218. Sayı TAKDİM

Kıymetli Okuyucularımız, Bayram; sevinmek, yeni ve güzel elbiseler giyinip kuşanmak (yevm-i ziynet), ziyaretler, buluşmalar yapmak, bol bol ikramlarda bulunmak ve […]

Continue reading »

EDEBİYAT

TARİH

SÂDIK BİR RÜYA

Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com       Yedi kıraat imamından biri olan Âsım bin Behdele, İmam Âsım -rahmetullâhi aleyh-, yedinci asrın ortalarında Kûfe’de […]

Continue reading »

KARAKTER

DEPREMLERİN HÂTIRALARI

Osman Nûri TOPBAŞ   HER HÂDİSE BİR İBRET   Ömer bin Abdülazîz -rahmetullâhi aleyh-’in hilâfeti zamanında bir zelzele oldu. Bunun üzerine, […]

ZENGİNLİK ve SADAKA-İ FITIR

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM    Fıtır Sadakası (Fitre) Nedir?   Fıtır, kelime mânâsı itibarıyla; oruç açmak, oruç tutmayıp normal yemek yeme düzenine […]

ŞİİR

TOPLUM

NELER SÖYLER!..

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)   Hayat bir tek yudum şerbet, içenden cân alır elbet, Ölüm, hiç ölmeyen ibret, şu mâtemler […]

Kutlu Müjde İle Bezenmiş «TEMİZ BELDE»

Hasan TOPBAŞ hasantopbas87@gmail.com   Şüphe yok ki mayıs ayları; Cenâb-ı Hakk’ın «el-Musavvir» yani yarattığı her şeyi en güzel sûrette tasvir edip, şekil veren mânâsındaki esmâsının tecellîleri ile tuğyân eden bir iklimde gönüllere ferahlık verirken, aynı zamanda şanlı medeniyetimizin en belirgin bir zaferini de bizlere tekrar tekrar hatırlatması bakımından oldukça kıymetlidir.    Malûm olduğu üzere, Rasûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in henüz hayatta […]

Okumaya Devam Edin...;

ASIL DEPREM ve ESAS BAYRAM

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)   Duyarsak, der ki enkazlar: –Asıl depremler insanda, Sebepler mânevîdir evvelâ sarsıntı, vicdanda! Eğer çökmezse hiçbir şahsiyet, hiçbir binâ çökmez, Tutup sökmezse gāfiller, musîbet yerde kök sökmez!  Müseccel son zarar, meydandadır her gafletin resmi, Çalıp çırpan veballer, türlü suçlar, işte denmez mi?   Ey insan! Şüphe yok, biçtiklerin, ektiklerindendir, Senin yanlışlarındandır felâketler, bütün bir bir. Bu gerçek hükmü […]

Okumaya Devam Edin...;

KITALAR

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)   Güler Yüzümüz   Ehl-i îmâna karşı dünyâda, Varsa Allâh için güler yüzümüz; Düşmeyiz hiç figāna-feryâda, Yarın ukbâda hep güler yüzümüz…   vezni: feilâtün / mefâilün / feilün             (fâilâtün)      (fa’lün)   Revâ mı?   O’nun ümmeti olmak, bir cennet bayramıdır, Ümmet-i Muhammed’e Hudâ’nın ikrâmıdır… Soruyor Allah dostu: Böyle iken mü’mine; […]

Okumaya Devam Edin...;

GÖNLÜM MESTANE MESTANE…

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com     Yağmur yağar ince ince, Kalbim hoş olur sevince, Aşk bâdesinden içince; Gönlüm mestane mestane…   Yüreğimi avutamam, Ağyâr elini tutamam, Ölsem seni unutamam; Gönlüm mestane mestane…   Aşkım her dem taze, yeni, Arayıp dururum seni, Bulamadım bende beni; Gönlüm mestane mestane…   Sükûtî’yim, aşk meleği, Giyindim hiçlik yeleği, Duvara astım eleği; Gönlüm mestane […]

Okumaya Devam Edin...;

