229. Sayı Takdim

İki Cihan Güneşi Peygamber Efendimiz buyurdu:   “Gerçek zenginlik, mal çokluğu değil, gönül tokluğudur.” (Buhârî, Rikāk, 15; Müslim, Zekât, 130)   Zengin […]

Continue reading »

KARAKTER

Şer‘î Kaidelerle Tasavvuf -37- NÛRUN ALÂ NÛR

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM  Şâzelî meşâyıhından Ahmed Zerrûk [v. 899/1494] Hazretleri’nin; tasavvufu, usûl ve fıkıh kaideleriyle anlattığı Kavâidü’t-Tasavvuf ve Şevâhidü’t-Taarruf […]

RAMAZAN’DA EMR-İ Bİ’L-MÂRUF

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM    Ramazân-ı şerif; bütün ehl-i îmânın oruçla, ibâdetle, hayır-hasenatla geçirdikleri, mâneviyâta yoğunlaştıkları bir ay… Şeytanların bağlandığı, […]

SEYR

KÜLTÜR-SANAT

TARİH

AÇLIĞIN MÂNEVÎ FAYDALARI

Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com Bâyezîd-i Bistâmî Hazretleri, 777’de Horasan’ın Bistâm kasabasında doğdu. Câfer-i Sâdık’ın talebesidir. Hayatı boyunca sünnet-i seniyyeye tâbî oldu, nefsiyle mücadele […]

Continue reading »

ŞİİR

NE OLURSUN?

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)   Hakk’a kul olursan, sultân olursun, Şeytâna uyarsan, şeytân olursun!   Gönlü kör yem kuşu, dünyâ sarhoşu, Sen göz aç Allâh’a mestân olursun!   Halîl’sen […]

Continue reading »

TOPLUM

MUZ

Dr. Ahmed Adnan Yâsîn Za‘bî Trc. Muhammed Halil Nâşid ve İhtisasTalebeleri Kontrol ve Notlar: Dr. Abdurrahman SARMIŞ   BİTKİ HAKKINDA […]

Continue reading »

NE OLURSUN?

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)   Hakk’a kul olursan, sultân olursun, Şeytâna uyarsan, şeytân olursun!   Gönlü kör yem kuşu, dünyâ sarhoşu, Sen göz aç Allâh’a mestân olursun!   Halîl’sen zor günde, coşturur müjde,  Nemrut’san, çığlıklar atan olursun!   Dost’a sâdık yaşa, çıkarsın Arş’a, Alçak olma, yere batan olursun!   Gaflet tûfandır âh, boğarsa eyvah, Nûh’a bakıp uyan, kaptan olursun!   Çok gülersen, kalbin, ölür ne hazin, Çok ağlarsan, gül gül bostân olursun!   Tutarsan ne hüner, tertemiz defter, […]

Continue reading »

ŞERÎAT-I GARRÂ-İ MUHAMMEDİYYE İÇİN!..

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)   Yaratıldı dü cihan; melek, şeytan, ins ü cin, Şerîat-ı garrâ-i Muhammediyye için!.. Mîzan, mahkeme, sırat, cennet, cehennem niçin? Şerîat-ı garrâ-i Muhammediyye için!..   Seni yaratan; seni, senden iyi bilmez mi?  Aldığın bir cihazın, kılavuzu gelmez mi?  Çağ dışı diyenlere, İblis bile gülmez mi?  Şerîat-ı garrâ-i Muhammediyye için!..   Sor Yûnus’a söylesin, dört kapının ilki ne? […]

Continue reading »

KANIYOR GÖZLERİMİZ

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)   Şimdi gurbet sahurundan taşarız, Vuslat iftârına âşık yaşarız, Farz oruç refref olur, yol aşarız, Gönlü tam dildi mübârek Ramazan!..   Yerde lâkin kanıyor gözlerimiz, Çok zulüm var, yanıyor özlerimiz, Devri anlattığı an sözlerimiz, Küfre irkildi mübârek Ramazan!   vezni: feilâtün / feilâtün / feilün (fâilâtün)               (fa’lün)

Continue reading »

SATANLAR VARDIR

VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com     İyi dinle sözümü, bak arkadaş! Yerli yersiz bolca atanlar vardır. Hak yolda olanla ederek savaş, Şaşırıp durmadan çatanlar vardır.   Uzaktan görenler sanırlar adam, Cafcaflı sözlerle keserler ahkâm, Kimi mal peşinde, kimi bir makam; Varlığına haram katanlar vardır.   Gayesi ne ahlâk, ne din, ne vatan, Sahte alkışlarla olmuş bir sultan, Döneklikte yazıyor […]

Continue reading »

NE TÂAT VAR NE İNFAK!

