TEVHÎD-İ HAZRET-İ ALLAH

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Bir ve tektir, Rabbim Allah’tır benim, İsmi Rahman bir Hudâ’dır Hak Rahîm. Tek O’dur, Allâhu ekber, en aziz, Hû’dur Allah, Hak’tır Allah, şüphesiz. Şâhid âlem, tâ ezelden, tâ ebed, Misli yoktur, ancak Allah’tır Samed! Ancak Allah, başka yoktur hiç ilâh, En karanlık anda O’ndandır sabah. Haz değil, hüsrandır O’nsuz bir hayat, Yalnız Allah çâre, îmandır kanat. […]

Continue reading »

TÜKENME!

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Gaflet ayrığını kökünden yolsun, Gönül bağı, rahmet gülüyle dolsun, Sarıl besmeleye geçmeden mevsim, Bülbüller şakısın, cennetlik olsun… Tükenme, sönmesin kalbinde azim, Besmele çek; Allah, Rahmân ve Rahîm!

Continue reading »

GÖNÜL AYNASI

Usûlî (ö. 945/1538-39) صاف قيلدڭسه گوڭل آيينەسين آب گبى گــورونور نــور ازل آبده مهـتـاب گبى Sâf kıldınsa gönül âyinesin âb gibi, Görünür nûr-ı ezel âbda mehtâb gibi. “Gönül aynasını, su gibi sâfiyete, berraklığa, temizliğe eriştirirsen, orada ezelî ilâhî nurlar (cemâlî vasıflar), suda mehtabın, dolunay manzarasının seyrediği gibi görünür hâle gelir.”

Continue reading »

SERVET’İM!..

Osman TAŞ osmantas909@gmail.com -Korona’dan vefât eden kıymetli şair kardeşim Servet YÜKSEL’e- Gurbet ellerinde koca bir ömür, Çile çekip, geçip gittin Servet’im! Hasretiyle yanıp geldin sılaya, Doyamadan göçüp gittin Servet’im! Dosta âşık idin, vatana hasret, Çöllerde Mecnun’dun, dağlarda Ferhat! Dilerim Mevlâ’mdan eylesin rahmet! Bize yara açıp gittin Servet’im! Kimselere bir kötülük yapmadın, Bu dünyanın cilvesine tapmadın! Hiç bir zaman hak yolundan […]

Continue reading »

YÂRENE GÜL YOLLANINCA…

M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com   Dağılır sis, biter keder, Yârene gül yollanınca… Âcizliğini fark eder, Dili zikre dolanınca… Hak gelir, eğik doğrulur, İlim irfanla yoğrulur, Âkıbeti hayır olur; Hayal hayra bulanınca… Gam yüküyle bel bükülür, Güzellik tenden sökülür, Sararmış yaprak dökülür; Gövde hafif sallanınca… Ağlamak varken gülünmez, Gönüller fetheden ölmez, Kelimeler kâfî gelmez; Akraz çocuk dillenince… Câhil, mürşidiyle pişer, İyiliğe […]

Continue reading »

202. Sayı TAKDİM

Kıymetli Okuyucularımız, Geçen sene salgın hastalıkta, mektepler kapandı. Eğitim uzaktan verilmeye çalışıldı. Kimisi katıldı, kimisi katılmadı, katılamadı. İmtihanlar ilân edildi, gönüllü yapıldı. Çoğu dilekçe verip katılmadı. Sonra da talebeler ister derslere girmiş olsun, ister olmasın, ister imtihana iştirâk etmiş olsun, ister olmasın sınıflarını geçtiler. Gerçi normal şartlarda da eğitimde pek sınıfta kalma kalmadı, diye şikâyet edilir. Nasreddin Hoca’nın; “Dostlar alışverişte […]

Continue reading »

BAHARDAN HAZÂNA…

Kelâmî Cihan Dede   Berg-i ömrüm döküldü saçıldı, Gülşen-i dehrde şükûfe-misâl. Meyve-i maksad olmadı hâsıl, Zâyi etti havâdis-i meh ü sâl. Gel bahâr u hazân-ı âlemden Gözün aç gāfil olma ibret al! Berg: Yaprak. Dehr: Dünya, cihan, âlem. Şükûfe: Çiçek. Meh ü sâl: Ay ve yıl. Zâyi etmek: Kaybetmez, boşa vermek. Vezni: feilâtün / mefâilün / feilün (fâilâtün) (fa’lün)

Continue reading »

HESAP VAKTİ

Kemal AKGÜL kemalakgul1903@gmail.com   Ömrü törpülüyor zaman törpüsü, Fânîlik sırrına ermen gerekir. İnsan ölmez bitmeyince görgüsü, Hepsini yaşayıp görmen gerekir. Bir kısır döngüye takıldın yine, Gün, hafta, ay derken tükendi sene, Gitgide hesabın kabardı gene; Zararın farkına varman gerekir. Senin olsa şu dünyanın yekûnu, Olamazsın ebediyyen meskûnu, Hasat edebilmek için ekini; Vaktinde tarlayı sürmen gerekir. Uyanık olanın kurtulur başı, Çok […]

Continue reading »

KÜN FEYEKÛN!

Ali AĞIR aliagir70@gmail.com Kâinâtın Hâlık’ı; «Kün!» emrini verince, Kara toprak silkinip, gökyüzüne ağmaz mı? Katreler bulutlardan inerken ince ince, Bir yol bulup sessizce, gönüllere yağmaz mı? Kelebek kanadından çıkar güçlü boranlar, Sükûnete bürünür alev topu volkanlar, Kış kapısında suskun, boynu bükük safranlar; Uzayıp boy vererek yıldızlara değmez mi? Yeşil tülden sıyrılıp çöllere döner bağlar, Kurşun geçirmez olur, incecik ipek ağlar, […]

Continue reading »

BİR GARİP HER GARİP

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Yanarsa bir garibin kalbi, bahçeler de yanar, Yanan o zümrüdü her göz, ateş diyârı sanar. Hayırdadır göğe rahmet, bu yer için bereket, Cömert ufuk, bulutun gönlü, her garîbi anar! vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün

Continue reading »
1 2 3 268