O -sallâllâhu aleyhi ve sellem- NE ÖĞRETTİ, NASIL ÖĞRETTİ, NE HÂSIL ETTİ? -12-

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi CÂHİLİYYEDEN ASR-I SAÂDETE Câhiliyye; –Gönül pınarlarının merhametsizlikten kuruduğu, –Vicdanların zulümle karardığı, –İnsanlığın dizginlerini şeytana kaptırdığı, –Beşeriyetin esfel-i sâfilîne dûçâr olduğu, katran misâli simsiyah bir devrin adıdır. Bu câhiliyye toplumunun vasfı: اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا “…Muhakkak ki o (insan), çok zâlim ve çok câhildir.” (el-Ahzâb, 72) Çok zâlimdir, zira istikbâle, yani ebedî hayata âmâ olmuştur. […]

HAK SIRRINA TERCÜMAN: HAZRET-İ MEVLÂNÂ

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi «EVLİYÂULLAH»TAKİ FARKLI TECELLÎLER Cenâb-ı Hakk’ın esmâ-i hüsnâsından biri de «البَد۪يع: Bedî‘»dir. Yani Rabbimiz; yarattığı her şeyi, eşsiz bir güzellikte, örneksiz ve tekrarsız halk eder. Her bir parmak izinde, her bir göz retinasında, her bir kar tanesinde ve emsallerinde ilâhî imzanın tekrarsız, eşsiz ve müstesnâ bir mührü vardır. Zira birbirinin tamamen kopyası olan ikinci bir […]

TESİRLİ BİR ÖĞÜT İÇİN

Sami GÖKSÜN “Öğüt ver, çünkü öğüt mü’minlere fayda verir.” (ez-Zâriyat, 55) Yüce Rabbimiz; âyet-i kerîmede mü’minlere öğüt vermeyi, vaaz etmeyi, nasihat etmeyi, hakka çağırmayı, dîni anlatmayı, iyilikleri emredip kötülüklerden sakındırmayı emretmektedir. İnsanların, mü’min de olsalar vaaz ve nasihate ihtiyaçları vardır. Çünkü vaaz ve nasihat; kalpleri yumuşatır, îmanları pekiştirir, ibâdet ve itaate yönlendirir, haram ve günahtan sakındırır. İnsan birtakım zâfiyetleri sebebiyle; […]

Bursa’da Asırlık Bir Çınar TESBİHÇİ HÜSEYİN EFENDİ

Hasan TURYAN hasanturyan@gmail.com Muhterem üstadlarımız Musa TOPBAŞ ve Osman Nûri Efendi’lerin güzel tabirleri üzere yolumuzun muhteremi üç Hüseyin Efendi vardı. «Nevşehirli Hüseyin Efendi», yatarken dahî edeben ayaklarını hiç uzatmayan «Samsunlu Hüseyin Efendi» ve dahî dûa makamında asırlık çınar «Bursalı Tesbihçi Hüseyin Efendi». Bu yazı ana hatlarıyla 2000 senesinde Hüseyin Efendi’nin bizzat kendisiyle yaptığımız bir röportajdan kaleme alınmıştır. Tesbihçi Hüseyin Efendi […]

ÇALIŞMAK RAHMÂNÎ, TEMBELLİK ŞEYTÂNÎDİR

Doç. Dr. Mustafa CANLI canli20@hotmail.com Kuzum, ayıp mı çalışmak, günah mı yük taşımak? Ayıp: Dilencilik, işlerken el, yürürken ayak. (Mehmed Âkif) BİR HADİS: عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلاً ، فَيَأْخُذَ حُزْمَةً مِنْ حَطَبٍ فَيَب۪يعَ ، فَيَكُفَّ اللّٰهُ بِهِ وَجْهَهُ ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ […]

PEYGAMBERİMİZ (s.a.s)’DEN 9 ANA DÜSTUR

İrfan ÖZTÜRK Ey kardeş! Yaşayışımıza huzur, kalplerimize sürûr ve âhiretimize nur arayan insanlar olarak Efendimiz’in dokuz düsturunu dikkatle okuyalım inşâallah… Bu düsturlar; Allâh’ın son Peygamberi, insanlığın son mürşidi, peygamberler kafilesinin sultanı, iki cihanın efendisi, Hazret-i Muhammed Mustafâ -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in bize hayat ve saâdet bahşeden mübârek sözlerindendir. Bu düsturlara dikkat eden, iki cihanda da mesut olur. Bu düsturları […]

TESBİHÇİ HÜSEYİN AMCAMIZ

Mehmet MENCET Gönül dünyamızdaki güzel bir insan Hakk’a yürüdü. O samimî bir Allah dostu olmanın bütün özelliklerini hayatının her alanında yaşayan, çevresine de bu güzellikleri yansıtmaya çalışan, sevimli, mütevâzı, daima güler yüzlü, muhterem bir şahsiyetti… Allah sevgisini herkesin gönlüne ulaştırmaya gayret ediyordu. Gözünün kapanması ona gönül gözünü açmıştı âdeta… Sevgiyle bütün insanları kucaklayacak kadar deryâ gönüllü idi… Nur yüzlü, tatlı […]

RASÛLULLÂH’IN VAZİFELİSİ

Âdem SARAÇ vardisarac@yahoo.com.tr Peygamberimiz -aleyhisselâm-, Medinelilerin haklı istekleri üzerine, sahâbîleri arasından Hazret-i Mus‘ab bin Umeyr’i onlarla göndermişti. Önemine binâen, bu konuyu bazı tekrarlarla birlikte ve ısrarla anlatmayı sürdürüyoruz. Rasûlullah -aleyhisselâm-’dan bir hoca, bir mukrî, bir muallim isteyen Medineli müslümanlar; çok önemli bir önceliği, öne alarak, asırlar öncesinden bütün insanlığa çok ciddî bir mesaj da vermişlerdi: –Yâ Rasûlâllah! Kur’ân okuyacak-öğretecek, namazlarımızı […]

O -sallâllâhu aleyhi ve sellem- NE ÖĞRETTİ, NASIL ÖĞRETTİ, NE HÂSIL ETTİ? -11-

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi O’NU SEVMEK ÎMAN ŞARTI Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz buyurur: “Nefsim kudret elinde olan Allâh’a yemin olsun ki; sizden biriniz, ben kendisine; anasından, babasından, evlâdından ve bütün insanlardan daha sevimli olmadıkça hakikî mânâda îmân etmiş olamaz.” (Buhârî, Îmân, 8) Demek ki; Îmânımızı kâmil hâle getirebilmemiz için, O’nu tanımalı, sevmeli ve O’na ittibâ […]

İNANÇ ve TEFEKKÜRDE ŞEYTAN VESVESE ve KURUNTULARI

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi Şeytanın sağdan yaklaşmaları çeşit çeşittir. Din, îman ve ibâdet yolundaki mü’minlere türlü, karışık vesveseler verir. Meselâ, şeytan; aşırı derecede fikir ve kuruntularla meşgul olan kimi mü’minlerin kalbine îmân ile alâkalı şüpheler atmaya çalışır. Hadîs-i şerifte buyurulur: “Sizden herhangi birinize şeytan gelir de; «–(Şunu) böyle kim yarattı? (Şunu) böyle kim yarattı?» en sonunda; «–Rabbini kim […]

1 2 3 102