KUR’ÂNÎ TÂLİMATLAR -17- İSLÂM’DA İSTİKAMET

Yazar: Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi KADİR GECESİ Âişe -radıyallâhu anhâ-, Peygamber Efendimiz’e bir gün sordu: “–Ey Allâh’ın Rasûlü! Kadir Gecesi’nin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl duâ edeyim?” Fahr-i Kâinat -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz de şu duâyı tâlim buyurdu: اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ كَر۪يمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنّ۪ى “Allâh’ım! Sen çok affedicisin, sonsuz kerem sahibisin, affetmeyi seversin. Beni […]

Continue reading »

SEVİNDİREREK SEVİNMEK İKRÂM EDEREK DOYMAK

Yazar: Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi NEBÎLER SİLSİLESİNDEN BİR İBRET Zülkarneyn -aleyhisselâm-; ömrünü tebliğ gayesiyle, cihânın her tarafına seferler ile geçirmiş nebî yahut velî olan bir hükümdardır. Yaptığı seferlerden birinde; ölüm endişesi ve nefis engelini aşmaya çalışan bir kavimle karşılaştı. Oradaki insanların; dünya serveti nâmına altın, gümüş gibi hiçbir şeyleri yoktu. Rızıkları sebzeden ibaretti. Ayrıca bu kavimde herkes; kendi mezarını kazar, […]

Continue reading »

ESAS HASTALIK, ASIL ŞİFÂ

Sami GÖKSÜN Bütün dünya bir hastalık ile mücadele hâlinde. Hayat o kadar mühim ki; eğitim, hava yolu ulaşımı ve ticârî hayatın büyük bir kısmı, bu hastalığın yayılmasını önlemek için durduruldu. Cenâb-ı Hak, şifâ ve sıhhat ihsân eylesin. Rabbimiz Kur’ân-ı Azîmüşşân’da şu ifadeyi çok zikrediyor: “Kalplerinde hastalık olanlar…” İmam Gazâlî; bu mânevî kalp hastalığının, bedenî hastalıklardan beter olduğunu şöyle ifade eder: […]

Continue reading »

DÜNYADA ÂHİRETİ ARAMAK…

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM Cenâb-ı Allah bizi yarattı, varlığından haberdar etti. Kendisine îmân etme şerefini bizlere bahşetti. Buna ilâveten bize en değerli emâneti olan Kur’ân-ı Kerîm’i lutfetti. Çünkü insan, yeryüzüne Âlemlerin Rabbi Allah Teâlâ’nın halîfesi olarak geldi. Cenâb-ı Allah bizleri yeryüzüne gönderdi. Her türlü donanımı bizlere bahşetti. Bize vermiş olduğu sayısız nimetlerin karşılığını bizden bekliyor. Nedir o sonsuz nimetler karşısında […]

Continue reading »

Mü’minlerin Annesi HAZRET-İ SEVDE BİNT-İ ZEM‘A -radıyallâhu anhâ-

Nüseybe AKSOY Hazret-i Sevde Vâlidemiz elli üç yıl önce Mekke’de doğdu. Babası Kureyş’in Âmir bin Lüeyoğulları boyundan Zem’a bin Kays, annesi Medine Neccâroğulları’ndan Şemûs bint-i Kays’tır. Soyu baba tarafından dedesi Âmir bin Lüey’de Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-‘le birleşir. Sevde Vâlidemiz; uzun boylu, heybetli, cömert, fedâkâr, iyi niyetli ve yumuşak huyluydu. Hazret-i Sevde ilk müslümanlardandır. Kendisi müslüman olduktan sonra kocası […]

Continue reading »

KULLUK ŞUURUYLA İDRÂK EDİLEN BİR BAYRAM

Doç. Dr. Mustafa CANLI Sevgili Peygamberimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, Mekke’den Medine’ye hicret ettikten sonra Medinelilerin İran’dan alınma Nevrûz ve Mihricân bayramlarını kutladıklarını gördüğünde, serlevhâ hadîsimizde de ifade edildiği gibi bu bayramları, Kurban ve Ramazan bayramları ile değiştirmiştir. Ramazan Bayramı, Şevvâl ayının 1. 2. ve 3. günlerinde idrâk ettiğimiz bir bayramdır. Kurban Bayramı ise, Zilhicce ayının 10. 11. 12. ve […]

Continue reading »

İKİNCİ AKABE BEY‘ATI -4-

Âdem SARAÇ vardisarac@yahoo.com.tr   Mekke’nin Akabe bölgesinde, üç görüşme ile iki bey‘at gerçekleşmişti. İlk görüşmede altı kişi vardı ki, onlar büyük ve sonsuz nimete ermişti. Peygamberimiz -aleyhisselâm-, onlarla Medine’ye gitmek istemişti. Medine’nin bu ilk müslümanları, hem bu büyük dâvâyı ve hem de Allâh’ın Rasûlü’nü ve konumunu çok iyi anlamışlardı. Bu yüzden, önce bir gidip ortamı oluşturmanın daha doğru olacağını söyleyip […]

Continue reading »

KUR’ÂNÎ TÂLİMATLAR -16- İSLÂM’DA KUR’ÂN’A KARŞI VAZİFELERİMİZ ve RAMAZÂN’IN İHYÂSI

Yazar: Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi TESİR EDEN OKUYUŞ… Sûretiyle ve sîretiyle mükemmel bir hüsn ü cemal sahibi olan -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in mübârek saç ve sakallarında ağarma yoktu. Fakat bir gün görüldü ki, saç ve sakallarında aklar zuhûr etmiş. Sebebini sual ettiklerinde şu cevabı verdi: “–Beni; Hûd, Vâkıa, Mürselât, عَمَّ يَتَسَٓاءَلُونَ ve اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْۙ sûreleri ihtiyarlattı.” (Tirmizî, Tefsir, […]

Continue reading »

Hâdiselerden İbret Alarak ALLÂH’A İLTİCÂ ETMEK

Yazar: Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi Hak sillesinin sedâsı yoktur, Bir vurdu mu hiç devâsı yoktur! HİLKATTEKİ TECELLÎ FARKI Kâinat, ilâhî bir kitap. Cenâb-ı Hak bu kitabın sayfalarında, hikmet ve ibret nazarıyla bakabilenlere; ilâhî kudret ve azamet akışlarını sergileyen nice manzaralar seyrettirmektedir. Bu kâinatta bir yaprak bile; Allâh’ın ilmi, kudreti ve iradesi dışında kıpırdamaz. Her şey ilâhî bir ekolojik denge içinde […]

Continue reading »

YÂ ŞÂFÎ!..

Sami GÖKSÜN İslâm dîninin temel maksatlarından biri de sağlığın korunmasıdır. Dînimizin emirlerine baktığımız zaman bunu kolaylıkla anlayabileceğimiz gibi, bazı şeylerin haram kılınmasında da beden ve ruh sağlığımızın gözetildiğini çok açık bir şekilde görebiliriz. Şunu unutmamak gerekir ki sağlık, yüce Rabbimiz’in bize bahşettiği büyük bir nimettir. Onu korumak ise başta gelen vazifelerimizdendir. Bu konuda hassas olmak, sağlık nimeti elde iken değerini […]

Continue reading »
1 2 3 117