KUR’ÂNÎ TÂLİMATLAR -44- Âhirzaman Câhiliyyesi Karşısında; ASHÂB-I KİRAM MEDENİYETİ

Yazar: Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi TÛBÂ / NE MUTLU ONA!   Ebû Saîd el-Hudrî -radıyallâhu anh- anlatır:    Bir adam Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’e;    “–Ey Allâh’ın Rasûlü! Sen’i görene ve Sana îmân edene müjdeler olsun!” dedi.    Rasûlullah Efendimiz;   “–Beni görüp de bana îmân edene müjdeler olsun!” dedikten sonra;   “Beni görmeyip de bana îmân edene de müjdeler olsun, […]

Okumaya Devam Edin...;

ALLAH YOLUNDA CANDAN GEÇMEK

Yazar: Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi     MÛTE’DEN DERSLER   Âlemlere rahmet olarak gönderilen Fahr-i Kâinat -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz; İslâmiyet Arap Yarımadası’nda iyice yayıldıktan sonra etraflarındaki hükümdar ve vâlilere de mektuplar göndererek tebliğini cihanşümul hâle getirdi.    Rasûlullah Efendimiz;    “–Bu mektubu kim götürür?” diye sorduklarında bütün sahâbe; genci, yaşlısı hepsi birden büyük bir aşk ile ayağa kalkıyor ve; […]

Okumaya Devam Edin...;

Şer‘î Kaidelerle Tasavvuf -18- İLİM ve İRFAN TÂLİBİNİN VASIFLARI

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM    (Şâzelî meşâyıhından Ahmed Zerrûk [v. 899/1494] Hazretleri’nin; tasavvufu, usûl ve fıkıh kaideleriyle anlattığı Kavâidü’t-Tasavvuf ve Şevâhidü’t-Taarruf adlı eserinin tercüme ve şerhine devam ediyoruz.)   NASIL İSTEMELİ, NASIL SORMALI?   Müellifimiz; metodolojiye, usûl meselesine temas eden mühim bir kaide ile devam etmekte:    Yirmi Yedinci Kaide:   “Talep yönünü muhkem tutmak; (neyi istediğini, neyi talep ettiğini […]

Okumaya Devam Edin...;

ALLAH YOLUNDA…

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM    Bir tarihte Güney Kore’ye gittik. Orada İslâm cemiyetini ziyaret ettik. Bu müessese, Diyanet İşleri Başkanlığı gibi oradaki müslümanların işleriyle alâkadar olan bir makam idi.    Orada bize bir dergi gösterdiler:    2006 yılında Kore’ye İslâmiyet’in girişinin 50’nci yılını kutlamışlar.    –İslâmiyet Kore’ye ne zaman girmiş?    –1956’da.    –Hangi vesile ile girmiş?    –Türk ordusunun […]

Okumaya Devam Edin...;

Rasûlullah ve Ashâbının KUBÂ’ GÜNLERİ -4-

Âdem SARAÇ vardisarac@yahoo.com.tr    Peygamberler Sultanı’nın Medine’ye hicret ettiğini, Kubâ’ya kadar geldiğini haber alan Hazret-i Selmân,1 heyecandan kendini kaybedecek gibi oldu.   Bir yolunu bulup biraz hurma alarak Kubâ’ yolunu tuttu. Rasûlullah -aleyhisselâm-’ı hiç görmemişti. O’nun mübârek huzûruna çıkınca nefesi kesilecek gibi oldu. Bu mübârek zât, aradığı zât mıydı acaba? Bunu anlamak için, kendince bir usûl bulmuştu. İlkini sahneye koydu:   –Bir miktar […]

Okumaya Devam Edin...;

İ‘lâ-yı Kelimetullah Yolunda Bir Mücâhid ve Muallim Sahâbî: MUÂZ BİN CEBEL

Doç. Dr. Mustafa CANLI canli20@hotmail.com BİR HADİS:   عَنْ أَب۪ي مُوسٰى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ :   «مَن قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ»   Ebû Musa -radıyallâhu anh-’tan nakledildiğine göre, Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuştur:    “Kim yalnız Allâh’ın kelimesinin yüceltilmesi (İ‘lâ-yı Kelimetullah) için savaşırsa, işte […]

Okumaya Devam Edin...;

ALLÂH’IN ZÂTI ve KELÂMI

Dr. Naif ÖZKUL    Müslüman Fransız mütefekkir Roger Garaudy, «Promesses de l’Islam / İslâm’ın Va‘dettikleri» adlı kitabında şöyle der:   “Allah Teâlâ’nın varlığı; insan ve kâinattaki mükemmel, kusursuz dengenin varlığı ile bilinir. Zâtına gelince onu gizlemiş ve kelâmını açığa vurmuştur.”*    Âyet-i kerîme, Allâh’ın yüce kelâmını yani Kur’ân’ı şöyle tarif eder:   اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَد۪يثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَۗ   “Allah; sözün en […]

Okumaya Devam Edin...;

VASIFLI MÜSLÜMAN

Sami GÖKSÜN   Dînimiz İslâm, insanlığın en büyük ve tek kurtarıcı nizâmıdır. İnsan ise; îmân ettiği, İslâm’a girdiği, Kur’ân’a inandığı, Allah ve Rasûlü’nün emir ve yasaklarına teslim olduğu zaman insandır. Bu insanın adı da mü’mindir, müslümandır.   Yüce Rabbimiz, Kur’ân-ı Kerîm’in birçok âyetlerinde mü’minlerin vasıflarını açıkça bildirmiştir. Allah Rasûlü de hadîs-i şeriflerinde mü’minleri bütün yönleriyle tanıtmıştır. Bu sebeple her mü’min; hakikî mânâda bir mü’min […]

Okumaya Devam Edin...;

MESNEVÎ -19-

Z. Özlem ABAY o.abay@hotmail.com   BÂKÎ OLAN ANCAK ALLAH’TIR   Koparırsan bağını ey oğul, âzâd olacaksın, / Ne zamana kadar altın ve gümüş bağında kalacaksın.   Mevlânâ Hazretleri; on sekiz beyitlik bölümde, kemâl ehlinin ahvâlini anlattı. Bu beyitten itibaren; eksik, noksan ve nâkıs insana öğütlere başladı. Dünyanın çekiciliğini ve câzipliğini anlatarak insana dikkatli olmasını öğütledi.   Bu vücûd iklîmine bin can gelir, bir […]

Okumaya Devam Edin...;

MESNEVÎ -18-

Özlem ABAY o.abay@hotmail.com BİZ BU ÂLEME ALLAH İLE DOST OLMAK İÇİN GELDİK!   Ham ervah olanlar, pişkin zâtın hâlini anlamaz. / O hâlde sözü kısa kesmek gerek vesselâm.   Kemâlin ne olduğunu, bu yolda çile ve meşakkat çekmiş olanlar bilir. Nâkıs, noksan insanlar bunu anlayamaz. Mevlânâ Hazretleri; kemal ehli insanları, yine kemal yolunda gayret sarf eden insanların anlayabileceğini ifade etmektedir. […]

Okumaya Devam Edin...;
1 2 3 142