SEN SAHİP OL DİLİNE!..

ŞAİR : Abdullah GÜLCEMAL abdullah_gulcemal@hotmail.com Yüzüm ak olsun dersen, Sen diline sahip ol!.. Özüm pak olsun dersen, Sen diline sahip ol!.. Söz ağızdan çıkanda, İki eli yakanda, Şu mübârek mekânda, Sen diline sahip ol!.. Her lâf döner dolaşır, Muhataba ulaşır, Gelir sana bulaşır, Sen diline sahip ol!.. Dil, keskindir dişlerden, İbret al gidişlerden, Vazgeç bu boş işlerden, Sen diline sahip […]

Continue reading »

«Rahmet» İster «Gül»ün Sen’in!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com Bir aşk saldın kor bağrıma; «Himmet» ister kulun Sen’in!.. Sabır bastım kalp ağrıma; «Haslet» ister yolun Sen’in!.. Secdede mi yedi eflâk? Niyaz eyler su, od, toprak!.. Çağladıkça deryâ, ırmak; «Kudret» ister selin Sen’in!.. Yâ Rab açtım, ben de kitap; Bende iz‘ân, erkân, âdâp!.. Söz peteğim ince hesap; «Hikmet» ister balın Sen’in!.. Elest’ten mi gelir bu […]

Continue reading »

İMTİHAN

ŞAİR : GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com Yaşananlar sır değil, İbretle dolu cihan… Hakk’ın önünde eğil! Kolaylaşsın imtihan. Yaratılış sırrında kendini görür insan, Kābil’in Hâbil ile sınanması imtihan. Bilinmeyen bir dertle, Bazen malla, servetle, Daima de has niyetle, Sabra sığınır lisan… Tek ilâcı sabırdır, sabra sarılır derman, Eyüb’ün bedeniyle sınanması imtihan. Rızık için koşmalı, Belki dağlar aşmalı, Nefisle savaşmalı, Ki taze […]

Continue reading »

HER VARLIĞIN DİLİ VAR

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com Kâinatta her varlığın dili var, Hepsi birden; «Hâlıkımız bir!» diyor. Her oluşta O’nun kudret eli var, Görmeyenin gönül gözü kör, diyor. Çok zikredin akıl, fikir incelsin, Tefekkürler, tahassüsler yükselsin, Her zerreden idraklere sır gelsin, Diye bize sohbetinde pir, diyor. Alık, abus seyretme bu âlemi, Neler yazmış oku kudret kalemi Her tecellî bir sıfatın alemi, […]

Continue reading »

SAYISIZ ENGEL VAR, HİÇ YOK!

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Hayat engellerle dolu. Her hususta. Bilhassa hayırlı ve doğru işlerde. İnsan da; Engellere göre, ya şekil değiştiren, zayıf ve yenik düşen ya da güçlenen ve kazanan bir varlık. Her iki kategoride ibretler de hikmetler de çok. Besmele çekildikten sonra karşılaşılan engellere yenik düşerek, yüce hakikatlerden, bereketli gayretlerden, Allah yolunda nice mes’ûliyetlerden, faydalı ilimden […]

Continue reading »

TARİHTEKİ MERHAMET MÜHRÜ

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi RAHMET RAHMET RAHMET… En güzel isimler Cenâb-ı Hakk’ın. O’nun esmâ-i hüsnâsı var. Rabbimiz’in cemâlini, celâlini, sıfât-ı ilâhiyyesini ifade eden sayısız esmâ… Ancak Rabbimiz, bize «rahmet»i tebârüz ettiriyor. Her hayırlı işin başlangıcı olan besmeleyi de, Kur’ân kıraatinin tâcı eyliyor: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحٖ۪يمِ “Rahmân, Rahîm Allâh’ın adıyla” okumaya başladığımız Fâtiha’da yine; اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمٖ۪ينَ […]

Continue reading »

İBRETLER KİTABI

YAZAR : Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com İnsana ve toplumuna dair ilimlerin, fizik, kimya gibi kanunları var mıdır? Bu soruya cevap arayanlardan ilki İbn-i Haldun olmuş, o; devlet ve toplumları, bir organizmaya benzetmiş, doğuş-gelişme ve ölümün mukadder olduğunu ifade etmişti. O, bir devlet için 120 yıl ömür biçiyordu. Süre uzatılabilse de, ölüm mukadderdi. Hakikaten Osmanlı; altı asrı aşan ömrüyle, bu kaideyi […]

Continue reading »

Gelecekler Yanmasın!

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Bakmadık ibrete hiç, eyledi târih tekrar, Şanlı geçmiş tutuşurken gelecekler yandı… Katliamlar, yine zâlimlere olsun acı son, Koru mü’minleri yâ Rabbi, yürekler yandı… Söyle Seyrî ebedî müjde var imdâd edene, Onca mazlûma kerem etmeyecekler, yandı… vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün (fâilâtün) (fa’lün)

Continue reading »

Kıt‘alar

ŞAİR : Abdullah GÜLCEMAL abdullah_gulcemal@hotmail.com Muhasebe İlk günahın sebebi, «kibir»le «yalan» oldu… Sanma ki tekerrürden bir ibret alan oldu… Unutunca dünyada varoluş gayemizi; Tarihim yağmalandı, coğrafyam talan oldu!.. Ey Hesap Adamı! «Yatağında yılan var!» deseler yatar mısın?.. Yoksa onu öldürüp, kaldırır atar mısın?.. Evde yaptığın hesap bak çarşıya uymuyor; Sen hiç «Hesap Günü»nü hesaba katar mısın?!.. Şükür Sana Allâh’ım Bir […]

Continue reading »

Uçar Gider

ŞAİR : NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com Kapılma dünyanın yalan süsüne… Değişir devrânın, «mal» uçar gider… Aldanma nefsinin mağrur sesine… Biter şan-şöhretin, «hâl» uçar gider… Gönlüne yok yere kin, nefret koyma! Öfkeyle, hasetle benliğin oyma! Sevgiyi esas al, sevgiye doyma! Bazen bülbül, bazen «gül» uçar gider… Cümle kazancını dostluğa yatır! Bırak yârenlerde itibar, hatır. Muhabbet her dâim seni anlatır… Ondan gayrı […]

Continue reading »
1 2 3 4 5 6