BAYRAM BİR ŞAHÂDET-NÂMEDİR

M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com   Yüce takdir:   Bu dünyada mâtemler de var, bayramlar da.   Hikmet:   Hüzün girdaplarında boğulmadan ve boğulanları da kurtara kurtara sürur dolu bayramlara ulaşmak.   Onun için;   Sayısız çilelerden kaçmayı rahatlık zannetmek değil, onların tam ortasında harman olarak sonsuz lütuflara kanatlanmak gerek.   İşte bu;   Hep birlikte en güzel neticelere mazhariyet.   Zaten Ramazân-ı şerifler; oruçlarla, infaklarla, […]

Okumaya Devam Edin...;

Asrın Felâketi Karşısında ASRIN MERHAMET SEFERBERLİĞİ

M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com   Yaşadığımız asrın felâketi,   Saniyeler etrafında gerçekleşen bir hakikat.   Fakat,   Yıllarca anlatılacak yoğunlukla gerçekleri ve yansımaları olan bir tecellî.   •Maddî gerçekler ve yansımaları var.   •Mânevî gerçekler ve yansımaları var.   Deprem bilimciler meselenin maddî izahlarını ve gerekli adımları uzun uzadıya dile getiriyorlar, yazıyorlar. Devlet ve millet el ele her türlü yapılması […]

Okumaya Devam Edin...;

YARINA HAZIR MIYIM?

M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com   “Ey îmân edenler!    –Allah’tan korkun! / Karşı gelmekten sakının! / Takvâlı olun!   •Herkes,    •Yarın için ne hazırladığına baksın!    –Allah’tan korkun! / Karşı gelmekten sakının! / Takvâlı olun!   Elbette ki Allah;   –Bütün yaptıklarınızdan haberdardır / Neler yaptığınızı tümüyle bilmektedir.” (el-Haşr, 18)   Uzun yola çıkacak insan;   İğneden ipliğe tedarikte bulunur. Yapacağı yolculukta lâzım olan tüm hazırlıkları yerine getirir. Gerekli […]

Okumaya Devam Edin...;

İbâdetlerimiz ve Amel-i Sâlihlerimizle ÎMANDAN İRFÂNA…

M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com   Ey beşer, sonsuza bak, kurtuluş îmân iledir, Candan Allah dediren mertebe, irfân iledir.   Sen bu irfâna yücel; onda fikir, onda zikir, Bir ömür sâlih amel, çokça ibâdet gerekir.   Görünür en karışık sır, bu basîretle sana, İki dünyâyı çözersin, gidişat hangi yana! (Seyrî)   Hayatı dolduran nice problemler, sayısız çalkantılar; «Ne oldu, ne oluyor, ne olacak?» gibi […]

Okumaya Devam Edin...;

CENÂB-I HAK İLE DOSTLUK

M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com İnsan hayatı.   Yığın yığın dostlarla dolu bir hayat.    Başka türlü yaşamak zaten mümkün olmaz.   Ancak;   Kim dost, kim düşman?   Bunu çözmek, mümkün olmasına rağmen imkânsız gibi müşkil.    Çünkü,   Nice dostluklar var:   Sadece aklı kendisine bend ediyor. Onu hârikalık vaatleriyle köreltiyor. Vazgeçilmez mantıklar üzerinde aklın elini-kolunu bağlıyor. Bunu da […]

Okumaya Devam Edin...;

Fazîlet Hâtıraları CİHANI AYDINLATAN NUR

M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com   Ebû Hüreyre -radıyallâhu anh- anlatıyor:   “Kendisinden başka ilâh bulunmayan Allâh’a yemin ederim ki; ben bazen açlıktan karnımı yere dayar, bazen de mideme taş bağlardım. Bir gün sahâbîlerin geçtikleri yol üzerine oturmuştum. Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- benim yanımdan geçti ve beni görünce gülümsedi. Kalbimden geçeni yüzümden anladı ve;   –Ebû Hüreyre, dedi.   Ben;   –Buyurunuz, yâ Rasûlâllah, dedim.  […]

Okumaya Devam Edin...;

O’NUN İZİNDE OLABİLMEK!

M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Her medeniyet kendi insan tipini inşâ eder. Gerçek fazîletler medeniyeti: O’NUN İZİNDE OLABİLMEK!   Ebediyyen sevecek cân O’nu, cânân olarak, Şart-ı peymân olarak, hüccet-i îmân olarak.   Âşık olan can, O’nu;   •Yegâne cânân olarak,   •Yemin şartı olarak ve   •Îmânın delili olarak ebediyyen sevecektir.   O -sallâllâhu aleyhi ve sellem-;   Yaratılmışlar arasında seyyid-i beşer. […]

Okumaya Devam Edin...;

KUR’ÂN EDEP TÂLİMİDİR…

M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Her dem insanoğlu için elzem olan edep gerçeği, içinde bulunduğumuz teknik çağda gittikçe ehemmiyetini yitirirken ulu orta hortlayan bir modern câhiliyye sebebiyle daha mühim bir hâle gelmiştir. Edebe olan ihtiyaç, artık bütün devirlerden daha fazla.    Dün;   Câhiliyyet devrini saâdet asrına dönüştüren İslâm, bu büyük muvaffakıyeti, hiç şüphesiz ki yüce bir ahlâk ve mükemmel bir edep dairesi içinde gerçekleştirmişti.  […]

Okumaya Devam Edin...;

DİN, VATAN, BAYRAK İÇİN…

M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com   Bu başlık;   Kimileri için alışıldık bir hamâset gelebilir.   Ancak şöyle soralım:   Eğer bir kişi veya millet;   -Dinsiz,   -Vatansız,   -Bayraksız kalırsa,    Onun elinde insâniyeti açısından ne kalır?   Koca bir hiç!   Yalnız gerçekleri değil hayalleri itibarıyla da koca bir hiç!   Elbette;   Böylesinin elinde hiçbir şey kalmaz, sadece […]

Okumaya Devam Edin...;
1 2 3 56