SEN SAHİP OL DİLİNE!..

ŞAİR : Abdullah GÜLCEMAL abdullah_gulcemal@hotmail.com

Yüzüm ak olsun dersen,
Sen diline sahip ol!..
Özüm pak olsun dersen,
Sen diline sahip ol!..

Söz ağızdan çıkanda,
İki eli yakanda,
Şu mübârek mekânda,
Sen diline sahip ol!..

Her lâf döner dolaşır,
Muhataba ulaşır,
Gelir sana bulaşır,
Sen diline sahip ol!..

Dil, keskindir dişlerden,
İbret al gidişlerden,
Vazgeç bu boş işlerden,
Sen diline sahip ol!..

Nazmolur, nesir olur,
Az iken kesir olur,
Sahibi esir olur,
Sen diline sahip ol!..

Melekte kusur görme,
Şeytana sevap verme,
Her lâfa cevap verme,
Sen diline sahip ol!..

Deli ol, dönek olma,
Nefsine binek olma,
Arı ol, sinek olma,
Sen diline sahip ol!..

Derûnun dışa döner,
Baharın kışa döner,
Değirmen boşa döner,
Sen diline sahip ol!..

Ol dâim Allah ile,
Dağla sînen ah ile,
Sakın uyma cahile,
Sen diline sahip ol!..