Fânî Hayatımızın Gerçek Zenginliği RAMAZÂN-I ŞERİF

M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com   Hayatı gerçekten değerli kılan şeyler nedir?   –Servet mi?   –Şöhret mi?   –Nefsânî arzular, hevesler ve hayaller mi?   –Keyfîlik mi?   –Başa buyrukluk mu?   –Güç ve kuvvet mi?   Hepsi fânî.   Ne yazık ki, bunları hayatın kıymeti, rahatlığı ve zenginliği zannedenler; bu dünyayı hem kendilerine hem insanlığa zindan ediyorlar. Allah korkusu […]

Continue reading »

Namaz, Oruç, İnfak, Hac İBÂDET ve RÛHÂNİYET

M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com   Cenâb-ı Hak buyuruyor:   –Mü’minler gerçekten kurtuluşa erdi. (el-Mü’minûn, 1)   Hangi mü’minler?   İbâdet ve rûhâniyet ikliminde müttakî olan mü’minler.    Yani;   •Namazlarında huşû içinde olanlar,   •Faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirenler,   •Zekâtı verenler,   •Irz ve iffetlerini koruyanlar,   •Emânetlerine ve verdikleri sözlere riâyet edenler,   •Namazlarını devamlı kılarak muhafaza edenler.   […]

Continue reading »

İki Oluk: NUR ve KİR

M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com   Her şey akar; su, tarih, yıldız, insan ve fikir;   Oluklar çift; birinden nûr akar; birinden kir. (Necip Fazıl)       Dünya çapında;   Hidâyet, merhamet, iyilik, adâlet, rahmet ve huzurun şart olduğu her vakit;   Kötülükler ve zulümler daha da hırçınlaşıyor ve öyle çıldırıyor, öyle kuduruyor ki, en olmayacak mel‘anetler ve cürümler işleniyor. Özellikle insanlığın […]

Continue reading »

Mazlumların Âhı; ZÂLİMLERE HÜSRANDIR

M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com   Zulmün içindekiler de dışındakiler de ciddî bir imtihandadır. Herkes cennet mi cehennem mi imtihanından geçmektedir.   Zâlimleri aldatan mantık ise;     “–Biz zulme devam ediyoruz, fakat başımıza herhangi bir ceza gelmiyor. Ne yaparsak yanımıza kâr kalıyor. Öyleyse neden vazgeçelim ki bu kârlı durumdan?” şeklindeki boş lâkırdılarıdır.    Bu yüzden en sonunda mutlaka görecekleri gerçeği ilk […]

Continue reading »

Gazze’de Asrın Vicdanı! ZULÜM, GÖZYAŞI, KAN ve VAHŞET…

M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com   Zâlimlerin âkıbeti hüsrandır.    Firavun bir rüya gördü. Rüyasını;    “İsrailoğullarından zuhûr edecek biri, tahtının yıkılmasına sebep olacak.” şeklinde tabir ettiler.    Zâlim Firavun, sırf bunun önüne geçmek için, yüz binlerce bebeği katletti. Önce, o sırada doğan bütün erkek çocukları katletti. Daha sonra ise köleleri azalmasın diye bir yıl bırakıp bir yıl katletmeye devam etti.    […]

Continue reading »

HAKKIN TEVZÎİ

M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com     –Bu benim hakkım, senin değil!   –Hayır, asıl senin hakkın değil, benim bu!   –Yahu benim hakkımı nasıl görmezden gelirsin?   –Bu dediğini sen yapıyorsun hâlbuki.    –Haklarımdan ölürüm de vazgeçmem!   –Sen vazgeçmezsin de ben enayi miyim? Ben de ölsem bile vazgeçmem!   Bu şekil yaklaşımlar ve tıkanmalar yüzünden haklar etrafında gün geçtikçe […]

Continue reading »

ŞAHSİYETİMİZE KİM YÖN VERİYOR?

M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com   Allâh’ın yaratması ve yönlendirmesi ile insan, Allâh’ın yeryüzünde halîfesi olmak makamına yükseldi. Sırr-ı ilâhî olan esmâya dair ilim ve hikmette bütün melekleri de şeytanı da geride bıraktı. O safhada Allah, meleklerin hepsine emretti: –Âdem’e secde edin! (el-A‘râf, 11) Sonra cennete koydu. Havva Annemiz’i de eş olarak ihsân etti. Cennette her şey serbest, sadece bir ağaca yaklaşmak yasaktı. […]

Continue reading »

Asrın Çılgınlığı Kur’ân’a Savaş Açan Zavallılar KİRALIK VİCDANLAR

M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com     Niçin Kur’ân-ı Kerim yakılıyor?   Hiçbir şekilde muharref / tahrif edilmiş kitaplara dokunulmuyor. Birçok Uzak Doğu dinleri; Şintoizm, Hinduizm, vesâire şu bu, hiçbirinin kitaplarına dokunulmuyor. Niye Kur’ân’a dokunuluyor?    Niye Kur’ân yakılıyor?    Çünkü;    Kur’ân-ı Kerim yegâne hak kelâm. Allâh’ın gönderdiği son ilâhî kitap. Muhtevâsı, insanlığın hayat reçetesi. Ebediyet yolcuğunda selâmete çıkaran bir hayat ve kurtuluş haritası. Tabiî bu […]

Continue reading »

Ebedî Kurtuluş için; ÖMRÜN İHYÂSI

M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com   Bu imtihan dünyasında niceleri;   Hele ki âhirzamanın gaflet ve cehâlet pençesinde; zulüm ve kötülükler kıskacında, isyan ve günah bataklıklarında âdeta yaşayan ölülere dönüşüyor. Malûm, bedenen ölenler kabre konulurlar. Fakat kalpleri itibarıyla ölenlerin konulduğu yer ise nâr-ı cahîm. İnsanlığı işte o ebedî azaptan korumak için yüce Allah, bizlere ne kadar merhametli. Ömrümüzü iş işten geçmeden evvel ihyâ edebilmemiz / dipdiri bir hâle getirmemiz ve böylece cennete […]

Continue reading »

HAKK’A RÂM OLABİLMEK

M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Şu âyetler çok mânidar:   “Şüphesiz ki;   •Münafıklar Allâh’a oyun etmeye kalkışıyorlar;    Hâlbuki;    •Allah onların oyunlarını başlarına çevirmektedir.    Onlar;   –Namaza kalktıkları zaman üşenerek kalkarlar,    –İnsanlara gösteriş yaparlar,    –Allâh’ı da ancak az zikrederler, pek az hatıra getirirler.   Onlar;   –Küfür ile îmân arasında bocalayıp dururlar.   –Ne bunlara (mü’minlere) ne de […]

Continue reading »
1 2 3 58