Hikmet ve Sırları Okuma Sanatı -3- HÂDİSÂTI ve ÂHİRETİ TEFEKKÜR

Osman Nûri TOPBAŞ     SABİT ve PERİYODU BİLİNEN İLİMLER   Cenâb-ı Hak; cihânın işleyişinde bazı hususları, sabit ve devamlı eylemiştir. Bazı işleyişleri şaşmaz bir periyoda bağlamıştır.    Âyet-i kerîmede buyurulur:   “Güneş ve ay bir hesaba göre (hareket etmekte)dir.” (er-Rahmân, 5)   “Göğü Allah yükseltti ve mîzânı (dengeyi) O koydu. Sakın dengeyi bozmayın!” (er-Rahmân, 7-8)   İnsanoğlu asırlar boyunca müşâhede ve gayretleriyle, Cenâb-ı Hakk’ın […]

Continue reading »

MUHABBET ve RASÛLULLAH (S.A.S.) EFENDİMİZ -2-

Osman Nûri TOPBAŞ   ÜMMETİN, PEYGAMBERİMİZ (S.A.S.)’E MUHABBETİ   Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-; ashâbını terbiye ederken ne bir maddî servete istinâd etti, ne ordulara hükmetti. O’nun tesiri muhabbet ileydi ve kalplereydi. Bu sebeple O’nun muvaffakiyeti çok büyük oldu.    Recî Vak‘ası’nda esir alınan Hubeyb -radıyallâhu anh-’ı müşrikler, işkenceyle katledeceklerdi.    Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’e sevgisini imtihan etmeye kalkarcasına, ona şu rezil […]

Continue reading »

Biz Fânîlere; ÖLÜM HAKİKATİNİN TELKİNİ

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM    Ölüm, mutlak hakikat. Ölümlü bir dünyadayız. Adına bizim hayat dediğimiz ama hakikatte birçok yokluğu içinde barındırdığı için ölüm olan bir hayatı yaşıyoruz.   Öldükten sonra dirileceğimize îmân ediyoruz. Âhiret hayatına geçmenin ilk durağı ölümdür. Dolayısıyla ölüm; hayatımız için bir fâsıla, bir ara, çok önemli bir dönüm noktasıdır. İyi ölebilmek, güzel ölebilmek önemli. Eğer iyi ölebilmeyi […]

Continue reading »

Şer‘î Kaidelerle Tasavvuf -35- İLK BAKIŞTA DOĞAN MÂNÂ

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM    (Şâzelî meşâyıhından Ahmed Zerrûk v. 899/1494 Hazretleri’nin; tasavvufu, usûl ve fıkıh kaideleriyle anlattığı Kavâidü’t-Tasavvuf ve Şevâhidü’t-Taarruf adlı eserinin tercüme ve şerhine devam ediyoruz.)   CÜMLELERİN MASUMİYETİ   Müellifimiz ibarelerde karşılaşabilen müşkilâtlı sözler mevzuunda mühim bir kaide ile devam ediyor:    Ellinci Kaide:   “Bir söze ârız olan, işkâl ve benzeri problemler için iki ihtimal söz […]

Continue reading »

İNSANI HELÂK EDEN ve KURTARAN AMELLER

Doç. Dr. Mustafa CANLI canli20@hotmail.com BİR HADİS:   عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :   « ثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ ، وَثَلَاثٌ مُنْجِيَاتٌ ،   فَالثَّلَاثُ الْمُهْلِكَاتُ : شُحٌّ مُطَاعٌ ، وَهَوًى مُتَّبَعٌ ، وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِه۪ ،   وَثَلَاثٌ مُنْجِيَاتٌ : خَشْيَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ وَالْقَصْدُ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنٰى وَالْعَدْلُ فِي الْغَضَبِ […]

Continue reading »

Gönüllerin Yönelimi KIBLE MESELESİ -1-

Âdem SARAÇvardisarac@yahoo.com.tr      Kıble;1 -en temelde- «yönelme» anlamına geldiği için, her şeyden önce bu yönelmenin ehemmiyetini, kısaca anlatmaya çalışalım.   Yüce Allah -celle celâlühû-, mekândan münezzehtir. Bununla birlikte; özellikle sembolik birtakım bedenî hareketlerin söz konusu olduğu bazı ibâdetlerde, yön tasavvuru, ibâdetin belli bir yöne dönmek sûretiyle îfâ edildiği malûmdur. Gerek ibâdet disiplini ve gerekse kişinin mânevî bir merkezle bütünleşmesi […]

Continue reading »

On Âyet-i Kerîmede Hulâsa Edilen; FİRDEVS YOLU

Sami GÖKSÜN   Kulun Allâh’a yakınlığı, durup dururken olmaz. Birtakım ameller işleyerek bu yakınlaşma gerçekleşir. Bu amelleri de; Rabbimiz’in emir ve yasaklarından, beşerî münasebetlerden, insan hakları ve hukukundan, kıssalardan müteşekkil Kur’ân-ı Kerim ve Peygamberimiz’in sünnetinden öğreniyoruz.    Hazret-i Ömer -radıyallâhu anh- anlatıyor:   “Bir gün Peygamberimiz’in şöyle buyurduğuna şâhit oldum;   «Bana on âyet indirildi. Kim onların gereğini yaparsa, cennete girer.» dedi […]

Continue reading »

MEVLÂNÂ HAZRETLERİ’NİN ÖLÜME BAKIŞI

Z. Özlem ABAY o.abay@hotmail.com   “İnsan nedir?” suâline Hâfız-ı Şîrâzî şöyle cevap veriyor:   “Bir damla kan, bin bir endişe.”   Toprak ve sudan hayat bulan insan; vicdan ve yüreğiyle, yüklendiği emânet ile sadece tenden ibaret değildir. İnsanda ötelere ait mânevî hâller, yüreğinde ötelere ulaşmaya istîdatlar vardır. Rûhunda Rabbine vuslata kabiliyet vardır. Şeyh Gālib’in ifade ettiği şekli ile:   Bir şûlesi var ki şem‘-i […]

Continue reading »

Hikmet ve Sırları Okuma Sanatı -2- ENDAM AYNASI

Osman Nûri TOPBAŞ   ESAS SANAT    Bir gün bir kişi Hazret-i Ömer -radıyallâhu anh-’ın yanında;   “–Şu satranca hayret ederim. Satranç tahtasının uzunluk ve genişliği birer arşından ibâret iken, insan onun üzerinde bir milyon oyun oynasa, bir oynadığı mutlaka diğerinden farklı olur, hiçbir oyun diğerine benzemez!” dedi.   Hazret-i Ömer -radıyallâhu anh- ona şöyle dedi:   “–Bundan daha hayrete şâyân olanı vardır:  […]

Continue reading »

MUHABBET ve RASÛLULLAH (S.A.V.) EFENDİMİZ -1-

Osman Nûri TOPBAŞ MUHABBET UFUKLARI   Hak dostlarına göre;   Kâinâtın hilkat sebebi muhabbettir.    Îmânın temeli muhabbettir. Kulluğun bereketli zemini, ibâdetlerin lezzet kaynağı muhabbettir. Feyiz ve rûhâniyetin şartı muhabbettir.    Hazret-i Mevlânâ buyurur:   “Muhabbetten acılar tatlılaşır, muhabbet sayesinde bakırlar altın olur.   Muhabbet ile tortular durulur, arınır.   Muhabbet vesilesiyle, dermansız dertler şifâ bulur.   Muhabbet ile ölü kalpler […]

Continue reading »
1 2 3 156