232. Sayı Takdim

TAKDİM Kıymetli Okuyucularımız, Fedâkârlık kelimesi; Arapça, İngilizce ve benzeri lisanlarda «kurban» ibâdeti ve mefhumu ile aynı kökten türetilmiş. Türkçemizde de fedâ, fedâîlik ve fidye kelimeleriyle kökteş. Zafer için her şey fedâ edilir. •Allâh’ın dîni ve sözü en yüce olsun diye, •Vatan, namus, birlik ve beraberlik korunsun diye, •Mazlumun akan kanı dinsin diye her şey fedâ edilir. Hattâ Hazret-i Mevlânâ’nın o âşıkāne […]

Continue reading »

EN GÜZEL MÎRAS

Osman Nûri TOPBAŞ   ÇOK BÜYÜK BİR KISMET…    Dımaşk’ta bulunan Ebu’d-Derdâ Hazretleri’ne Medîne-i Münevvere’den bir zât gelmişti.    Ebu’d-Derdâ -radıyallâhu anh-;   “–Ey kardeşim, seni buralara kadar getiren nedir?” diye sordu.   Medine’den gelen kimse şu cevabı verdi:   “–Bir hadîs-i şerif!..    Bana ulaştığına göre sen o hadîsi Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’den rivâyet ediyormuşsun. (İlk râvîden dinlemek için geldim.)”   […]

Continue reading »

Kıymetli Okuyucularımız, İnsan şöyle bir zihnini dağıtmak, hani biraz eğlenmek için bakıyor telefona. Sosyal medya hesaplarında şöyle bir tur… Kısa kısa espriler, skeçler, parçalar… Kimine gülüyorsunuz, kimini gereksiz bulup geçiyorsunuz, kiminde şöyle bir durup beğenerek bakıyorsunuz. Fakat birden bütün eğlenceyi kaçıran bir şey oluyor: Filistin’den ağıt ağıt ama dimdik konuşan bir kız çocuğu, yüzü gözü yanık bir bebek, yere düşmüş […]

Continue reading »

NASIL İHYÂ OLURUZ?

Dr. Ahmet Hamdi YILDIRIM    VARLIK SEBEBİMİZ   Cenâb-ı Allah bizi niçin yarattığını beyan sadedinde şöyle buyuruyor:   “Ben cinleri ve insanları, ancak Bana kulluk etsinler diye yarattım.” (ez-Zâriyât, 56)   Yani bizim yeryüzünde bulunma maksadımız Allâh’a kulluktur.    Allâh’a kulluğun nasıl yapılacağını gösteren ve öğreten ilim adına da fıkıh diyoruz.    Tarihimizin önemli sîmâlarından biri İmâm-ı Gazâlî’dir. Onun çok önemli bir eseri var. […]

Continue reading »

HARESE

Dr. Halis Ç. DEMİRCAN cetindemircan2@hotmail.com.tr   Senai Bey ile sohbetimizden;   “–Hocam, ne diyorsunuz bu İsrail’in zulmüne?”   “–Ne diyeyim Senai Bey, yüreğimiz kan ağlıyor. Necip Fazıl’a nisbet edilen meşhur bir beyit var:   Yıkılasın İsrail! Enkazını göreyim. Sana ülke diyenin, Yüzüne tüküreyim!”   “–Hocam, bizim zaman zaman görüştüğümüz, İtalyan kökenli ama, sonradan müslüman olup Türkiye’yi yurt tutmuş bir ağabeyimiz var. Kendisi […]

Continue reading »

İki Oluk: NUR ve KİR

M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com   Her şey akar; su, tarih, yıldız, insan ve fikir;   Oluklar çift; birinden nûr akar; birinden kir. (Necip Fazıl)       Dünya çapında;   Hidâyet, merhamet, iyilik, adâlet, rahmet ve huzurun şart olduğu her vakit;   Kötülükler ve zulümler daha da hırçınlaşıyor ve öyle çıldırıyor, öyle kuduruyor ki, en olmayacak mel‘anetler ve cürümler işleniyor. Özellikle insanlığın […]

Continue reading »

227. Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız,   Necip Fazıl her şeyi hulâsa eden bir tarzda söylemekte:   Her şey akar; su, tarih, yıldız, insan ve fikir; Oluklar çift; birinden nûr akar; birinden kir.   Bir havuz problemi gibi yaklaşabilir miyiz bu manzaraya:    Dünyamızı kir mi dolduruyor? Hakikat tarafı var: Kanalizasyon gibi kanallar, zehirli örümceklerin ağları gibi her yanı sarmış ağlar, necâset boca ediyor… Zihinlere, […]

Continue reading »

Âidiyet Alâmeti; HAYAT TARZI

B. Cahit ÖZDEMİR bcahit@hotmail.com   İnsanlığın mevcudiyeti ile alâkalı hikmet, Kur’ân-ı Kerim’de şöyle beyan buyuruluyor:    “Ey insanlar! Şüphe yok ki, Biz sizi bir erkek ve dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabîlelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, O’na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz; Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır.” (el-Hucurât, 13)    Şüphesiz bir imtihan mekânı […]

Continue reading »

Hikmet ve Sırları Okuma Sanatı -2- ENDAM AYNASI

Osman Nûri TOPBAŞ   ESAS SANAT    Bir gün bir kişi Hazret-i Ömer -radıyallâhu anh-’ın yanında;   “–Şu satranca hayret ederim. Satranç tahtasının uzunluk ve genişliği birer arşından ibâret iken, insan onun üzerinde bir milyon oyun oynasa, bir oynadığı mutlaka diğerinden farklı olur, hiçbir oyun diğerine benzemez!” dedi.   Hazret-i Ömer -radıyallâhu anh- ona şöyle dedi:   “–Bundan daha hayrete şâyân olanı vardır:  […]

Continue reading »

MUHABBET ve RASÛLULLAH (S.A.V.) EFENDİMİZ -1-

Osman Nûri TOPBAŞ MUHABBET UFUKLARI   Hak dostlarına göre;   Kâinâtın hilkat sebebi muhabbettir.    Îmânın temeli muhabbettir. Kulluğun bereketli zemini, ibâdetlerin lezzet kaynağı muhabbettir. Feyiz ve rûhâniyetin şartı muhabbettir.    Hazret-i Mevlânâ buyurur:   “Muhabbetten acılar tatlılaşır, muhabbet sayesinde bakırlar altın olur.   Muhabbet ile tortular durulur, arınır.   Muhabbet vesilesiyle, dermansız dertler şifâ bulur.   Muhabbet ile ölü kalpler […]

Continue reading »
1 2 3 20