156. Sayı Takdim

  Kıymetli Okuyucularımız, İslâmî Eserler İSTİKBÂLE GİDEN MEKTUPLAR… Mektubun muhtevâsı nedir? Hazret-i Peygamber’in gönderdiği mübârek mektuplar gibi, îman, hidâyet, ibâdet, güzel ahlâk, adâlet, fazilet… Bizim mektuplarımız bunlarla dolu olmalı zira; Her medeniyet, kendi insan tipini inşâ eder. Bizim medeniyetimiz, âbide şahsiyetlerimiz ve eserlerimiz ile bir insanlık medeniyetidir. Mektubun zarfı, pulu, şekli, estetiği: Lisan, edebiyat, kültür, sanat, hikâye, şiir, üslûp, tasarım […]

Allah’tan Kullarına Sorular! -2- GÖRMEZ MİSİNİZ?

YAZAR : Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com TARİHİ TEFEKKÜR Cenâb-ı Hak, tefekkür ettirici sualler sorar. Bakılacak, tefekkür edilecek, ibret alınacak bir başka mecrâ ise tarihtir. Arkeoloji ve tarih, insanlığın geçmişte kurduğu medeniyetleri, inşâ ettikleri şehirleri ve âkıbetlerini anlatır. Cenâb-ı Hak sorar: “(Sen’i yalanlayanlar) hiç yeryüzünde dolaşmadılar mı? Zira dolaşsalardı elbette düşünecek kalpleri ve işitecek kulakları olurdu. Ama gerçek şu ki, gözler […]

ÜSKÜDAR, BİR BEYEFENDİSİNİ YİTİRDİ

YAZAR : Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ harunogmus@gmail.com 90’lı yıllardan beri şiirlerinden tanırdım. Dergimiz neşredilmeye başladığında dergi binasında verilen bir yemek vesilesiyle tanıştık. 13 yıl olmuş. Hâlbuki daha dün gibi… Geçtiğimiz ay geçirdiği bir kalp krizi ile aramızdan ayrılan değerli şair ve gönül insanı Memduh CUMHUR’dan bahsediyorum. TRT’de ses sanatçısıyken istifa eden ve Üsküdar’ın merkezinde bir eczane işleten Memduh Bey, çok […]

İnsanı İnşâ Vasıtası: NEŞRİYAT

YAZAR : B. Cahit ÖZDEMİR bcahit@hotmail.com Takrîben milâttan önce 4000 yıllarında; yazının îcâdı ve kullanılmaya başlanmasıyla, insanlık tarihinde fevkalâde önemli bir çığır açılmış; ilim, kültür ve sanattaki hızlı gelişmelerle, medeniyetler seviyesine ulaşılmıştır. Akıl mahsûlü kayıtlarla ortaya çıkan içtimâî hâfızanın yazıya geçirilmesi neticesinde; hem geçmişin aydınlatılması, ondan ibret alınması hem de mevcut müktesebâtın gelecek nesillere devriyle, ilerlemelere ivme kazandırmak mümkün hâle […]

“NÛN! KALEME ve YAZDIKLARINA AND OLSUN Kİ…” (el-Kalem, 1)

YAZAR : Raif KOÇAK raifkocak@gmail.com İnsana hitap eden her fikir, her düşünce, her inanç; insanın nereden geldiğini ve nereye gitmekte olduğuna dair temel sorulara cevap vermek zorundadır. İnsan; başkalarını iknâ etmek, kendi safına çekmek ve bu sorulara cevap vermek için yazı, resim ve ses olmak üzere üç temel vasıta kullanmıştır. İnsanlara ulaşmak için kullanılan bu üç vasıtanın, müslümanlar tarafından kullanımı […]

O Ne Öğretti, Nasıl Öğretti…

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi O -sallâllâhu aleyhi ve sellem- NE ÖĞRETTİ, NASIL ÖĞRETTİ, NE HÂSIL ETTİ? -2- ÎMÂNI ÖĞRETTİ Peygamberimiz; risâletinin Mekke kısmında, 13 yıl akāidi öğretti. Tevhid ve îman tahsili yaptırdı. Bu dönemde yetişen ashab, «sâbikûn-i evvelûn» ashâbın da zirvesidir. Çünkü bu sahâbîler; îmânı, çok çetin imtihanlarla elde ettiler ve muhafaza ettiler. Alay, işkence, muhasara ve şehâdete […]

GAFLETİN PENÇESİNDEN KURTULUŞ

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi GAFLET HASTALIĞI Gaflet, kulun ebedî hayatına zehir saçan mânevî bir hastalıktır. Onu, en öz tabiriyle; «Kulun, kendisini yoktan var eden Rabbini unutması» şeklinde tarif edebiliriz. Cenâb-ı Hakk’ı unutan bir gönül, gaflet girdabına kapılır ve selâmet sahiline varamadan ziyan olup gider. Âyet-i kerîmede bu kimseler için şöyle buyurulur: “Allâh’ı unutan ve bu yüzden Allâh’ın da […]

«YÜZAKI» HAKKINDA Osman Nûri Topbaş Hocaefendi ile Mülâkat -1

BİR KUR’AN ve İRFAN MEKTEBİ Yüzakı: –Muhterem Efendim! Yüzakı Dergimiz, sizin eseriniz. Şu an 156’ncı sayımızdayız. Elhamdülillâh, isminden muhtevâsına kadar rehberliğiniz var. Bizlere, Yüzakı hakkında neler söylemek istersiniz? Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi: –Allâh’ın lutfuyla Yüzakı’mız, İslâmî neşriyâtımızda adı gibi yüz akı bir yere sahip. Yüzakı’mız, elhamdülillâh, rûha ayrı bir ferahlık veriyor. Gönüllere inşirah verici bir edebî akışla büyük bir vazife […]

EN SEVGİLİ MEKÂN

YAZAR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com Âlemlerin Rabbinin; biz insanlar için hazırlayıp, döşek, yurt ve yuva kıldığı yeryüzünde, barındığımız sayısız yerler ve insan eliyle inşa edilmiş binalar, evler vardır. “Yeryüzündeki bütün bu yerlerin ve evlerin Allah katındaki değerleri aynı mıdır yoksa Allâh’a daha sevgili ve O’nun katında daha değerli yerler ve evler var mıdır?” sorusunun Fahr-i Kâinât Efendimiz tarafından verilmiş […]

İSTİKBÂLE GİDEN MEKTUPLAR…

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Buyuruldu; وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ “Herkes, yarın için ne hazırladığına baksın!” (el-Haşr, 18) Emredildi: وَقَدِّمُوا لِاَنْفُسِكُمْ “İstikbal için hazırlık yapın!” (el-Bakara, 223) Denilen belli; Önceden hazırlanın, kendiniz için… Son nefese kadar; •Sâlih ameller işleyin! •Sâlih nesiller yetiştirin! •Ölümsüz eserler inşâ edin! •Zulmü ve zâlimleri bertaraf edin! •Hidâyet ve adâleti tesis edin! •Büyük […]

1 2 3 190