231. Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız,     Ufukta ne görünüyor?    Sisli veya puslu bir havada, görüş ufku iyice daralır. Hele karanlıklar çökmüşse?.. […]

Continue reading »

KARAKTER

ÎMAN GÜCÜ

Osman Nûri TOPBAŞ   İKİ ÇEŞİT İNSAN   İnsanlar vardır:   Henüz hayattayken mâzî olurlar. Ya nefislerinin kurbanı olurlar yahut […]

MES’ÛLİYET, FERÂGAT, VEFÂ ve HAKKĀNİYET

Osman Nûri TOPBAŞ   TALEP İLE DEĞİL! Ebû Musa el-Eş‘arî -radıyallâhu anh- anlatır: “Amcamın oğullarından ikisiyle Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in […]

HAKLAR ve HELÂLLEŞMELER

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM    Ahmed İbn-i Hanbel Hazretleri’ne bir sual sorulmuş:   Bir kadıncağız pusulayla, yani bir not kâğıdıyla […]

SEYR

Zaferin Müjdesi ÎMÂNIN GÜCÜ

M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com   Güç lâzım.   Güçlü olmak lâzım.   Yoksa insan çok âciz. Hele zâlimler karşısında güçsüz milletler, ülkeler, […]

EBEDÎ BAYRAM İÇİN…

M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com   Bayramla alâkalı anlayışlar, bugün ne hâlde, ne âlemde?   Çoktandır, dînî bayramların üstünde de densiz […]

KÜLTÜR-SANAT

TARİH

ŞİİR

ÇİFTE SAVAŞ VAR!

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)   Hiç cehennemde değil, sâdece cennette bedir, İki dünyâda zafer müjdesi, mü’minleredir! Lâkin ey yolcu uyan, […]

Continue reading »

TOPLUM

ÇİFTE SAVAŞ VAR!

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)   Hiç cehennemde değil, sâdece cennette bedir, İki dünyâda zafer müjdesi, mü’minleredir! Lâkin ey yolcu uyan, çifte savaş var yerde, Biri tensiz şehir eyler, biri ruhsuz belde. Ölse tenler dirilir, ölse bir îman, nere cum? Kurtar îmânını, öldürmesin inkârcı hücum! Tüm yıkık tenlere cân ekle, fakat rûhu yaşat, Bir gönül fethine er, göklere ersin bu hayat! […]

Continue reading »

NE GÜZEL!

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)     Hoş temâşâ ederek sırlara ermek ne güzel! İnce mânâları hikmet ile vermek ne güzel!   Kâh emek verdiğimiz bahçelerin lâlesini, Kâh Hudâ lutfu açan gülleri dermek ne güzel!   Dikeninden ayırıp gülleri, yaprak yaprak, Yârimin geçtiği her bir yola sermek ne güzel!   Bin yeisten kararan kalbe ışık yansıtacak, Bir tebessüm ile tekrar gülüvermek […]

Continue reading »

İLLÂ BİRİMİZ!

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)       Tâ çocukken bile cân attı fetih müjdesine, Döktü İstanbul için gül teri Sultan Fâtih!..   Dedi: «Ben, yâhut o; illâ birimiz fethedecek!» Bir adım atmadı aslā geri, Sultan Fâtih!..   «Beldetün Tayyibe» denmiş bu mübârek şehri, Aldı, şâd eyledi Peygamber’i, Sultan Fâtih!..   feilâtün (fâilâtün) / feilâtün / feilâtün / feilün (fa’lün)  

Continue reading »

OLABİLSEM

Yusuf DURSUN yusufdursun66@gmail.com     Hakk’ın rızâ lokmasını, Yiyenlerden olabilsem. Soylu takvâ hırkasını, Giyenlerden olabilsem.   Selâm verip dağa-taşa, Sofra kursam kurda-kuşa, Ey yetimler geçin başa; Diyenlerden olabilsem.   Dünya benim olsa bile, Gözüm-gönlüm gelir dile, Bir lokmacık hurma ile; Doyanlardan olabilsem.   Çığlık gelir dört yanımdan, Şüphe duyarım şânımdan, Dert ehlini öz canımdan; Sayanlardan olabilsem.   Nakşeylesem ben adını, […]

Continue reading »

«SEN’İ» İSTER, CAN SEN’İNDİR!..

Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com     Yâ Rab, bir aşk verdin bana; İlk Sen’indir, son Sen’indir!.. İlm-i ledün, düştü câna; Sen yoğurdun, ten Sen’indir!..   Yedi nefse, nefes verdin; Hâlden hâle, Sen çevirdin!.. Dört kapıya, bir aşk serdin; «Tevhid» diyen, din Sen’indir!..   Kor yürekten, gelir sözüm; «Hak!» dedikçe, titrer özüm!.. Sen’den, Sana çıkar izim; Kerem eyle, şan Sen’indir!..   Canda […]

Continue reading »

SEVDİĞİMİZ HAK’TIR BİZİM!

Osman TAŞ osmantas909@gmail.com     Çok şey gelir dilimize, İçimize atarız biz! Gitse bile gücümüze, Sabır deyip, yutarız biz!   Allah için kul severiz, Leylâ için çöl severiz. Has bahçede gül severiz, Seherlerde öteriz biz!   Kalp evimiz paktır bizim, Hiç riyâmız yoktur bizim! Sevdiğimiz Hak’tır bizim, Kardeşçe saf tutarız biz!   Hem gökte, hemi yerdeyiz, Yokluk içinde vardayız. El […]

Continue reading »

BESMELEYLE AŞKA GELEN TURKUAZ DUYGULARIM

NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com   Yaratılışta gizli Türk’ün yüce savleti, Şanla, şerefle kurmuş nice güçlü devleti. Türkistan’dan Tuna’ya çağlamışız, akmışız… Her kavganın içinden zaferlerle çıkmışız. Zulmetin surlarını bir sel olup yıkmışız, Küfrün karanlığına şimşek gibi çakmışız. Sönmez îman nûrunu kandil kandil yakmışız, Aldığımız her yerde şâheser bırakmışız. Toprağıma can vermiş, uğruna can verenler, Gönüllerden gül dermiş, derviş ruhlu yârenler. Yesevî […]

Continue reading »

BÜYÜK MENDERES

Nihat MALKOÇ mnm61mnm@hotmail.com     Koçarlı’dan dünyaya açmıştı gözlerini, Görmek nasip olmadı hayatın düzlerini. Çakırbeyli Çiftliği ona göre değildi, Yaşadıkça, sadece Hak önünde eğildi. Korku nedir bilmezdi, kurutmuştu kökünü, Omzunda taşımıştı, memleketin yükünü. Yirmi Yedi Mayıs’tı, olmazlar oldu o gün… Yüreğimiz hicranla; göz, yaşla doldu o gün… Halkına Kerem gibi bakıp gitti Menderes! Hakikat göklerinde çakıp gitti Menderes!   Sevgiyle, […]

Continue reading »

ECDAT

Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com       Kanadı demirden uçan kartaldı, En çetin dağları aşardı bir bir. On ok çıkar yaydan, on ayrı yöne, «On»uyla hedefe koşardı bir bir.   Uzaklar yakındı, yakından yakın, Uykuya hasretti, belindeki kın. Başbuğ’un emriyle başlardı akın, Gördüğü düşleri yaşardı bir bir.   Geceyi gündüze çeviren ayı, Alırdı otağa, demlerdi çayı. Yıldızları toplar ve dolunayı, Dizerdi […]

Continue reading »

İKİ MİSAFİR

Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com       Küfrân-ı nimetten koru kendini, Şikâyetçi olma hiçbir belâdan. Bil ki ziyarete gelmişler seni, Misafirdir bunlar sana Mevlâ’dan.   Nimet, geldiğinde hep şükür ister, Belâya çatınca sabrını göster. Gelen misafire umduğunu ver, Mükâfat ulaşsın Arş-ı Âlâ’dan.   Nimet uzaklaşır şükür olmazsa, Belâ çöker, kalır sabır bulmazsa. Elestü kavline bağlı kalmazsa, Kul savrulur gider darb-ı ûlâdan. […]

Continue reading »
1 2 3 962