İKİ HUZUR KAYNAĞI

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

Akîmu’s-salâh,
Ve âtü’z-zekâh!
Namaz bir şifâ,
Zekât bir devâ,
Kul olmak ferah…

Akîmu’s-salâh,
Ve âtü’z-zekâh!
Namazsız ömür,
Karanlık kabir;
İbâdet sabah…

Akîmu’s-salâh,
Ve âtü’z-zekâh!
Zekât, malda hak,
Ulaştırmamak,
Ne müthiş günah!..

Akîmu’s-salâh,
Ve âtü’z-zekâh!
Hudâ şartı, bil,
-Zekâtsız- değil,
Su içmek mubah!..

Akîmu’s-salâh,
Ve âtü’z-zekâh!
Bu sırdan bulur,
Gönüller huzur,
Sokaklar felâh…1

Akîmu’s-salâh,
Ve âtü’z-zekâh!
Sıcak dost olur,
Yakınlık bulur,
Uzak her cenah…

Akîmu’s-salâh,
Ve âtü’z-zekâh!
Zekât bir güven,
Gönül fetheden,
Çiçekten silâh…

Akîmu’s-salâh,
Ve âtü’z-zekâh!
Hitaptır öze,
Sekiz kez2 bize,
Buyurmuş İlâh…

Akîmu’s-salâh,
Ve âtü’z-zekâh!
A Tâlî sakın,
Yarın olmasın,
Yüzün simsiyah!..

__________________
1 Cemil MERİÇ: “Namaz kılan bir toplumun psikolojiye,
zekât veren bir toplumun da sosyolojiye ihtiyacı yoktur.”
2 el-Bakara, 43, 83, 110; en-Nisâ, 77; el-Hacc, 78; en-Nûr, 56; el-Mücâdile, 13; el-Müzzemmil, 20. Farklı kalıplarda namaz ve zekât Kur’ân-ı Kerim’de 32 yerde yan yana yer almaktadır.

vezni: feûlün / feûl