GÖNÜLLER HAZRET-İ SÂMÎ’Yİ YÂD ETTİ

Şubat, son devrin büyük Hak dostlarından Ramazanoğlu Mahmud Sâmi Efendi Hazretleri’nin vefat yıldönümü… Sultânü’l-Ârifîn sıfatıyla gönüllere nakşolunmuş bu büyük zâtı şükran ve rahmet ile yâd etmek üzere 23 Şubat günü Aziz Mahmud Hüdâyî Vakfı’nın tertip ettiği bir program gerçekleştirildi. Bağlarbaşı Kültür Merkezinde icrâ edilen bu duygu dolu programın sunuculuğunu ülkemizin seçkin hâfızlarından Aziz Mahmud Hüdâyî Camii İmam-Hatibi Mustafa EFE yaptı. […]

Continue reading »

EDEBÎ KALEMLERİN KIRIM SEFERİ

YAZAR : İlyas KAYAOKAY okaykaya_1991@mynet.com Var nice bendeleri Ergun u Cengîz gibi, Biri ez-cümle Kırım mülkünün olmuş hânı… (Nedîm) İnsanoğlunun bir alınyazısı olduğu gibi, toprakların da yaşamaya mahkûm olduğu bir kaderi vardır. Bazı toprakların âkıbeti genellikle iyi iken, bazı toprakların hamurunda kan vardır. Kendisine tayin edilen kader, hüzün ile yoğrulmuştur. İşte o kan ve keder kokan topraklardan biri Kırım’dır. Kırım […]

Continue reading »

İKTİBAS

YAZAR : Hüseyin ÖZTÜRK YÜZAKI DERGİSİ Bu hafta kitap yerine «Yüzakı» yazılarıyla dolu bir dergi var. Aylık çıkan «YÜZAKI» dergisi; işyerlerinde, evlerde ve insanın yaşadığı her ortamda bulunması ve elden düşmemesi gereken bir muhtevaya sahip. «Muhteşem bir mâzîden, ihtişamlı yarınlara» üst başlığı ve «Edebiyat, kültür, sanat, tarih, toplum» alt başlığı ile yayınlanan derginin her sayısı; «insanın insanca ve İslâmca» yaşaması […]

Continue reading »

EHL-İ KEMAL MÂİL OLUR İSTİKAMETE

YAZAR : İlyas KAYAOKAY okaykaya_1991@mynet.com Doğrudur yârin yolu, doğru kayırmaz yârdan Kim ki doğru yol varır ânın yeri dâr olmasın (Seyyid Nesîmî) EHL-İ KEMAL MÂİL OLUR İSTİKAMETE Namık Kemal, dîvan şiirini olumsuz yönde tenkid edenlerin pîri konumundadır. Bu mütefekkirimizin klâsik şiire zehrini akıtmasına gösterdiği gerekçelerden biri de ona göre; “bu şiirlerin ahlâkî değerlerden mahrum olması ve şiirin milletimize bir fayda […]

Continue reading »

KIYÂMETİ KOP(AR)AN ŞAİRLERİMİZ

YAZAR : İlyas KAYAOKAY okaykaya_1991@mynet.com Bir nâle eyledim ki kopardım kıyâmeti! (Osman Nevres) Kıyâmet, lügat mânâsı ile; “Âlemin sona ermesi ve yeniden dirilmek…” demektir. Kıyâmet, İslâm’ın temel îman esaslarından biridir. Kıyâmet ile ilgili pek çok şey söylenip yazılmıştır. Hiç şüphesiz doğrusunu yüce Allah’tan başkası bilemez. Kıyâmet senaristlerinin başını hiç şüphesiz Mayalılar çekmektedir. Maya Takvimi’ne göre 21 Aralık 2012 sözde kıyâmet […]

Continue reading »

DÎVAN ŞİİRİNE RUS TAARRUZU

YAZAR : İlyas KAYAOKAY okaykaya_1991@mynet.com Dîvan şiiri, «Tarih» ilminin en vefâlı evlâtlarından biridir. Yazımızda tarih ve edebiyat ilişkisine daha yakından şahit olacağız. 1299’da tohumları «mazhar-ı feyz olmak» gayesiyle toprağa atılmış olan Osmanlı, 16. asırda altın çağını yaşa(t)mıştır. Her alanda çağdaşlarından ileri bir seviyede olan Osmanlı; özellikle Coğrafî Keşifler, Sömürgecilik, Rönesans, Reform, Fransız İhtilâli, Sanayi İnkılâbı gibi adımlarla ilerleyen ve güçlenen […]

Continue reading »

NA‘T-I YÂ RASÛLÂLLAH

YAZAR : İlyas KAYAOKAY okaykaya_1991@mynet.com «Ne gönderdin?» denir Tâlî; «Bu dünyâdan sen ukbâya…» «Muhabbet»ten ibârettir cevâbım yâ Rasûlâllah!.. (Tâlî) Lügat mânâsıyla Na‘t, Arapçada; «vasfetmek» demektir. Istılah mânâsıyla ise umumiyetle Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in vasıflarını anlatan, O’nu metheden, O’na arz-ı hâl eden şiirlerdir. Başka insanları metheden şiirlere methiye denildiği hâlde; Fahr-i Âlem Efendimiz’in ise, her hâli, her vasfı, her […]

Continue reading »

İSTANBUL’DAKİ HACERÜ’L-ESVED

YAZAR : Halil GÖKKAYA halilgokkaya@gmail.com Bir Hac mevsimi daha geldi. Kardeşlerimiz dünyanın dört bir yanından oluk oluk mukaddes topraklara doğru yola çıkıyorlar. Ne mutlu Hac farîzasını yerine getirebilenlere. Rabbim bu farzı edâ edemeyen kardeşlerimize de tez zamanda nasip eylesin. Tekrarını da nasip eylesin. Hacca gidenler, Beytullâh’ı doya doya tavâf edecekler. Tavafa da Hacerü’l-Esved’i selâmlayarak başlayacaklar. O yoğunlukta, imkân bulabilirlerse, kimseyi […]

Continue reading »

ADAM OLMAYA DAİR…

YAZAR : İlyas KAYAOKAY okaykaya_1991@mynet.com Söylesem te’sîri yok, sussam gönül râzî değil… (Fuzûlî) On yedinci asrın şeyhülislâm şairi Yahya, bir beyitte felekten ve zamâneden şöyle şikâyet etmektedir: Kanda bir ehl-i kerem varsa yaşatmaz rüzgâr, Yeryüzünde şimdi bir âdem mi var âdem gibi… Şair diyor ki: “Nerede cömert, kerem ehli bir insan var ise, felek onu sağ bırakmaz. Perişan eder. Bu […]

Continue reading »

DÎVAN EHLİNDEN CEHÂLETİN BABALARI VE OĞULLARINA

YAZAR : İlyas KAYAOKAY okaykaya_1991@mynet.com Nâdânlar eder sohbet-i nâdanla telezzüz, Dîvânelerin hemdemi dîvâne gerekdir. (Ziya Paşa) Şiirimiz, her bakımdan yüksek bir medeniyetin meyvesidir. Edebiyatımız, ilim ve irfan ile yoğrulmuş bir kültürün mahsulüdür. Bu sebeple, şairlerimizin baş düşmanları cehâlet ve cahillerdir. İnsanlık tarihi Hazret-i Âdem ile vücut bulmuştur Yüce Allah, Hazret-i Âdem’e bütün eşyanın isimlerini öğretmişti. «Küntü kenzen…» diyen, yani; “Ben […]

Continue reading »
1 5 6 7 8 9 21