Hazret-i Mevlânâ: «Keçinin gölgesini kurban etme!» DOSTLUK FEDÂKÂRLIKTIR

YAZAR : M. Ali EŞMELİ Kurban keserken tekbir getiriyoruz: اَللّٰهُ اَكْــبَرُ اَللّٰهُ اَكْــبَرُ لاَاِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْــبَرُ اَللّٰهُ اَكْــبَرُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُ İlk ifade; Allâh’ı yüceltmek. Son ifade; Allâh’a hamd. Bu; Allâh’ın yüceliğine kurban oluşu tescil eder. Tescil eder ki; Allâh’ın yüceliği, lütuflarla dolu. Tescil eder ki; Allâh’ın yüceliği, insanı hayranlıklar içinde bırakan muazzam tecellîlerle dolu. Tescil eder ki; […]

İKİ ŞİİR BİR TENKİT

YAZAR : Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ harunogmus@gmail.com Hasan AKTAŞ; Ahmed Hâşim Okulu ve Misyonu adıyla bir kitap yazmış, Ahmed Hâşim hakkında veya onunla ilgili şiirleri de değerlendirmiş, -sağ olsun- bana ait olan Mûsıkî ve Hâşim’in Mısraını Tazmin başlıklı şiiri de değerlendirmeye değer bulmuş.1 Şahsımı neoklâsik olarak niteleyen Hasan Beyin, mezkûr şiirin her bir kıtası hakkındaki mülâhazalarını aktararak imkân ölçüsünde kısa […]

K VAR… K VAR…

YAZAR : Asım UÇAROK Bize dünyâ ve ukbâyı, muhakkak, Ebu’l-Kāsım kapusundan verir Hak!.. Harfleri birbirinden ayıran mahreçleridir. Türkçemizde, alfabede tek harfle gösterilse de aslında aynı olmayan sesler var. Kapak, kısık, kuş, koku gibi kelimelerdeki «K»ler ile; kepek, kişi, kâğıt, kâr, köpek, küçük gibi kelimelerdeki «K»ler aynı değil. Lâtin harflerine geçerken «ince Kâf (ك)» ve «kalın Qāf (ق)» harflerine tek bir […]

ÎMÂNIN ZAFERİ: ASALET TABLOSU

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Her girdaptan; İnsanlığın kurtuluşu ve selâmete çıkışı, ancak tevhid ve îman ile oldu. Beşeriyet; Hak’tan, hakikatten ve îmandan koptukça, insâniyetini yitirdi, dünyayı zulüm ve kan gölü hâline getirdi. En gerçek çare de; Daima îman ve İslâm oldu. Son peygamber Muhammed Mustafâ -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, bunun için geldi, bunun için çırpındı ve bunu […]

ZAMAN ve MEKÂN

YAZAR : Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ harunogmus@gmail.com Bir arkadaşım dert yanıyor: “–Geçenlerde Üsküdar’da bulunan Fethi Paşa Korusu’na gittim. Yeni bir düzenleme yapmışlar. Yeni yürüyüş yolları açmışlar, eski yollardaki Arnavut taşlarını söküp yerine düz parke döşemişler, ağaçları budayıp seyrekleştirmişler. vs. Anlaşılan bayağı masraf etmişler, epey emek çekmişler. Ancak ne yalan söyleyeyim, benim hiç hoşuma gitmedi. Doğrusu eski hâli daha güzeldi. Nerede […]

GÜZEL KONUŞMANIN SIRLARINDAN BİRİ

YAZAR : Asım UÇAROK Güzel konuşmanın, güzel yazmaktan bir farkı vardır: Doğru telâffuz. Yazarken, esas aldığımız İstanbul ağzıyla yazarız. Konuşma ağzını, mahallî şîve farklılıklarını yazımıza yansıtmayız. Yazıda kullandığımız bilgisayar programları bile, bugün kısmen tashih tekliflerinde bulunuyor. Fakat iş telâffuza gelince ayrı bir ihtimam gerekiyor. Mahallî ağızla, memleket şîvesiyle konuşmak ayıplanacak bir şey değil. Bu, kendi içinde tutarlı bir ağızdır. Bazı […]

BAYRAM; RAMAZÂN’IN BİR İCÂZETNÂMESİDİR!..

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com İnsan aldığı bir eğitimi başarıyla tamamlayınca ona bir icâzetnâme, bir diploma verilir. Eğitim ne kadar zorluklarla dolu ise icâzetnâme o kadar değerlidir. Bu mânâda; Ramazân-ı şerif; Allah için gerek oruç, gerek ibâdetler, gerek içtimâî vazifeler etrafında bir fedâkârlık mevsimi olduğundan dolayı neticesinde Yüce Mevlâ bir bayram takdir buyurmuş. Bir bayram ki; Hazırlığı, madden […]

ŞİFÂ ve RAHMET MEVSİMİ

M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com – seyri@yuzaki.com Yere gökten Ramazan geldiği an, can geliyor, Tam yakarken acılar, rahmet-i Rahman geliyor! Müjdeler bir daha yağsın bu çorak yeryüzüne, Dönelim cennete, Peygamber-i Zîşan geliyor! Kâfirin mikrobu ey hasta, uyan, çâre değil, Uyanan gönle şifâ, Hazret-i Kur’an geliyor! Öyle bir sır ki, ölen gönlü diriltir yeniden, Her gelirken Ramazan, ümmete derman geliyor! Merhabâ ey […]

BEREKET MEVSİMİ

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Her zaman; Bereket harekettedir. Hareket, en doğru olan gayretler. En güzel ibâdetler. En değerli hamleler. Gerçek huzura vesile, zaferler getiren adımlar. Dolayısıyla; Rahmet gölgesiyle bizi kuşatan mübârek üç aylar, ancak güzel amellerimiz nisbetinde bereket mevsimidir. Kur’ân ve îmân ikliminde fazîletlerle dolu yaşayışımıza göre bereket mevsimidir. Boynu bükük garipleri ve mazlumları kucaklayabildiğimiz kadar bereket […]

KÂİNAT KİTABINI OKU!

YAZAR : M. Ali EŞMELİ Kütüphâneler kitaplarla dolu. İnsan hangisini okuyacağını şaşırıyor. Kimileri okuyor, okuyor da yine cehâletin dibinde boğuluyor. Niye? Çünkü; Okumak, akla ve gönle ancak ilâhî hikmet ve hakikatleri en doğru şekilde dokumaktır. Aksi hâlde her okuyuş, bir başka aldanışa ve bir başka cehâlete yuvarlanmaktır. Bunun için; 1. Kur’ân-ı Azîmüşşân, 2. Kâinat kitabı, 3. Omuzlarımızdaki kitap, elimizden hiç […]

1 2 3 29