YİĞİT EVLÂT

YAZAR : Halil KAŞIKÇI Haziran ayında, kalp cerrahı doktor bir arkadaşımızla bir sabah kahvaltısında beraberdik. Kahvaltıdan sonra bunu fırsat bilerek, kursumuzdaki talebelerimizle sohbet etmesini istedik. Sağ olsun kırmadı. Sohbetin sonundaki soru cevap faslında, gençler; “–Başınızdan geçen sizi etkileyen bir hâtıranız var mı?” diye sordular. Bu gibi sohbetlerin klâsik sorusudur zaten. “–Meslek itibarıyla bize göre olağan, fakat size enteresan gelecek bir […]

SABIR…

YAZAR : Ahmet ZİYLAN Kur’ân-ı Kerîm’in en kısa sûrelerinden biri: Asr Sûresi… Rabbim’in kelâmı, az bir sözle sonsuz mânâlar anlatmakta: “Zamana yemin olsun ki insan zarardadır, ziyandadır, hüsrandadır!..” Zaman, insan için en büyük sermaye… O sermaye akıp gidiyor. Depolamak mümkün değil; başkasından ödünç almaya, satın almaya imkân yok. Ne yazılmışsa onu yaşayacaksın. Geri getirmeye de imkân yok. Geriye döneyim de […]

KİLİMİN DİLİNDEN, ANCAK ANLAYAN OKUR

YAZAR : Dr. Halis Ç. DEMİRCAN cetindemircan2@hotmail.com.tr Ben şu gönül tezgâhında kilim dokudum. Erenlerin dergâhında aşkı okudum. Töremizde kilim demek ilim demektir, Kilim sevdadır, özlemdir, derttir, istektir.* Orta Anadolu’nun kilimleriyle meşhur bu şirin mi şirin kasabasında hanım kızlar 6-7 yaşlarında kilim dokumayı öğrenmeye başlarlardı. Her evde bir kilim tezgâhı olur; Kur’ân kursundan gelen hanım kızlar, kilim tezgâhının başına geçerlerdi. Kilim […]

NOKTA İÇİN VİRGÜLLEŞENLER

YAZAR : Hadi ÖNAL hadional23@gmail.com Söze çokça anlatılan bir fıkra ile başlayayım, dedim. Padişahın biri patlıcan yemeğini pek severmiş. Bir gün yemekte; “–Şu patlıcan da ne güzel sebzedir.” demiş. Dalkavuğu hemen; “–Haklısınız Sultanım! Bu patlıcan öyle güzel bir sebzedir ki, kırk çeşit biri birinden leziz yemeği yapılır; tatlısı olur, turşusu olur; ye ye doyamazsınız.” diye patlıcana methiyeler düzmüş. Birkaç gün […]

SEYREYLE GÜZEL, KUDRET-İ MEVLÂ NELER EYLER!..

YAZAR : Dr. Halis Ç. DEMİRCAN cetindemircan2@hotmail.com.tr   Osmanlıca üzerine çalışmalar yaptığım kütüphânenin sorumlusu olan ağabeyin mahdumuyla her karşılaştığımızda; mûsıkî konusunda sohbetler ederdik, çünkü kendisi tasavvuf mûsıkîsi üzerine konservatuvarda yüksek lisans yapıyordu. Rastlaştığımız böyle bir günde; “Hocam sizin de tasavvuf mûsıkîsine olan ilginizi biliyorum; bu sahada güzel çalışmalar yapılıyor, bu çalışmalardan birine sizi götürmek isterim.” dedi. Ben de kabul ettim. […]

İSLÂM KAHRAMANLARI

YAZAR : Halil KAŞIKÇI 15 Temmuz 2016’da Cenâb-ı Hakk’ın yardımıyla tecellî eden millî şahlanış, asil milletimizin şehâdete duyduğu iştiyâkın son büyük misallerinden biri oldu. Dînî ve millî duyguları kurutmaya yönelik onca hile ve tedbire rağmen; halkımızın gönlünde, Allah yolunda can verme iştiyâkının bir kor gibi yaşaması; elbette, diğer mânevî ve kudsî hissiyat gibi, Hak dostlarının gayretleriyle mümkün oldu. İşte bir […]

SABRIN SONU SELÂMETTİR…

YAZAR : Ahmet ZİYLAN Gaziantep’te kıraathânelerde iki mevzuda sohbet etmek yasaktı: 1. Askerlik hâtıraları… 2. Bağ hikâyeleri… Çünkü insanları bıktırır. Gaziantep’te herkesin bağı vardı. Şimdi şehir büyüdü ve oralar hep mahalle oldu. Lâkin eskiden bağ çoktu ve hemen herkesin bir bağ evi olurdu. Herkes bağ evinde yaptığını, ektiğini, biçtiğini anlatmaya başladı mı, sonu gelmezdi. Bu sebeple bu mevzunun açılması istenmezdi. […]

ÂH FİLİSTİN, ÂH DÜNYA!..

YAZAR : Ömer Sami HIDIR samihidir@gmail.com Medeniyyet denilen maskara mahlûku görün: Tükürün maskeli vicdânına asrın, tükürün! İstiklâl şairimiz Mehmed Âkif yirminci asrın başında daha yüzlerdeki maskeler yeni takılmışken uyarmıştı bizi! Âdeta demişti ki; medeniyet maskesine bürünmüş tek gayesi maddiyat olan devlet kılıklı açgözlü derebeylerini gör ve sakın kanma onların; hürriyet dediklerine! Bütün dünyayı sömürgeleştirip, seni sözde modern dünyalarının köle-işçisi yapacaklar! […]

İNFAK

YAZAR : Ahmet ZİYLAN Rabbimiz buyuruyor: “(Cennetlikler) o takvâ sahipleridir ki; •Bollukta da darlıkta da Allah için infâk ederler; •Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. •Allah da güzel davranışta bulunanları sever.” (Âl-i İmrân, 134) Cenâb-ı Allah; âyet-i kerîmede, varlıkta ve yoklukta infâk edenlere müjdeler veriyor… Düşünelim; varlıkta infâkı anladık, yoklukta nasıl infak edecek? Yoklukta nasıl infak etsin diye itiraz edilemez. Mevlâ’m […]

LÂKERDA

YAZAR : Halil KAŞIKÇI İnsana hayatı öğretmesi bakımından, talebelikte en verimli dönem üniversite hayatıdır. Tercih ettiğiniz branşın dışında, elde edeceğiniz kazançlar ve tecrübeler bir ömür boyu size destek olur, hayatınıza yön çizer. Yanlışı ve doğruyu ayırt edebilme, sonunda bir karara varma ve bunun sonucuna katlanma; insanı hayata bağlayan veya acısını tattıran, ders çıkarmaya yarayan en önemli değerlerdir. Diplomadır. Kendini ispat […]

1 2 3 34