ASYA’YI AYDINLATAN NÛR…

Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com     Vehb bin Kebşe -radıyallâhu anh-, Hazret-i Peygamber’in vazifelendirmesi üzerine yedinci asırda tebliğ maksadıyla Çin’e giden heyet içindeydi. Sa‘d bin Ebî Vakkâs -radıyallâhu anh- başkanlığındaki bu heyet Çin’e gidip Tang Hânedânı hükümdarı ile görüşerek İslâm’ın mesajlarını iletti. Heyete hüsn-i kabul gösteren hükümdar, onların Guangzhou bölgesine yerleşmelerine ve burada tebliğ faaliyetlerinde bulunmalarına müsaade etti. Yedinci asrın ortalarında burada inşa edilen […]

Okumaya Devam Edin...;

RUM KUMANDAN!

Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com   Hâlid bin Velid -radıyallâhu anh-, 583’te Mekke’de doğdu. Ailesi tarafından, o dönemin çocuklarının yetiştirilme usûlü çerçevesinde; bir yandan kahramanlık, yiğitlik, cesaret, akrabalık asabiyeti, atalarının dînine bağlılık gibi hislerle yoğrulurken, diğer yandan bedenî ve teknik kuvvetini geliştiren kılıç, ok, binicilik gibi sporlarla uğraştı. Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in İslâm’a davetini başta kabul etmese de Hudeybiye Antlaşması’ndan […]

Okumaya Devam Edin...;

EY BİLÂL! BU FİRKAT NEDİR?

Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com   Bilâl-i Habeşî -radıyallâhu anh-, hicretten kırk sene evvel Mekke’de doğdu. Annesi gibi o da köle idi. İslâm’ı duyar duymaz kabul etti. Bunu da açıkça ifade edince, efendisi Ümeyye bin Halef’in dayanılmaz işkencelerine maruz kaldı. Hazret-i Ebûbekir -radıyallâhu anh- tarafından satın alınarak âzâd edildi. Hicretten sonra okumaya başladığı ezanı Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in vefâtına kadar sürdürdü.    […]

Okumaya Devam Edin...;

İZZET ve ŞEREF TİMSÂLİ MÜCÂHİD EBÛ HUZÂFE

Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com     Sahâbe-i kiramdan Abdullah bin Huzâfe -radıyallâhu anh-, ilk müslümanlardandır. Habeşistan’a hicret eden ikinci kafilede yer aldı. Ticaret yaparak geçimini temin ederdi. Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in İslâm’a davet mektubunu İran kisrâsına götürdü. Ömrü boyunca İslâm’ın yayılması için cihaddan cihâda koşan Ebû Huzâfe -radıyallâhu anh-, 650’li yıllarda cihâd için gittiği Mısır’da vefât etti. Kabri, Mısır’dadır.   *   […]

Okumaya Devam Edin...;

BİR TUZAK, ŞÜHEDÂ ve BİR HİDÂYET…

Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com   Sahabe-i kiramdan Âmir bin Füheyre -radıyallâhu anh-, çobanlık yaparak geçimini temin ederdi. Müslüman olduğunda köleydi. Türlü işkencelere maruz kaldı. Hazret-i Ebûbekir -radıyallâhu anh- tarafından satın alınıp âzâd edildi. Âmir -radıyallâhu anh-, Bi’r-i Maûne’de şehîd edildi.   *   Hicretin dördüncü senesinde bir kabîle reisi olan Ebû Berâ Âmir bin Mâlik; Medine’ye gelerek, Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’den kabîlesine dîni […]

Okumaya Devam Edin...;

KULAKLARINA EZÂNI ALLAH RASÛLÜ (S.A.S.) OKUDU

Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com KULAKLARINA EZÂNI ALLAH RASÛLÜ (S.A.S.) OKUDU   İlk müslümanlardan Esmâ bint-i Umeys -radıyallâhu anhâ- Câfer bin Ebû Tâlib -radıyallâhu anh-’ın zevcesiydi. Ümmetin annesi Meymûne, Hazret-i Abbâs’ın hanımı Ümmü’l-Fadl ve Hazret-i Hamza’nın hanımı Selmâ bint-i Umeys -radıyallâhu anhüm- kız kardeşleridir. Bu sebeple kendisine «enişte cihetinden herkesten şereflidir» denilmiştir.   Kocası Câfer -radıyallâhu anh- ile birlikte önce Habeşistan’a daha sonra da Medine’ye hicret etti. Kocası Mûte’de şehîd olunca Hazret-i Ebûbekir […]

Okumaya Devam Edin...;

ÎMAN, EN UFAK TAVİZ KABUL ETMEZ

Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com Selmân-ı Fârisî -radıyallâhu anh-, İran/Ahvaz’a bağlı Râmhürmüz köyünde doğdu. İtibarlı biri olan babası Mecûsî idi. Ateşe tapmayı reddeden ve hak dîni arayan Hazret-i Selmân Şam’a giderek Hıristiyanlığı araştırdı. Bir papaz onu Arap Yarımadası’na yönlendirdi. Medine’ye gelip, Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’de nübüvvet alâmetlerini görünce derhâl müslüman oldu. Hendek kazılmasını o teklif etti. Temiz ve güzel ahlâkıyla, sâlih […]

Okumaya Devam Edin...;

EN YAKIN, EN MÜTTAKÎ…

Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com Muâz bin Cebel -radıyallâhu anh-, 603 yılında Medine’de doğdu. On sekiz yaşında müslüman oldu. Kur’ân-ı Kerîm’in tamamını ezbere bilen sahâbelerdendi. Hicretten sonra Kur’ân muallimliği yaptı. Bunun yanında Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, ona; elçilik, zekât memurluğu, kadılık vazifeleri de verdi. Daha sonra Rasûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- tarafından Yemen’e vâli olarak gönderilen Muâz -radıyallâhu […]

Okumaya Devam Edin...;

Müstesnâ Bir Sahâbî: HUZEYFE BİN YEMÂN

Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com Huzeyfe bin Yemân -radıyallâhu anh- Medine’de doğdu. Bedir Gazvesi’nden önce müslüman oldu. İslâm savaşlarında kahramanca savaştı. Hazret-i Peygamber -sallâl­lâhu aleyhi ve sellem-’in sırdaşı olma hususiyeti ile öne çıkan bu sahâbî efendimiz, aynı zamanda güzel ve olgun bir ahlâka sahipti. Verilen vazifeyi tam ve en güzel şekilde yerine getiren Huzeyfe -radıyallâhu anh-, Hazret-i Ömer zamanında Medâin’e vali […]

Okumaya Devam Edin...;

SU TESTİSİ SU YOLUNDA KIRILIR!

Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com İmam Ebû Yûsuf, 731 yılında Kûfe’de doğdu. Zorluk ve sıkıntılar içerisinde büyüdü. Çocukluğunda bir yandan hayatın sıkıntılarına göğüs gererken, diğer yandan ilme yöneldi. O devrin ilim ve fikir merkezi olan Kûfe’de başta Ebû Hanîfe olmak üzere birçok âlimden ders aldı. Aklı, zekâsı ve kuvvetli hâfızasıyla fıkıh ve hadis ilminde derinleşti. Daha sonra kadılık vazifesine tayin oldu. […]

Okumaya Devam Edin...;
1 2 3 50