Kur’ân’dan İktibas İlhamlar -27-

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) ذٰلِكَ تَقْد۪يرُ الْعَز۪يزِ الْعَل۪يمِ “…İşte bu, Azîz ve Alîm (Allâh’ın, yani yegâne üstün olanın ve her şeyi hakkıyla bilenin) takdiridir!” (el-En‘âm, 96; Yâsîn, 38; Fussılet, 12) Kur’ân’dan İktibas İlhamlar -27- O’nun Takdiri! Her şeye hâkim şu büyük kudrete, İzzete hayrân olarak her ilim, Ağzı açık, der bu derin hikmete: «Zâlike takdîru’l-Azîzi’l-Alîm!» Gökte trilyon desem az meş‘ale, […]

Continue reading »

ŞEHİDİN ŞÂNI…

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) -Afrin Şehidlerimize- Ebû Süfyân, Uhud Harbi’nde mağrûrâne seslendi: «–Bedir sizdeydi, lâkin bak bugün mutlak Kureyş yendi!.. Hubel gālib bugün, Uzzâ kazanmıştır, bizim meydan, O gün bizden ölen her cân için, aldık bugün bir can!» Hemen, Fârûk Ömer seslendi: «–Ey müşrik, sus ey arsız! Mücellâdır ve âlâdır O Rab Allah ki Mevlâ’mız!.. Şehid mü’minle, kâfir […]

Continue reading »

VÂV…

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Hîçe vâkıf vâhidiyyettir şu vâv… Vezn-i mevcud vâcidiyyettir şu vâv… «Semme vechullah» vaziyyettir şu vâv… Mâsivâ evsâfa veyl olmuş iner, «Hû»ya peyrev, «mîm»e zeyl olmuş döner, Vehme kesret, fehme vahdettir şu vâv… Vâridattır, vird-i Mevlâ’dır o hû, Evliyâdan vecd-i vâlâdır o hû, Vâh-ı evvahtan velâyettir şu vâv… Ey vezir, vâlî, vasî, vâris, vekil! Âh-ı […]

Continue reading »

Kur’ân’dan İktibas İlhamlar -26-

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) İLTİCÂ وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا “…Kim Allah’tan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu ihsân eder.” (et-Talâk, 2) Ümit kesme hiçbir zaman, Hakk’a kıl ilticâ, Ve men yettekı’llâhe yec‘al lehû mahracâ! vezni: feûlün / feûlün / feûlün / feûlün / feûl

Continue reading »

«AFRİN HAREKÂTI»NA TARİH

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Küffâr ile dostluk yolu, ikbâl mi? Serâb! Bak şanlı, kadîm Endülüs’ün hâli harâb! “Birlik olarak tam sarılın Hak ipine! Ayrılmayın aslā!”* dedi Sünnet ve Kitab!.. Toprak kaparım zannederek makber açar, Bağrında ne âsîleri saklar şu türâb!.. Va‘din ne, şu tırlarla silâh karşılığı? İslâm kanı dökmek kime işret ve şarab? Ey kâfire dost, dostuna kör, […]

Continue reading »

Kur’ân’dan İktibas İlhamlar -25- OKU!..

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) İlk emri, Rabbin «İkra’!»1 İnsanda ilk ayardır!.. Her bilgi, kalpte zîrâ, Bir hamledir, karardır. Şeytânı önce taşla, Rabbin adıyla başla,2 Rikkatle, gözde yaşla, Her cümle bir bahardır. İlk önce besmeleyle, Mevlâ’yı rehber eyle, Kur’ân’ı ezber eyle, Tâ haşre dek o yârdır!.. Âriflerin kitâbı, Ecdâdının hitâbı, Evhamların cevâbı, Fark et şu sayfalardır. Hak nûru olsa […]

Continue reading »

«SÖZ MEYDANI»NA TERBÎ*

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) – (Yahya Kemal BEYATLI) Cihân O Dürr’e sadef oldu kün fekân olalı, Felek O Nûr’u tavâf etti âsumân olalı, Zamân O Gül gibi gül görmemiş zamân olalı, Gülün güzelliği dillerde dâstân olalı. Görünce gözler o ummânı, hiç bakar mı göle? Kerem saçan eli tutmuş gönül, bakar mı ele? Ne serve bakmadadır şimdi gözlerim ne […]

Continue reading »

Kur’ân’dan İktibas İlhamlar -23- RABBÜ’L-ÂLEMÎN…

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Her şeyin Mevlâ’sı Allah, her kulun tek Rabbidir, Rabbim Allah, sahte mâbûdun da gerçek Rabbidir! Kul: E ğayrallâhi ebğî rabben? Ey câhil gürûh! Tek hakîkî Rab dururken, şirke düşmek iş midir?!. vezni: fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغ۪ي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍۜ “De ki: Allah her şeyin Rabbi […]

Continue reading »

TERCÜMÂN-I HAK

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Dest-i kudretle yazılmış hilyedir Kur’ân Sana!.. (Muallim Nâci) Cihâna emreder Rahîm: Rasûl’e ilticâ edin!..1 Bu şartladır muhabbetim; Habîb’e ittibâ edin!..2 O Gül’den öğrenin sözü, O Cân’a benzetin özü, O Nûr’a döndürün yüzü, Temiz ve pür ziyâ edin!..3 O Nûr’a etmeyin ezâ,4 Edepte etmeyin hatâ, Gürültü etmesin sadâ, Pür ihtiram nidâ edin!..5 Alın demiş, helâl […]

Continue reading »

Kur’ân’dan İktibas İlhamlar -22- ARŞ’A KILAVUZ

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) اِنَّكَ عَلٰى صِرَاطٍ مُسْتَق۪يمٍ “…Muhakkak ki Sen sırât-ı müstakîm (dosdoğru bir yol) üzerindesin!” (ez-Zuhruf, 43) وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظ۪يمٍ “Ve Sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin.” (el-Kalem, 4) Rehberi hidâyetin: Mâsum Yetim, Ümmetine hem «Rauf»tur hem «Rahîm», Şânı; «hulukun azîm», Hak’tan beyan, O’nda yüce şahsiyet, ulvî nişan; Sünnetidir, istikāmet mürşidi, Düşmanı dahî o sıdkın […]

Continue reading »
1 2 3 4 6