İNSAN EYLE!

Ali AĞIR aliagir70@gmail.com

-Alvarlı Efe Hazretleri: Allah bizi insan eyleye!-

Yeryüzünde halîfeyiz,
Rabbim bizi insan eyle!
Farklı farklı sahifeyiz,
Rabbim bizi insan eyle!

Sonsuz hırsımızı söndür!
Melâl tûfânını dindir!
Gönlümüzü güle döndür!
Rabbim bizi insan eyle!

Cehâletten uzaklaştır!
Nusretinle dağlar aştır!
Dâim kendine yaklaştır!
Rabbim bizi insan eyle!

Mâzîdeki günler gazel,
Can çıkmadan bitmez emel,
İhlâsla taçlansın amel;
Rabbim bizi insan eyle!

Kibri taşlara çalalım,
Hoşgörüde yol alalım,
Hakikî bir kul olalım;
Rabbim bizi insan eyle!

Gün gelip dolmadan vâde,
Çözülsün kalpteki ukde,
Kıyam kıyam, secde secde;
Rabbim bizi insan eyle!

Tefekkürün dergâhında,
Aşkın sırlı tezgâhında,
Tezkiye et bargâhında;
Rabbim bizi insan eyle!

Her bir âyet huzur versin,
Kur’ân’la canlar yeşersin,
Ali, maksûduna ersin;
Rabbim bizi insan eyle!

4 Şubat 2022 Cuma