«Rahmet» İster «Gül»ün Sen’in!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

Bir aşk saldın kor bağrıma;
«Himmet» ister kulun Sen’in!..
Sabır bastım kalp ağrıma;
«Haslet» ister yolun Sen’in!..

Secdede mi yedi eflâk?
Niyaz eyler su, od, toprak!..
Çağladıkça deryâ, ırmak;
«Kudret» ister selin Sen’in!..

Yâ Rab açtım, ben de kitap;
Bende iz‘ân, erkân, âdâp!..
Söz peteğim ince hesap;
«Hikmet» ister balın Sen’in!..

Elest’ten mi gelir bu ses?
«Sen’i» söyler bu hoş heves!..
Mesih’ten mi gelir nefes?
«İbret» ister yelin Sen’in!..

«Hayret!» dedim bu menzile;
Neyi görsem geldi dile!..
Yer, gök şahit bu temsile;
«Nusret» ister çölün Sen’in!..

Seyrimde mi tevhid nûru?
Bağrı yanmış buldum Tûr’u!..
Lutfet câna son huzûru;
«Rahmet» ister «Gül»ün Sen’in!..

3 Eylül 2015, Ankara