Yüzakı Dergisi, Yüzakı Yayıncılık

163. Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız, Kapitalizmin, seküler ve global dünyanın, eğitimden anladığı şu: “Bize 21. yüzyıl becerileri geliştirmiş, yeni dünya düzenine uygun fertler […]

EDEBİYAT

TARİH

ŞİİR

KİM KİMİN YANINDA?

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Şu kimse, doğrasalar, «lâ»sının yanında olur, Şu kimse, kesseler «illâ»sının yanında olur! Şu kimse, […]

TOPLUM

ÇIRPINIRDIN KARADENİZ

YAZAR : Dr. Halis Ç. DEMİRCAN cetindemircan2@hotmail.com.tr Azerbaycan’ın kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü hâtırasına… Bir sonbahar günü, yağışlı bir havada; Salacak’taki […]