Yüzakı Dergisi

147. SAYI TAKDİM

Kıymetli Okuyucularımız, İnsan fânî… İnsanın heyecanı, gayreti, vicdânî duyuş ve ahlâkî davranışları da hayâtiyetini kaybedebiliyor. Zaman zaman tazelenmeye ihtiyaç duyuyor. […]

EDEBİYAT

TARİH

ŞİİR

HÜRMETLE, KUR’ÂN’I YAŞAMAK!

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) -Allah kelâmına hürmeten, ebced değeri Allah lâfzına tekabül eden 66 beyit- Hem nefes hem […]

TOPLUM

KÜLFETSİZ EVLİLİK! -3-

YAZAR : Ahmet ZİYLAN Mevlâ’m bütün mahlûkātı, dişi ve erkek olarak çift yaratmış. Bunlar yiyip içmeyi yani beslenmeyi bilirler. Kim […]