15 TEMMUZ MARŞI!

Kılıçarslan GAZİOĞLU iskopit53@hotmail.com

 

Bir ses geldi semâdan; pek ulvî, yüce, derin,
Yaktı aşk ateşini uyuyan bir neferin,
İstanbul eteğinden çağladı sular, serin;

«Allah!» sedâlarıyla akmanın zamanıdır.
Îman billûrlarını yakmanın zamanıdır.

Öyle haykır mâzîden ecdat gelsin çağrına,
Tükür garbın riyâkâr, zillet çökmüş bağrına,
Varmak için ümitle mukaddes bir yarına;

Şimşek gibi ufukta çakmanın zamanıdır.
Tâğûtlara pranga takmanın zamanıdır.

Gençlerimin bağrında küfür ağı örülür,
Zindanlar da îmânın defterleri dürülür,
Bakılsa yüreğime, intizârım görülür;

Basîret duygusuyla bakmanın zamanıdır.
Kardeşçe avuçları sıkmanın zamanıdır.

Kimler kanını döker al yıldızlı bayrağa,
Ey dâvâ eri! Diren dâvâna ırak çağa,
Mîrâca götürecek Peygamberî burağa;

Zülfikâr heybetiyle çıkmanın zamanıdır.
Küfrün karanlığını yıkmanın zamanıdır…