Büyük İhmal

Bünyamin ÇİL Hayat ırmağı bu çağda o kadar hızlı bir sûrette akıyor ki, geride birçok şeyi unutuyoruz. Telâş ve endişelerimiz, ardımıza dönüp bakmamıza fırsat vermiyor. Avrupalı bir grup arkeolog araştırma için Afrika’nın derinliklerinde bir bölgeye giderler. Araştırma yapacakları antik şehri bulabilmek ve eşyalarını taşıtmak için bir kabilenin erkeklerini kiralarlar. Yaptıkları plâna göre en fazla üç gün içinde antik şehre ulaşmaları […]

Haydi İslâm’a

Âdem SARAÇ Birbirinizi öldürmeyin, çocuklarınıza kıymayın.” diyordu. Hanımları-kızları basit birer eşya parçaları gibi alıp satmayın.” diyordu. Hiç bir zaman batmayan ve asla batmayacak olan İslâm güneşi doğmuştu… Üç yıl boyunca gönülden gönüle intikal eden bu nûr, şimdi açığa çıkacaktı artık. Çünkü, bu sonsuz nûrun sahibi şöyle ferman buyurmuştu… “Sana emrolunan şeyi açıkça söyle (bildir) ve müşriklere aldırış etme (müşriklerden yüz […]

Kredi Kartları İntihar Ettiriyor!

Ahmet Hamdi YILDIRIM Temelde kredi kartını veren kurum ve kuruluşların en sevdiği müşteri topluluğu zamanında ödemesini yapmayanlardır. Ödemesini zamanında yapan müşteriler sevilmeyen gruptur. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görevli polis memuru Bayram KAFALI, nöbet tuttuğu Tören Salonu önünde dün sabah beylik tabancasıyla intihar etti. Tören Salonu’nun bekleme noktasında dün sabah saat 09.30’da beylik tabancasıyla kafasına bir el ateş etti. Sağ şakağından […]

Muhabbet ve Mârifet

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi YARATILIŞIN İKİ SIRRI Baştanbaşa kainatın ve bütün varlıkların yaratılışı iki ilahi sır ile donanmıştır: 1.Muhabbetullah, 2 .Marifetullah. Canlı-cansız her şey bu iki sırrın tecellisiyle zahir olmuştur. Hadis-i kudside buyrulur: “Ben gizli bir hazîne idim. Bilinmemi arzu ettim (mârifetime muhabbet ettim) de (bu) kâinatı yarattım.” (İ. Hakkı Bursevi, Kenz-i Mahfi) Yani Cenab-ı Allah, varlıkların her […]

Bayrama Doğru

Naci ÖZTÜRK Bayram nedir? Gayesiz, öylesine, zaman öldürmeye yönelik eğlence ve şenlik günleri mi? O zaman bayramlar, zevk u safâ vasıtası olurdu. Fakat değil. Çünkü bayram, peşin dünya tutkularına kapılmayan, îman edip ezeldeki sözünü yerine getiren ve âhiret saadetini tercih ederek güzel ameller işleyen mü’minler içindir. Bir bakıma âhiretteki nimetleri hatırlamaya vesile olsun diye dünya hayatında verilen temsilî bir hediyedir. […]

Kumaşçı ve Karpuzcu

İrfan ÖZTÜRK Padişah vezire sorar: “–Vezir! İstanbul’da evliya var mı?” “–Aman padişahım, İstanbul evliya yatağı olarak bilinir, evliya olmaz mı hiç!” “–Öyleyse birkaç tanesini ziyaret edelim.” “–Sultanım, arzu ederseniz tebdil-i kıyâfet ile şehri dolaşalım.” Vezir ve padişah köylü kıyafetine girip, yola çıkarlar. Önce Mısır Çarşısı’na girerler. Orada bir kumaşçı dükkânına girip selâm verirler. Dükkân sahibi büyük bir edeple selâmı alır […]

Bir Garip Yolcu

Bünyamin ÇİL Birkaç sene önceki umremde İstanbul’a dönmek için Medine-i Münevvere havaalanına vardığımda yine o bildik telâşlar beni karşıladı. Umreciler uçakta ön sıralarda yer kapabilmek için heyecanlı bir yarış hâlindeydi. Bunun sebebi ise; Suud uçaklarında, dönüşlerde genelde numara usulüne dikkat edilmeyip, herkesin istediği yere oturabilmesiydi. Ben de yanımdaki büyüklerim için -böyle durumlarda kimseyi incitmemeye özen göstererek- önlere geçip, uçakta ferah […]

Yeniden Doğmak

Âdem SARAÇ Peygamber; Allah tarafından seçilmiş çok büyük, çok özel ve seçkin bir şahsiyet… Peygamberlik; çok büyük, çok özel ve çok seçkin bir vazife… Peygamberler Sultanı’nın vazifesi gerçekten çok büyüktü… İnsanları İslâm’a davet etmek… Sadece insanlık mı? İnsanları ve cinleri İslâm’a davet edecekti O… Bu çok özel vazife, aynı zamanda büyük, çok büyük bir emânetti. Bu emânet özelde Kur’ân-ı Kerîm, […]

Muhyiddîn-i Arabî’den VASİYETLER

Dr. Âdem AKIN – Muhammed YETİM Vasiyet ve Hikmetler Muhyiddîn-i Arabî Hazretleri, öncelikle Kur’ân ve sünnetten süzdüğü bilgilerin, sonra da kendisinden önce yaşayan ulemâ ve evliyânın eserlerinin ve başta Fütûhât-ı Mekkiyye’si olmak üzere bütün kendi kitaplarının özünü 201 vasiyette toplamıştır. VASİYET 15-B Allah’ın sevdiği şeylerden birisi de fitne ânında Allah’a yönelmektir. Allah Teâlâ fitneye uğradığı hâlde tevbe etmiş her kulunu […]

Güzel Bir Kul Olabilmek

YAZAR : Osman Nuri TOPBAŞ Hocaefendi ÖMRÜN HİKMETİ Üç ayların içindeyiz. Bu mübârek günler ve geceler, Hakk’a yaklaşmanın mühim fırsatları. Cenâb-ı Hak, bazı ayları, bazı aylardan faziletli kılıyor ve bazı ayların içine de kandil geceleri dediğimiz mübârek geceler bahşediyor. Tâ ki kullar, bu gecelerde Cenâb-ı Hakk’a ilticâ etsin, O’na yaklaşsın, O’nun sonsuz rızâsını elde etsin. Tâ ki ilâhî affa nâil […]

1 107 108 109 110 111