VATAN SEVGİSİ ÎMANDANDIR

B. Cahit ÖZDEMİR bcahit@hotmail.com Bütün canlılar kendileri için elverişli bir hayat sahası olarak; buldukları, benimsedikleri bir yerde yaşamayı tercih ederler. Bu cümleden olarak; bitkilerin bile, kendileri için en uygun şartları taşıyan ana vatanları vardır. Ancak başka yerler; buradaki şartlara benzediği nisbette, oralara intibak edebilirler. Bitkilerin bir üstündeki hayvanlar âleminde ise, mahalle bağlılık daha kuvvetlidir. Yuvalandıkları, kendileri için en uygun şartları […]

Continue reading »

ALLÂH’IN RAHMET ve GAZAB TECELLÎLERİ

M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com – seyri@yuzaki.com İlâhî program çok şeffaf. Yüce Allah, nelerin nelere sebep olduğu yönünde dünleri perde perde bizlere seyrettirirken bugünleri ve yarınları da olduğu gibi anlatıyor yüce kitabında. Bütün tecellîler; Nesillerin nasıl şekil aldığına bağlı. Onların hayırlı bir şekilde yetişmeleri hâlinde rahmetler yaşanıyor. Onların hayırsız kitlelere dönüşmesi durumunda da gazab tecellîleri devreye giriyor. Yani imtihan günlerinin rahmet […]

Continue reading »

GAZAP TECELLÎLERİNDEN MUHAFAZA

Yazar: Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi BİR SİYAH BULUT Hazret-i Âişe -radıyallâhu anhâ- Vâlidemiz şöyle anlatır: “Siyah bir bulut görünce veya rüzgâr şiddetli esince, Fahr-i Kâinât Efendimiz’in mübârek yüzünün rengi değişirdi. Böyle bir günde kendisine dedim ki: «–Yâ Rasûlâllah! İnsanlar bulutu görünce, yağmur yüklü olduğu ümidiyle sevinirler. Lâkin Sen bulutu gördüğünde tedirgin oluyorsun. Bu da yüzünden anlaşılıyor. Bunun sebebi nedir?” Bana […]

Continue reading »

HÜR MÜYÜZ, ESİR Mİ?

Yunus Sami EŞMELİ yunussamiesmeli@hotmail.com Tarihimiz ve medeniyetimiz, «hürriyet ve istiklâl» gayemize sahip sayısız mücadelelerle dolu. Bu uğurda asırlardır nice şehidler verdik. Nice zorluklara göğüs gerdik. Nice bâdireler atlattık millet olarak. Bize karşı pek çok kez hâin ve kirli ittifaklar kuruldu. Bunların hepsi de topraklarımızda maddî ve mânevî yıkım emelleri güttüler. Fakat Ahmed Yesevîler, Mevlânâlar, Yûnuslar ve onların izinden giden derviş […]

Continue reading »

MÂNEVÎ BEKĀMIZ İÇİN

Ali AĞIR aliagir70@gmail.com 1071 yılının Ağustos ayında, Malazgirt ovasında Selçuklu ve Bizans orduları karşı karşıya gelmiştir. Sultan Alparslan; bembeyaz elbiselerini giyerek ordusunun en önünde yer almış, konuşmasıyla askerlerini heyecanlandırmıştır. Allâh’ın yardımı, askerlerin; «Ölürsek şehid, kalırsak gaziyiz.» düşüncesi ve gayretleriyle muhteşem bir zafer kazanılmıştır. Bu zafer neticesinde; bin yıldır İslâm sancağının dalgalandığı Anadolu toprakları, milletimizin dünyadaki cenneti, uğruna ölümü bile göze […]

Continue reading »

15 TEMMUZ ŞEHİDLERİ

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) O yiğitler; meydanda, köprüde, yoldaydılar… Kanlarıyla bir destan yazmaya adaydılar… Şehâdetin bağrına, abdest alıp koştular, Ne mermiden yıldılar ne kurşundan caydılar… Tankları hakladılar, uçakları kovdular, Vatan için hayatı, canı hiçe saydılar… Yerle yeksan ederken kırk yıllık ihâneti, O sıradan insanlar, kırk yıllık kurmaydılar… Hep aramızda imiş, ecdattan mîras o ruh, Minarede sestiler, bayraktaki aydılar… Tarihte kaldı […]

Continue reading »

O GECE…

M. Nihat MALKOÇ mnm61mnm@hotmail.com   Zâlimler uzaklaştı, insânî duygusundan, Sîmâlar muma döndü, memleket kaygısından, Uyuyan dev uyandı, o derin uykusundan… Sis çöktü, duman oldu; 15 Temmuz gecesi! Bir garip zaman oldu, 15 Temmuz gecesi! Kudurdu işbirlikçi, bir acayip an oldu, Kadın, erkek, kız, kızan; kayıp nice can oldu, Hâinlerin hayali, yer ile yeksan oldu… Damlalar umman oldu, 15 Temmuz gecesi! […]

Continue reading »

ÇİĞNETMEDİ NÂMÛSUNU ÇİĞNETMEYECEK!

M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Asırlar önce… Müslüman olan kabîleler, Hazret-i Peygamber’e gelmişler ve kendilerini eğitecek rehberler istemişlerdi. Hazret-i Peygamber de onlara Âsım bin Sâbit -radıyallâhu anh-’ın başkanlığında on kişilik bir heyet gönderdi. Bu mukaddes vazifeyle; O heyet, ellerinde yüce bir emânet, yola çıktı. Neydi o emânet? Mukaddesattı, nâmustu. O emânet, bayraktı. O emânet vatandı. O emânet, ezandı. O emânet, […]

Continue reading »

Îman Selâmeti İçin; TEFEKKÜR DERİNLİĞİ

B. Cahit ÖZDEMİR bcahit@hotmail.com İnsanı diğer canlılardan ayıran ve eşref-i mahlûkat vasfının nişânesi olan en önemli husus, ihsan buyurulan akıl nimetidir. Bu nimetledir ki; bir kul olarak, kendisine tahsis buyurulan «esfel-i sâfilîn» ile «âlâ-yı illiyyîn» arasında bir mevkî tutacaktır. Şayet bu nimetin îcâbını yerine getirmeyip, kendisinden beklenen mes’ûliyetlerden imtinâ ediyorsa, bu fârik vasfın imtiyazından mahrum kalarak, «belhüm edall» (hayvandan da […]

Continue reading »

Global Kültür İstîlâsı Karşısında ŞAHSİYET KRİZİ

M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com – seyri@yuzaki.com Moda oldu: ‒Benim kişiliğim bu! ‒Ben kendime şöyle bir şahsiyet profili seçtim. ‒Kendi kimliğimi ben böyle oluşturdum. Şahsiyet sahibi olmak çok güzel. Ancak bu güzelliği bahane edip de karakterleri bozmak çok kötü. Meselâ tahta parçası, hafifliğinden şikâyetle demir olmaya özenip ömrü boyunca bunu gerçekleştirmek için uğraşsa kendini inşâ mı etmiş, yoksa yapısını mahvetmiş mi […]

Continue reading »
1 2 3 4 9