MERHAMET ve RAHMET

M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Bugün insanlığın en büyük ihtiyacı: Merhamet… Çünkü insan; Daha doğmadan merhamete muhtaç. Hem de merhametin en zirvesine. Kezâ büyürken merhamete muhtaç. Hastalandığında merhamete muhtaç. Başı daraldığında merhamete muhtaç. Yoksulluk girdabına düştüğünde merhamete muhtaç. Başına bir belâ ve musîbet geldiğinde merhamete muhtaç. Bir kazaya uğradığında merhamete muhtaç. Acziyete düştüğünde yine merhamete muhtaç. Yaşlandığında merhamete muhtaç. Öldüğünde […]

Continue reading »

GERÇEK MERHAMET

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Yurt eden, merhametin gerçeğidir memleketi, Ölse her şey, diri tutmak gerekir merhameti. Merhamet nûru, karanlıklara rahmet ışığı, İki dünyâda budur doğru yolun keyfiyeti. Zâlimin zulmüne engel de yürekten bu hüner, Merhamet şânıdır âlâ yaşatan zürriyeti. En güzel beldelerin farkı da, ey hisli gönül, Merhamettir, şühedâ rûhu, vatan hürriyeti. Merhamet çarkı gerek, âileden topluma dek, Kurtulur yerlere […]

Continue reading »

ENE!..

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Seni senden koparan şey «ene»dir… Benliğin rûha yapışmış kenedir… Nefsi memnûn edebildin mi gönül, Uğraşırsın yorulup kaç senedir?.. Gönlünün hatrı için nefsini kır! Taş nefis, kalbin için mengenedir… Kanma hiç yoktur asâletle işi, Bir dokun gör o nasıl çingenedir!?. Anlatır bir sürü boş vesveseler, Dinleyen buldu mu pek çalçenedir… Getirir bin dereden mâzereti, Estirir sanki büyük […]

Continue reading »

EY YÜCE RABBİM!

Zahit GENÇ genczahit@gmail.com   Kaplar tüm cihanı, geniş rahmetin, Evvel’sin, Âhir’sin ey yüce Rabbim! Kullara bin umut sevgin, şefkatin, Bâtın’sın, Zâhir’sin ey yüce Rabbim! Kul olmak güzeldir, inanmak hoştur, Mal, makam geçici; bu dünya boştur, Şu mahzun gönlümü sevginle coştur; Halîm’sin, Habîr’sin ey yüce Rabbim! Zâlimin zulmünden bütün Arş titrer, Rabbim’in rahmeti mazluma yeter, Hak için bir secde dünyaya değer; […]

Continue reading »

HÜRRİYETE ERDİ AYASOFYA’M!..

VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com   Esâretten kurtuldu, binlerce hamd ü senâ, Mü’minlerle dolarak taşıyor Ayasofya’m!.. Yeniden ruh kazandı, taş duvarlarda mânâ, Muhteşem tarihini yaşıyor Ayasofya’m!.. Bırakıp seksen altı yıllık derdi, melâli, Dosta düşmana temsil ediyor istiklâli, Asmak için göğün en yükseğine hilâli; Minareler ucuna döşüyor Ayasofya’m!.. Kalkınca üstümüzden Sultan Fatih’in âhı, Canlandı milletimde ecdâdın fetih rûhu, Yakın… Mahzun Kudüs’ün, […]

Continue reading »

MEVLÂNÂ SEVGİDİR…

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com   Şerleri eritti her nefesinde, Mevlânâ sevgidir, Mevlânâ sürûr… Asla boğulmadı ruh kafesinde, Mevlânâ sevgidir, Mevlânâ sürûr… Dergâhına davet etti herkesi, Tüm çağları aştı o billûr sesi, Sevgiye mâbetti göğüs kafesi; Mevlânâ sevgidir, Mevlânâ sürûr… İkinci doğumdur aslında ölmek, Sanki bir uykuyu ânîden bölmek, Her işin başıdır sevmeyi bilmek; Mevlânâ sevgidir, Mevlânâ sürûr… Mesnevî’si aştı […]

Continue reading »

RUBÂÎ

SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com   «Fakrın ile fahr eyle», keder etme sakın! Servet diye bir ömrü heder etme sakın! Yâr olmadı hiç kimseye dünyâ malı bil; Bir şey sanarak sırta semer etme sakın! 22 Ağustos 2020, İstanbul

Continue reading »

EY GÜZEL!

Servet YÜKSEL servety@t-online.de   Sevda vadisinde yaman cenk olmuş, Bir hüzün ki, gözlerine renk olmuş, Ey güzel; lâleden, gülden mi aldın? Bahtıma gam düştü zülf-i siyahtan, Utandım; ettiğim feryattan, ahtan, Bu sükûtu ehl-i dilden mi aldın? Güneşim, hilâlim yüzünün nûru, İçime saldığın ateşi, koru, Bir hicran denizi çölden mi aldın? Gecenin ardından kanar şafaklar, Kuyusuna çekti beni uzaklar, Hasretimi gurbet […]

Continue reading »

«EDEP» DEDİM; EDEP YÂ HÛ!..

Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com   Gönül; oku, gör ahvâli; «Edep» dedim; edep yâ Hû!.. Bil o sonsuz bir visâli; «Edep» dedim; edep yâ Hû!.. Tevâzuyla yan bu köze; Vahyin nûru, doğsun öze!.. Aşk sırrını, gelme yüze; «Edep» dedim; edep yâ Hû!.. Ne tefrit et, ne de ifrat; Cehdet nefsi, eyle âbat!.. Sensiz değil o hakikat; «Edep» dedim; edep yâ Hû!.. Tut, […]

Continue reading »
1 2 3 248