Şer‘î Kaidelerle Tasavvuf -15- ADIM ADIM MÂNEVİYAT TAHSİLİ

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM (Şâzelî meşâyıhından Ahmed Zerrûk [v. 899/1494] Hazretleri’nin; tasavvufu, usûl ve fıkıh kaideleriyle anlattığı Kavâidü’t-Tasavvuf ve Şevâhidü’t-Taarruf adlı eserinin tercüme ve şerhine devam ediyoruz.) SABIRLA ve GAYRETLE… Bilginin menşei, tahsil keyfiyeti hakkında tasavvuf fıkhını okumaya ve değerlendirmeye devam ediyoruz: Yirmi Dördüncü Kaide: “İlim; •Ya Şâri‘den / şerîat sahibinden, teallüm edilir / öğrenilir.” Arapçayla meşgul olanlar bilirler; Teallüm, […]

Continue reading »

OLRİC*

Dr. Halis Ç. DEMİRCAN cetindemircan2@hotmail.com.tr Senai Bey ile konuşmalar: “–Hocam, bir mâruzâtım olacak…” “–Estağfirullah buyurun Senai Bey!” “–Hocam, çok sıkıntıda olduğunu düşündüğüm bir arkadaş var, tutunamayanlardan; onu sohbetlerimizden istifade etmesi için çağırmama ne dersiniz?” “–Tabiî buyursun Senai Bey, siz öyle uygun gördüyseniz… Kim bu arkadaş?” “–Benim üst katımda oturan bir öğrenci; adı Ömer, hukuk fakültesinde okuyor. Sessiz, sakin ama terbiyeli, […]

Continue reading »

SABIR

ECRÎ (Huzeyfe YÜKSEL)   Sancılar kalbe imtihan, ey can. Sabredersen verir Hudâ sana şan. Bil ki ey kul, yemek ateşte pişer, Pişmemiş aş gelir de kim onu yer? Toprak altında çatlayan o tohum, Gün gelir bahşeder dalında lokum. Kor ateşlerde yanmadan, söyle! Ham demir hiç girer mi bir şekle? Izdırap çekmeyen nefes hamdır. Anla! Her imtihan bir ikramdır. Göz açar […]

Continue reading »

NÛR İLE KARANLIĞIN MÜCADELESİ

Ali ÖZBEK aliozbek1997@outlook.com İslâm; geldiği ilk günden beri insanları hayra, iyiliğe ve güzel ahlâka davet eden bir dindir. İnsanların kendi aralarında oluşturdukları sun‘î sınırları, üstünlükleri ortadan kaldırıp, yerine îmâna ve amele dayalı üstünlüğü esas almıştır. (Bkz. el-Hucurât, 49/13) Bu durum, sahip olduğu makam ve mevkîyi sun‘î sınırlara ve üstünlüklere borçlu olan kimseler için sıkıntı oluşturmuştur. Bundan dolayıdır ki İslâm ile […]

Continue reading »

KUTLU MENZİLİN KUTLU YOLCULARI

Ali ÖZBEK aliozbek1997@outlook.com Rabbimiz Zikr-i Hakîm’inde cennete girecek olan kullarının birçok özelliklerinden bahsetmektedir. Bunun yanı sıra bu özellikleri taşıdıkları zaman kullarını âhirette ne gibi güzellikler beklediğinden de bahseder. Âl-i İmrân Sûresi’nin 15 ve 16. âyetlerinde Rabbimiz; takvâ sahibi olup kendisine hakkıyla kulluk eden kullarının, altından ırmaklar akan cennete gireceklerini, orada onları çeşit çeşit nimetlerin beklediğini ve en önemlisi de nimetlerin […]

Continue reading »

SABIRLA ve NAMAZLA

H. Kübra ERGİN hkubraergin@hotmail.com Âhirzamanda çok imtihanlardan geçiyoruz. Hem fert olarak, hem ümmet olarak çeşitli iptilâlara uğruyoruz. Bunlara karşı Allah Teâlâ’nın yardımına çok ihtiyacımız var. Allah -Zülcelâl- âyet-i kerîmede; “Sabır ve namaz ile Allah’tan yardım isteyin…” (el-Bakara, 46) buyuruyor. Belki aklımıza şöyle gelebilir; “Biz sabrediyoruz, namaz da kılıyoruz…” Evet, elbette bir müslüman olarak elimizden geldiği kadar sabretmeye ve namazlarımızı edâ […]

Continue reading »

YALNIZIM DİYE HAYIFLANMAYASIN…

Dr. Halis Ç. DEMİRCAN cetindemircan2@hotmail.com.tr Sabır, incecik sırat; Murat içinde murat. Sabır Hakk’a tevekkül, Sabır Hakk’a itimat. (Necip Fazıl KISAKÜREK) O da istemez miydi başını dizine dayayacak birisi olsun, bağrına basacak bir yavrusu olsun, ama olmamıştı işte, Rabbim nasip etmemişti… Birkaç taliplisi çıkmadı değil, ama içlerinden yüreğine dokunacak birisi çıkmamıştı. O da kaderine râzı olmuştu. Râbia Hanım ellili yaşlardaydı. Bir […]

Continue reading »

Terbiye ve İrşâdın Sırrı : Muhabbet, Sabır ve Tahamm..

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi MUHTEŞEM CENNET İÇİN… Cenâb-ı Hak, kullarını muhteşem cennetine davet eder. Lâkin, Rabbimiz; cennete, ancak kalb-i selîme erişmiş, mükerrem vasıflar kazanmış kullarını kabul eder. İnsanoğlu dünyaya terbiyeye muhtaç ham bir nefs ile gelir. İmtihanın îcâbı olarak; nefse, fücur da yerleştirilmiştir, o kötülükten kurtulmak için gereken takvâ duygusu da ilhâm edilmiştir. Merhameti sonsuz Rabbimiz; kullarının mükerrem […]

Continue reading »

RÂZI EDEN ÜÇ İFTAR!

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Hz. Ali’yle Hz. Fâtıma’nın Kur’ân’da Övülen Ahlâkı RÂZI EDEN ÜÇ İFTAR! Oruçla ruhları doymuş iken, karınları aç, Birazcık ekmeğe hattâ nefes nefes muhtaç, Haraptılar, o kadar yoktu âdetâ yiyecek, Şükür ki arpa unundan biraz çıkınca yemek, Ali’yle Fâtıma, iftar zamânı sofradadır; O anda bir kuru miskin gelir, canında sabır, Acıyla der ki: «–Açım yâ Alî, kerem […]

Continue reading »

GÖRÜRSÜN

GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com Boşa kahırlanmadan sabret, baharı bekle, Bağrında kor ateşler yaktığını görürsün… Kanatlanmak istersen, öncesinde emekle, Zirveye menzil menzil çıktığını görürsün. Yüreğin cız ederken, gözlerin ıslanmalı, Boşa geçen günlere, tâ ciğerden yanmalı, En kızgın güneşlere, sabırla dayanmalı; Şafakta ufuklara baktığını görürsün. Ferahfezâ ezgiler, soldursun yüreğini, Muhammedî muştular, doldursun dileğini, Mâsivânın cezbesi, bükmeden bileğini; Umutları göğsüne taktığını görürsün. Sonsuzluk […]

Continue reading »
1 2 3 9