BİR İHÂNETİN AYAK SESLERİ!

Servet YÜKSEL servety@t-online.de

 

-Sabah Gazetesi’nin düzenlediği «15 Temmuz: Tarihi Değiştiren Tarih»
adlı şiir yarışmasında üçüncülük ödülü almıştır-

Temmuz’un ortasında bir İstanbul akşamı,
Hüzün dalgalanıyor Boğaz’ın sularında…
Hatırıma getirdim bir an Bağdat’ı, Şam’ı;
Zâlimin pençesinde, hâin pusularında…

Bir ihânetin ayak sesleri duyuluyor,
Son kalem namlusunda; topun, tankın, uçağın…
Umutlarım bağlanmış, gözleri oyuluyor,
Abandı üstümüze, karanlık yüzü çağın…

İninden çıkmış kuzu postundaki canavar,
Yolları kapatmışlar, köprüleri tutmuşlar…
Baba-oğul, anne-kız meydanlara akın var,
Bunlar hesap yaparken, milleti unutmuşlar…

Gönüller tutuşurken bir yiğidin sesinde,
Korku dağlara kaçtı, zaman kana boyandı…
Bir ilâhî şahlanış bayrağın gölgesinde,
Toprağa düşen canlar ötelere uyandı…

Sevginin imtihanı çıplak ellerde vatan,
Tekbirlerle yürürken ölümden pervâsı yok…
Rûhunu, nâmusunu mel‘un şeytana satan,
Bu soyu bozukların dünyada devâsı yok…

Edirne’den Ağrı’ya gök kubbede salâlar,
Bir millet ki ezelden şehâdet sevdalısı…
O çakal sürüsüne bir arslan gibi dalar,
Demirden daha kavî îmânın en Halis’i…

Yüksel’im selâmlasın güneş gülistanını,
Yâ Rab! Türk’ün düşmanı kahr u perişan olsun…
Tarih altın kalemle yazacak destanını,
Gelecek nesillere şeref olsun, şan olsun…