KÜNYE

KÜNYE

ISSN 1305-4880

YÜZAKI YAYINCILIK KÜLTÜR SANAT EĞİTİM HİZ. LTD. ŞTİ.

Adına Sahibi

Muhammed Ali EŞMELİ

Genel Yayın Yönetmeni

(Sorumlu)
Muhammed Ali EŞMELİ

Yazı İşleri Müdürü

Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI

Editörler

Fatih GARCAN
M. Âkif GÜNAY

Yayın Kurulu

Halil GÖKKAYA – Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ – İbrahim Hakkı UZUN
Mustafa EFE – Ömer ATA
Sami GÖKSÜN – Ömer Sami HIDIR
Abdullah Mesud HIDIR – Muhammed Aşır KARABACAK

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Kemal YAVUZ – Prof. Dr. Saadettin ÖKTEN
Prof. Dr. Nihat ÖZTOPRAK – Prof. Dr. Mustafa ÇİÇEKLER
Adem ŞAHİN  – Ayla AĞABEGÜM – Ahmet MERAL – Muhammed YETİM

Yayın Müdürü

Ömer Sami HIDIR

Halkla İlişkiler ve Reklâm Sorumlusu

Ahmet Zakir GÜNGÖR

Grafik Tasarım
Yüzakı Grafik
(Abdullah KÜÇÜKAŞCI)

İdare Merkezi

Eyüp Sultan Mahallesi, İmam-Hatip caddesi No: 24 K:3
34885 Sancaktepe/ İSTANBUL

Tel: (0216) 532 44 44
GSM: (533) 200 41 78
Fax: (0216) 532 44 46

Yazışma Adresi

Yüzakı Dergisi PK. 11
Üsküdar / İSTANBUL

İletişim İçin:

dergi@yuzaki.com
abone@yuzaki.com

Baskı: Elma Basım

Tel: (0212) 697 30 30