Gelecekler Yanmasın!

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Bakmadık ibrete hiç, eyledi târih tekrar,
Şanlı geçmiş tutuşurken gelecekler yandı…
Katliamlar, yine zâlimlere olsun acı son,
Koru mü’minleri yâ Rabbi, yürekler yandı…
Söyle Seyrî ebedî müjde var imdâd edene,
Onca mazlûma kerem etmeyecekler, yandı…
vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün) (fa’lün)