SABIR ŞUURU

Naci ÖZTÜRK Sabır, çamurdan yaratılan insanın kıvam ilâcıdır. Zıtların imtizâcı olan ve nefsinin tabiatında acelecilik bulunan insan çile fırınına girip, sabır ateşinde iyice pişip pekiştikten sonra kıvam bulur. Aksi hâlde cıvık ve basit bir çamurdan farklı değildir. Sabırla yoğrulmayan ve çamur tıynetinden kurtulamayan bir insan, maya tutmadığı için hayatın akışı içinde darmadağın oluverir. Ömrün her anı sabırla iç içedir. İnsan, […]

Continue reading »

Duyguları ve Kendimizi Yönetmek

Turgay ŞİRİN turgay@yuzaki.com Hazret-i Ebû Hüreyre -radıyallâhu anh- anlatıyor: “Rasûlullah -aleyhissalâtü vesselâm- buyurdular ki: «Kuvvetli/kimse, (güreşte hasmını yenen) pehlivan değildir. Hakikî kuvvetli kimse, öfkelendiği zaman nefsini yenen kimsedir.»”) Duyguların öneminden bir önceki sayıda az-çok bahsetmeye çalıştık. Bu sayıda da mevzuyla alakalı bir diğer önemli mesele olan kendimizi yönetmek üzerinde durmaya çalışacağız. Bu hususta duyguları kontrol, kendini yönetmenin temelinde yer alan […]

Continue reading »

SALTANAT SÜRMEK Mİ,HİZMET ETMEK Mİ?

M. Akif GÜNAY kalbi@yuzaki.com Tarih, ibret almak içindir ve ona basîretle bakanlar için nice derslerle doludur. Tarihimize yönelik şartlı bakışların en ziyâde takıldıkları konuların başında, Osmanlı Hânedanı’nın -kelimenin aslî mânâsıyla değil de, kendi zihinlerindeki menfi anlamıyla- «saltanat sürdükleri» iddiası gelmektedir. Güyâ bu saltanat, keyfî bir idareye zemin hazırlayan, zevk u safâ içinde yaşamayı temin eden bir yönetim tarzını ifade etmektedir. […]

Continue reading »

NE HOR GÖR, NE DE İNCİT!

İrfan ÖZTÜRK Eskiden hukuk fakültesini birincilikle bitirenleri mükâfat olarak Medîne-i Münevvere’ye kadı (hâkim) olarak tayin ederlermiş. Gönlü Rasûlullah aşkı ile dolu olan bir genç bunu duyunca bütün gayretini sarf ederek, hukuk fakültesini birincilikle bitirmeye karar vermiş. Gündüz okulda, gece ise evinde mum ışığında ders çalışır, uyku bastırınca parmağını yanan muma tutar, parmağını yakar, uykusunu dağıtırmış. Bir de adak adamış: “Eğer […]

Continue reading »

O Gül’ü Tanımak

Adem SARAÇ O’nu tanırsak, O’nun Allah’tan getirdiklerini de doğru bir şekilde tanımış oluruz… O Kâinatın Efendisi’ydi… Âlemlere Rahmetti… Allah Teâlâ, O’nun nurunu yarattı önce. Bütün âlem O’ndan sonra alem oldu. Her şey O’nun için… Bütün bunlarda bizim için. O’na “Habîbim!” dedi. O’nu sevdi. Bize de O’nu cân u gönülden sevmemizi emretti. O, güzeldi… Güzeller güzeliydi her alanda… Her güzellik O’nun […]

Continue reading »

Vasiyet ve Hikmetler

Dr. Adem AKIN- Muhammed YETİM ademaki n@yuzaki.com muyetim@yuzaki.com MUHYİDDÎN-İ ARABÎ ‘DEN VASİYETLER Muhyiddîn-i Arabî Hazretleri, öncelikle Kur’ân ve sünnetten süzdüğü bilgilerin, sonra da kendisinden önce yaşayan ulemâ ve evliyânın eserlerinin ve başta Fütûhât-ı Mekkiyye’si olmak üzere bütün kendi kitaplarının özünü 201 vasiyette toplamıştır. VASİYET 14-A Kullara zulmetmekten şiddetle kaçın! Zulüm, kıyâmet gününün zulmetleri/karanlıklarıdır. Kullara zulmetmek, Allah tarafından onlar için edâ […]

Continue reading »
1 114 115 116