«TEVHÎDE GEL!» DEDİLER

Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com Cümle dostlar, enbiyâ ve erenler; «Tevhîde gel! Tevhîde gel!» dediler. Sır ve hikmet deryâsına girenler, «Tevhîde gel! Tevhîde gel!» dediler. Candan deyip; «Lâ ilâhe illâllah!» Tasdik eyle, asla başka yok ilâh, Bil ki O’dur âlemlerde Şehinşah; Olmaz O’na misil, bedel dediler. «Tevhîde gel! Tevhîde gel!» dediler. Allah birdir; yok ortağı, şeriki, Küfre girer kim ki derse; […]

Continue reading »