CESARET!

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Ahlâksıza gün doğdu bugün buldu cesâret! Her türlü rezâlet gelişip (!) oldu cesâret, Haksızdaki cür’et, yedi mâsumdaki hakkı, Kayboldu şecâat, giderek soldu cesâret! Gerçekte hakîkatli için haktır o haslet, Zâlimleri püskürtmede tek yoldu cesâret! Korkmazdı kınanmaktan o mü’mince bakışlar, Mîrâca kıyâm eyledi, doğruldu cesâret! Titrerdi gönül bin düşünüp her adımında, Dikkatli ve rikkatliye pek […]

Continue reading »

Kur’ân’dan İktibas İlhamlar -21-

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) TERSE DÖNER… وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِۜ “Kime uzun ömür verirsek, Biz onun gelişmesini tersine çeviririz…” (Yâsîn, 68) Ömür uzar, terse döner tende her çark, Bu yolculuk haşre, gönül; «Hû!» deyip kalk: Çürür beden mülkü, cihan çünkü fânî; Ve men nüammirhü nünekkishü fi’l-halk.  

Continue reading »

ÜSKÜP’TEN PRİZREN’E…

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Senden ricâsı birdir, Evlâd-ı fâtihânın… «Koş gel figānı dindir!..» Feryâdı, fâtihânın… Vatandır bastığın toprak, atandır gördüğün makber, Uyan doğrul ve koş artık, küheylânlar «yiğit» bekler!.. Öz yurdu Sırp mı alsın? Ufkunda haç mı kalsın? Öksüz mü aç mı kalsın, Ahfâdı, fâtihânın?.. Durur Kalkandelen şehrinde bir dergâh: Harâbâtî, Diyor: Mâzîyi eylersen eğer nisyan, harap âtî!.. […]

Continue reading »

Kur’ân’dan İktibas İlhamlar -20-

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) SENİNDİR YARINLAR!.. وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِك۪ينَ “Müşriklerden yüz çevir.” (el-En‘âm, 106) خُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِل۪ينَ “(Rasûlüm!) Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir.” (el-A‘râf, 199) فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِك۪ينَ “Sana emrolunanı açıkça söyle ve ortak koşanlardan yüz çevir!” (el-Hicr, 94) وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا “(Rahmân’ın has […]

Continue reading »

BEYİT ve KIT‘ALAR

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) HUZUR ARAYIŞI Saâdet asrının insanlarında çoktu çile, Ve yoktu ruhta rahatsızlığın misâli bile. Bugün rahat, çilesiz, lüks içinde insan arar, Kayıp huzûrunu, beyhûde, ruh tabîbi ile… vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün ESAS HAYAT ESAS DERT Sürekli dert eder insan, yatak ve sofrasını, Asıl düşünmeli, heyhat, mezar ve sonrasını… vezni: mefâilün / […]

Continue reading »

İKİ HUZUR KAYNAĞI

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Akîmu’s-salâh, Ve âtü’z-zekâh! Namaz bir şifâ, Zekât bir devâ, Kul olmak ferah… Akîmu’s-salâh, Ve âtü’z-zekâh! Namazsız ömür, Karanlık kabir; İbâdet sabah… Akîmu’s-salâh, Ve âtü’z-zekâh! Zekât, malda hak, Ulaştırmamak, Ne müthiş günah!.. Akîmu’s-salâh, Ve âtü’z-zekâh! Hudâ şartı, bil, -Zekâtsız- değil, Su içmek mubah!.. Akîmu’s-salâh, Ve âtü’z-zekâh! Bu sırdan bulur, Gönüller huzur, Sokaklar felâh…1 Akîmu’s-salâh, Ve […]

Continue reading »

MÜFLİS YALAN

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) İğrenç münâfık vasfıdır, İğrendirir pistir, yalan… İnsanlığın isrâfıdır, Şeytanca bir histir yalan… Haktan hakîkatten kaçan, Zâlim için yollar açan, Derman deyip zakkum saçan, Câhilce teşhistir yalan… Gāfil, sanır hal çâresi, Kezzapla onmaz yâresi, Nâr ehli eyler herkesi, Kestirme servistir, yalan… Altüst eder mercekleri, Ters yüz eder, ölçekleri, Mahcûb eder gerçekleri, Fırsatçı kapristir yalan… Her […]

Continue reading »

Kur’ân’dan İktibas İlhamlar -18- LÜTUF DA AF DA SEN’DEN!..

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) اِذَا جَٓاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُۙ ﴿1﴾ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًاۙ ﴿2﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُۜ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴿3﴾ “Allâh’ın yardımı ve zaferi gelip de; İnsanların bölük bölük Allâh’ın dînine girmekte olduklarını gördüğün vakit; Rabbine hamd ederek O’nu tesbih et ve O’ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.” (en-Nasr, […]

Continue reading »

TADAN BİLİR

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Herkes verir de telkini, ancak tadan bilir. En zirvenin de fevkini ancak tadan bilir. Târîfe sığmıyormuş o eşsiz müşâhede; Rûhun kanatlı şevkini ancak tadan bilir. Kalbin; cihânı, cenneti, her vârı terk edip, En sonda terki terkini ancak tadan bilir. Hakk’ın; yolunda bir adım atmış velî kulu, Refref hızıyla sevkini ancak tadan bilir… Sen tatmadın […]

Continue reading »
1 2 3 4 5 6