İMTİHAN

ŞAİR : GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com

Yaşananlar sır değil,
İbretle dolu cihan…
Hakk’ın önünde eğil!
Kolaylaşsın imtihan.
Yaratılış sırrında kendini görür insan,
Kābil’in Hâbil ile sınanması imtihan.

Bilinmeyen bir dertle,
Bazen malla, servetle,
Daima de has niyetle,
Sabra sığınır lisan…
Tek ilâcı sabırdır, sabra sarılır derman,
Eyüb’ün bedeniyle sınanması imtihan.

Rızık için koşmalı,
Belki dağlar aşmalı,
Nefisle savaşmalı,
Ki taze kalsın îman…
İnancın zirvesine ulaşamazken tûfan,
Nûh’un evlâdı ile sınanması imtihan.

Hayatı sanma oyun,
Rabbe bükülsün boyun,
Güle benzesin huyun,
Seccade olsun liman…
İlâhî hikmet ile ateş olur gülistan
Karıncanın su ile sınanması imtihan.

İblise kulak asma,
Takar boynuna tasma,
Ümidini hiç kesme,
Unutmaz seni Sultan…
İbrahim’e musallat olmak ister kör şeytan,
İsmail’in bıçakla sınanması imtihan.

El açılmışsa şayet,
Gözetir âyet âyet,
Sen sanırsın musibet,
Sırrın sahibi Yezdan…
Kuyu saray olurken, saraylar olur zindan,
Yûsuf’un Züleyha’yla sınanması imtihan.

«Ol!» derse her şey olur,
Damla deryâyı bulur,
Bir gün Cebrâil gelir,
İmkânsızdadır imkân…
Cebrâil’in eliyle iner ilâhî ferman,
Meryem’in annelikle sınanması imtihan.

Çaresizce kaçarken,
Meleklerle uçarken,
Çölde çiçek açarken,
Genişler en dar mekân…
Bir sepetin içinde akarken Nil’de zaman,
Asiye’nin bebekle sınanması imtihan.

Hudâ verir biçimi,
Bize sunar seçimi,
Abdullâh’ın yetimi,
Sınırlıydı her imkân…
Ebedî lütuflarla donanırken âsuman,
Rasûl’ün yalnızlıkla sınanması imtihan.

Kul nedir senin hâlin?
Birikmesin vebâlin,
Tükenmeden mecâlin,
Günbeyli budur mîzan…
İki günün müsâvî olduysa ettin ziyan,
Kulların hikmetlerle sınanması imtihan.