ANDIĞIN ZAMAN

Osman ALTAŞ osmanaltas-59@hotmail.com   Boş dönmez, Allâh’a açılan eller, Aşk ile Allâh’ı andığın zaman… Semâdan kalbine, boşalır seller, Aşk ile Allâh’ı andığın zaman… Duyular ânîden, döner Allâh’a, Letâifler birden, kalkarlar şaha, Allah af kalemin, çeker günaha; Aşk ile Allâh’ı andığın zaman… Sultânî zikirle, nurlanır her yan, Veled-i kalp doğar, güçlenir îman, Yüz bin hicap aşar, bir anda insan; Aşk ile […]

Continue reading »

AİLEDE HUZUR TERBİYESİ

Yazar: Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi EVLÂTLARIN HAKKI Ömer bin Abdülazîz –rahmetullâhi aleyh–; devâsâ hudutlara ulaşan İslâm devletinin halîfesi olmasına rağmen, zühd ve riyâzat hâlinde yaşıyordu. Bir gün veziri kendisine şu teklifte bulundu: “–Efendim, «Beytülmâl»den aldığınız tahsisâtın kâfî gelmediği görülüyor. Biraz daha fazlasını emir buyursanız da bir kısmını ihtiyaten biriktirip vefâtınızdan sonra evlât ve torunlarınızın zarûrî ihtiyaçları için bıraksanız?!.” Halîfe şu […]

Continue reading »

BÜYÜKLERLE BÜYÜMEK

Zahit GENÇ genczahit@gmail.com İnsan; eğitilmeye, öğrenmeye muhtaç bir varlıktır. İnsanın eğitimi aile ocağında başlar, daha sonra kademe kademe okullarda devam eder. Genel olarak eğitim denilince okul düşünülür, eğitimci deyince de muallim akla gelir. Ailenin bir eğitim ocağı olduğunu pek düşünmeyiz ya da önemsemeyiz. Hâlbuki insanın temel düşüncelere sahip olmasına; ahlâk, edep ve karakter olarak yetişmesine dair en sağlam ve kalıcı […]

Continue reading »

GELDİ GİDİYOR…

VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com Hasretle saydığım aylar ve yıllar, Gencecik ömrümü aldı gidiyor. Hazana uğradım yaşarken bahar, Huzurlu mevsimler, doldu gidiyor. Süsüyle, zevkiyle dünyaymış adı, Karşımda oynuyor ihtiyar cadı, Meğer aldatmakmış beni murâdı; Bir ara yüzüme, güldü gidiyor. Kiminin eğlence, oyun yoldaşı, Kiminin hüzünle akar gözyaşı, Nice çamlar devrilir her yılbaşı; Tuzaklar toplumu böldü gidiyor. Cezbeden işlerde buldum sevdayı, […]

Continue reading »

KAVUŞTUR ALLÂH’IM!

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com   Sevgisi başkadır, hüznü bir başka, Kavuştur Allâh’ım sılama beni! Gurbetçinin gönlü açıktır aşka, Kavuştur Allâh’ım sılama beni! Değeri bilinir ülkemde gülün, Paha biçilemez Rize’de balın, Engin dağlarında ağaçlar gelin; Kavuştur Allâh’ım sılama beni! İsotun acısı devede kulak, Gurbet sancısına ne etsin ulak, Âşıkların yüzü daima sulak, Kavuştur Allâh’ım sılama beni! İşte kalbim kırılmış bir […]

Continue reading »

GELİN ÇEYİZİNDE MAYA!

Servet YÜKSEL servety@t-online.de   -Devlet Baba; «Satın!» dedi, sattılar, Apartman konduya göçü attılar.- Keçileri kaçırmadan uylaştık, Büyük başlar kasap musmula çıktı. Bir gecede şehirleri paylaştık, İstanbul, Ankara yoksula çıktı. Davarsız ormanı sardı alevler, Çocuk seslerini yitirdi evler, Şimdi top oynuyor cüceler, devler; Yetim, öksüz kalmak okula çıktı. Fareler buyursun, ağlar örülsün, Vîrane tahtına baykuş kurulsun, Hâtıralar bir sandığa dürülsün; Köyün […]

Continue reading »

«RAHÎM» SEN’SİN, SANA GELMEK NE GÜZEL!..

Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com   Nefes verdin, câna saldın yolumu, «Kerîm» Sen’sin, Sana gelmek ne güzel!.. Hilkat verdin, hoş eyledin ölümü, «Azîm» Sen’sin, Sana gelmek ne güzel!.. Gören Sen’sin, «gönül» denen dergâhı; Can sırrına, canda buldum îzâhı!.. «Mukaddim»sin bana göster felâhı; «Hakem» Sen’sin, Sana gelmek ne güzel!.. Çile çektim, vahyin ile aklandım; Yedi nefsin kaynağında paklandım!.. Dört kapıda, «tevhîd» dedim yüklendim; […]

Continue reading »

ÖRÜMCEK AĞINDAN İLMEK OLUR MU?

Âşık NÛRÂNÎ (Nuri KAHRAMAN) nurikahramann@hotmail.com   Bu ne nasipsizlik; hele bir düşün?!. Beden için, ruhsuz kalmak olur mu?.. Hayatını, engin engin yaşarken; Gemiyi rotasız salmak olur mu?.. Her olan şeylerin hepsine bir bak; Hiç, «kendi kendine» olmak olur mu?.. İlkbaharlar yeşil, güzler hep sarı; Çiçeksiz, meyvesiz, solmak olur mu?.. İnançlı, ahlâklı yaşamak varken; Kendini anlamsız kılmak olur mu?.. Çağdaşlık, özgürlük, […]

Continue reading »

GÖNÜL GÜL VERDİ

Hadi ÖNAL hadional23@gmail.com   Gönül duâsıyla; «Merhaba!» dedim, Çimen gülümsedi, çiçek bal verdi. Susayan toprağa, sevgi eledim, Sümbül taç takındı, zambak dal verdi. Sorular yönelttim kendi kendime, Anlattım özümü öz benliğime, Elemler gönlümü etse de lime, Rebab aşka geldi, yayı dil verdi. Dedi: Ey malûmun meçhul yolcusu! Nefsine hükmet ki dağılsın pusu! Akıl ölçeğinde demlenince su, Sırlar selâm durdu te’vil […]

Continue reading »

RASÛLULLAH (S.A.S) İLE KONUŞMAK

Âdem SARAÇ vardisarac@yahoo.com.tr Medine müslümanları; başlarında Hazret-i Mus‘ab bin Umeyr ile Hazret-i Es‘ad bin Zürâre -radıyallâhu anhümâ- olduğu hâlde, Rasûlullah -aleyhisselâm- ile Mekke şehrinin Akabe mevkiinde gece yarısı buluşmuşlardı. Rasûlullah -aleyhisselâm-’ı ikinci ve üçüncü defa görenler olduğu gibi, büyük bir çoğunluğu ilk defa görüyorlardı. O’nu görmenin heyecanı ile her biri bir başka âleme geçiş yapmıştı âdeta. Buradaydı işte, hemen yanı […]

Continue reading »
1 2 3 69