Kur’ân’dan İktibas İlhamlar -21-

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

TERSE DÖNER…

وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِۜ

“Kime uzun ömür verirsek, Biz onun gelişmesini tersine çeviririz…” (Yâsîn, 68)

Ömür uzar, terse döner tende her çark,
Bu yolculuk haşre, gönül; «Hû!» deyip kalk:
Çürür beden mülkü, cihan çünkü fânî;
Ve men nüammirhü nünekkishü fi’l-halk.