle beyan buyurmuştur:   […]

Okumaya Devam Edin...;

NASIL YÜRÜMELİ?

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Yollar ömründen uzun, tenle değil, canla yürü, Câna rehber ebedî Hazret-i Cânan’la yürü!   Kılavuzsuz varamazsın, bilemezsin rotayı, Sakın ayrılma peşinden yüz ağartanla yürü!    Bir ziyâ olmasa her şey kara, her yer zifiri, Şu karanlıkta gönül lâmbası, burhanla yürü!   Her tuzak, her pusu, her tehlike, her zor, iç içe, Tek gidilmez yiğidim, bir ulu kervanla yürü!   Sayısız zik-zağı görmez, çözemezsin düğümü Kendi aklınla değil, Hazret-i Kur’an’la yürü!   Ağza, kum rüzgârı, toz dolduruyor, çöller çok, […]

Okumaya Devam Edin...;

Şairlerle Hasbihâl -4- YÛNUS DİLİ

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)    Varam ol dosta kul olam, hem açıluban gül olam, Hem ötüp bülbülü olam, durağım gülistân ola!..   O Hak dosta varıp, kulu olayım,  İnkişâf edeyim, gülü olayım, Dil çözülsün, Hak bülbülü olayım;          Salihlerle dolu o güzel dergâh,            Bana gül kokulu hoş ikāmetgâh…   Gönül secde kılar […]

Okumaya Devam Edin...;

ELVÂN OLDU…

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)     Dün Sen’in nûrunla ey Yâr, âdetâ bir renk idi, Şimdi gurbet mevsiminden, onca elvân oldu aşk!.. Ektiğin münbit başaklar etti zümrüt her yeri, Bin verip her tâneden, eylülde safrân oldu aşk!   vezni: fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün

Okumaya Devam Edin...;

PROF. DR. RAŞİT KÜÇÜK HOCAMIZ’IN İRTİHÂLİNE TARİH

TÂZİYE TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)   Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi dekanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu ve Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) başkanlığı yapan ve birçok hayrî hizmetlerde öncülük eden, kıymetli hadis âlimi Prof. Dr. Raşit KÜÇÜK, 22 Kasım 2022 günü Rahmet-i Rahmân’a irtihal etti. Kıymetli Hocamız’a Cenâb-ı Hak’tan rahmet ve mağfiret diler, ailesine, talebelerine ve sevenlerine sabr-ı cemil niyaz […]

Okumaya Devam Edin...;
1 2 3 890