Hiç Düşündün mü?

Bünyamin ÇİL buncilson@hotmail.com Hayatın telâşlı akışı içerisinde normal şartlarda nice fark etmediğimiz gerçekleri fark edebilmenin yolu; artısıyla eksisiyle, sağlamıyla hastasıyla, zenginiyle yoksuluyla, acısıyla tatlısıyla, yemekten patlayanıyla açlıktan öleniyle yaşadığımız dünyada her gün muhasebe içinde olmaktır. Düşünmediğiniz zaman her şey sütliman, her şey ihmal ve bana ne dairesi etrafında dönmekte. Ama düşündüğünüz zaman, gördüğünüz zaman, fark ettiğiniz zaman o kadar şeyler […]

Continue reading »

Yanlış Adres

Ali Rıza BUL   Hayatımız, türlü türlü adreslerin arasında koşuşturmaca ile geçiyor. Bir gün şurada, bir gün orada, nihayet kabrin koynundayız. Ancak gezip dolaştığımız adresler, varacağımız adresleri belirliyor. Doğru adreslerin kapısı, güzelliklere açılıyor, yanlış adreslerin kapısı pişmanlıklara çıkıyor. Ancak herkesin doğru adreste olduğunu iddia ettiği fânî âlemde doğru olan adresler etrafında ömrü sürebilmek en mühim meselemiz. Çünkü insanoğlu, sûret-i Hak’tan […]

Continue reading »

Temiz Olalım

Âdem SARAÇ   Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Hazretleri, şirk bataklığına düşmüş insanları, öncelikle Allah ve Rasûlü’ne îman etmeye davet ediyordu. Bunun için, bir an bile ara vermeden geceli gündüzlü çalışıyordu. Her şeyi ile çökmüş bir topluma, zirvelerin zirvesini gösteren Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, onları temizleyip arındırmak için, öncelikle tevhid inancına çağırıyordu… Lâ İlâhe İllâllah deyin, diyordu… […]

Continue reading »

O Dem ki, Perdeler Kalkar…

Naci ÖZTÜRK Eğer ölüm rahmetten tard olursa, insan için bundan daha felâketli bir gün olamaz. Eğer ölüm rahmete olursa, bundan daha saadetli bir gün olamaz. Bu itibarla Mevlânâ ölüm vaktini «şeb-i arus» olarak ifade etmiştir. Hasis sarraf, kendine başka bir kese diktir, Mezarda geçer akçe neyse onu biriktir. [NFK] İnsan, tek geldiği ve tek gideceği bu dünyada aslında yalnızdır, bîçaredir. […]

Continue reading »

Âşinalık Nûru

Nurettin KORKUT Sen, O’nun dostluğunun kadrini bilmiyorsun. Gaflet içindesin, diriyken ölmüşsün. Sen, kendi kaprislerini aşk sanıyorsun. Farkında mısın bilmem, ancak kendi varlığına âşıksın. Halîfe Me’mun’un bir kölesi vardı. Hiç bir gizli şey yoktu ki bilmesin. Bütün halk onunla tanışmak, sohbet etmek isterdi. Sohbeti cazibeli, ahlâkı güzeldi. Sözlerinde öyle etkiliydi ki bütün halk gönülden onun buyruğu altındaydı. Me’mun, uzun zamandır merak […]

Continue reading »

Kanaat Hazinesi

İrfan ÖZTÜRK “Sen daha zengin olamamışsın evlâdım. Senin gibi bir fakirin parasına el süremem.” İslâm’da mal sahibi olmak, yerilecek ve kınanacak bir şey değildir. Fakat bunun bazı şartları vardır. Her şeyden önce, o malın helâlinden kazanılması lâzımdır. Sonra, yine o malın Allah Teâlâ’nın emrettiği yolda, güzel, iyi ve hayırlı işlerde harcanması lâzımdır. En önemlisi de, elde bulunan mala değil, o […]

Continue reading »

Bugün Allah İçin Ne Yaptın?

İbrahim Hakkı UZUN “Sonu gören mesut olur. Böyle kişinin Hak yolunda yürürken hiç bir zaman ayağı kaymaz, sürçmez, tökezlemez.” (Mevlânâ) Bu kâinat, içerisinde barındırdığı her şeyle bir hikmetler mecmuasıdır. Onun işleyiş ve âhenginde her şey bir kanun üzere hareket eder ve bir hikmete mebnîdir. Bu kanunlardan biri de, imtihan ve ibretler âlemi olan bu dünyaya gelen her varlığın hayat ırmağından […]

Continue reading »

Âhirzaman Hengâmında İstikbâle Hazırlık

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi Bu dünyadaki bütün yarınlar izâfî yarınlardır. Çünkü hepsi dünden ibaret olmaktadır. Dün olmayacak tek yarın, âhirettir. Gerçek istikbâlimiz, işte o yarında belli olacaktır. YARINA NE HAZIRLADIK? Malûm bu dünya bir imtihan dershanesi. Bu dershanede Cenâb-ı Hak bizleri peygamberleriyle, suhuf ve kitaplarıyla, kâinattaki azamet tecellîleriyle ve ilâhî sanat hârikalarıyla gece gündüz irşad ediyor. Bu irşadın […]

Continue reading »

Ebedi Saadet

Yard. Doç. Dr. Emin IŞIK Vaktiyle genç bir derviş, tekkede hizmete soyunmuş. Aynı sokakta, tekkeye komşu olan bir Ermeni ailesi yaşıyormuş. Ailenin Hayganuş adında genç ve güzel bir kızları varmış. Güzel dediysek, öyle sıradan bir güzel değil, görenlerin aklını başından alacak cinsten bir perî sûret, dillere destan bir âfet! Genç derviş sokakta sık sık karşılaştığı kıza abayı yakıyor ve kendini […]

Continue reading »

Rabbimiz’i Tanıyalım

Âdem SARAÇ Allâh’ın büyüklüğü ve yüceliği karşısında her şey küçülür, sönük ve belirsiz kalır. Rahman ve Rahîm Olan Allâh’ın Adıyla… “Sadece Rabb’ini büyük tanı (yücelt, O’nun büyüklüğünü an; Rabb’inin büyüklüğünü dile getir; Allâhu Ekber, de).” (Müddessir Sûresi, 74/3) Bu âyet-i kerîme gülistanına girip, hep beraber nâdide güller devşirmeye çalışalım… Rabbini büyük tanı, buyuruyor yüce Allah -celle celâlühû-… Sadece tanı değil, […]

Continue reading »
1 109 110 111 112 113 117