Hücuma Uğrayan Değerlerimiz ve MEHDÎ MÜJDESİ

YAZAR : Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com Ağır bir hücum karşısındayız. Sadece şehirlerimizi, düğünlerimizi, karakollarımızı ve caddelerimizi bombalamıyorlar; bizi biz yapan inanç esaslarımıza ve fikir dünyamızın temellerine de büyük bir taarruz var. Hattâ kelimelerimize, mefhumlarımıza ve onların zihinlerimizdeki karşılıklarına büyük bir saldırı var. Napolyon; Mısır’ı işgal ettiğinde yanında, şarkın dinamiklerini dinamitleyecek bir sözde ilim adamları ordusu da getirdi. Oryantalizmin başlangıcı olarak […]

Continue reading »

Geleceği İnşâ Vasıtası; EĞİTİM

YAZAR : B. Cahit ÖZDEMİR bcahit@hotmail.com Dünyada, gelişme vetîresine bağlı olarak; nüfus artış hızı düşüyor, ortalama yaş sınırı yükseliyor ve buna bağlı olarak genç nüfusun nisbeti azalırken, yaşlı kesiminki artıyor. Dünya ölçeğinde güçlerini kaybetmek istemeyen veya güçlüler arasına girmek için yarışan ülkeler; kendileri için bir problem olarak karşılarına çıkan bu mevzuyu çözebilmek için, çeşitli tedbirler almak durumunda kalıyorlar. Tabiî bu […]

Continue reading »

138. SAYI TAKDİM

Kıymetli Okuyucularımız, Gerçek zenginlik nedir? Birtakım servetleri depolamak mı? Birtakım müstahkem mevkilere gelmek mi? Ülkeleri, hattâ dünyayı ele geçirmek mi? Milyonlara ve milyarlara kahren hükmetmek mi? Yoksa merhamet taşıran altın bir kalbe sahip olmak mı? Merhamet dolu bir vicdana sahip olmak mı? Ülkemizin 15 Temmuz’da yaşadıklarına bu zâviyeden de bakılabilir. Ülkenin en zeki evlâtlarına; yabancı muhibbi, bozuk itikatlı, tavizkâr, içi […]

Continue reading »

ŞEHİDİM!..

ŞAİR : VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) -15 Temmuz 2016 tarihli darbeye karşı duran aziz şehidlerimize- Makamların en yücesi şehâdet, Alnında parlayan şandı şehidim!.. Canından geçtiğin bu aziz millet, İsmini hürmetle andı şehidim!.. Ordunun içinden bir takım mel‘un, Darbe yapıp, sıktı halkına kurşun, Cesurca tankların önünde durdun, Zalimler, korkacak sandı şehidim!.. Kalleş bir tuzağa düşünce vatan, «Baş eğmeyin!» dedi, o başkomutan, […]

Continue reading »

İÇİMDE UKDE KALDI

ŞAİR : Abdullah GÜLCEMAL abdullah_gulcemal@hotmail.com Belendim beşiklere; Bir gönül alamadım… Yüz sürdüm eşiklere; Bir gönül alamadım… Süründüm, emekledim, Büyümeyi bekledim, Derdime dert ekledim; Bir gönül alamadım… Yoruldum koşa koşa, Gitti emekler boşa, Daldım oyun oynaşa; Bir gönül alamadım… Geçti gençlik çağlarım, Gazel döktü bağlarım, Aah ederim ağlarım; Bir gönül alamadım… Yıllar yılı kurs aldım, Karşılıksız burs aldım, Her gün özel […]

Continue reading »

CAN… İNSAN… MÜSLÜMAN…

YAZAR : Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com Muhafazası zarurî beş esas: ➢ Can, ➢ Mal, ➢ Din, ➢ Nesil ve; ➢ Akıl… Bütün ilâhî tâlimatlar, bu korunması zarurî esaslara hizmet eder. Dînimizin ilk muhatap olduğu câhiliyye devrinin bâriz hususiyetlerinden biri, can güvenliğinin olmayışıydı. Ne bitkiler için, ne hayvanlar için ne de insanlar için. CAN Can aziz değildi, câhiliyyede. Ok atarken canlı […]

Continue reading »

Hem Şanlı, Hem de Hicranlı UHUD GAZVESİ

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) -700 Ashâb-ı Uhud’a 700 Mısra- Büyük, ikinci gazâ, hicretin üçüncü yılı, Uhud cihâdı ki, hem şanlı, hem de hicranlı! Yazıldı târihe Şevval’de, reng-i hikmetle, Bu gazve hayli cihetten yaşandı ibretle. Bedir hezîmetinin sonrasında müşrikler, Fokurdayıp dediler: «Mâtem intikām ister!» Bedir’de hepsinin ölmüştü çünkü bir yakını, Tutuştu hınç ile onlarda kanlı öç akını, Kureyş’e tâze […]

Continue reading »

DİLAVER CEBECİ VE ŞİİR DÜNYASI

YAZAR : Hadi ÖNAL hadional23@gmail.com “Tesbihim ülkümün doğum sancısı / Tesbihim alnımda otuz üç damla ter… / Allâhu Ekber… Allâhu Ekber… Allâhu Ekber…” diyen Türk-İslâm ülküsünün söz eri, Anadolu coğrafyasının yetiştirdiği müstesnâ şair; vatan, millet, bayrak ve ezan sevgisi ile yoğrulu yüreğin sahibi Dilaver CEBECİ’nin Hakk’a yürümesinin üzerinden tam beş yıl geçti. Türkiye’de pek çok insan onu; Baş koymuşum Türkiye’min […]

Continue reading »

ÖMRÜM BENİM

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com Aşk derdiyle, has mayayı, Karıp geçti ömrüm benim!.. Nefs denilen zor deryayı, Yarıp geçti ömrüm benim!.. Tefekkür et yol, yordamı; Baht elinden düşen gamı!.. Her kaygıya gül ahkâmı, Serip geçti ömrüm benim!.. Gönül, kul ol bu dâvâya; Hâl yetişsin hoş sadâya!.. Gül rengini bir sevdâya, Vurup geçti ömrüm benim!.. Tut emânet vebâlini, Âlem duysun ikbâlini!.. […]

Continue reading »
1 7 8 9