Kıt‘alar

ŞAİR : Abdullah GÜLCEMAL abdullah_gulcemal@hotmail.com

Muhasebe

İlk günahın sebebi, «kibir»le «yalan» oldu…
Sanma ki tekerrürden bir ibret alan oldu…
Unutunca dünyada varoluş gayemizi;
Tarihim yağmalandı, coğrafyam talan oldu!..
Ey Hesap Adamı!

«Yatağında yılan var!» deseler yatar mısın?..
Yoksa onu öldürüp, kaldırır atar mısın?..
Evde yaptığın hesap bak çarşıya uymuyor;
Sen hiç «Hesap Günü»nü hesaba katar mısın?!..

Şükür Sana Allâh’ım

Bir yılda iki bahar; bir kış, bir yaz verirsin.
Kulunun kimine çok, kimine az verirsin…
Şükür Sana Allâh’ım, namaza durduğumda;
Kıyam, rükû, secdede, ayrı bir haz verirsin.