MİSİLLEME

ŞAİR : CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com Bencilce savrulup, nefsin yelinde, Merhamet hisleri ölene yazık!.. Kuklaların ipi, kimin elinde? Mü’min saflarını bölene yazık!.. Bir zümre var, memnun değil yurdundan, Hep söylenir, kuzusundan, kurdundan, Yıllar yılı eğlencenin ardından, Gidene aşk olsun; gelene yazık!.. Sahilde şemsiye, yelpaze, hasır, Taptaze yürekler bağlamış nasır, Kerkük, Kâşgâr, Irak, Suriye, Mısır, Kardeşi ağlarken, gülene yazık!.. Sanal keyfin […]

Continue reading »

RECÎ VAK’ASI

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Çevir de târihi, ibretle bak, nedir bu Recî? Nedir içindeki hikmet ve hâdisât-ı fecî? Keder ve müjde nedir, imtihan ve sabrı doku, Hayât-ı derde şifâ, aşk-ı Mustafâ’yı oku: Adal ve Kāre denen mühtedî aşîretler, Nebî’den istediler, ilm-i dîn için rehber: «–Getirdiğin yüce İslâm’a râzı oldu yürek, Eyâ Rasul, hocalar yolla, dîni öğretecek!» Nebî sevindi, […]

Continue reading »

HESABA ÇEKİLME

ŞAİR : VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com Gençlik, şanlı ceddinin izinden akıyor mu? Yetişen nesle, ecdât, övünçle bakıyor mu? İslâm’ı ebed-müddet yaşatmak gayesiyle, Yeni fatihler, gönül fethine çıkıyor mu? Liderler silmek için fitneyi yeryüzünden, Varlığından geçerek gemiler yakıyor mu? Vahyin gür sadâsıyla, beşeri sermest eden, Yanık sesli bülbüller meydanda şakıyor mu? Yükseltmek için aziz yurdunu her sahada, Âlimler geleceğin fennini […]

Continue reading »

Îman ve İslâm Güneşimize, KİM, NASIL, NE ÜFLÜYOR?

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Meşhur camilerin birinde namaz sonrası mihraptaki misafir imam, gözleri nemli, şöyle hitap ediyordu: “–Ey muhterem cemaat! Biliyorsunuz burada 20 yıl imamlık yaptım. Fakat maalesef size ilk defa bugün abdestli olarak namaz kıldırmış bulunuyorum. Çünkü henüz bir müddet önce îmân ettim, daha yeni müslüman oldum. Şimdi; hem çok kederli ve üzüntülüyüm, hem de son […]

Continue reading »

Ölmeden Evvel Ölmek; PERDELER AÇILMADAN EVVEL GÖRMEK

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi GÖRÜRCESİNE KULLUK… Hazret-i Mevlânâ, dünya hayatında saâdetin sırrını veren bir teşbih ile sorar: “Bir padişahı yüzüne karşı öven ile padişahın yanında bulunmadığı hâlde ondan utanan, çekinen, onu seven bir olur mu?” Misâli genişleterek cevap verir: “Memleketin bir ucunda, hudutta bulunan bir kale muhafızı; padişahtan ve pâyitahttan çok uzaklarda bulunduğu hâlde, kaleyi düşmanlardan korur, gözetir; […]

Continue reading »

Komşuya Tahammül Sebebiyle Gelen HİDÂYET

YAZAR : İrfan ÖZTÜRK İbn-i Mes‘ud -radıyallâhu anh- buyurmuşlardır ki: “Mü’min, günahını şöyle görür: O, sanki üzerine her an düşme tehlikesi olan bir dağın dibinde oturmaktadır. «Dağ üzerine düşer mi?» diye korkar durur. Günahkâr ise, günahı burnunun üzerinden geçen bir sinek gibi görür.” (Buhârî, Deavât 4) Akıllı kişiler, küçük günahlarını bile büyük görenler ve bu günahlarında ısrar etmeyerek hemen tövbe […]

Continue reading »

Millî Birliğimizin Zirve Bir Timsâli:
ÇANAKKALE HARBİ

YAZAR : B. Cahit ÖZDEMİR bcahit@hotmail.com Oğuz Han Destanı’nda, birlik ve beraberliğin önemine dair şöyle bir örnek yer alır: “Oğuz Han, vefatına yakın altı oğlunu başına toplar. Onlardan aldığı bir ve iki oku eliyle, üç oku da dizinde kırar. Her birinden aldığı altı okun ise kırılamayacağını onlara göstererek; «Bundan ders alın; birbirinize destek olun.»” der. Yine devletin bekāsı için, Orhun […]

Continue reading »

İBRET İÇİN DÜZ SÖYLEDİM…

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com Gönül, sende Dost nazarı; Bu cezbeyle döndüm işte!.. Edep bürün, aç esrârı, Her nefeste yundum işte!.. «Belâ» dedim Dost ahdine, Meylim düştü gül bahtına!.. Gâh oturdum arz tahtına; Gâh «od»unda yandım işte!.. Oku, bu kul defterini; Al ötenin haberini!.. Gör bu tevhid seferini, Kaç devrâna kondum işte?!. Ferman sensin, bu âşığa; Nefsi serdim dört eşiğe!.. […]

Continue reading »

NE OLDU BUGÜN BİZE?

ŞAİR : Abdullah GÜLCEMAL abdullah_gulcemal@hotmail.com Hatırlarken Hak ile Hıra-Nur dağımızı… Huzurla yaşıyorduk saâdet çağımızı… Sâlihler bahçemizi, erenler bağımızı; Beklerdi, düğümleri sabırla çöze çöze… Dün biz böyle değildik!.. Ne oldu bugün bize?!. «Sev!» diyor, «Sevil!» diyor Mevlânâ, Yûnus Emre… Gönüllere düşmez mi toprağa düşen cemre? Bunca nefret, ihânet nasıl sığar bir ömre!.. Bu kini, tefrikayı kim soktu içimize? Dün biz böyle […]

Continue reading »

RAHMETİ GÖR ÖZDE YÜRÜ!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com Oku, anla bu nâr cânı; Hasleti gör özde yürü!.. Kendini bil, tut zamânı; İbreti gör özde yürü!.. Nefsinde bul, sök tuzağı, Derin aksın aşk ırmağı!.. Tefekkür et tek kaynağı, Vahdeti gör özde yürü!.. Dost’a bağla günü, ânı; Öz canında gör cihânı!.. Gül rengine sal iz‘ânı, Haşyeti gör özde yürü!.. Takdir böyle, sende tedbir; Hiçbir kulu […]

Continue reading »
1 3 4 5 6