Kur’ân’dan İktibas İlhamlar -22- ARŞ’A KILAVUZ

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

اِنَّكَ عَلٰى صِرَاطٍ مُسْتَق۪يمٍ

“…Muhakkak ki Sen sırât-ı müstakîm
(dosdoğru bir yol) üzerindesin!” (ez-Zuhruf, 43)

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظ۪يمٍ

“Ve Sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin.” (el-Kalem, 4)

Rehberi hidâyetin: Mâsum Yetim,
Ümmetine hem «Rauf»tur hem «Rahîm»,
Şânı; «hulukun azîm», Hak’tan beyan,
O’nda yüce şahsiyet, ulvî nişan;
Sünnetidir, istikāmet mürşidi,
Düşmanı dahî o sıdkın şâhidi.
Cennete ulaştıran dosdoğru yol,
Ey gönül, o yolda gel toz-toprak ol!..
Arş’a kılavuz muallim, başka kim?
«İnneke alâ sırâtın müstakîm.»