BU FASIL…

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)     Af yağar -her sene- hikmet bu fasıl, En günahkâra da rahmet bu fasıl!   Ebedî tartıda kurtulmak için, Sırr-ı Kur’ân ile sohbet bu fasıl!   Mağfiret bâbını, bülbül şakısın, Farz oruç mevsimi, âyet bu fasıl!   Mum eden terbiyesinden dolayı, Ecri Allah’ta, bir izzet bu fasıl!   O kadar tatlı ki, iftar ve sahur, […]

Okumaya Devam Edin...;

ŞEHR-İ RAMAZAN

Şerife Şule TESLİMOĞLU serifeteslimoglu00@gmail.com Gelince şehr-i Ramazan, Tut orucu, sevap kazan. Yetim, öksüz fukarâya; Yemek için dolsun kazan. Aç kalmayan kul ne bilsin, Sevmeyen nasıl sevilsin?.. Seherde giryân olmayan; Gözyaşını nasıl silsin?.. Oruç, günah kirin yıkar, Nefsin ağzına gem tıkar, Bereket yağar sofraya; Hamd ü senâ Arş’a çıkar. Niyet, Rabbe verilen söz, Söze sâdıktır her dem öz, Mâsivâdan uzaklaşır; Cümle […]

Okumaya Devam Edin...;

BİRLİK ZAMANI

NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com   Bünyeyi kemirir amansız illet, Tefrikadan vazgeç! Birlik zamanı. Acıdan, kahırdan bıktı bu millet, Tefrikadan vazgeç! Birlik zamanı. Dînin değer verir; akla ve ilme, Ayrılığa düşüp, oyuna gelme! Dili hançer edip, gönlümü delme! Tefrikadan vazgeç! Birlik zamanı. Asırlık yaradan dertlidir sîne, Hakk’a sırt çevirip, dönme tersine! Aldanıp kapılma, azgın nefsine! Tefrikadan vazgeç! Birlik zamanı. Hakikat ortada […]

Okumaya Devam Edin...;

SEVGİLİ PEYGAMBERİM!

Mehmet KARADAĞ karadg63@gmail.com     Görün rüyada bana, Sevgili Peygamberim! Doyamam asla Sana, Sevgili Peygamberim!   Sen’siz cihan karışık, Olsa da bin bir ışık, Sana âlemler âşık; Sevgili Peygamberim!   Sen yoksan kokmaz güller, Gözyaşımı kim siler? Sen’i ansın tüm diller; Sevgili Peygamberim!   Kaşların sanki bir yay, Güneşim! Sen dolunay, Beni ümmetinden say; Sevgili Peygamberim!   Nefsi, şeytanı ezdin, […]

Okumaya Devam Edin...;

ENKAZIN ALTINDA KALDI BU BAYRAM

Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com     -6 Şubat depreminde hayatını kaybeden şehidlerimizin aziz hâtırasına…-   Maraş’ta keder var, Antep’te hüzün, N’eyleyim bayramı o yoksa eğer… Kalmadı mânâsı gül yüzlü sözün, N’eyleyim bayramı o yoksa eğer…   Dedem, tutunduğum kırılmaz daldı, Hayatın gerçeği, tatlı masaldı. Babam, üstümüzde titreyen şaldı, N’eyleyim bayramı o yoksa eğer…   Hatay’da yüzlerce çocuk annesiz, Ağlıyor Malatya; evsiz, […]

Okumaya Devam Edin...;

DÜŞTÜR ALLÂH’IM!

Mehmet BAŞ mehmetbas51@hotmail.com     Her türlü hükmüne büktüm boynumu, Cefân da vefân da hoştur Allâh’ım. Yazdığın yazgıya açtım koynumu, Canım kafesteki kuştur Allâh’ım.   Sen verdin, Sen aldın; gayrısı yalan, Var mıdır âlemde ebede kalan? Korkar mı ecelden, Rabbini bulan? Sen’siz atan yürek taştır Allâh’ım.   Ezelden ebede döner bir çember, Aşkın bir mihraptır, rahmetin minber, Lutfunla bizlere tesellî […]

Okumaya Devam Edin...;
1 2 3 910