Günümüzle Mukayeselerle ŞEHZÂDE KATLİ MESELESİ

Asım UÇAROK “Ve her kimseye evlâdımdan saltanat müyesser ola, karındaşların nizâm-ı âlem için katletmek münasiptir. Ekser-i ulemâ dahî tecviz etmiştir. Anınla âmil olalar.” «Fatih Kanunnâmesi»nde geçen bu satırlar; zaferlerle, muvaffakiyetlerle, eserlerle dolu Osmanlı tarihinin en çok tartışılan meselelerinden birine işaret eder. Bizi kim idare etmeli? Bir şehri, bir ülkeyi veya dünyayı? Talip çok ise; hangisi, hangi hakla bu salâhiyeti elinde […]

Continue reading »

MİLLÎ YEMİNİMİZE NE OLDU?

Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com Geçenlerde İstanbul’un bir ilçesinde; havadar, ferah bir mıntıkaya gittik. Yemyeşil serviler, çamlar… Dikkatimi çekti: Etrafta birçok Arapça ibareli levhalar vardı. Yan yana, sıra sıra… “–Eyvah!” dedim; “Birilerini kızdırmasalar…” Malûm ülkemize Suriyeli kardeşlerimizin gelmiş olmasını, burada çalışıp yaşamalarını kendilerine problem edinen birtakım vatandaşlarımız var. Fakat burayı fark etmemiş olsalar gerek. Çünkü İstanbul’umuzun bu güzel, yemyeşil köşesini Suriyelilerin […]

Continue reading »

ZAVALLI ÇIRA

Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com Andersen’in meşhur masalıdır: İki sahtekâr terzi; kendini beğenmiş bir krala, çok hususî, çok müstesnâ bir elbise diktiklerini söylerler: “Bu elbise, sadece akıllı kimseler tarafından görülmektedir! Akılsızlar bu çok güzel ve özel elbiseyi zinhar göremezler!” Başta kral ve bütün avenesi, akılsız addolunmamak için, bu sahtekâr terzilerin olmayan elbisesini görüyormuş gibi yaparlar. Koca kral çıplak gezmekte, etrafındaki «akıllı» […]

Continue reading »

Tasavvuf Rûhuyla Mezcolmuş ANADOLU DERVİŞİNİN RÛHU

M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com – seyri@yuzaki.com Baktılar: Tarihin en işlek koridoru olan Anadolu’da insanlar imdat bekliyor, hidâyet bekliyor, rahmet bekliyor. Koştular: İlmek ilmek işlediler gönülleri. Kâh Mevlânâ olup dimağları yoğurdular, kâh Yûnus Emre olup aşk ile pişirdiler bu toprakların insanlarını. Kâh Akşemseddin ve Fatih olup müjde-i Peygamber’i gerçekleştirdiler. Çağ kapatıp çağlar açtılar. Çığları yendiler, çığırlar açtılar. Kâh Ebussuud olup ilim […]

Continue reading »

ANADOLU DERVİŞİNİN GÖNÜL DÜNYASI

Yazar:Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi HİCRET İLE TEBLİĞ Bütün insanlığa son Hak din ile gönderilen ve Son Peygamber olan -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in en çok ihtimam gösterdiği meşguliyeti, İslâm’ı tebliğ edecek bir nesil yetiştirmek idi. Mekke’de Dâru’l-Erkam, Medine’de Ashâb-ı Suffa bu faaliyetin mekânları oldu. Rasûlullah Efendimiz, yetişen sahâbîlerini tebliğ için beldelere gönderiyordu: Çevredeki bütün imparatorlara ve valilere İslâm’a davet mektupları […]

Continue reading »

173. SAYI TAKDİM

Kıymetli Okuyucularımız, Fârika… Fark oluşturan değer. Ayırıcı vasıf. Alâmet-i fârika terkîbi kullanılırdı mâzîde, bugün kullandığımız marka, logo gibi yabancı menşeli kelimeler yerine. Fârika, tek kelimeyle tarif âdeta… Vefâ, Îmânın Fârikasıdır. Mü’min isek vefâlı olmak durumundayız. Bizi yaratan ve bize her varımızı veren Rabbimiz’e vefâ göstermeliyiz. Bizim için her fedâkârlığa tahammül eden Rasûlullâh’a vefâ göstermeliyiz. O’nun vârisleri olan âlimlere vefâ göstermeliyiz. […]

Continue reading »

VEFÂ Îmânın Fârikasıdır.

M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com – seyri@yuzaki.com Cenâb-ı Hakk’ın insanoğlunda en sevdiği hasletlerden biri vefâdır. Öyle ki; Kim vefâ ehli ise, Allah onu bütün insanlara nümûne-i imtisal kılmaktadır. Âyet-i kerîmede buyurulur: “Bir zaman Rabbi, İbrahim’i birtakım emirlerle denedi. İbrahim de onların hepsini yerine getirdi. Rabbi şöyle buyurdu: «‒Ben seni bütün insanlara önder yapacağım.»” (el-Bakara, 124) Bir başka âyette de şöyle takdir […]

Continue reading »

BİR İHÂNETİN AYAK SESLERİ!

Servet YÜKSEL servety@t-online.de   -Sabah Gazetesi’nin düzenlediği «15 Temmuz: Tarihi Değiştiren Tarih» adlı şiir yarışmasında üçüncülük ödülü almıştır- Temmuz’un ortasında bir İstanbul akşamı, Hüzün dalgalanıyor Boğaz’ın sularında… Hatırıma getirdim bir an Bağdat’ı, Şam’ı; Zâlimin pençesinde, hâin pusularında… Bir ihânetin ayak sesleri duyuluyor, Son kalem namlusunda; topun, tankın, uçağın… Umutlarım bağlanmış, gözleri oyuluyor, Abandı üstümüze, karanlık yüzü çağın… İninden çıkmış kuzu […]

Continue reading »

15 TEMMUZ GECESİNDE…

M. Nihat MALKOÇ mnm61mnm@hotmail.com   Her yer karanlık, pusluydu, 15 Temmuz gecesinde… Hâinler çok ulusluydu, 15 Temmuz gecesinde… Hava kesif bir dumandı, Kalplerden taşan îmandı, Ölüme uygun zamandı; 15 Temmuz gecesinde… Hıyânet sızdı geceden, Serzeniş duyduk niceden, Rahmetler yağdı yüceden; 15 Temmuz gecesinde… Halkını vurdu cânîler, Ebede koştu fânîler, Ne varsa yıktı zânîler; 15 Temmuz gecesinde… Kabul görmeyince zillet, Uzun […]

Continue reading »

15 TEMMUZ MARŞI!

Kılıçarslan GAZİOĞLU iskopit53@hotmail.com   Bir ses geldi semâdan; pek ulvî, yüce, derin, Yaktı aşk ateşini uyuyan bir neferin, İstanbul eteğinden çağladı sular, serin; «Allah!» sedâlarıyla akmanın zamanıdır. Îman billûrlarını yakmanın zamanıdır. Öyle haykır mâzîden ecdat gelsin çağrına, Tükür garbın riyâkâr, zillet çökmüş bağrına, Varmak için ümitle mukaddes bir yarına; Şimşek gibi ufukta çakmanın zamanıdır. Tâğûtlara pranga takmanın zamanıdır. Gençlerimin bağrında […]

Continue reading »
1 2 3 4 5 9