PEYGAMBER EDEBİ

 18,40

Açıklama

 

Mü’min, bir ebediyet yolcusudur.
Muhâtaralı bir sonsuzluk yolculuğunda kurtuluşa erişebilmesi için,
dâimâ Rasûlullah j ile beraber ve dâimâ O’nun rehberliğinde
olmalıdır.
Zira O j buyurur ki:
“Kişi sevdiği ile beraberdir.”
Bir mü’minin; bunun heyecan ve vecdiyle gönül âleminde Hazret-i
Peygamber’in edebine bürünmesi zarûrîdir. Hâl ve ahlâkında,
O’ndan in‘ikâs alması ve davranışlarında dâimâ O’nunla beraberliğinin
rûhâniyeti içinde yaşamasının reçetesi ise hulâsaten şöyledir:
• İptilâ ve musîbetleri sabırla,
• Unutkanlığı zikirle,
• Nankörlüğü şükürle,
• İsyânı tâatle,
• Cimriliği cömertlikle,
• Hodgâmlığı diğergâmlıkla / bencilliği fedâkârlıkla,
• Şüpheyi yakînle,
• Riyâyı ihlâs ve tevâzu ile,
• İsyânı tevbe ile ve;
• Gafleti tefekkür ile bertarâf etmek.
Bir ebediyet şifâsı olan bu mânevî reçeteyi ihlâsla tatbik ederek;
Hazret-i Peygamber j’le dünyada ve âhirette
beraber olabilme gayretinde olanlara ne saâdet!..

 

ISBN : 978-605-9214-21-6