174. Sayı TAKDİM

Kıymetli Okuyucularımız, Behlûl-i Dânâ… O ârif meczup, Harun Reşîd’e birkaç sual arasında sormuş: “–Yer altında en çok ne var?” Halîfe; “–Ölüler var…” demiş. Öyle ya… Şu toprağın her karışında nice mezarlar var. Toprak dediğimiz varlık; «sıksan canlar fışkıracak» devâsâ bir mezarlık değil mi? Yine yerin altında bol bol bulunan ve uğruna oluk oluk kanlar dökülen, petroller, gazlar ve kömürler de […]

ÂH KEŞKE DEME!

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Dalma dünyâya sakın taşradan âh keşke deme, Boş gidip mahşere boş sofradan âh keşke deme! Ya cehennem ya da cennet bu ömür, ey Seyrî, Önceden gaflet edip sonradan âh keşke deme! Vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün (fâilâtün) (fa’lün)

-Mehmet Şevket EYGİ’nin Vefatına-TARİH-

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Mehmet Şevket EYGİ, bir beyefendi, Şuurla, irfanla, candan bezendi… Yeni harfte, kadîm kitaplar kayıp, Çalıştı, neşrine ömür adayıp… Basınla çağırdı, Dîn-i Ahmed’e, Mü’minler fecirde koştu mâbede… Kaleminde dâim, şu iki kanat: Ehl-i sünnet ile estetik, sanat… Hassas, titiz, zarif, lâzımsa keskin, Dâimâ müstakim, mümtaz ve mü’min… «Takvimden Yapraklar» erdi hitâma, «Sönmez Bedir» doğsun, Dâru’s-Selâm’a… «İki» duâ […]

KUR’ÂN’DAN İKTİBAS İLHAMLAR -35- GÖLGEYE DEĞİL, ASLA BAK!

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَٓاؤُ۬هَا وَلٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْۜ “Onların (kestiğiniz kurbanların) ne etleri ne de kanları Allâh’a ulaşır; fakat O’na sadece sizin takvânız ulaşır…” (el-Hac, 37) Zâhirinden ziyâde kalbe eğil, Çekme selfi, görür derûnu Celîl. Der ki Mevlâ: Yenâluhu’t-takvâ… Hakk’a takvâ gider, görüntü değil… vezni: feilâtün / mefâilün / feilün (fâilâtün) (fa’lün) -Câhiliyye halkı […]

KULLUĞUN HİKMETİ NE?

Zahit GENÇ genczahit@gmail.com Yüce Rabbim, sönmese; içimdeki heyecan! Sana kul olma aşkı «yakıp dursa gönlümü». Dağlar gibi büyüse «kalbimdeki bu îman», Gafil nefsim uyansa, unutmasa ölümü! Kuru bir can taşırsa; ne sevgi var, ne saygı! Neye yarar bir düşün; îman, akıl ve vicdan. Hiç damarı atmazsa, duymaz ise bir kaygı, Yarın hesap gününde pişman olur o insan! Yüce Rabbim daima […]

İSTANBUL SİSLİ BUGÜN

M. Nihat MALKOÇ mnm61mnm@hotmail.com   Güneşe gölge düştü, İstanbul sisli bugün, Kâm gama tebdil oldu, gönüller yaslı bugün. Bulutlarla örtüldü efsunlu güzelliğin, Ey şehirler güzeli, vefâydı özelliğin!.. Tarihin kadîm şehri, kimler kandırdı seni, Peri gibi görünüp «od»a yandırdı seni. Seni tanıyamadım, ey lâleler diyarı! Söyle nasıl bozuldu terazinin ayarı? Sen ki şerefyâb oldun, Peygamber’in sözünden, Ey müjdelenmiş şehir, niçin döndün […]

ŞAŞMA GÜZELDEN!..

Âşık NÛRÂNÎ (Nuri KAHRAMAN) nurikahramann@hotmail.com   Kendine has, her makamın nağmesi; Nihâvend dizisi rast olur sanma!.. Güzeller içindir gözün değmesi; Gamsız bîgâneler hast’olur sanma!.. Sevdâya düşmeden, yanmaz yürekler, Lezzet-i hicrâna kanmaz yürekler, Vuslatı bir gaye sanmaz yürekler; Dertsizi, «yara»na dest olur sanma!.. Leylâ’sı olmayan Mecnûn olur mu? Çölün ateşinden memnun olur mu? Çilesiz; efsâne efsûn olur mu? Nasipsiz nâdânı mest […]

ANCAK SANA NİYAZIM

NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com   Bir esrarlı zaman, bir ince feryat, Hayat, kaddimizi büküp gitmekte. Yabanın hükmünde hükümler hoyrat, Ferman, çoğumuzu deli etmekte. Hilâlin şavkına hasretler artar, Mazlumun payını aç kurtlar tartar, Bir yetim çığlığı geceyi yırtar… Sönen ocaklardan hüzün tütmekte. Bilmem nerededir haşmetli geçmiş? Güçlüler haklının önüne geçmiş. Vampirler neslimin kanını içmiş, Bir şey yokmuş gibi dâvâ gütmekte. İflâs […]

YAKARIŞLAR

Osman ALTAŞ osmanaltas-59@hotmail.com Sensiz bu cihanı, görmüyor gözüm, Teşrif buyur bir gün, yâ Rasûlâllah!.. Sen’den başkasını, istemez özüm, Teşrif buyur bir gün, yâ Rasûlâllah!.. Can içinde canım, canda cânânım, Kalbimde sevgilim, gönül sultanım, Sevdim, Sen’i sevdim, Sana hayranım; Teşrif buyur bir gün, yâ Rasûlâllah!.. Sevindir ne olur, fânî dünyada, İster uyanıkken, ister rüyada, Tasarruf izni var, her enbiyâda; Teşrif buyur […]

1 2 3 223