Yüzakı Dergisi, Yüzakı Yayıncılık

161. Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız, Şanlı bir ecdâdın torunlarıyız. Bu iftihar edilecek bir gerçek!.. Lâkin bir korku vardı: Ya sadece kuru bir nostalji […]

EDEBİYAT

ÎMÂNIN ZAFERİ: ASALET TABLOSU

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Her girdaptan; İnsanlığın kurtuluşu ve selâmete çıkışı, ancak tevhid ve îman ile oldu. […]

TARİH

ŞİİR

SURLAR AŞILDI, ÇAĞLAR AÇILDI…

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) ALLAH DİYEN ÎMANLARA DAĞLAR AÇILIR, ALLÂH’A KOŞAN ÇÖLLERE BAĞLAR AÇILIR, SAVRUR DA HİLÂL, HAÇLI KARANLIKLARINI, FÂTİHLER […]

TOPLUM

SEYREYLE GÜZEL, KUDRET-İ MEVLÂ NELER EYLER!..

YAZAR : Dr. Halis Ç. DEMİRCAN cetindemircan2@hotmail.com.tr   Osmanlıca üzerine çalışmalar yaptığım kütüphânenin sorumlusu olan ağabeyin mahdumuyla her karşılaştığımızda; mûsıkî […]

Paylaş ki Çoğalsın.