Bağışıklık Sistemimiz -27- MUNTAZAM HAREKET

Uzm. Dr. Abdurrahman SARMIŞ asarmis@gmail.com   Daha önce; «Harekette bereket vardır.» başlıklı yazımızda egzersizlerin genel faydalarından bahsetmeye çalışmıştık. Bu ay muntazam bir şekilde yapılan hareketlerin, bağışıklık sistemimize desteklerinden bahsetmeye çalışacağız.   Modern çağ denilen, içinde yaşadığımız zamanın şartlarının, apartman ve şehir hayatıyla birlikte muntazam bazı hareketlerin azalmasına, bunun da bizim birçok hastalıklarla karşılaşmamıza, tanışmamıza sebep olduğu kanaati yaygındır. Eskiden araçların daha az oluşu […]

Okumaya Devam Edin...;

NEZÂKET ve TEVÂZU

Fahri SARRAFOĞLU sarrafoglufahri@gmail.com   Değerli okurlarımız, İstanbul nezâketi ile vefâyı biliyoruz değil mi? Ve yaşamaya da çalışıyoruz ve hattâ anlatıyoruz. Yüzakı Dergimiz’in bu sayısında sizlerle nezâketle ilgili bir hâtıramı paylaşmak istiyorum.    Yani nezâket ve mütevâzılık nasıl bir şeymiş, bunu anlatayım kıymetli okuyucularımıza istedim.    1991 yılında ilk defa umreye gidiyorum. İlk umremizde uçakla İstanbul’dan Cidde’ye ineceğiz, Cidde’den Mekke’ye gideceğiz ve orada ilk umremizi […]

Okumaya Devam Edin...;

ZELZELE

Dr. Halis Ç. DEMİRCAN cetindemircan2@hotmail.com.tr   Dimezler miydi nâsihler bu halka, Fesâd u fitneyi Sübhân götürmez. Günâhı şol kadar yüklendiler kim, Bu dâğ u taş degül mîzân götürmez. Yaparlar kasrlar mânend-i gerdûn, Dimezler günbed-i gerdân götürmez. Gör âhir zelzeleyle yıktı ânı,   Bu ululukları Sultan götürmez. (Gelibolulu Sun‘î)   Eyüp Dayının antikacı arkadaşının dükkânındayız.    Dükkân ağzına kadar dolu.   “–Dayı niye […]

Okumaya Devam Edin...;

SUYUN SIRLARI

Ömer Sâmi HIDIR samihidir@gmail.com   Hayat sürdüğümüz şu fânî âlemde âşinâ olduğumuz ve artık çok normal kabul ettiğimiz birçok durum var.    -Çevremizdeki ağaçlar ve botanik âlemi,    -Teneffüs ettiğimiz hava,    -Bir hücreden başlayıp yaşlılık dönemine kadar safha safha değişen vücudumuz,    -Sonsuz yıldızlar âlemi ve    -Bütün hâlleri ile birçok sırrı barındıran su…   Meselâ bir ağacın serpilip büyümesi […]

Okumaya Devam Edin...;

HURMA -1-

Dr. Ahmed Adnan Yâsîn Za‘bî Trc. Muhammed Halil Nâşid ve İhtisas Talebeleri Kontrol ve Notlar: Dr. Abdurrahman SARMIŞ BİTKİ HAKKINDA İlmî adı: Phoneix. Hurma ağacı; yılın her mevsiminde yeşil kalan, tek çenekli bir bitkidir. Hurma erkek ve dişi ağaçlardan oluşur. Erkek ağaçlar, erkek çiçekler meydana getirir ve bunun çiçeklerinden rüzgâr yoluyla polenler yayılır. Dişi çiçekler meydana getiren dişi ağaçlara ulaşır. Tozlanma […]

Okumaya Devam Edin...;

KİMSE GÖÇMEZ BU DÜNYADAN MAL İLE

Raif KOÇAK raifkocak@gmail.com   İnsan yaşadığı muhitte, gördüğü her şeyden ibret alacak hususiyette yaratılmış. Bu hususiyet, tarih boyunca ya bazı ilimlerin keşfine veya birçok âletin îcâdına vesile olmuş. İnsan; gördüğü herhangi bir nesneyi zihninde muhasebe edip, onu nasıl, ne şekilde ve niçin kullanabileceğini hesap edebilen bir mahlûk. Bu hususiyeti ile âlet kullanabilen ve ihtiyacı olan âleti yapabilme kabiliyeti verilen tek mahlûk, […]

Okumaya Devam Edin...;

ACIMIZ BÜYÜK

Zahit GENÇ genczahit@gmail.com   İnsan olarak büyük bir imtihanın içinde, millet olarak da zor bir durumla karşı karşıyayız. İnanıyoruz ki, yaratılmış olan hiçbir şey boş yere yaratılmamıştır. Bu sebeple her şeyin bir hikmeti vardır. İnsan için imtihanlar da böyledir. Onların da bir sırrı, bir hikmeti vardır. Mü’min olarak böyle bilir, böyle inanırız.   Ve yine inanırız ki; bu imtihanlar, kulluğumuzun ispatı […]

Okumaya Devam Edin...;

VÜCUDU ISITAN GIDÂLAR

Uzm. Dr. Abdurrahman SARMIŞ asarmis@gmail.com   Şubat ayının başında yaşadığımız son asrın belki en büyük âfeti sebebiyle hepimiz çok mahzun olduk, çaresizliği ve kardeşlerimizin yaşadığı soğuğu hissettik. Kışın en soğuk zamanlarında bu hâdisenin vukû bulması, âfetin zorluğunu daha da artırdı. Bu ayki makalemizde, yazı dizimize ara verip;    “Soğuk havada hangi gıdâlar ile vücudun ısısı artabilir?” konusu üzerinde durmaya çalışacağız.    Tükettiğimiz […]

Okumaya Devam Edin...;

TEVEKKÜL ve TESLÎMİYET ÖRNEĞİ BÖYLE OLUR

Fahri SARRAFOĞLU sarrafoglufahri@gmail.com   Geçtiğimiz ay yaşadığımız deprem sadece Türkiye’yi değil vicdan sahibi olan bütün insanlığı derinden üzdü. Öncelikle ülkemize geçmiş olsun, başımız sağ olsun diyoruz. Hâlen tedavi gören kardeşlerimiz var, onlara da Rabbimiz âcil ve hayırlı şifâlar ihsân eylesin.    Değerli kardeşlerim; bu satırların yazarı kardeşiniz, 17 Ağustos 1999 depremini yaşadı. Sarsıntıdan bir yarım saat önce kalktık, teheccüd için hazırlık […]

Okumaya Devam Edin...;

VAHDET DERYÂSINA DALMAK

Dr. Halis Ç. DEMİRCAN cetindemircan2@hotmail.com.tr     Tayy edüp nâsût-ı bahri gark-ı lâhût olmışam, Bahr-i vahdetde makāmum anda ben bî-mâhiyem. (Niyâzî-i Mısrî)*       Daha önceki yazılarımda da anlattığım gibi üniversite yıllarında birkaç arkadaş okulun tatil olduğu günlerde başka şehirlere seyahat eder orada ya tabiat yürüyüşlerine çıkar ya da yeni insanlar tanımaya çalışırdık.   Bu gezmeler ve orada tanıdığım insanlar, dindarlığımın […]

Okumaya Devam Edin...;
1 2 3 85