172. Sayı Takdim

              Kıymetli Okuyucularımız, Ölenler yeniden doğarmış; gerçek! Tabut değildir bu, bir tahta kundak. Bu ağır hediye kime gidecek, Çakılır çakılmaz üstüne kapak? Necip Fazıl, son yolculuğun «kapalı kutusu»nu bu ifadelerle tasvir ediyor. Sahi o «kapalı kutu»; •Ağır bir hediye sandığı mıdır? Yoksa; •Adâlete teslim edilen bir mücrimin kafesi mi? Bunun cevabı, kutu açılınca, yani […]

BİR OSMANLI ÇINARININ ARDINDAN…

Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com Ramazân-ı şerîfin ilk gecesi, bir Osmanlı münevveri, dâvâ adamı, tarihçi ve muharrir Kadir MISIROĞLU Hakk’a yürüdü. Seksen altı senelik ömrü, Hak ve hakikate kalem ve kelâm ile hizmet ve gayretlerle doluydu. Bu çileli yolda nice fedâkârlıklara tahammül etti, asla taviz vermedi. Kendisine Cenâb-ı Hak’tan rahmet dilerken, onun şahsiyetinin ve vermek istediği mesajın öne çıkan noktalarını tebârüz […]

İÇ KONUŞMALAR

H. Kübra ERGİN hkubraergin@hotmail.com Hayatü’s-Sahâbe adlı eserde şöyle anlatılır: İbn-i Büreyde el-Eslemî -radıyallâhu anh- anlatıyor: Birisi, İbn-i Abbas -radıyallâhu anhümâ-’ya sözlü sataşmada bulununca İbn-i Abbas ona şöyle demişti: “Sen beni kötülüyorsun; ama biliyor musun, bende üç özellik vardır: Birincisi; Kur’ân okurken bir âyete geldiğimde şöyle derim: «Keşke bütün insanlar benim bildiğim kadar Kur’ân âyetlerini bilseler!» İkincisi; müslümanların kadılarından birinin adâletle […]

NASIL BİR HAYAT?

Yunus Sami EŞMELİ yunussamiesmeli@hotmail.com Unutulmuş haberler arasında denk geldim: «Mutluluk profesörü» olarak bilinen, mutluluk ve umut üzerine yirmiden fazla kitap yazmış, yüksek bir takipçi kitlesine sahip 63 yaşındaki Güney Koreli Choi Yoon-Hee… Kendi dünyasında usta bir yazar… 63 yaşına kadar insanlara hep mutlu olmanın sırlarını anlatmış durmuş. Bin bir hikâye, nice misaller, türlü türlü tavsiyeler vermiş… Lâkin… Hayatının sonu çok […]

KIYASLAMALAR

Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com   İnsan zihni; mukayese ederek, benzerlikler ve zıtlıklar kurarak anlar. Ele almak istediğimiz asıl mevzuya girmeden; mukayeseli düşünceye oruç üzerinden misaller verebiliriz: Oruç ve Fakirlik •Oruç; elde imkân olduğu hâlde, Allah için bir müddet aç ve mahrum kalmaktır. •Fakirlik, elde avuçta olmadığı için aç ve mahrum kalmaktır. Bu sebeple, oruçlu fakirin hâlinden anlar. İftar saatine doğru […]

KUR’ÂN YUVALARI

H. Kübra ERGİN hkubraergin@hotmail.com İnsanoğlunun bu dünyada türlü türlü hâllerden geçip, bin bir imtihanlara uğramasının tek bir gaye ve neticesi vardır; âhirette Allâh’ın rızâsını kazanmış bir kul olmak. Bütün bu emeğin boşa gitmemesi için ise tutunacağımız iki rehberden biri Kur’ân-ı Kerim; diğeri Kur’ân’ı bize tebliğ, tebyîn ve tatbik eden, yaşayan bir Kur’ân-ı Kerim olan Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’dir. İnsanın […]

ŞİİR ve EDEBÎ SANATLAR

Prof. Dr. Harun ÖĞMÜŞ harunogmus@gmail.com Şeyhu’l-belâga (belâgatin üstâdı) lakabıyla anılan büyük teorisyen Abdülkāhir el-Cürcânî, Delâilü’l-İ‘câz (Kur’ân’ın eşsizliğinin delilleri) adlı eserinde mânâyı ikiye ayırır: Mânâ ve mânânın mânâsı (ma‘ne’l-ma‘nâ). Mânâ sözün zâhirinden anlaşılan cümlenin bilinen literal mânâsıdır. Mânânın mânâsı ise literal mânânın düşünülmesi sayesinde intikal edilen daha ötedeki bir mânâdır.1 Meselâ; Sen kim gelesin meclise bir yer mi bulunmaz Bâş üzre […]

PEYGAMBER VÂRİSİ ÂLİMLER

İrfan ÖZTÜRK Peygamber vârisi olan âlimler, sadece Allâh’ın rızâsının peşindedirler. Amellerinde ihlâs sahibidirler. Rızık endişesi taşımazlar. Rızkın, Allâh’ın elinde olduğunu en iyi bilen ve O’na en iyi inanan onlardır. Gözleri, Allah’tan gelendedir. Hak dostları; ecelin muayyen olduğunu, Allah dilemedikçe kimsenin kimseyi öldüremeyeceğini iyi bilirler. Ölümden değil, kötü âkıbetten korkarlar. En büyük dertleri dindir, mü’minlerdir. Bir mü’mine faydalı olmak için, bir […]

İDRÂK ÖTESİ MAKRO ÂLEM!

Ömer Sami HIDIR samihidir@gmail.com Galileo’nun teleskopla yaptığı ilk gökyüzü gözleminin üzerinden 400 yıl geçti. Bir zamanlar güneşin ve diğer gezegenlerin dünya etrafında döndüğü zannediliyordu. Gelişen teknoloji ile bugün insanoğlu Mars’a yolculuğu hedefliyor. Bu kadar keşif ve öğrendiğimiz her yeni bilgiden bir mesaj alıyoruz. Ne kadar az biliyorsunuz! Uzayda bütün cisimler hareket hâlinde. Yıldızlar, galaksiler ve göktaşları dâhil her ne varsa. […]

NEMRUT ATEŞİ

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com   Düşman kurşunu yıkamaz beni, Dost bildiğimden gelen taş kadar! Nemrut ateşi yakamaz beni, Haset yakıtlı bir ateş kadar! Törpüleyemez ömrümü hazan, Yedi düvel hep kaldırsa kazan, Üzmüyor beni hiçbir gam inan; Beyhûde çıkan iç savaş kadar! Zulümde sınır tanımıyor Çin, Çarpmaya hazır sanırsın ki cin, Sükûtî! Doğu Türkistan için; Buğzun da mı yok çatık […]

1 2 3 65