224. Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız,   Üsküdarlı Talât Bey, hukuku şöyle hulâsa eder:    Bir zât-ı Hak bilinmelidir, bir de hakk-ı zât…   Bir […]

Continue reading »

EDEBİYAT

HAKKIN TEVZÎİ

M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com     –Bu benim hakkım, senin değil!   –Hayır, asıl senin hakkın değil, benim bu!   […]

Continue reading »

TARİH

GÜLÜN HASRETİYLE…

Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com   Ebû Hüreyre Abdurrahman bin Sahr ed-Devsî -radıyallâhu anh-, Yemen’de doğdu. Hicretten sonra müslüman oldu. Peygamber Efendimiz -sallâllâhu […]

Continue reading »

KARAKTER

HAK MUKADDESTİR

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM    Mısır Fatihi, Amr bin el-Âs Hazretleri vali olarak Mısır’da vazife yapıyordu…    Bir gün oğlu ile Mısır […]

ŞİİR

TOPLUM

ÜZÜM

Dr. Ahmed Adnan Yâsîn Za‘bî Trc. Muhammed Halil Nâşid ve İhtisas Talebeleri Kontrol ve Notlar: Dr. Abdurrahman SARMIŞ   BİTKİ […]

Continue reading »

GÖRMEDİN.. GÖRSEYDİN EĞER!

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)   Bütün âlemlerin Rabbi olan «Allâh»ın murâdı ve hükmü üzere, yüce bir muhabbetle var oluş ezelinden yüce bir aşk ebediyyetine doğru «Allah»tan yine «Allâh»a yola çıkıp O’nun sonsuz rızâsını ve vuslatını gece-gündüz kulluk gayretiyle kazanmaya geldiğimiz bu fânî tarlanın «Allâh»’a dönüş rotasında bize sermedî bir rahmet ve cennet olacak tüm hazırlıklarımızı ihlâs ve sevda ile edâ […]

Continue reading »

YÜCE RUH

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)   Gül açtın ey yüce ruh, Sen dikenlerin yerine, «Hayır»dı karşılığın, şer dökenlerin yerine…   Taş attılar, ne kederler yaşattılar da yine, Duâ buyurdun, o bedbahtların nesillerine…   Dün aç-susuz bırakanlardı onlar affettin, «Yiyin, için!» dedin açlık zamânı hemşerine…   Hasım münâfığa verdin ridânı rahmet için, Dağıttın affını vahşîye, türlü kâfirine…   Bağışlaman bile kâfî ödül […]

Continue reading »

GARİPLERİN ALLÂH’I VAR!..

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)   Özür de kirli; sömürmek, temiz vasıf mı olur? Kulun hukûkunu tâcîze, hak kılıf mı olur? Sanıp da kendini kudretli, zulmeden bilsin, Gariplerin yüce Allâh’ı var, zayıf mı olur?   vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün (fa’lün)

Continue reading »

ÖLÜM DE VAR!

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com     Kalp uyandı, can uyandı, Hayat varsa ölüm de var! Yâr elverdi, ağyâr yandı! Hayat varsa ölüm de var!   Eskidi mi kahkahalar, Bulunmaz olur vahalar, Göçüp gitti ejderhalar; Hayat varsa ölüm de var!   Pâre pâre olur gönül, Hasretinden yanar bülbül, Seher vakti ağlar her gül; Hayat varsa ölüm de var!   Dünya […]

Continue reading »

ŞİİR’E ŞİİR

Şerife Şule TESLİMOĞLU serifeteslimoglu00@gmail.com     İnerken mağribe bir kızıl gülle, Nâgehân hüzünler sızar fânustan. Mihr-i kapatırken mâh beyaz tülle, Dil kanat çırparak ayrılır «us»tan.   Âsumâna ummân olunca mir’ât, Yıldızlar dolanır süslenir serhat, Pervâne ışığa uçar son sürat; Küllenen gökyüzü, açılır pustan.   Bir amansız telâş, yerde ve gökte, Zümrüd ü Ankālar gezer felekte, Gözyaşı birikir altın dibekte; Rüzgârın […]

Continue reading »

GEL BU YOLDA, KUL OL GÖNÜL!..

Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com         Oku, «Dost»a giden cânı; Gel bu yolda, kul ol gönül!.. Tut bir ömre sal irfânı; Gel bu yolda, kul ol gönül!..   Dön sen de gör, duy haremi; Her dem yazan bir kalemi!.. Aşk ile çöz her müphemi; Gel bu yolda, kul ol gönül!..   Kullukta mı, yedi nefsin? Kor yürekten gelir sesin!.. […]

Continue reading »

SIRLARIM

Osman TAŞ osmantas909@gmail.com     Birike birike, taşınmaz oldu, Dertli yüreğimi yoran sırlarım! Çok küçükten beri bir parçam oldu, Bütün benliğimi saran sırlarım!   Nere gitsem bırakmıyor peşimi, Bu dünyada zor eyliyor işimi! Kâbusa çevirir güzel düşümü, Her gece rüyama giren sırlarım!   «Atayım» diyorum, atılmıyor ki, «Satayım» diyorum, satılmıyor ki, «Tutayım» diyorum, tutulmuyor ki; Her ânımda acı veren sırlarım! […]

Continue reading »

EŞSİZ AŞKIN FERMANI

NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com   Rabbim meftûn etmiş mâh cemâline, Ara, sevdiğini bul diye yazmış. Eriştirsin beni kul kemâline, Sevginle menzili al diye yazmış. Bir rahmet-i ilâhîdir bakışın, Misk ü amber misâlidir kokuşun, Süzülüp de yüreğime akışın; Çiçek özündeki bal diye yazmış. Hiçbir güzel Sen’in dengin değildir, Ummanlar, gönlünden engin değildir, Âlemler varından zengin değildir; Ahlâkın en zirve hâl diye […]

Continue reading »

KANMAYIN İNSANLAR

Nihat MALKOÇ mnm61mnm@hotmail.com       Albenisi çoktur bu yeryüzünün, Kanmayın insanlar, dünya aldatır! Mutlak bir yokuşu vardır düzünün, Kanmayın insanlar, dünya aldatır!   Sırtını dünyaya yaslayan pişman, Mazluma büyüklük taslayan pişman, Gece gün nefsini besleyen pişman; Kanmayın insanlar, dünya aldatır!   Dememeli nasıl, neden ve niçin, Sabra sarılmalı kurtulmak için, Bundan ötesine yetmez ki gücün; Kanmayın insanlar, dünya aldatır! […]

Continue reading »

KÂBE

Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com     Ne yana çevirsem, gözlerimde sen, Hep seni gösterir, çizdiğim desen.   Dağ, deniz, ova, yel seni söyler, İsmini ezberler; şehirler, köyler.   Başımı kaldırıp baktıkça mâha, İşlenir bedenim, döner ervâha.   Tövbenin kapısı, karşımda Kâbe, Vahyin kaleminden, nurdan kitâbe.   Kur’ân’ın Cibril’le yerleştiği yer, Arzın semâvatla birleştiği yer.   Kirlerin duâyla temizlendiği su, Rahîm u […]

Continue reading »
1 2 3 934