SEMENDER

YAZAR : İlyas KAYAOKAY okaykaya_1991@mynet.com Semender zevk almaz âteşin germiyyetin asla, Anı sen ben gibi gurbette câyı nâr olandan sor. (Aşkî) Osmanlı’nın söz diyarlarında bir «bilge arketip» edâsıyla sadâsını yankılatan Gālib Dede’nin; hem ayazın soğuk mermilerine bir siper olmak, hem de yazın ateş güllelerine ateşle karşılık vermek gayesiyle meşhur «ateş» gazeline şu muhrik matla‘ ile tetiğe bastığı malûmunuzdur: Gül âteş, […]

Continue reading »

21. Uluslararası HAZAR ŞİİR AKŞAMLARI

YAZAR : Hadi ÖNAL hadional23@gmail.com 1992 yılından beri kesintisiz olarak Elazığ’da gerçekleştirilen Uluslararası Hazar Şiir Akşamları’nın bu yılki konuğu, Türk şiirinin en büyük temsilcilerinden Yahya Kemal BEYATLI idi. Konuk, Yahya Kemal BEYATLI olunca konu da onun; Sâde bir semtini sevmek bile bir ömre değer. dediği rüyalar şehri İstanbul oldu. İstanbul’u Elazığ’da Elazığlılara ve misafirlerine Yahya Kemal’le yaşatan Uluslararası Hazar Şiir […]

Continue reading »

EDEBÎ BİR MUHİT OLARAK «YÜZAKI»

YAZAR : İlyas KAYAOKAY okaykaya_1991@mynet.com Mensup olduğumuz kültürel yapı içerisinde «ocak» kavramının ayrı bir yeri vardır. İnsanlar, gerek soğuk kış gecelerinde gerek çeşitli zaman dilimlerinde bir «ocak» etrafında toplanarak birlik ve beraberlik içinde olurlardı. Böyle yerler toplumların bellekleridir. Zira bir araya gelen insanlar; hikâyelerini, efsânelerini, destanlarını, seyirlik oyunlarını icrâ ederek geçmişiyle olay köprüsünün yıkılmamasını sağlar. Tarihte birçok nümûnesine rastladığımız böyle […]

Continue reading »

DİLAVER CEBECİ VE ŞİİR DÜNYASI

YAZAR : Hadi ÖNAL hadional23@gmail.com “Tesbihim ülkümün doğum sancısı / Tesbihim alnımda otuz üç damla ter… / Allâhu Ekber… Allâhu Ekber… Allâhu Ekber…” diyen Türk-İslâm ülküsünün söz eri, Anadolu coğrafyasının yetiştirdiği müstesnâ şair; vatan, millet, bayrak ve ezan sevgisi ile yoğrulu yüreğin sahibi Dilaver CEBECİ’nin Hakk’a yürümesinin üzerinden tam beş yıl geçti. Türkiye’de pek çok insan onu; Baş koymuşum Türkiye’min […]

Continue reading »

ZEMZEME-İ MEHTER ÜZERİNE…

YAZAR : İlyas KAYAOKAY okaykaya_1991@mynet.com Mehterân sâz ile hâhiş gösterip Eyledik ihvânla gârâm-ı vatan (Tab‘î) Osmanlı, cihanşümul bir devlet idi. Edebiyatıyla, kültürü ve sanatıyla, yaşayış biçimiyle kendine münhasır özel bir yapıya sahip idi. Fakat her sahada orijinal bir yapıda olduğunu söylemek de doğru olmaz. Zira her siyasî yapı bir önceki dönemlerin üzerine inşa edilir. Osmanlı Devleti de askerî ve siyasî […]

Continue reading »

OY ANAM OY!

YAZAR : Hadi ÖNAL hadional23@gmail.com Bir yerimiz ağrısa, bir acı duysak yüreğimizde yahut kaybetsek sevdiklerimizden birini, dudaklarımızdan dökülen sözlerin başında gelir; “Oy anam oy!” sözü. Kadın, erkek; çocuk, genç, olgun, yaşlı hangi cinste, hangi yaşta olursak olalım acımızda, hüznümüzde, açmazımızda bu kelimeyle çağırırız analarımızı imdâdımıza. “Oy anam oy!” demek ne yaşa bakar ne de cinsiyete. Bazen bir iç çekişle bazen […]

Continue reading »

HUTBELERİN DİL YARASI

YAZAR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com Hutbe; irşad ve tebliğ usûllerinin en mühimi, en yaygını ve farz olanıdır diyebiliriz. Çünkü farz olan Cuma namazının, sıhhat şartlarından biridir. Bugün geniş halk tabakalarının İslâm ile irtibatını sağlamanın, en belli başlı vasıtası hutbelerdir. Bu sebeple; vazifesi toplumu irşad, dîni tebliğ ve beyan olan herkes, hutbeler üzerinde hassâsiyetle durmalıdır. Hitâbetin vasıtası dil olduğuna göre; […]

Continue reading »

PEYGAMBER EFENDİMİZ, GÜL VE ŞİİR

Kutlu Doğum faaliyetlerinden geriye kalan en bereketli semere, kitaplar… Mevzu, O’nu Anlamak olunca; Fahr-i Kâinât Efendimiz’i anlatmaya adanmış, emek mahsûlü eserlerin edebiyatımıza ve kültürümüze bu vesileyle kazandırılması çok mühim. «Türk Şiirinde Hz. Peygamber 1860-2011» başlıklı hacimli ve geniş çaplı çalışmasından da tanıdığımız Prof. Dr. İsmail ÇETİŞLİ, son 150 yılın Türk şiirinde Peygamber Efendimiz’e dair gönül terennümlerini kitaplaştırmaya devam ediyor. Akçağ […]

Continue reading »

KİTAP DELİSİ BİR DEHÂ

YAZAR : İlyas KAYAOKAY okaykaya_1991@mynet.com Ali Emîrî Efendi, 1857 senesinde Diyarbakır’da tevellüd etmiş olup ömrünü âdeta sahaflar arasında geçirmiş bir kitap sevdalısıdır. Ben istemem hadîka-i sahrâ-yı matlabı Yâ Rab kitâb-ı feyze beni eyle âşinâ diyen Emîrî, kitap aşkıyla yanıp tutuşan bir insandır. Dîvân-ı Lügāti’t-Türk gibi, Göktürk Kitâbeleri değerinde bir eser; Türk lisan ve kültürüne, onun dikkati ve gayreti ile kazandırılmıştır. […]

Continue reading »

ALİ EMÎRÎ EFENDİ’YE SAYGI

YAZAR : Hadi ÖNAL hadional23@gmail.com Mayasında var olan sevgiyi, dostluğu, hoşgörüyü, barışı ve kardeşliği pekiştirerek yeniden ve güçlü bir biçimde geleceğe taşımak düşüncesiyle hareket eden Türkiye’mizin kültür şehirlerinden Elazığ ve Diyarbakır; 14-16 Mart 2013 tarihleri arasında «Ali Emîrî Efendi’ye Saygı» adı altında bir dizi faaliyet düzenledi. Kimdir bu Ali Emîrî Efendi? Ali Emîrî Efendi; 1857 yılında Diyarbakır’da dünyaya gelen; Diyarbakır’ın […]

Continue reading »
1 4 5 6 7 8 21