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com     Hırs bürüdü gözleri, Ne tâat var ne infak! Tesir etmez sözleri, Ne tâat var ne infak!   Kul oluyor paraya, Evi benzer saraya, Takılır hep detaya; Ne tâat var ne infak!   Ölümü yok sayıyor! Arzuları bayıyor! Ayakları kayıyor! Ne tâat var ne infak!   Günahları birikir, Almıyor akıl, fikir, Kalbe hâkim pas […]

Continue reading »

ALLÂHU EKBER!

Şerife Şule TESLİMOĞLU serifeteslimoglu00@gmail.com   Hıçkırıyor kalem, yaslı heceler, Zirvesi sis kaplı dağlar elemli… Hurşîd’ine hasret, dilhûn geceler; Şol dehr-i ukbâya bağlar elemli… Bilcümle terennüm olsa kıyl ü kāl, Sarsa da sürûru her türlü melâl, Kādir-i Mutlak’tır elbet Zülcelâl; Mü’minler duâda ağlar elemli… Büyüktür acımız, Allâhu Ekber! Hadisle müjdeyi verdi Peygamber! Zâlime; «Dur!» diyen kullar mûteber; Destanlar yazılan çağlar elemli… […]

Continue reading »

SEN’İN GİBİ MEVLÂ’SI VAR!..

Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com     Bir aşk verdin bu nur câna; Cânın, «vuslat» dâvâsı var!.. Nefsi çektim, hak dîvâna; Gördüm, bin bir hevâsı var!..   Başımda mı, döner felek?.. Kul ömrümü, eler elek!.. Nasıl yanmaz bu kor yürek? «Gül»e meftûn takvâsı var!..   Yâ Rab, Sen’sin aşk emelim; Nefsim oldu can bedelim!.. Nûra dönsün her amelim; Firdevs’i var, Me’vâ’sı var!.. […]

Continue reading »

KÖPEKLER SALINIP, DEĞNEK BAĞLANDI!

Osman TAŞ osmantas909@gmail.com     Yüreği îmanlı bir avuç insan, Ümmetin yükünü nasıl yüklenir! Katledilirken binlerce mâsum can, Bu kadar nâmerde, mertçe diklenir!   Köpekler salınıp, değnek bağlandı! Nice körpe, kızgın korla dağlandı, Zâlimlere zulüm hakkı sağlandı; Firavundan merhamet mi beklenir?   Kātilleri kollar Nemrud irisi, Vahşete; «Dur!» diyen çıkmaz birisi, Mâsumlara kıyan kātil sürüsü; Çürümüş kof vicdanlarda aklanır.   […]

Continue reading »

ELBET TÛRAN ELE BAHAR, YAZ GELİR

NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com   Dünyanın çivisi çıkmış yerinden, Yerine çakmaya gücüm az gelir. Kâfirlerin farkı yok birbirinden, Mazlum ezmek îmansıza haz gelir. Savaştan, vahşetten bağırlar yanık, Nemrutlar yüzünden bîzar insanlık, Yargısız infaza, cellâtlar tanık; Ölüm fermanları ondan tez gelir. Cihan Şeddatların cenderesinde, Gün doğmaz mağdurun penceresinde, Taş kaynar yetimin tenceresinde; Saray sofrasına her gün kaz gelir. Zaman desen belli, […]

Continue reading »

YOLUMUZ HAKK’IN YOLUDUR!

Nihat MALKOÇ mnm61mnm@hotmail.com     Başka yol bilmeyiz canlar! Yolumuz Hakk’ın yoludur! Bizi bizden olan anlar, Yolumuz Hakk’ın yoludur!   Kirletmeyiz özümüzü, Sakınırız gözümüzü, Kur’ân besler sözümüzü; Yolumuz Hakk’ın yoludur!   Öksüzlere anayız biz! Mazlumlardan yanayız biz! Kim demiş ki fenayız biz? Yolumuz Hakk’ın yoludur!   İş tutmayız zâlimlerle, Dost oluruz âlimlerle, Sınanırız ölümlerle; Yolumuz Hakk’ın yoludur!   Yûnusların torunuyuz, […]

Continue reading »
1 2 3 954