Kur’ân’dan İktibas İlhamlar -23- RABBÜ’L-ÂLEMÎN…

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

Her şeyin Mevlâ’sı Allah, her kulun tek Rabbidir,
Rabbim Allah, sahte mâbûdun da gerçek Rabbidir!
Kul: E ğayrallâhi ebğî rabben? Ey câhil gürûh!
Tek hakîkî Rab dururken, şirke düşmek iş midir?!.

vezni: fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün

قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغ۪ي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍۜ

“De ki: Allah her şeyin Rabbi iken ben O’ndan başka Rab mi arayacağım?..” (el-En‘âm, 164)