Bir Garip Yolcu

Bünyamin ÇİL Birkaç sene önceki umremde İstanbul’a dönmek için Medine-i Münevvere havaalanına vardığımda yine o bildik telâşlar beni karşıladı. Umreciler uçakta ön sıralarda yer kapabilmek için heyecanlı bir yarış hâlindeydi. Bunun sebebi ise; Suud uçaklarında, dönüşlerde genelde numara usulüne dikkat edilmeyip, herkesin istediği yere oturabilmesiydi. Ben de yanımdaki büyüklerim için -böyle durumlarda kimseyi incitmemeye özen göstererek- önlere geçip, uçakta ferah […]

Yeniden Doğmak

Âdem SARAÇ Peygamber; Allah tarafından seçilmiş çok büyük, çok özel ve seçkin bir şahsiyet… Peygamberlik; çok büyük, çok özel ve çok seçkin bir vazife… Peygamberler Sultanı’nın vazifesi gerçekten çok büyüktü… İnsanları İslâm’a davet etmek… Sadece insanlık mı? İnsanları ve cinleri İslâm’a davet edecekti O… Bu çok özel vazife, aynı zamanda büyük, çok büyük bir emânetti. Bu emânet özelde Kur’ân-ı Kerîm, […]

Muhyiddîn-i Arabî’den VASİYETLER

Dr. Âdem AKIN – Muhammed YETİM Vasiyet ve Hikmetler Muhyiddîn-i Arabî Hazretleri, öncelikle Kur’ân ve sünnetten süzdüğü bilgilerin, sonra da kendisinden önce yaşayan ulemâ ve evliyânın eserlerinin ve başta Fütûhât-ı Mekkiyye’si olmak üzere bütün kendi kitaplarının özünü 201 vasiyette toplamıştır. VASİYET 15-B Allah’ın sevdiği şeylerden birisi de fitne ânında Allah’a yönelmektir. Allah Teâlâ fitneye uğradığı hâlde tevbe etmiş her kulunu […]

Güzel Bir Kul Olabilmek

YAZAR : Osman Nuri TOPBAŞ Hocaefendi ÖMRÜN HİKMETİ Üç ayların içindeyiz. Bu mübârek günler ve geceler, Hakk’a yaklaşmanın mühim fırsatları. Cenâb-ı Hak, bazı ayları, bazı aylardan faziletli kılıyor ve bazı ayların içine de kandil geceleri dediğimiz mübârek geceler bahşediyor. Tâ ki kullar, bu gecelerde Cenâb-ı Hakk’a ilticâ etsin, O’na yaklaşsın, O’nun sonsuz rızâsını elde etsin. Tâ ki ilâhî affa nâil […]

Stres ve Başa Çıkma Yolları-2

Turgay ŞİRİN Stres hastalık sebebi Stresin insan sağlığını önemli ölçüde olumsuz etkilediği ilmî olarak ispat edildi. SİDNEY- Stresin insan sağlığını önemli ölçüde olumsuz etkilediği ilk defa ilmî olarak ispatlandı. Sidney`de bulunan Garvan Enstitüsü`nden araştırmacılar, stresli dönemlerde vücutta nöropeptit Y (NPY) adlı hormonun salgılandığını, bunun bağışıklık sistemini etkileyerek insanları hasta ettiğini ispat ettiler. Araştırmacılardan Fabienne Mackay, bugüne kadar beyin ile bağışıklık […]

Sabır ve Şükür

Naci ÖZTÜRK Sabır, azgın ve taşkın nefsin mânevî freni gibidir. Onun pedalı da iradedir. Nice imtihanlarla dolu hayat virajlarında sabır freni bize en çok lâzım olan ihtiyaç. Çünkü hayat, sabredip de işin neticesini bekleyenler için murat kapısını açmaktadır. Aslında sabretmeyenler de beklemek zorundadır. Yani sabırsızlıkları hiçbir şeyi değiştirmez. Herkes nâçar bir şekilde ömür nefeslerini saymaya devam eder. Zaten hayatın tahavvulâtında […]

Bu Ayıp Sana Yeter!

İrfan ÖZTÜRK Müderris Hayri Bey evleneli 15 yıl geçmesine rağmen henüz bir çocuk babası olamamıştı. Bir oğlu olursa kendisi gibi müderris yapmak istiyordu. Seneler geçti. Nihayet Allah Teâlâ ona nur topu gibi bir erkek evlât verdi. Hayri Bey, hamd edip iki rekat şükür namazı kıldıktan sonra oğluna Selim ismini koydu. Yavrusunun gözlerinden öpüp, bağrına bastı ve hanımına dönerek: “Hatun, oğluma […]

Güvenilir Olmak

Âdem SARAÇ İslâm’a davet başlamıştı artık… Ama bu davet (şimdilik) gizli yapılıyordu. Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, insanları, İslâm’a gizli davet etmeye başladı. Mümkün mertebe çok dikkatli hareket ediyordu. Öncelikle, dostluğuna güvendiği kimselerden başlamıştı işe. Sonra, kendisini asla reddetmeyeceğinden emin olduğu kimselere yöneldi. Daha sonra da, doğruyu görme ve seçme kabiliyetine sahip kimseleri davet etti. Güvenilir olmak! Gönüller Sultanı’nın […]

Muhyiddîn-i Arabî’den VASİYETLER

Dr. Âdem AKIN | Muhammed YETİM Vasiyetler ve Hikmetler Muhyiddîn-i Arabî Hazretleri, öncelikle Kur’ân ve sünnetten süzdüğü bilgilerin, sonra da kendisinden önce yaşayan ulemâ ve evliyânın eserlerinin ve başta Fütûhât-ı Mekkiyye’si olmak üzere bütün kendi kitaplarının özünü 201 vasiyette toplamıştır. VASİYET 15-A İlmiyle amel etmeyen bir âlim gördüğün zaman beraberliğin esnasında onun ilmi ile amel et ki, onun âlim olması […]

Benlik ve Muhâsebe BENDE NİFAK VAR MI?

YAZAR : Osman Nuri TOPBAŞ Hocaefendi İnsanın dünya ve âhirette kendisine faydalı olacak sağlam bir karakter ve şahsiyete sahip olması, beşer eğitiminin en temel gayesidir. Çünkü ancak bu şekilde insan, kendi kâbiliyet ve gayretlerini nefsâniyete sapmadan Hakk’ın rızâsı istikametinde değerlendirebilir ve yüceliklerin seyyahı olur. Aksi takdirde nefsindeki gurur, kibir ve benliğin esiri olarak iki dünyasını da mahveder. Bu sebeple ümmet-i […]

1 110 111 112 113 114