BEYİT ve KIT‘ALAR

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

HUZUR ARAYIŞI

Saâdet asrının insanlarında çoktu çile,
Ve yoktu ruhta rahatsızlığın misâli bile.
Bugün rahat, çilesiz, lüks içinde insan arar,
Kayıp huzûrunu, beyhûde, ruh tabîbi ile…

vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün

ESAS HAYAT ESAS DERT

Sürekli dert eder insan, yatak ve sofrasını,
Asıl düşünmeli, heyhat, mezar ve sonrasını…

vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün

BÜNYÂN-I MERSÛS

Kenetlenmiş hisar vasfında sağlam yekvücut ümmet,
Bu yüksek hâl için lâzım, fedâkârâne bir hizmet.
Eğer herkes, garip bir kardeşin dertlense derdiyle;
Saâdet yurdudur artık o toplum cümle ferdiyle.

vezni: mefâîlün / mefâîlün / mefâîlün / mefâîlün

«O GÜN»DEN BAKABİLSEK…

«Ah bir rekât namaz!» diye çoktur da kıvranan,
«Bir lokma az yedim.» diye yoktur, «O Gün», yanan…

vezni: mef’ûlü / fâilâtü / mefâîlü / fâilün