Kur’ân’dan İktibas İlhamlar -20-

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

SENİNDİR YARINLAR!..

وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِك۪ينَ

“Müşriklerden yüz çevir.” (el-En‘âm, 106)

خُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِل۪ينَ

“(Rasûlüm!) Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir.”
(el-A‘râf, 199)

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِك۪ينَ

“Sana emrolunanı açıkça söyle ve ortak koşanlardan yüz çevir!” (el-Hicr, 94)

وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

“(Rahmân’ın has kulları onlardır ki) … kendini bilmez kimseler onlara lâf attığında (incitmeksizin); «Selâm!» derler (geçerler).”
(el-Furkān, 63)

Cehâlet, cemâlinde aksetmesin;
Diyor Hak: Ve a‘rid ani’l-câhilîn!
Ve şirkin o çirkef sözünden çekin,
Uzak dur! Ve a‘rid ani’l-müşrikîn!
Fakat tebliğ etmek vazîfen, yine,
Emir neyse bildir, beşer üstüne,
Buyurmuş ki: F’asda‘ bimâ tu’meru,
Lisânın temiz tut, nizâdan koru!
Huzi’l-afv, sen affet; «Selâmâ!» de geç,
Zehirler de içsen, yüzün hep güleç,
Günün kavgasından hemen yüz çevir,
Senindir yarınlar, senindir devir!..