186. SAYI TAKDİM

Kıymetli Okuyucularımız, Milletçe bayramların idrâki içindeyiz. Hakk’a şükrümüzün, O’na yaklaşmamızın ve kardeşliğimizin temsili olan Kurban bayramı… Ayasofya’nın secdelere kavuşma bayramı… Kurban bayramı, binlerce sene evvelinden Hazret-i İbrahim ve İsmail’in hâtıralarını bugüne taşıyor. Eğer onların dâvâsını, akîdesini, duygularını ve gayelerini paylaşan bir nesil olmasa, kurban kalır mıydı, hac kalır mıydı? Bayram edecek bir sevinç, bayram edecek bir fert kalır mıydı? 86 […]

Continue reading »

NE MUTLU EY HÂFIZ!

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Hirâ’ya indi, selâm verdi Nur Dağı’nda Delîl, Sarıp Muhammed’i; –İkra’ buyurdu Cebrâîl. Bir an kesildi bu hâlden O Ahmed’in nefesi, Bu sarmadan yana zorlandı göğsünün kafesi. Şaşırdı; –Ben, dedi; bilmem ki ey melek, okumak! Melek, ikinci kez; –İkra’ buyurdu tam sararak. O Mustafâ yine; –Bilmem ki ey melek, dedi; ben, Melek üçüncü sefer sardı: –Ey Nebî, […]

Continue reading »

YÜCE SALTANAT

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Hâfızlık, yüce saltanat, Yetmiş kişiye şefâat, Anneye, babaya hil’at, Umrân eyler Kur’ân bizi… Hâfızlık, yoldur Allâh’a, Yâr eyler Rasûlullâh’a. Göklerden yüce dergâha, Mihmân eyler Kur’ân bizi…

Continue reading »

ÖNCE TEDBİR

CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com Bu kitap, ateşe kalkan, Her âyette gizli hikmet… Toprağı yıkıyor al kan, Elbet kolay değil cennet! Mayınlı yolların dibi, Kim diken, kim gül sahibi? Bizler de ceddimiz gibi; Gayret etmeliyiz gayret! Ufukların fethi niçin? Heyecanla dolsun için… Mevcudu korumak için; Biraz sabır, biraz zahmet… Haçlılar susuzdur kana, Lâyık ol sen de atana! Tarihini unutana; Hayret cancağızım […]

Continue reading »

FARZ ET!

Harun ÖĞMÜŞ harunogmus@gmail.com   Farz et ki, görmedin beni dünyâ gözüyle sen! Farz et ki, sevmedim seni bir gün adıyla ben! Bağlarbaşı’nda kaç sene birlikte kalmadık, Yaz günlerinde Çamlıca’dan seyre dalmadık! Gezdikçe Üsküdar-Salacak sâhilinde mest, Gûyâ ki biz değildik olanlar mekân-perest! El-an bakınca sanki o günler yaşanmamış, Yıllarca gönlüm uykuda kalmış, uyanmamış! Lâkin verir o hâtıralar düş de olsa haz, […]

Continue reading »

BAYRAMLAR

Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com Rabbimiz’in mü’minlere ikrâmı, Şükürlerle bayram olur günümüz. Her senede iki sevinç bayramı, Tebşirlerle bayram olur günümüz. Eyleyince seve seve itaat, Biri sabra, biri şükre mükâfat, İyilikler işledikçe her saat; Ecirlerle bayram olur günümüz. Erilince oruç ile takvâya, Kurban ile takvâ sunup Mevlâ’ya, Yol buluruz ol «Cennet-i Me’vâ»ya Takdirlerle bayram olur günümüz. Sabahında camilere koşarız, Gürül gürül […]

Continue reading »

DÖRTLÜKLER

Abdullah GÜLCEMAL abdullah_gulcemal@hotmail.com HAK OLAN HER ŞEY GÜZEL Hak ve bâtıl iki yol, yollardan yolum güzel… Çiçekler arasında kırmızı gülüm güzel… Gülümde, bayrağımda ve kanımda aynı renk; Zulme baş kaldırınca, vallâhi ölüm güzel!.. UZAT ELLERİNİ! İftar vakti petek petek bal alır. Arefe de âriflerden el alır. Dikenler üstünde ömür tüketen, Bayram günü gerçek dosttan gül alır. SU HER ŞEYİ TEMİZLEMEZ! […]

Continue reading »

ALLÂH’IN RAHMET ve GAZAB TECELLÎLERİ

M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com – seyri@yuzaki.com İlâhî program çok şeffaf. Yüce Allah, nelerin nelere sebep olduğu yönünde dünleri perde perde bizlere seyrettirirken bugünleri ve yarınları da olduğu gibi anlatıyor yüce kitabında. Bütün tecellîler; Nesillerin nasıl şekil aldığına bağlı. Onların hayırlı bir şekilde yetişmeleri hâlinde rahmetler yaşanıyor. Onların hayırsız kitlelere dönüşmesi durumunda da gazab tecellîleri devreye giriyor. Yani imtihan günlerinin rahmet […]

Continue reading »

BÜYÜK AYASOFYA CÂMİİ

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) -Bu mübârek câmî, bir müjde-i Peygamber olan feth-i mübinle muammer olduğu için ebced değeri Muhammed lâfzına tekabül eden 92 beyit- Mehmed, o asil şanlı yiğit, yirmi birinde, İstanbul’a şahlandı, yürek feth-i mübinde. Her hâli dehâ, müjde-i Peygamber’e kurban, İmkânsızı destâna dönüştürdü o sultan! Surlar deviren böyle yiğit görmedi târih, «–Gördük» dediler: «İşte fetih, işte bu Fâtih!» […]

Continue reading »
1 2 3 247