15 TEMMUZ GECESİNDE…

M. Nihat MALKOÇ mnm61mnm@hotmail.com

 

Her yer karanlık, pusluydu,
15 Temmuz gecesinde…
Hâinler çok ulusluydu,
15 Temmuz gecesinde…

Hava kesif bir dumandı,
Kalplerden taşan îmandı,
Ölüme uygun zamandı;
15 Temmuz gecesinde…

Hıyânet sızdı geceden,
Serzeniş duyduk niceden,
Rahmetler yağdı yüceden;
15 Temmuz gecesinde…

Halkını vurdu cânîler,
Ebede koştu fânîler,
Ne varsa yıktı zânîler;
15 Temmuz gecesinde…

Kabul görmeyince zillet,
Uzun sürmedi bu illet,
Küllerinden doğdu millet;
15 Temmuz gecesinde…

Ceplerinde bir dolarlar,
Boyunlarında yularlar,
Gördüklerine dalarlar;
15 Temmuz gecesinde…

Ateş nehirleri aktı,
Gökten ferişteler baktı,
Şehidler yürekler yaktı;
15 Temmuz gecesinde…

Karanlığı deldik geçtik,
Şehâdet şerbeti içtik,
Sonludan sonsuza göçtük;
15 Temmuz gecesinde…

Tankların vicdanı yoktu,
Yanlış yol tutanlar çoktu,
Yılanlar bülbülü soktu;
15 Temmuz gecesinde…