Âh Be Oğlum!

İrfan ÖZTÜRK Küçük yaşta anne ve babasını kaybeden Ali bir evin bir oğlu idi. Üç yaşında olan Ali’nin bakacak kimsesi yoktu. Annesi vefat ederken kardeşi Cemil’i çağırmış, Ali’nin bakımını üstlenmesini ve ona iyi bakmasını vasiyet etmişti. Cemil Bey bunu bir görev kabul ederek ablasının vefatından sonra Ali’yi yanına almıştı. Aslında Cemil Bey, nüfusu kalabalık bir aile reisi idi. Beş evlâdına […]

İslâm ve Müslüman

Adem SARAÇ Mekke… Küfür bataklığında can çekişen, put istilâsı içerisinde yaşayabilme savaşı veren beldelerden bir belde… Şehirlerin anasıydı Mekke… Beldelerin anası. Nûr yatağıydı Mekke… Gül yatağıydı. Ama Mekke, uzun yıllardan beri nûra da hasretti, güle de hasret. Öylesine devran değişmişti ki, her şey alt üst olmuştu… Müfsitler ifsat etmişlerdi güzel Mekke’yi… Garip bir döneme girilmişti artık… Güzel hasletler, hayatı anlamlı […]

Vasiyet ve Hikmetler Muhyiddîn-i Arabî’den VASİYETLER

Dr. Âdem AKIN | Muhammed YETİM Muhyiddîn-i Arabî Hazretleri, öncelikle Kur’ân ve sünnetten süzdüğü bilgilerin, sonra da kendisinden önce yaşayan ulemâ ve evliyânın eserlerinin ve başta Fütûhât-ı Mekkiyye’si olmak üzere bütün kendi kitaplarının özünü 201 vasiyette toplamıştır. VASİYET 14-B Benim sana tavsiyem Hak Teâlâ’nın emirlerini îfâ, yasakladıklarından da kaçınma hususunda vukuf ve anlayış ehli olmandır. Ki böylece Allah’ın emir ve […]

1 105 106 107