KUR’ÂN; ŞİFÂ ve RAHMET MENBAI

Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com Günümüzde sosyal medyada şöyle telkinler duyuyoruz: “Son yıllarda sanal medyada; Hazret-i Peygamber -aleyhisselâm-’a şu kadar salevat getirilmesi, şu kadar Yâsîn, Tebâreke okunması hattâ hatimler edilmesi şeklinde kampanyalar düzenlenmektedir. İyi niyetle de olsa; bu tür gayretler, bizleri yanlış bir din anlayışına sürüklemektedir. Allâh’a ve Rasûlü’ne olan sevgimiz, İslâm dâvâsına sahip çıkmamız, bu tür gayretlerle değil, yüce Kitâbımız’ın […]

Continue reading »

DALÂLET DE TEK MİLLETMİŞ!..

Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com Geçtiğimiz ay, 13 Ekim’de İstanbul’da bir sempozyum düzenleneceği afişlerle duyuruldu. Afişte ismi geçen bazı şahıslara karşı halkta bir infiâl meydana geldi.1 Halk ile hemen hiçbir zaman imtizaç edememiş Ankara Okulu (Tarihselciler) mensubu bu isimler zaten, birtakım kürsülerde ilâhiyat hocalığı yapmaktalar. Ülkemizde farklı farklı görüşlerde birçok kişi, din nâmına konuşmaya kendini ehil sayıyor. Nice televizyon, vakıf, dernek […]

Continue reading »

İnsanlığın Muhtaç Olduğu Gerçek Medeniyet KUR’ÂN KÜLTÜRÜ…

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com – seyri@yuzaki.com Kur’ân-ı Kerim… Allâh’ın insanlığa gönderdiği son kitâb-ı âzamı. O’nda; Lâfız, mânâ ve hikmet iç içe. Ezelden ebede tüm devirler en hızlı ve en yavaş olarak aynı anda onda tecellî hâlinde. O tecellî içinde îmâna eren kalb-i selîm gönüller bambaşka ilâhî ve ulvî incelikler ile, bu fânî âlemde de sonsuz feyz ve hazlar […]

Continue reading »

Hazret-i Mevlânâ: «Keçinin gölgesini kurban etme!» DOSTLUK FEDÂKÂRLIKTIR

YAZAR : M. Ali EŞMELİ Kurban keserken tekbir getiriyoruz: اَللّٰهُ اَكْــبَرُ اَللّٰهُ اَكْــبَرُ لاَاِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْــبَرُ اَللّٰهُ اَكْــبَرُ وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُ İlk ifade; Allâh’ı yüceltmek. Son ifade; Allâh’a hamd. Bu; Allâh’ın yüceliğine kurban oluşu tescil eder. Tescil eder ki; Allâh’ın yüceliği, lütuflarla dolu. Tescil eder ki; Allâh’ın yüceliği, insanı hayranlıklar içinde bırakan muazzam tecellîlerle dolu. Tescil eder ki; […]

Continue reading »

162. Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız, Her şeyin gölgesiyle yetinir olduk. Aslına talip olmanın zorluğundan kaçarak, sahtesinin gölgesinde barınıyoruz. Fakat sonra; «Niye?» diye sorup duruyoruz: Niye bu hâldeyiz? Niye evlâtlarımız bu hâlde? Niye hayallerimiz gerçekleşmiyor? Aslında cevap gayet açık: Gereğini yapmak yerine, hayalini kurmakla yetindiğimiz için… Esas hayat âhiret. Bu dünya, gölge varlık… O dünyanın eşiğinde, kıyâmet ve mahşer dehşetli bir geçit. Oradan sağ […]

Continue reading »

Peygamberler Babası; HAZRET-İ İBRAHİM -aleyhisselâm-

YAZAR : B. Cahit ÖZDEMİR bcahit@hotmail.com Keldânî kavmine gönderilmiş olan Hazret-i İbrahim -aleyhisselâm-; Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’den sonra insanların en fazîletlisidir. Hak Teâlâ onu; «Halîlim: Dostum» diye taltif buyurmuştur. Diğer bir sıfatı da; «Ebu’l-enbiyâ: Peygamberler babası»dır. Oğulları İsmail -aleyhisselâm- ve İshak -aleyhisselâm-’dır. İsmail -aleyhisselâm- soyundan Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz; İshak -aleyhisselâm- soyundan da Benî İsrail […]

Continue reading »

İSLÂM KAHRAMANLARI

YAZAR : Halil KAŞIKÇI 15 Temmuz 2016’da Cenâb-ı Hakk’ın yardımıyla tecellî eden millî şahlanış, asil milletimizin şehâdete duyduğu iştiyâkın son büyük misallerinden biri oldu. Dînî ve millî duyguları kurutmaya yönelik onca hile ve tedbire rağmen; halkımızın gönlünde, Allah yolunda can verme iştiyâkının bir kor gibi yaşaması; elbette, diğer mânevî ve kudsî hissiyat gibi, Hak dostlarının gayretleriyle mümkün oldu. İşte bir […]

Continue reading »

ÎMÂNIN ZAFERİ: ASALET TABLOSU

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Her girdaptan; İnsanlığın kurtuluşu ve selâmete çıkışı, ancak tevhid ve îman ile oldu. Beşeriyet; Hak’tan, hakikatten ve îmandan koptukça, insâniyetini yitirdi, dünyayı zulüm ve kan gölü hâline getirdi. En gerçek çare de; Daima îman ve İslâm oldu. Son peygamber Muhammed Mustafâ -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, bunun için geldi, bunun için çırpındı ve bunu […]

Continue reading »

ZAMAN ve MEKÂN

YAZAR : Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ harunogmus@gmail.com Bir arkadaşım dert yanıyor: “–Geçenlerde Üsküdar’da bulunan Fethi Paşa Korusu’na gittim. Yeni bir düzenleme yapmışlar. Yeni yürüyüş yolları açmışlar, eski yollardaki Arnavut taşlarını söküp yerine düz parke döşemişler, ağaçları budayıp seyrekleştirmişler. vs. Anlaşılan bayağı masraf etmişler, epey emek çekmişler. Ancak ne yalan söyleyeyim, benim hiç hoşuma gitmedi. Doğrusu eski hâli daha güzeldi. Nerede […]

Continue reading »

161. Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız, Şanlı bir ecdâdın torunlarıyız. Bu iftihar edilecek bir gerçek!.. Lâkin bir korku vardı: Ya sadece kuru bir nostalji ise? Ya artık o muhteşem ceddin gönül ve şahsiyet düsturlarını kaybettiysek? Çanakkale’ye, Millî Mücadele’ye kadar devam etmişti, asil milletin asâletini tasdik edecek vâkıalar, ispat edici deliller, misaller… Lâkin sonrasında bir soru işareti gönülleri burkuyordu. Milletin fıtrî hususiyetleri, özü ve tabiat-ı […]

Continue reading »
1 2 3 4 5 6 9